نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید : آنها به تمسخر از پارک او، سیرنگ مو است های او و مقداری که قرار رنگ مو است در یک روز بنوکراتینه مو شد صحبت می کنند. اما از او اطاعت می کنند. قبل از هر مرد جدولی از تعصبات تایپ کراتینه مو شده رنگ مو است که از نظر فنی به عنوان لیست پسر عوضی شناخته می نانو کراتین مو شود و شامل اسامی مردانی رنگ مو است که نباید به آنها تبلیغات رایگان بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. در اینجا همه رادیکال های برجسته و مردان تجاری که از تبلیغ در روزنامه خودداری بیبی لایت مو کرده اند در سکوتی ابدی غرق می شوند.

رنگ مو : آنچه او می‌خواهد انجام دهد این رنگ مو است که خود را قهرمان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در مقابل او به‌عنوان شخصیت ظاهر نانو کراتین مو شود 248رهبر شجاع در برابر ظلم. یعنی بر خلاف قانون و دولتی که از این مردم در تصرف خانه ها، اتومبیل ها و آزادی هایشان محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سرهنگ واترسون رنگ مو استعفا بالیاژ مو داد. اما به عنوان یک قاعده روزنامه نگار حرفه ای چک برنجی خود را به جیب می زند و در سکوت و مخفی کاری فاحشه خانه روزنامه نگاری کالا را به اربابش تحویل می دهد.

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید : او را ببین!- شخصی که هرگز در زندگی خود کار نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است – به جز زبانش – و با این حال در مورد مشکلات کارگران با “جماعت” خود صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این سرکش گاه خجالتی سخنوری رنگ مو است که در مورد ستمدیدگان – به معنای پیروان مرفه خود و البته خودش – انقلاب مورد انتظار، حقوق مردم و غیره غوغا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  ترکیب رنگ مو یخی کریستالی

روزنامه‌نگار حرفه‌ای ممکن رنگ مو است به‌عنوان مردی تعریف نانو کراتین مو شود که خود را در یک روز آماده می‌داند تا نظرات خود را با کتاب جیبی صاحب جدید تطبیق دهد. من شنیده ام که آرتور بریزبن گفته رنگ مو است که “نیویورک تایمز” در چندین نوبت فروخته کراتینه مو شد و در هر مناسبت “ویررنگ مو استار” آن با آن فروخته کراتینه مو شد. با این حال، وقتی این موعظه‌های «ویررنگ مو استار» را می‌خوانید.

همه آنها بسیار موقر و باوقار، بلند آوازه و اخلاقی لایت و هایلایت مو هستند – هرگز در خواب نمی‌بینید که نظرات واقعی یک مرد را می‌خوانید! اخیراً «نیویورک ایونینگ پست» را دیدیم که روی پیشخوان روزنامه‌نگاری قرار گرفت. من گفته‌ام که «ایونینگ پست» در زمان‌های مختلف چگونه با من رفتار بیبی لایت مو کرد، بنابراین خواهید دید که این روزنامه به سختی به عنوان «رادیکال» طبقه‌بندی می‌کراتینه مو شد.

اما در طول جنگ به شرکت بزرگ تجاری که خود را دولت بریتانیا می نامد، خیانت کراتینه مو شد. در این مسیر سرسختانه ادامه یافت، حتی زمانی که می دانست میلیاردها اوراق قرضه بریتانیا را می فروکراتینه مو شد و تمام خریدهای دولت بریتانیا در آمریکا را انجام می دهد. زمانی که بلشویکی قراربالیاژ مو دادهای محرمانه متفقین را منتشر بیبی لایت مو کرد، «ایونینگ پست» تنها روزنامه غیر سوسیالیستی در آمریکا پروتئین تراپی مو بود که آنها را به طور کامل منتشر می بیبی لایت مو کرد.

بنابراین واضح پروتئین تراپی مو بود که باید کاری در مورد «ایونینگ پست» انجام نانو کراتین مو شود و به سرعت انجام نانو کراتین مو شود. این روزنامه به دلیل افزایش مداوم هزینه مواد و دستمزد در مشکلات مالی قرار داشت. صاحب آن با این تعهد که روزنامه را به “وال رنگ مو استریت” نبرند، گزینه ای را به شرکای خود بالیاژ مو داد. سپس، سه هفته بعد، مقاله به توماس دبلیو. لامونت، از شرکت فروخته کراتینه مو شد. مالک در ناآگاهی از نام خریدار نگهداری می نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی طوسی روی موی مشکی

بنابراین اکنون “نیویورک ایونینگ پست” به معاهده صلح نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آن را “صدایی از بهشت” می یابد. “صدایی از بهشت” که به فرانسوی ها دستور می دهد دره سار را بگیرند و ژاپنی ها شانتونگ را تصرف کنند! “صدایی از بهشت” به کارگران روسیه دستور می دهد تا بدهی های بد تزار را بپردازند – و آنها را از طریق خانه بانکی و اگر برایتان مهم نیست که نظرات خود را از شرکت تجاری غول پیکری که خود را دولت بریتانیا می نامد دریافت کنید.

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید : ممکن رنگ مو است «نیویورک ایونینگ میل» را بخوانید که با پول دولت آلمان خریداری کراتینه مو شده رنگ مو است! یا ممکن رنگ مو است “خورشید عصر نیویورک” را بخوانید که توسط فرانک آ. مونزی با بخشی از میلیون دلاری که او به خود می بالید از مشکلات شما در هراس سال 1907 به دست آورده رنگ مو است، خرید. اگر کاغذهای خرید و فروش را دوست ندارید، می‌توانید «تلگرام عصر نیویورک» را بخوانید.

که در مالکیت املاک بنت باقی مانده رنگ مو است و برای کتاب جیبی املاک بنت، چهل و یک نسخه کار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر هفته. در صبح، ممکن رنگ مو است را بخوانید که برای همان املاک کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر از دیدگاه آن املاک خسته کراتینه مو شدید، می توانید املاک وایتلاو رید، سرمایه دار، یا جوزف پولیتزر، سرمایه گذاری کراتینه مو شده در راه آهن و تلگراف، یا سرلز، تررنگ مو است شکر را امتحان کنید.

  رنگ مو یخی هایلایت

یا، اگر مردان زنده را ترجیح می دهید، ممکن رنگ مو است ذهن خود را به نگه داشتن آدولف اوکس، از باند تراکشن، یا ویلیام راکفلر از رنگ مو استانرنگ مو دارد اویل، یا ویلیام راندولف هرست از بدنامی ابدی بسپارید. این فهرست انتخاب‌هایی را که در نیویورک برای شما باز رنگ مو است به پایان می‌رساند – مگر اینکه مایل باشید یک مقاله سوسیالیست، “نیویورک کال” را بخوانید.

و البته شما نمی توانید همیشه “تماس” را دریافت کنید، زیرا گاهی اوقات پلیس آن را از غرفه ها منع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گاهی اوقات پسران سرباز به دفاتر آن حمله می کنند و سردبیران را از پنجره بیرون می اندازند و گاهی اوقات مدیر کل پست آن را می بندد. از نامه ها، و همیشه از ورود درجه دوم خودداری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بنابراین اگر بخواهم آن را اینجا در کالیفرنیا بیرون بیاورم.

باید دو و نیم برابر مبلغی را که برای اوراق املاک سرلز و املاک پولیتزر و املاک هرست و املاک بنت و املاک رید می پردازم بپردازم. 250 فصل XXXIX جنگ سازان لحن اخلاقی در دفاتر این مؤسسات بزرگ «نگه‌داری» چیست؟ بهترین توصیفی که از داخل چنین روزنامه‌ای می‌دانم در مقاله‌ای به نام «مبالیاژ مو داد آبی» نوشته ماکسول اندرسون رنگ مو است که در «نیو ریپابلیک» در 14 دسامبر 1918 منتشر کراتینه مو شد.

بهترین رنگ مو خارجی برای موهای سفید : کاملاً واضح رنگ مو است که آقای اندرسون در دفتر فلان روزنامه کار می بیبی لایت مو کرد. او نامی نمی آورد، اما متن او نشان می دهد که شهر سانفرانسیسکو رنگ مو است. نام صاحب خیالی HN De Smith رنگ مو است و اگر با امور سانفرانسیسکو آشنا لایت و هایلایت مو هستید، لازم نیست که یک جادوگر باشید تا حدس بزنید. آقای اندرسون یکی پس از دیگری از کارکنان روزنامه را به تصویر می ککراتینه مو شد.

  رنگ مو کرم بلوند

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱