↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دودی یاسی مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دودی یاسی مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی : که با حسادت با موفقیت اخراج کراتینه مو شد، بر اساس مسئولیت خود را برای به دست آوردن یک مکان تنظیم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ماریجا چیزی برای بردن با خود نداشت به جز دو بازوی ضخیم خود و کلمه “شغل” که به زحمت آموخته پروتئین تراپی مو بود. اما با اینها تمام روز در اطراف پکینگ تاون راهپیمایی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و از هر دری که نشانه هایی از فعالیت وجود داشت وارد می کراتینه مو شد. از برخی به او با نفرین دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : ساختمانی پروتئین تراپی مو بود که سر و پاها را چسب می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در ساختمانی دیگر رنگ مو استخوان‌ها را کود می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هیچ ذره ای از مواد آلی در دورهام هدر نمی رفت. از شاخ دام ها شانه، دکمه، سنجاق سر و عاج بدلی می ساختند. از ساق پا و دیگر رنگ مو استخوان‌های بزرگ دسته‌های چاقو و مسواک و دهانه‌های لوله‌ها را بریدند. قبل از اینکه بقیه را به صورت چسب درآورند.

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی : گیره‌ها و دکمه‌ها را از سم‌ها بریدند. از چیزهایی مانند پاها، بند انگشتان، بریده‌های پوست و سینوس‌ها، محصولات عجیب و غیرمحتملی مانند ژلاتین، شیشه‌های شیشه‌ای و فسفر، سیاه رنگ مو استخوان، سیاه‌کننده کفش و روغن رنگ مو استخوان به دست آمد. آنها برای دم گاو کارهای مو فر کراتینه مو شده و برای پوست گوسفند یک «قرقره پشمی» داشتند.

از معده خوک‌ها پپسین و از خون آلبومین و از روده‌های بدبو سیم ویولن درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زمانی که کار دیگری نمی کراتینه مو شد با چیزی انجام بالیاژ مو داد، ابتدا آن را در مخزن می گذاشتند و تمام پیه و چربی را از آن بیرون می آوردند و سپس آن را به کود تبدیل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همه این صنایع در ساختمان های نزدیک جمع آوری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که توسط گالری ها و راه آهن با تأسیسات اصلی به هم متصل می کراتینه مو شدند.

  رنگ مو مش کاراملی نسکافه ای

و تخمین زده می نانو کراتین مو شود که آنها از زمان تأسیس گیاه توسط دورهام بزرگ یک نسل و بیشتر، نزدیک به یک چهارم میلیارد حیوان را اداره بیبی لایت مو کرده اند. اگر شما گیاهان بزرگ دیگر را با آن حساب کنید – و آنها اکنون واقعاً همه یکی پروتئین تراپی مو بودند – این پروتئین تراپی مو بود، بنابراین جوکوباس به آنها اطلاع بالیاژ مو داد، بزرگترین تجمع کار و سرمایه تا کنون در یک مکان جمع کراتینه مو شده رنگ مو است. سی هزار نفر را رنگ مو استخدام بیبی لایت مو کرد.

مستقیماً از دویست و پنجاه هزار نفر در همسایگی خود حمایت بیبی لایت مو کرد.و به طور غیر مستقیم نیم میلیون حمایت بیبی لایت مو کرد. محصولات خود را به تمام کشورهای جهان متمدن ارسال بیبی لایت مو کرد و غذای کمتر از سی میلیون نفر را تهیه بیبی لایت مو کرد! دوستان ما با دهان باز به همه این چیزها گوش می‌بالیاژ مو دادند – به نظر آنها غیرممکن پروتئین تراپی مو بود که باور کنند چیزی به این شگفت‌انگیز توسط انسان فانی ابداع کراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

به همین دلیل پروتئین تراپی مو بود که برای Jurgis صحبت بیبی لایت مو کردن در مورد مکان مانند با شک و تردید تقریباً ناسزا به نظر می رسید. این چیزی پروتئین تراپی مو بود به بزرگی جهان – قوانین و روش های کار آن بیشتر از جهان قابل سؤال یا درک نیست. به نظر می‌رسید که یک مرد صرفاً می‌توانست انجام دهد، این پروتئین تراپی مو بود که چیزی شبیه به این را همانطور که او آن را پیدا بیبی لایت مو کرد، و همانطور که به او گفته کراتینه مو شد انجام بالیاژ مو داد.

اینکه در آن جایگاهی به او بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود و در فعالیت های شگفت انگیز آن سهیم باکراتینه مو شد، نعمتی پروتئین تراپی مو بود که باید شکرگزارش پروتئین تراپی مو بود، همان گونه که انسان از آفتاب و باران سپاسگزار پروتئین تراپی مو بود. حتی خوشحال پروتئین تراپی مو بود که او تا به حال محل قبل از ملاقات با پیروزی خود را ندیده پروتئین تراپی مو بود، زیرا او احساس می بیبی لایت مو کرد که اندازه آن او را غرق. اما حالا او پذیرش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – او بخشی از همه چیز پروتئین تراپی مو بود!

  مدل رنگ مو قهوه ای ترکیبی

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی : او این احساس را داشت که تمام این مؤسسه عظیم او را تحت حمایت خود گرفته رنگ مو است و مسئول رفاه او کراتینه مو شده رنگ مو است. او به قدری بی‌خیال پروتئین تراپی مو بود و از ماهیت تجارت بی‌خبر پروتئین تراپی مو بود، که حتی متوجه نکراتینه مو شد که کارمند براون کراتینه مو شده رنگ مو است، و براون و دورهام از نظر تمام دنیا رقبای مرگبار لایت و هایلایت مو هستند – حتی باید مرگبار باشند.

رقبای قانون کشور، و دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که با جریمه نقدی و حبس، یکدیگر را خراب کنند! فصل چهارم بی درنگ در ساعت هفت صبح روز بعد برای کار گزارش کراتینه مو شد. به دری که به او اشاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند آمد و نزدیک به دو ساعت در آنجا منتظر ماند. رئیس برای او به منظور ورود پروتئین تراپی مو بود، اما این را نگفته پروتئین تراپی مو بود، و بنابراین آن را تنها زمانی که در راه خود را به رنگ مو استخدام مرد دیگری پروتئین تراپی مو بود که او بر آمد.

او به او لعنت خوب بالیاژ مو داد، اما به عنوان یک کلمه از آن را درک نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند او مخالف نیست. او به دنبال رئیس رفت که به او نشان بالیاژ مو داد لباس‌های خیابانی‌اش را کجا بپوکراتینه مو شد، و منتظر ماند تا لباس‌های کاری را که در یک مغازه دست دوم خریده پروتئین تراپی مو بود به تن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در بسته‌ای با خود آورده پروتئین تراپی مو بود. سپس او را به «تخت قتل» برد.

کاری که قرار پروتئین تراپی مو بود در اینجا انجام دهد بسیار ساده پروتئین تراپی مو بود و یادگیری آن فقط چند دقیقه طول کشید. برای او یک چوب سفت، مانند آنچه رفتگران خیابان از آن رنگ مو استفاده می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در اختیار داشت، و این جای او پروتئین تراپی مو بود که به دنبال خط مردی باکراتینه مو شد که احشاء دود را از لاشه ران بیرون آورد. قرار پروتئین تراپی مو بود این توده در تله ای کشیده نانو کراتین مو شود و سپس آن را ببندند تا کسی در آن نیفتد.

  انواع رنگ مو انسان

همانطور که وارد کراتینه مو شد، اولین گاوهای صبح فقط ظاهر خود را می ساختند. و به این ترتیب، در حالی که زمان کمی برای نگاه بیبی لایت مو کردن به او وجود داشت، و کسی نمی توانست با کسی صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دست به کار کراتینه مو شد. در ماه جولای، یک روز گرم پروتئین تراپی مو بود، و آن مکان پر از خون گرم بخار کراتینه مو شد – یکی در آن روی زمین رفت. بوی تعفن تقریباً طاقت فرسا پروتئین تراپی مو بود، اما برای چیزی نپروتئین تراپی مو بود.

تمام روحش از شادی می رقصید – بالاخره سر کار پروتئین تراپی مو بود! سر کار پروتئین تراپی مو بود و درآمد داشت! تمام روز داشت با خودش فکر می بیبی لایت مو کرد. به او مبلغ افسانه ای هفده و نیم سنت در ساعت پرداخت می کراتینه مو شد. و همانطور که ثابت کراتینه مو شد روز عجله ای پروتئین تراپی مو بود و او تا نزدیک ساعت هفت شب کار می بیبی لایت مو کرد، با این خبر که در یک روز بیش از یک دلار و نیم درآمد داشته رنگ مو است.

رنگ مو دودی یاسی مرواریدی : به خانه نزد خانواده رفت! در خانه، همچنین، خبرهای خوب بیشتری وجود داشت. آنقدر از آن به یکباره که جشنی در اتاق خواب سالن آنیله برگزار کراتینه مو شد. جوناس قرار پروتئین تراپی مو بود با پلیس ویژه‌ای که او را به او معرفی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، مصاحبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و او را به دیدن چند نفر از رئیس‌ها بردند، در نتیجه یکی از آنها در آغاز هفته آینده به او قول کار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. و سپس وجود رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه