↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی : با این حال، چوب درست از میان او چسبیده پروتئین تراپی مو بود، بنابراین سنگی را در اعماق ساحل یافت و نوک تیز چوب را روی سطح این سنگ فشار بالیاژ مو داد تا آن را در بدنش فرو برد. سپس با درهم پیچیدن چوب در میان بوته های خاردار و تکان بالیاژ مو دادن بدنش، توانست آن را به طور کلی بیرون بککراتینه مو شد. “آنجا!” او فریاد زد: «به جز آن دو سوراخ در من، من مثل همیشه خوب لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مو : به هر حال چیزها چه فایده ای تمام دکلره مو دارند؟» “آیا چیزهای زیبا را دوست ندارید؟” از تروت پرسید. “نه.” گربه شیشه ای گفت: “به هر حال باید مغز صورتی من را تحسین کنید.” “آنها زیبا لایت و هایلایت مو هستند و می توانید کار آنها را ببینید.” جانور فقط در جواب غرغر بیبی لایت مو کرد و کاپن بیل که اکنون تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده هایش را به اندازه مناسب بریده پروتئین تراپی مو بود، شروع به غلتیدن آنها به لبه آب بیبی لایت مو کرد و آنها را به هم محکم بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی : گیر بیبی لایت مو کرده سریع فصل 10 روزی که بالاخره قایق آماده کراتینه مو شد تقریباً تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ملوان پیر گفت: «این خیلی بزرگ نیست، اما من وزن زیادی ندارم، تو، تروت، نیمی از وزن من را نداشته باش، بیدمشک شیشه ای به حساب نمی آید. ” اما بی خطر رنگ مو است، اینطور نیست؟ از دختر پرسید. 113 “آره؛ به اندازه کافی خوب رنگ مو است که ما را به جزیره ببرد و دوباره به عقب برگردیم.

و این تقریباً تمام چیزی رنگ مو است که می توانیم از آن انتظار داشته باشیم. با گفتن این، کاپن بیل قایق را به داخل آب هل بالیاژ مو داد، و وقتی شناور کراتینه مو شد، روی آن قدم گذاشت و دستش را به سمت تروت دراز بیبی لایت مو کرد، که به سرعت او را دنبال بیبی لایت مو کرد. گربه شیشه ای آخر از همه سوار قایق کراتینه مو شد. ملوان یک تیرک بلند را بریده پروتئین تراپی مو بود، و همچنین یک دست و پارو صاف بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو گردویی

و با اینها به راحتی قایق را از رودخانه عبور بالیاژ مو داد. با نزدیک کراتینه مو شدن به جزیره، گل شگفت انگیز به وضوح قابل مشاهده کراتینه مو شد و آنها به سرعت به این نتیجه رسیدند که گربه شیشه ای آن را زیاد تحسین نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. رنگ‌های گل‌هایی که به‌سرعت شکوفا می‌کراتینه مو شدند به‌طور چشمگیری روشن و زیبا پروتئین تراپی مو بودند و شکل شکوفه‌ها متنوع و کنجکاو پروتئین تراپی مو بودند.

در واقع، آنها به هیچ وجه شبیه گل های معمولی نپروتئین تراپی مو بودند. تروت و کاپن بیل چنان با دقت به گلدان گل طلایی که گل جادویی را در خود جای بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود خیره کراتینه مو شدند که به سختی متوجه جزیره کراتینه مو شدند تا اینکه قایق بر روی ماسه های آن قرار گرفت. اما سپس دختر فریاد زد: “چقدر خنده دار رنگ مو است، کپن بیل، که هیچ چیز دیگری به جز گل جادویی در اینجا رکراتینه مو شد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” 114 سپس ملوان نگاهی به جزیره انداخت و دید که همه آن زمین خالی رنگ مو است.

بدون علف هرز، سنگ یا تیغه ای از علف. تروت که مشتاق پروتئین تراپی مو بود گل را نزدیکتر بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از قایق بیرون آمد و از کنار ساحل دوید تا به گلدان طلایی رسید. سپس بی حرکت در کنار آن ایستاد و پر از تعجب پروتئین تراپی مو بود. کاپن بیل به او ملحق کراتینه مو شد و با آرامش بیشتری آمد و او نیز مدتی در تحسین ساکت ایستاد. گربه شیشه ای که به تماشای تغییر رنگ گل ها نشسته پروتئین تراپی مو بود، گفت: “Ozma این را دوست رنگ مو دارد.” “من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او یک هدیه تولد به این خوبی از هیچ کس دیگری نخواهد داشت.” “فکر می کنی خیلی سنگین رنگ مو است.

  رنگ مو بدون دکلره برای پوست گندمی

کپن؟ و آیا می‌توانیم آن را بدون شکستن به خانه برسانیم؟» تروت با نگرانی پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: “خب، من چیزهای بزرگتر از آن را برداشته ام.” “اما بیایید ببینیم وزن آن چقدر رنگ مو است.” سعی بیبی لایت مو کرد قدمی به جلو بررنگ مو دارد، اما نتوانست پای گوشتی خود را از روی زمین بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پای چوبی او به اندازه کافی آزاد به نظر می رسید، اما پای دیگر تکان نمی خورد.

او با نگاهی مبهوت به پایش گفت: “به نظر می رسد گیر بیبی لایت مو کرده ام، تروت.” “این گل نیست، چسب نیست، اما چیزی مرا نگه می رنگ مو دارد.” دختر سعی بیبی لایت مو کرد پاهایش را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به دوستش نزدیک‌تر نانو کراتین مو شود، اما زمین آن‌ها را به همان سرعتی که پای کاپن بیل را نگه داشت، نگه داشت. او سعی بیبی لایت مو کرد آنها را بلغزاند یا به اطراف بپیچاند، اما فایده ای نداشت.

او نمی توانست به اندازه یک تار مو حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 115 “خنده داره!” او فریاد زد. “فکر می کنی چه اتفاقی برای ما افتاده، کپن بیل؟” او پاسخ بالیاژ مو داد: “سعی می کنم بفهمم.” “کفش هایت را در بیاور، تروت. به علاوه، این کفی چرمی رنگ مو است که به زمین چسبیده رنگ مو است.» خم کراتینه مو شد و بند کفش‌هایش را باز بیبی لایت مو کرد، اما متوجه کراتینه مو شد که نمی‌تواند پاهایش را از آن‌ها بیرون بککراتینه مو شد.

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی : گربه شیشه ای که مثل همیشه طبیعی راه می رفت، حالا گفت: 116 “پای تو ریشه رنگ مو دارد، کپن، و من می توانم ریشه ها را ببینم که به داخل زمین می روند، جایی که در همه جهات پخش می شوند. تروت هم به همین صورت رنگ مو است. به همین دلیل نمی توانید حرکت کنید. ریشه ها شما را محکم نگه می تمام دکلره مو دارند.» کپن بیل نسبتاً چاق پروتئین تراپی مو بود و نمی‌توانست پای خود را به خوبی ببیند.

اما چمباتمه زد و پاهای تروت را بررسی بیبی لایت مو کرد و به این نتیجه رسید که گربه شیشه‌ای درست می‌گوید. او با صدایی که نشان می‌بالیاژ مو داد از کشف ناآرام رنگ مو است، گفت: “این شانس سختی رنگ مو است.” “ما زندانی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، تروت، در این جزیره خنده دار، و من می خواهم بدانم چگونه می خواهیم رها شویم، بنابراین می توانیم دوباره به خانه برگردیم.” دختر گفت: “اکنون می دانم.

  ترکیب رنگ موی گلبهی

که چرا کالیده به ما خندید و چرا او گفت که هیچ یک از حیوانات هرگز به این جزیره نیامده اند. این موجود وحشتناک می‌دانست که ما گرفتار می‌شویم و به ما هکراتینه مو شدار نمی‌بالیاژ مو داد.» در این بین، کالیده، اگرچه با چوب کپن بیل به زمین چسبیده پروتئین تراپی مو بود، اما رو به جزیره پروتئین تراپی مو بود، و اکنون حالت زشتی که هنگام سرپیچی و تمسخر به کپن بیل و تروت از چهره اش عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، تغییر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

به یکی از سرگرمی و کنجکاوی. وقتی دید که ماجراجویان واقعاً به جزیره رسیده‌اند و در کنار گل جادویی ایستاده‌اند، نفسی از رضایت کشید – نفسی طولانی و عمیق که سینه عمیق را متورم بیبی لایت مو کرد تا اینکه جانور توانست چوبی را که او را کمی حرکت می‌بالیاژ مو داد احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر خودش را از زمین بیرون بککراتینه مو شد. 117 “آه ها!” کالیده زمزمه بیبی لایت مو کرد، “کمی بیشتر از این کار مرا آزاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بهترین رنگ موی شرابی بادمجانی : به من اجازه می دهد که فرار کنم!” بنابراین او شروع به نفس کشیدن بیبی لایت مو کرد تا آنجا که می‌توانست، سینه‌اش را تا جایی که ممکن پروتئین تراپی مو بود با هر نفسی که می‌کشید، بیرون می‌آورد، و با این کار توانست با هر نفس قدرتمند، چوب را بالا بیاورد، تا سرانجام کالیده – با رنگ مو استفاده از ماهیچه‌های چهار نفره‌اش. پاها و همچنین نفس های عمیق او – خود را از خاک شنی خالی یافت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه