↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : از آنجایی که مقاصد سرنوشت دقیقاً با نیات ژنرال پناردن مطابقت نداشت، شاید به همان اندازه باکراتینه مو شد که پیرمرد در زمانی که ویلیام، پسرش، پسر شش ساله پروتئین تراپی مو بود، مرد.

رنگ مو : بسیاری دیگر در یک دسته مشکوک قرار گرفتند. شاید این ترس در یک دختر قابل توجیه پروتئین تراپی مو بود. باقی مانده ای باقی مانده پروتئین تراپی مو بود که همگی اشتباه و کاملاً غیرقابل توضیح پروتئین تراپی مو بود. ژنرال، اگرچه ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ناامید نکراتینه مو شد. او نمونه هایی از مردان شجاعی را نقل بیبی لایت مو کرد که دوران کودکی ترسو داشته اند. برنامه خوشبینانه او این پروتئین تراپی مو بود که پسرش باید همه چیز را از بین ببرد.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : بنابراین او از نوعی ناامیدی نجات یافت. اما حتی در آن سال‌های کوتاه هم از ناامیدی نجات پیدا نبیبی لایت مو کرد. او با تلخی فهرستی از چیزهای مختلفی که کودک از آنها ترسیده پروتئین تراپی مو بود تهیه بیبی لایت مو کرد و این فهرست بسیار طولانی پروتئین تراپی مو بود. البته بسیاری از چیزهایی پروتئین تراپی مو بودند که هر کودکی از آنها می ترسد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

از دست پدرانه، با انضباط کراتینه مو شدید یک مدرسه دولتی، و با تجربه خطرات. آشنایی با آنها باعث تحقیر می نانو کراتین مو شود و با این حال همه چیز خوب خواهد پروتئین تراپی مو بود. یک روز قبل از مرگش در اثر آپپلکسی، او برای خود اعزام هایی را تصور بیبی لایت مو کرد که در آن نام پسرش به طرز درخشانی به چشم می خورد. ژنرال با زنی بسیار کوچکتر از خودش ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او زیبا پروتئین تراپی مو بود و حوصله اش سر رفته پروتئین تراپی مو بود.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : او از یک نژاد رو به زوال آمد. رذیلت‌های درخشان و زیاده‌روی‌های وحشیانه اجبالیاژ مو داد او در قرن هجدهم با عاقبت معمول و پرمعنای خون‌های آلوده و ثروت‌های سقوط بیبی لایت مو کرده به پایان رسیده پروتئین تراپی مو بود. احتمالاً چیزهای کمی پروتئین تراپی مو بود که این زن خسته لندنی را بیشتر از پسرش ویلیام خسته می بیبی لایت مو کرد. او به یاد آورد که در مورد او کمی با دوستانش صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین بندگان ممکن از او مراقبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او در روزهای تعیین کراتینه مو شده به او هدایای گران قیمت بالیاژ مو داد. اما او خیلی نمی خورنگ مو است با او باکراتینه مو شد. وقتی با او پروتئین تراپی مو بود یا او را لوس می بیبی لایت مو کرد یا او را قلدری می بیبی لایت مو کرد و بیشتر اوقات او را آزار می بالیاژ مو داد. در سن دوازده سالگی، ویلیام، در یک مدرسه مقدماتی که از آن متنفر پروتئین تراپی مو بود، خورنگ مو استار نوشتن مقاله ای در مورد موضوع جنگ کراتینه مو شد.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : او کودکانه و با اشکالات نگارشی و املایی فراوان نوشت که جنگ بدترین چیز در جهان رنگ مو است و حرفه سربازی غیرانسانی ترین و نفرت انگیزترین رنگ مو است. تصادفاً این انشاء به سر مادرش آمد و او خندید تا اینکه بر سر آن گریه بیبی لایت مو کرد.[صفحه 177] او پسر زیبایی نپروتئین تراپی مو بود و هرگز نمی‌توانست تحسین‌برانگیز باکراتینه مو شد، اما به نظر می‌رسید که او حداقل ممکن رنگ مو است غریب باکراتینه مو شد.

در سن چهارده سالگی به مادرش مشاهدات عمیقی بیبی لایت مو کرد، به این معنا که با وجود اینکه در سالهای طولانی گذشته خودش بزرگتر و بزرگتر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما مادرش هرگز تغییر کوچکی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به همین دلیل او را بوسید. او ممکن رنگ مو است او را در حال و هوای زمانی پیدا بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد که به خاطر آن او را مورد ضرب و شتم قرار دهد. در این زمان کاملاً مشخص پروتئین تراپی مو بود که او قرار نیست سرباز نانو کراتین مو شود.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : ضعف هیکل او از رنگ مو استحکام خورنگ مو استه های او در این زمینه حمایت می بیبی لایت مو کرد. او هرگز نمی توانست از دکتر عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در مدرسه دولتی خود که حتی بیشتر از مدرسه مقدماتی از آن متنفر پروتئین تراپی مو بود، گواهی پزشکی او را تا حدودی از بازی های اجباری رها بیبی لایت مو کرد. او در همه بازی‌ها غوغا می‌بیبی لایت مو کرد و عالم بزرگی هم نپروتئین تراپی مو بود. با این حال، او در مدرسه کمتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت، منفور پروتئین تراپی مو بود.

او هیچ ادعایی نداشت و بسیار متعهد پروتئین تراپی مو بود. او برای هر کسی هر کاری می بیبی لایت مو کرد. او از موهبت مرگبار تخیل برخوردار پروتئین تراپی مو بود و چند چیز عجیب و غریب که پسران دیگر را سرگرم می بیبی لایت مو کرد. پسرها با شوخ طبعی رفتار می کنند که با آن سرگرم می شوند. به عنوان مثال، یک مسیر کوتاه خاص، یک مسیر پیاده روی در میان برخی از مزارع وجود داشت، که معمولاً توسط پسران رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : که ویلیام پناردن قاطعانه از آن امتناع بیبی لایت مو کرد. او هیچ دلیلی ارائه نبیبی لایت مو کرد، اما گفت که نمی توانم در این راه قدم بگذارم. بنابراین او تمام راه را رفت، و اغلب دیر می آمد، و از[صفحه 178] که به دردسر افتاد اما او لجباز ماند. این یکی از چیزهایی پروتئین تراپی مو بود که بقیه پسرها را خوشحال می بیبی لایت مو کرد. آنها می‌گفتند: «دیوانه مثل یک کلاه‌دار» و بیزاری او از مسیر میدانی را برای اثبات نقل قول می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

در اولین دوره خود در کمبریج پروتئین تراپی مو بود که از مادرش شنید که قصد رنگ مو دارد دوباره ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اصلاً پیر نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، مگر به دقیق‌ترین ناظر و خدمتکار خودش، و حتی کنیز خودش هم همه چیز را نمی‌دانست. شاید بسیار قابل توجه پروتئین تراپی مو بود که او قبلاً ازدواج نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما او همیشه تحسین بسیاری را بر ارادت یکی ترجیح می بالیاژ مو داد و بنا به وصیت مرحوم ژنرال، ازدواج مجدد او باعث پسرش کراتینه مو شد.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : بسیار ثروتمندتر و خودش بسیار فقیرتر. شاید به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد که این مبارزه طولانی با سن نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد. در مورد پول، او با یک بارونت ثروتمند ازدواج می بیبی لایت مو کرد و می دانست چگونه از خود مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. درست پروتئین تراپی مو بود که او یک ورزشکار پروتئین تراپی مو بود که از لندن متنفر پروتئین تراپی مو بود و او باید بیشتر در این کشور زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما چیزهایی که قرار رنگ مو است سرگرم شوند.

او را برای مدت طولانی خسته بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که او شروع به این فکر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که آیا نمی تواند با چیزهایی که قرار رنگ مو است حوصله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند سرگرم نانو کراتین مو شود. سپس منبع سفرهای خارجی همیشه وجود داشت. او دکتری را می‌شناخت که معمولاً می‌توان روی او حساب بیبی لایت مو کرد تا او را به جایی که می‌خورنگ مو است برود دستور دهد. ویلیام از این خبر زیاد تعجب نبیبی لایت مو کرد.

بهترین مارک رنگ مو برای موهای خشک : مهربان ترین نامه ها را برای مادرش نوشت. او واقعاً یک جوان فوق العاده مهربان پروتئین تراپی مو بود. او قبلاً با بسیاری از شخصیت های مشکوک ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. هیچ یک از آنها هرگز از او نخورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بودند که پول قرض دهد. او همیشه آنها را با پیشنهاد وام پیش بینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. در مواقعی که مادرش این موضوع را می‌شنید، بی‌شک با او بسیار بسیار عصبانی پروتئین تراپی مو بود.

در حال حاضر ویلیام کاملاً آماده پذیرش شرایط پروتئین تراپی مو بود، اما شرایط کاملاً برای پذیرش ویلیام آماده نپروتئین تراپی مو بود. او چندان اهل ورزش نپروتئین تراپی مو بود و پدر جدیدش با صراحت گفت که هیچ چیز در پسر نمی بیند. لیدی کواین، که قبلاً خانم پناردن پروتئین تراپی مو بود، ناگهان در مورد شغل ویلیام جدی و به طرز آشکاری اخلاقی کراتینه مو شد. او در نامه‌هایش به او حرفه را با حروف بزرگ نوشته پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه