↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند بژ دودی

رنگ مو بلوند بژ دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند بژ دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند بژ دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند بژ دودی : پارادیس می گوید: «علاوه بر این، ما هنوز به اندازه کافی ندیده ایم. پیاده روی خود را از سر می گیریم و، سربازان ساده ای که بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، مغازه های مجللی را که میدان تجارت را احاطه بیبی لایت مو کرده اند بررسی می کنیم.

رنگ مو : و ما سر بزرگ ریش سیاه او را در این ابر گلگون می بینیم. او ممکن رنگ مو است یک هیولای دریایی باکراتینه مو شد که نفس عمیق می ککراتینه مو شد، و فوم قرمز شفاف جمع می نانو کراتین مو شود و تا چشمان مه آلود بزرگش می خزد و دیگر عینکی نیست. بعد گلویش به صدا در می آید. این یک جغجغه کودکانه رنگ مو است، و او در حالی که سرش را به ررنگ مو است و چپ می‌ککراتینه مو شد، می‌میرد، طوری که انگار می‌خواهد با ملایمت «نه» بگوید.

رنگ مو بلوند بژ دودی

رنگ مو بلوند بژ دودی : با نگاه بیبی لایت مو کردن به توده بی اثر عظیم، فکر می کنم که او مرد خوبی پروتئین تراپی مو بود. او قلبی معصوم و تأثیرپذیر داشت. چقدر خود را سرزنش می کنم که گاهی از او به خاطر تنگ نظری مبتکرانه اش و به خاطر جسارت روحانی خاصی که همیشه داشت از او سوء رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم! و چقدر خوشحالم که در این صحنه ناراحت کننده – بله، آنقدر خوشحالم که از خوشحالی می لرزم.

که وقتی دیدم او یواشکی در حال خواندن نامه ای پروتئین تراپی مو بود که داشتم می نوشتم، خود را از اعتراض خشمگین خودداری بیبی لایت مو کردم، اعتراضی که به ناحق او را زخمی می بیبی لایت مو کرد! زمانی را به یاد می آورم که او با پایان نامه اش در مورد فرانسه و مریم باکره من را بسیار عصبانی بیبی لایت مو کرد. برای من غیرممکن به نظر می رسید که بتواند آن افکار را صادقانه بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

چرا نباید مخلص پروتئین تراپی مو بود؟ آیا او واقعاً امروز کشته نکراتینه مو شده رنگ مو است؟ من همچنین برخی از فداکاری ها، صبر مهربانانه مرد بزرگ، تبعید در جنگ مانند زندگی را به یاد دارم – و بقیه چیزها مهم نیست. ایده‌های او در مقایسه با قلب او که در این گوشه از جهنم در ویرانه‌ای روی زمین رنگ مو است، جزییات بی‌اهمیت لایت و هایلایت مو هستند. با چه کراتینه مو شدتی از این مردی که در همه چیز از من دور پروتئین تراپی مو بود، ناله بیبی لایت مو کردم!

  رنگ مرواریدی چه رنگی میشه

سپس رعد و برق بر سر ما افتاد! با لرزش مهیب زمین و دیوارها به کراتینه مو شدت روی هم پرتاب کراتینه مو شدیم. انگار زمین آویزان ترکیده و خود را به پایین پرتاب بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. بخشی از صفحه زرهی تیرها فرو ریخت و سوراخی را که قبلاً غار را سوراخ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود بزرگ بیبی لایت مو کرد. یک شوک دیگر – یک دهانه پودر کراتینه مو شده دیگر در ویرانی خروشان سقوط بیبی لایت مو کرد. جسد گروهبان بزرگ صلیب سرخ مانند تنه درخت به دیوار غلتید.

تمام الوارهای قاب بلند غار، آن مهره‌های سیاه و سنگین، با صدایی گوش‌خراش ترکیدند، و همه زندانیان در سیاه‌چال با هم از وحشت فریاد زدند. ضربات پس از ضربه، انفجارها طنین انداز می شوند و ما را به همه جهات می برند، در حالی که بمباران پناهگاه سوراخ کراتینه مو شده و کاهش یافته را در هم می ریزد و می بلعد.

همانطور که خش خش پرتاب صدف ها با چکش می زند و انتهای شکاف غار را با رعد و برق هایش خرد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نور روز از میان شکاف ها جاری می نانو کراتین مو شود. اکنون با تندتر و غیرطبیعی‌تر، چهره‌های برافروخته و آن‌هایی که از مرگ رنگ‌پریده‌اند، چشم‌هایی که از کراتینه مو شدت درد محو می‌شوند یا از تب می‌سوزند.

رنگ مو بلوند بژ دودی : بدن‌های وصله‌آلود بسته‌کراتینه مو شده سفید، بانداژهای هیولایی را می‌بیند. تمام آنچه پنهان پروتئین تراپی مو بود دوباره به نور روز برمی خیزد. هاگارد، چشمک می زند و مخدوش، در برابر سیل آهن و اخگر که طوفان های نور با خود می آورند، مجروحان برمی خیزند و پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می شوند و می کوشند به پرواز درآیند. همه ساکنان وحشت زده در توده های فشرده در سراسر تونل نکبت بار غلت می زنند.

  رنگ مو یاسی و بنفش

گویی در جایگاه کشتی بزرگی که به صخره ها برخورد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هوانورد تا جایی که می تواند ررنگ مو است باکراتینه مو شد و در حالی که گردنش روی سقف رنگ مو است، دستانش را تکان می دهد و به درگاه خدا متوسل می نانو کراتین مو شود، از او می پرسد که نامش چیست، نام واقعی او چیست؟ من که در اثر انفجار سرنگون کراتینه مو شده و بر دیگران پرتاب کراتینه مو شده‌ام، او را می‌بینم که سینه برهنه و لباس‌هایش مانند زخم باز کراتینه مو شده.

قلب مسیح را آشکار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کت بزرگ مردی که هنوز یکنواخت تکرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “نگرانی چه فایده ای رنگ مو دارد؟” اکنون خود را کاملاً سبز نشان می دهد، سبز روشن، تأثیر اسید پیکریک بدون شک از انفجاری که مغز او را متحیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، آزاد می نانو کراتین مو شود. دیگران – در واقع بقیه – درمانده و معلول، حرکت می‌کنند، خزش می‌کنند و می‌چرخند، خود را در گوشه‌ها کرم می‌کشند.

آنها مانند خال ها، حیوانات فقیر و بی دفاع لایت و هایلایت مو هستند که توسط سگ های جهنمی تفنگ شکار می شوند. بمباران کاهش می یابد، و به ابری از دود ختم می نانو کراتین مو شود که هنوز هم طنین انداز سقوط می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در پس از نم لرزان و سوزان. من از طریق شکاف غش می کنم. و همچنان محاصره و در هم تنیده در هیاهوی ناامیدی، به زیر آسمان آزاد می رسم.

در زمین نرمی که تخته ها و پاهای در هم آمیخته در آن فرو رفته اند. من خودم را در برخی از خرابه ها گرفتار می کنم. خاکریز سنگر رنگ مو است. در لحظه‌ای که در سنگرهای ارتباطی فرو می‌روم، آنها از راه دور قابل مشاهده لایت و هایلایت مو هستند. آنها هنوز غم انگیز به هم می زنند، هنوز پر از جمعیتی لایت و هایلایت مو هستند که از سنگرها سرریز می شوند و بی انتها به سمت پناهگاه ها می ریزند.

  ترکیب رنگ مو نسکافه ای با بژ

روزها، شب‌های کامل، جویبارهای دراز مردانی را خواهید دید که از میدان‌های نبرد، از دشتی که در آنجا هم احساس می‌نانو کراتین مو شود، الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده‌اند، هر چند بی‌پایان خونریزی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌پوسد. XXII رفتن در مورد ما در امتبالیاژ مو داد بلوار د لا جمهوری و سپس خیابان گامبتا پروتئین تراپی مو بوده‌ایم، و اکنون در میدان تجارت فرود آمده‌ایم. میخ های چکمه های صیقلی ما بر سنگفرش های پایتخت زنگ می زند.

هوا خوب رنگ مو است و آسمان درخشان چنان می درخکراتینه مو شد و می درخکراتینه مو شد که گویی آن را از لابه لای قاب های گلخانه دیده ایم. تمام نمای مغازه های میدان را درخشش می دهد. دامن‌های کت‌های بزرگ ما که به خوبی برس خورده‌اند، پایین کشیده کراتینه مو شده‌اند، و همانطور که معمولاً به پشت بسته می‌شوند، می‌توانید دو مربع را روی لپت‌های شناور ببینید که در آن پارچه آبی‌تر رنگ مو است.

رنگ مو بلوند بژ دودی : مهمانی ما برای لحظه ای در مقابل کافه د لا سو-پرفکتور، که کافه گراند نیز نامیده می نانو کراتین مو شود، متوقف می نانو کراتین مو شود و درنگ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “ما حق داریم وارد شویم!” ولپات می گوید. بلر که چانه‌اش را روی پرده‌های گیپوری که در آن مؤسسه لباس پوشیده رنگ مو است بلند بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و با خطر یک نگاه از پنجره بین حروف طلایی آن، پاسخ می‌دهد: «افسران زیادی در آنجا لایت و هایلایت مو هستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه