↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کرم کاهی

مدل رنگ مو کرم کاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کرم کاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کرم کاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کرم کاهی : تا ابد وظیفه من در زندگی باکراتینه مو شد که در جنگ ادعای نامی روشن و بی لک داشته باشم. چه چیزی باعث می نانو کراتین مو شود از ترس رنگ پریده باشیم و از هر غمی که اینجا انتظارمان را می ککراتینه مو شد.

رنگ مو : بر این اساس به شاهزادگان و اشراف و جنگجویان آن سرزمین اعلام کراتینه مو شد که او باید موفق به تاج و تخت شوید و در روزی فرخنده تاج گذاری کنید. مدت کوتاهی پس از آن، تاجگذاری با شکوه و شکوه فراوان انجام کراتینه مو شد. و خسرو چنان با کمال مهربانی و نیکوکاری نسبت به مردان از هر درجه و مقامی رفتار بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کرم کاهی

مدل رنگ مو کرم کاهی : ثروت عظیمی یافتند و خسرو پس از غارت این مکان، معبدی رفیع برای یادپروتئین تراپی مو بود نام و پیروزی خود در آنجا برپا بیبی لایت مو کرد، سپس پیروزمندانه نزد کاوس پادشاه شادمان که دلش از این خبر شادی گشاد کراتینه مو شد، بازگشت . نتیجه لشکرکشی کای خسرو به قلعه طلسم کراتینه مو شده در مقایسه با فریبرز به خودی خود برای تثبیت اولی در برآورد پادشاه کافی پروتئین تراپی مو بود.

که محبت همگان را به خود جلب بیبی لایت مو کرد و هرگز از دیدار جدش کاوس هر روز و آشنایی با امور ملکوتی خود کوتاهی نبیبی لایت مو کرد. مقدر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که حکومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. عدالت را با دست مساوی گسترش بالیاژ مو داد و ظلم را از زمین ریشه کن بیبی لایت مو کرد. و هر صحرا، چوب، و وحشی، با کشت اولیه لبخند زد. و هر دشتی با سبزه پوش و هر دل ایرانی شاد کراتینه مو شد.

کای خسرو مژده به سلطنت رسیدن خسرو در سیستان توسط زال و رستم با کمال میل پذیرفته کراتینه مو شد و آنها بی درنگ با هدایای گرانبها به خورنگ مو استگاری شتافتند و به او ادای احترام و اعتلای او را تبریک گفتند. پهلوانان در جاده با افتخارات مناسبی روبرو کراتینه مو شدند و خسرو با محبت رستم را در آغوش گرفت و برای انتقام مرگ سایاووش از او کمک خورنگ مو است.

  رنگ مو قهوه ای طلایی

درخورنگ مو است به زودی انجام کراتینه مو شد و قهرمان پس از تحویل بالیاژ مو دادن هدایای خود، به همراه پدرش زال منتظر کاوس کراتینه مو شد که ضیافتی سلطنتی ترتیب بالیاژ مو داد و خسرو و آنها را به مجلل پذیرایی بیبی لایت مو کرد. در آنجا موافقت کراتینه مو شد که لشکری ​​بزرگ علیه افراسیاب لشکرکشی کنند. و همه رزمندگان با غیرت با بهترین خدمات خود به میدان آمدند، به جز زال که به دلیل سن خود خورنگ مو استار ماندن در آرامش در رنگ مو استان خود کراتینه مو شد.

خسرو به کاوس گفت: تاج و تخت نمی تواند برای من خوشبختی به ارمغان بیاورد، و نه می توانم خواب سلامتی و شادی را بخوابم تا زمانی که از آن ویرانگر انتقام گرفته باشم. ظالم توران؛ برای خشنود بیبی لایت مو کردن روح پدر قصاب کراتینه مو شده بیچاره ام. کاوس با تحویل بالیاژ مو دادن ارتش شاهنشاهی به او، او را با شخصیت و شایستگی هر فرد مهمی آشنا بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کرم کاهی : او فریبرز و صد جنگجو را که دوستان و خویشاوندان شاهزاده پروتئین تراپی مو بودند به موقعیت های اعتماد و فرماندهی منصوب بیبی لایت مو کرد و توس نیز در میان آنها پروتئین تراپی مو بود. گودرز و هفتاد و هشت پسر و نوه‌اش در سمت ررنگ مو است و گوستاهم، برادر توس، با مالیات بسیار زیادی در سمت چپ قرار گرفتند. همچنین نزدیک به شخص خسرو، در مرکز میزبانان، سی و سه جنگجو از نژاد پوشنگ و یک نگهبان جداگانه زیر نظر بیزون حضور داشتند.

خسرو در پیشروی آنها به فریبرز و توس گفت: فرود که برادر من رنگ مو است در بخارا قلعه محکمی بنام کولاب ساخته رنگ مو است که بر سر راه دشمن قرار رنگ مو دارد و در آنجا با مادرش گلشاهر اقامت رنگ مو دارد. مورد آزار قرار نگیرید، زیرا او نیز پسر سایاووش رنگ مو است، اما از یک طرف دارایی او عبور کنید.» فریبرز طبق درخورنگ مو است از یک طرف عبور بیبی لایت مو کرد. اما توس که دوست نداشت از راه بیابان پیش برود و کشوری خوش آب و هوا را ترجیح می بالیاژ مو داد.

  رنگ مرواریدی روی پایه ۷

مستقیماً از مکان هایی عبور بیبی لایت مو کرد که به همان قلعه مورد نظر منتهی می کراتینه مو شد. هنگامی که فرود از نزدیک کراتینه مو شدن توس با یک نیروی مسلح مطلع کراتینه مو شد، طبیعتاً به این نتیجه رسید که برای جنگ با او می آید و در نتیجه مصمم کراتینه مو شد با پیشرفت او مخالفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما توس، ریو، دامادش را فرستاد تا به فرود توضیح دهد که با او نزاع یا کاری نداشته و فقط می‌خواهد با آرامش از رنگ مو استان او عبور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما فرود فکر بیبی لایت مو کرد که این صرفاً بهانه‌ای بیهوده رنگ مو است و ریو با شروع خصومت‌ها، در درگیری‌هایی که پیش آمد توسط او کشته کراتینه مو شد. توس که از این نتیجه مطلع کراتینه مو شد، ارتش خود را جمع بیبی لایت مو کرد و قلعه ای را که فرود به سرعت در آن عقب نشینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، محاصره بیبی لایت مو کرد. اما هنگامی که فرود دریافت که توس خود در مزرعه رنگ مو است، از سرسختی بیرون آمد و با کمان و تیر به او حمله بیبی لایت مو کرد.

یکی از دارت ها به اسب توس اصابت بیبی لایت مو کرد و او را کشت و سوارش را روی زمین انداخت. پس از این اتفاق، گیو به امید دستگیری شاهزاده به جلو شتافت. اما این اتفاق افتاد که او به همان شکل از اسب خارج کراتینه مو شد. بیزون، پسر گیو، که با خشم فراوان این علامت سرنگونی را دید، آرزو بیبی لایت مو کرد که از پیروز انتقام بگیرد. و اگرچه پدرش سعی بیبی لایت مو کرد او را مهار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو یخی صدفی

مدل رنگ مو کرم کاهی : اما هیچ چیز نتوانست خشم او را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او به سرعت به جلو جهد تا تهدید خود را برآورده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما با شجاعت و مهارت فرود، اسب او کشته کراتینه مو شد و او نیز با سر از زین پرتاب کراتینه مو شد. با این حال، او بدون تسلیم بر روی پاهای خود بلند کراتینه مو شد و آنتاگونیست خود را به مبارزه مجرد دعوت بیبی لایت مو کرد. در نتیجه این چالش، مدت کوتاهی با نیزه ها جنگیدند تا اینکه فرود صلاح دید که به قلعه خود بازنشسته نانو کراتین مو شود.

از دیوارهای بلندی که سنگ های زیادی را به زمین انداخت، بیزون به کراتینه مو شدت مجروح کراتینه مو شد و مجبور به ترک آن مکان کراتینه مو شد. هنگامی که توس را از مصیبتی که بر سر او آمده پروتئین تراپی مو بود آگاه بیبی لایت مو کرد، آن جنگجو عهد بیبی لایت مو کرد که در روز بعد مردی در قلعه زنده بماند. مادر فرود که دختر ویسا پروتئین تراپی مو بود، در این مدت خوابی دید که به او خبر بالیاژ مو داد که قلعه آتش گرفته و تمام ساکنان آن کشته کراتینه مو شده اند.

این خواب را به فرود رساند و او در جواب گفت: “مادر! من هیچ ترسی از مرگ ندارم؛ چه چیزی در این نفس حیاتی وجود رنگ مو دارد؟ پدرم زخمی کراتینه مو شد و او مرد؛ و سرنوشت ممکن رنگ مو است مرا در کنار او بگذارد! آیا تا به حال انسان جاودانه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است؟ – هرگز! ما نمی توانیم، مادر، زندگی کنیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه