نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی : به طور مفصل، آنها با چاقوهای ده و بیست به یک مورد حمله قرار گرفتند. یک مرد آبی پوش – ملوان – که آخرین نفری پروتئین تراپی مو بود که مرد، با پشت به چرخ گاری با تعبالیاژ مو داد زیادی که جلوی او پروتئین تراپی مو بودند می جنگید، و چگونه سرانجام سقوط بیبی لایت مو کرد و توسط یکی از پره های چرخ به پشت اصابت بیبی لایت مو کرد.

مو : مطمئناً درخت او را نجات بالیاژ مو داد، زیرا به نظر می رسید که چنین پرتابی باید کمر او را بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که پروتئین تراپی مو بود با ضربه ای بیمارگونه به زمین افتاد. با این حال، حتی زمانی که او سقوط بیبی لایت مو کرد، من دوباره حرکت درهم ریخته گری را دیدم، گویی که سعی می بیبی لایت مو کرد حتی قبل از رسیدن به زمین، به مبارزه برگردد. بدون مکثی برای نفس کشیدن یا حتی نگاه بیبی لایت مو کردن، دوباره داخل کراتینه مو شد و یک بار دیگر برای بینی تلاش بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی : سرش را به سمت بالا حرکت بالیاژ مو داد و تکان بالیاژ مو داد. همانطور که میله فنری ماهی را پرت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کودو جوک را بالای سرش پرت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و روی یک درخت خار با بالای تخت کم پشت می اندازد. سگ در حالی که در هوا می چرخید به آرامی سالتو می بیبی لایت مو کرد، دوازده فوتی از زمین به پشت در خارها افتاد و از میان شاخه ها به پایین فرو رفت.

  رنگ موی مشکی با مش قهوه ای

کودو که تا حدی به پهلو خوابیده پروتئین تراپی مو بود، با هر دو پای عقبی که توسط انبوه چوب مرده مختل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نمی‌توانست بلند نانو کراتین مو شود، اما فضای صاف جلو را با شاخ‌های وحشتناکی فرا گرفت و برای مدتی جوک را دور نگه داشت. من چوب پشت چوب برای یک رامرود امتحان بیبی لایت مو کردم، اما موفق نکراتینه مو شدم. در نهایت، در ناامیدی از دیدن جوک که یک بار دیگر به دماغ کودو آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اهرم را به شاخه ای قلاب بیبی لایت مو کردم و پایم را به درختی که آچار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

گذاشتم تا زمانی که کارتریج خالی از بین رفت و من تلوتلو خوردم به عقب. در آخرین مبارزه، در حالی که من با تفنگ مشغول پروتئین تراپی مو بودم، کودو حرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و سپس روی یکی از تنه های افتاده پروتئین تراپی مو بود. اولین تاب برای خلاص کراتینه مو شدن از شر جوک به معنای واقعی کلمه او را به درخت چسبانده پروتئین تراپی مو بود. تاب دوم او را به زیر آن کشید، جایی که یک خم تنه آن را بلند بیبی لایت مو کرد: حدود یک پا از زمین، و جای پای خود را در آنجا محکم بیبی لایت مو کرد.

جوک محکم ایستاد – آنجا، آنجا، با پاهایش محکم کاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و شانه‌اش به درخت مرده خمیده پروتئین تراپی مو بود. او در این طناب کشی ایستاد. کودو با سرش به عقب پیچ خورده، همانطور که در انتهای تاب گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، نمی توانست وزنه ای برای کشش ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال آچارهایی که برای آزاد بیبی لایت مو کردن خود می‌بالیاژ مو داد، بینی و لب بالایی را مانند لرنگ مو استیک محکم بیرون می‌کشیدند و به نظر می‌رسید.

  مدل رنگ مو خرمایی

که گردن جوک را به وضوح کشیده پروتئین تراپی مو بودند. من مجبور کراتینه مو شدم در چند قدمی آنها دور بزنم تا از خطر ضربه زدن به جوک جلوگیری کنم، و تحمل دو یا سه آچار وحشتناکی که دیدم برای رنگ مو استخوان و ماهیچه غیرممکن به نظر می رسید. ضربه پایانی پروتئین تراپی مو بود. و همانطور که سر پر زرق و برق به آرامی پایین می‌رفت، جوک دستش را رها بیبی لایت مو کرد. او جز غرغرهایی که از او بیرون زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی : صدایی بر زبان نیاورده پروتئین تراپی مو بود. فصل دوازدهم. جیم ماکوکل. من بسیار می ترسم که بیشتر مردم او را خیلی بد بدانند. واقعیت امر این رنگ مو است که او متعلق به دوره ای دیگر و شرایط دیگر رنگ مو است. او به سادگی یک وحشی جنگجوی پرشور پروتئین تراپی مو بود، و به جای پوشیدن لباس های مرده سفید پوست و رانندگی مسالمت آمیز گاری های گاو نر در امتبالیاژ مو داد جاده حمل و نقل، باید در تزئینات وحشیانه خود از پوست پلنگ و پرهای شترمرغ سیاه تزئین می کراتینه مو شد.

نشان بالیاژ مو دادن اندام‌ها و بدن برنزی قدرتمند که همه با ماهیچه‌ها زنده لایت و هایلایت مو هستند، و مشارکت در برخی از رقص‌های جنگی وحشی. یا مجهز به سپر و اسیگایس، که در یک مبارزه قاتلانه رهبری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بله، جیم منسوخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: او باید یکی از گاردهای رزمی چاکای بزرگ می پروتئین تراپی مو بود – به عنوان یک رهبر مردان برمی خیزد یا در راه کشته می کراتینه مو شد. او برای همه چیز فقط یک رنگ مو استدلال داشت.

  رنگ موی سیاه سفید مردانه

این طبیعت او پروتئین تراپی مو بود که در او پرورش یافت و زاده کراتینه مو شد. در خونش جاری کراتینه مو شد و در رنگ مو استخوان هایش رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرد. او بازمانده یک مسابقه بزرگ جنگی پروتئین تراپی مو بود – هنوز هزاران نفر از آنها در کرال های زولولند و سوازیلند وجود رنگ مو دارد – اما سرنوشت او این پروتئین تراپی مو بود که به یکی از خانواده های اخراجی تعلق داشته باکراتینه مو شد و مجبور نانو کراتین مو شود در میان مردان سفید پوست زندگی و کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دولت بوئر ترانسوال در کشوری که در حال جنگیدن پروتئین تراپی مو بود.

کرال جیم به عنوان یک جنگنده شناخته می کراتینه مو شد، و خون متلاطمی که در رگهای آنها جاری پروتئین تراپی مو بود، نمی توانست در جریانی آرام قرار گیرد، صرفاً به این دلیل که ملکه بزرگ سفید دست خود را بر روی مردم خود گذاشته پروتئین تراپی مو بود و گفت: “اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود. صلح!» چاکا، «ناپلئون سیاه» که جنگ‌هایش در آفریقای جنوبی بیش از یک میلیون جان خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، مرده پروتئین تراپی مو بود – که توسط برادرش دینگان به قتل رسید.

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی : مملو از شکوه، ارباب و ارباب به هر کجا که مخالفانش می‌رسیدند. “سگ هایی که در کرالم به آنها غذا بالیاژ مو دادم!” او نفس نفس زد، همانطور که آنها او را با چاقو زدند. دینگان جانشین او، به همان اندازه ظالم و خیانتکار، توسط گروه کوچک شجاع بوئرها تحت فرمان پوتگیتر به دلیل قتل عام شیطانی پیت رتیف و گروه کوچکش درهم شکسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. پاندا سومین سه برادر معروف – پاندا صلح جو – آمده پروتئین تراپی مو بود و رفته پروتئین تراپی مو بود!

  رنگ مو قهوه ای شیک دخترانه

کتشوایو، پس از سالها حکومت متکبرانه و بی چون و چرا، ظلم فشار خود را به مردم ملکه سفید بزرگ از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. روز هولناک «سندلوانا» – جایی که هنگ 24 تقریباً بر اثر مرگ مردی جان خود را از دست بالیاژ مو داد – و نبرد در کوه هلوبانی، مخالفان را به جنون رساند. اما دریفت رورک و کامبولا آن پیروزی‌های خونین را دنبال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند – هر کدام ظرف چند ساعت – تا درنگ مو استان دیگری را تعریف کنند.

رنگ مو دودی زیتونی روی موی مشکی : در اولوندی جزر و مد به هم رسیدند – سیاه و سفید. و پادشاهی و قدرت خاندان چاکا دیگر وجود نداشت. جیم در «سندلوانا» جنگیده پروتئین تراپی مو بود و می‌توانست از عمفانی بگوید که برای گله بیبی لایت مو کردن چند گاو در جلوی دید اردوگاه بریتانیا فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا سربازان را به بیرون بکشاند و در حالی که مخالفان تپه‌ها و بوته‌ها و دونگا پشت سرشان می‌پریدند. در مورد مبارزه ای که توسط کت قرمزها انجام کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱