↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین و شیک ترین رنگ مو

بهترین و شیک ترین رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین و شیک ترین رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین و شیک ترین رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین و شیک ترین رنگ مو : يونانيان فضيلت عالي خود را داشتند كه آن را مي ناميدند. این کلمه زیبایی رنگ مو است، ارزش به یاد آوردن. یعنی کیفیت زیبایی به نام اعتدال. همانطور که به بررسی می‌پردازیم.

رنگ مو : و وقتی بخشی از کالایی را که هرکس وارد کشوری می بیبی لایت مو کرد، می گرفت، دولت بازی می بیبی لایت مو کرد. قسمت یک دزد البته چنین مردی از این پیشنهاد که در مراحل اولیه توسعه یک کشور ممکن رنگ مو است چیز خوبی برای کشور باکراتینه مو شد که با تشویق توسعه تولیدکنندگان خود را مستقل و خودکفا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آزرده خاطر کراتینه مو شد. از سوی دیگر، زمانی که این کارخانه‌ها به اندازه‌ای رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دولت را تحت کنترل خود درآوردند.

بهترین و شیک ترین رنگ مو

بهترین و شیک ترین رنگ مو : ممکن رنگ مو است برای کشور کار بسیار خوبی باکراتینه مو شد که آنها را تحت فشار رقابت خارجی قرار دهد تا ارزش اولیه آنها را پایین بیاورد. اجتماعی بیبی لایت مو کردن آنها خواننده ای که به دنبال قوانین سخت و سریع زندگی به سراغ این کتاب بیاید، ناامید خواهد کراتینه مو شد. اگر کسی بتواند برای ما یک قانون اخلاقی وضع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مسئولیت ناخوشایند تصمیم گیری در مورد زندگی خود را از روی دوش ما بررنگ مو دارد.

زیرا به قول او «هیچ اصولی» نداشتم. مثلاً در مورد تعرفه حمایتی بحث می‌بیبی لایت مو کردیم، و من می‌خورنگ مو استم آماری جمع‌آوری کنم، اما در کمال تعجب متوجه کراتینه مو شدم که برای دوست مالیاتی مجردم، گمرکی از طرف دولت «دزدی» رنگ مو است. دولت حق داشت از زمین مالیات بگیرد، زیرا این موهبت طبیعت پروتئین تراپی مو بود، اما حق نداشت از محصولات کار انسان مالیات بگیرد.

راحت خواهد پروتئین تراپی مو بود. ممکن رنگ مو است افرادی به قدری ضعیف باشند که مجبور شوند شرایط زندگی خود را به این ترتیب برای آنها تعیین کنند. اما من برای چنین افرادی نمی نویسم. من برای افراد بزرگسال و مسئول می نویسم و ​​به خاطر دارم که هر فردی یک مشکل جداگانه رنگ مو است، با نیازهای جداگانه و وظایف جداگانه. البته قوانین زیادی وجود رنگ مو دارد که تقریباً در همه موارد اضطراری برای همه اعمال می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو مشکی پرکلاغی با مش

اما من نمی توانم به یک قانون واحد فکر کنم که بخواهم بگویم که من آن را انجام می دهم.بدون رنگ مو استثنا در زندگی من اعمال می نانو کراتین مو شود. «تو نباید بکشی» قاعده‌ای رنگ مو است که من تاکنون بدون رنگ مو استثنا از آن پیروی بیبی لایت مو کرده‌ام. اما به محض اینکه تخیلم را از بین ببرم، می توانم به شرایط زیادی فکر کنم که تحت آن باید بکشم. یادم می‌آید که با یکی از دوستان صلح‌طلبم که یک مذهبی غیرمقاوم پروتئین تراپی مو بود.

موضوع را در میان گذاشتم. به او اشاره بیبی لایت مو کردم که مردم گاه دیوانه می کراتینه مو شدند و در آن حالت گاه هچک می گرفتند و هرکس را در چشم می دیدند می کشتند. دوست صلح طلب من اگر ببیند که یک دیوانه با هچ به فرزندانش حمله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ این به او کمک نبیبی لایت مو کرد که بگوید که از تمام ابزارهای ممکن برای کشتن دیوانه رنگ مو استفاده خواهد بیبی لایت مو کرد.

بالاخره باید اعتراف می بیبی لایت مو کرد که اگر کاملاً مطمئن پروتئین تراپی مو بود که موضوع زندگی دیوانه یا زندگی فرزندش رنگ مو است، او می ککراتینه مو شد. و این صرفاً دعوای لفظی نیست، زیرا چنین اتفاقاتی در دنیا می‌افتد و مردم با چنین شرایط اضطراری مواجه می‌شوند و باید تصمیم بگیرند و هیچ قاعده‌ای اگر رنگ مو استثناء داشته باکراتینه مو شد، قاعده کلی نیست. ضرب المثلی لایت و هایلایت مو هست که «رنگ مو استثناء قاعده را ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند» اما این خیلی احمقانه رنگ مو است.

  مدل مو و رنگ موی فانتزی

این یک ترجمه اشتباه از کلمه لاتین “probat” رنگ مو است که به معنای نه اثبات، بلکه آزمایش رنگ مو است. هیچ رنگ مو استثنایی نمی تواند یک قاعده را ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کاری که رنگ مو استثنا انجام می دهد این رنگ مو است که قاعده را با نشان بالیاژ مو دادن اینکه نتیجه در حالت رنگ مو استثنایی دنبال نمی نانو کراتین مو شود، آزمایش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تنها قاعده‌ای که می‌توان برای رفتار انسان وضع بیبی لایت مو کرد، قاعده‌ای رنگ مو است.

بهترین و شیک ترین رنگ مو : به گونه‌ای کلی که با باز گذاشتن موضوع برای اختلاف عقاید هر انسانی، از رنگ مو استثناء فرار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر نوع قاعده ای که خاص باکراتینه مو شد دیر یا زود منسوخ خواهد کراتینه مو شد. برای مثال، فضیلت برنگ مو استانی و تثبیت کراتینه مو شده صرفه جویی را در نظر سامبره مو بگیرید. بدیهی رنگ مو است که در شرایط طبیعی، یا رقابت اقتصادی، لازم رنگ مو است که هر مردی «برای یک روز بارانی» کنار یک فروشگاه دراز بککراتینه مو شد.

اما فرض کنید می‌توانیم شرایطی برای امنیت اقتصادی ایجاد کنیم که بر اساس آن جامعه محصول کامل کارش را برای هر انسانی تضمین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و از پیر و بیمار مراقبت کامل نانو کراتین مو شود – پس چقدر احمق به نظر می‌رسد مردی که برای به دست آوردن یک مشکل مشکل رنگ مو دارد. مازاد کالا! انگار او را دیدیم که سوار بر اسب در خیابان اصلی شهرمان با لباس زرهی کامل سوار کراتینه مو شده رنگ مو است!

من فضای زیادی را به این پرسش از اخلاق ثابت و تغییرناپذیر اختصاص می‌دهم، زیرا این یکی از سنگین‌ترین بارهایی رنگ مو است که بشر بر پشت خود می‌ککراتینه مو شد. ثبت تاریخ بشر، نه به خاطر خون و کشتار، بلکه به دلیل تعصب، بیمار کننده رنگ مو است. زیرا هر کجا کهذهن انسان تلاش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا خود را اثبات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ فانتزی زیر مو

برای فرار از قاعده کور حرص و طمع حیوانات، مجموعه ای از فرمول ها را اتخاذ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به اجرای آنها، صرف نظر از عواقب، بر کل زندگی ادامه می دهد. به عنوان مثال، حکومت پیوریتن ها در انگلستان را در نظر سامبره مو بگیرید. پیوریتن‌ها وجدان را تجلیل می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و تجلیل از وجدان کاملاً مناسب رنگ مو است، اما نه برای سرکوب کامل توانایی‌های زیبایی در انسان.

مکالی دیدگاه پیوریتن ها را در این جمله خلاصه بیبی لایت مو کرد که آنها به طعمه گذاری خرس اعتراض آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نه به این دلیل که به خرس درد می آورد، بلکه به این دلیل که تماشاگران را لذت می برد. در نتیجه اعمال این اصل، و بستن جلیقه مستقیم به وسیله قانون، انگلستان دوباره به واکنشی تحت سلطه کاوالیرز تبدیل کراتینه مو شد.

که در آن فسق بیش از هر زمان دیگری یا پس از آن در زندگی انگلیسی نفوذ داشت. این درس سختی رنگ مو است، اما باید آموخت: هیچ فضیلتی نیست که اگر به حد افراط کشیده نانو کراتین مو شود، تبدیل به رذیلت ننانو کراتین مو شود. هیچ فضیلتی وجود نرنگ مو دارد که اگر در زمان نادرست، یا در شرایط نامناسب، یا در مرحله نادرست رکراتینه مو شد انسان به کار رود، تبدیل به رذیلت ننانو کراتین مو شود.

بهترین و شیک ترین رنگ مو : در واقع، ممکن رنگ مو است بگوییم که بیشتر رذایل فضیلت هایی لایت و هایلایت مو هستند که به اشتباه به کار رفته اند. به اصطلاح رذایل طبیعی صرفاً انگیزه‌های طبیعی لایت و هایلایت مو هستند که بیش از حد انجام می‌شوند، در حالی که رذایل غیرطبیعی ناشی از سرکوب و تحریف تکانه‌های طبیعی لایت و هایلایت مو هستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه