↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو : با دلهره و ترس مکث بیبی لایت مو کرد و به خوبی پشت سربازان خود مستقر کراتینه مو شد. برعکس رستم سرشار از اعتماد به نفس پروتئین تراپی مو بود. “اگر چه صد هزار مرد در برابر یک نفر لایت و هایلایت مو هستند ، اما وقتی بهشت ​​در کنار من رنگ مو است، چه فایده ای رنگ مو دارد : با بهشت ​​دوست من، دشمن به زودی با خاک مخلوط می نانو کراتین مو شود.” او که دستور بالیاژ مو داد شیپورها به صدا درآیند، بر دشمن هجوم آورد.

رنگ مو : و از طلا و نقره و سنگهای قیمتی بسیار زیاد رنگ مو استفاده می کراتینه مو شد و درخشندگی حاصل از ترکیب آنها به قدری زیاد پروتئین تراپی مو بود که شب و روز یکسان به نظر می رسید. ابلیس که همیشه فعال پروتئین تراپی مو بود و به غرور و جاه طلبی پادشاه توجه می بیبی لایت مو کرد، دیری نپایید که از این موقعیت رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد و به زودی شیاطین را متقاعد بیبی لایت مو کرد که وارد نقشه های او شوند.

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو : بنابراین سه پادشاه و ارتش آنها با قدرت و منابع یک مرد مخالف پروتئین تراپی مو بودند. آرایه مهیب آنها فضای بسیار زیادی را پوشانده پروتئین تراپی مو بود. هر کدام به قوی‌ترین نیرویی که می‌آورد افتخار می‌بیبی لایت مو کرد، عقاب شجاعت بالش را تکان بالیاژ مو داد. اما هنگامی که پادشاه هامووران شخص رستم را با تمام غرور و قدرت و قدرت فرماندهی اش دید.

بر راکوش سوار کراتینه مو شد و در میان آنها ویرانی هولناکی به وجود آورد. دشوار رنگ مو است که بگوییم چه تعبالیاژ مو داد سر از هم جدا کراتینه مو شدند و با راه وحشتناک خود مبارزه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از هر طرف شاهین او می درخشید، خون داغ در هر ربع در آن روز فوق العاده جاری پروتئین تراپی مو بود. رئیس هامووران و لژیون‌هایش اولین کسانی پروتئین تراپی مو بودند که از درگیری دور کراتینه مو شدند.

  رنگ مو دخترانه کوچک

و سپس پادشاه میسر، شرمنده از بزدلی آنها، به سرعت به سوی قهرمان پیشروی بیبی لایت مو کرد تا او را به خاطر قساوت تنبیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما به زودی یکی از ضربات سخت رستم بر سرش خورده پروتئین تراپی مو بود و به فرار روی آورد و بدین ترتیب. امیدوار پروتئین تراپی مو بود از خشم آنتاگونیست خود فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما این ثروت از او دریغ کراتینه مو شد، زیرا فوراً تحت تعقیب قرار گرفت.

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو : او را با کموند، یا طناب، به دور کمرش انداختند، از اسبش بیرون کشیدند، و با خیال راحت به دست بهرام، که او را بسته و نگه داشت، سپردند. در کنار او. کاموند که درازتر می‌کراتینه مو شد، حلقه در حلقه به پرواز درآمد، و پادشاه حیرت‌زده از اسب او بیرون کشید. رستم پس از انجام این تسخیر سیگنال، علیه سپاهیان تحت فرمان شاه بربرستان حرکت بیبی لایت مو کرد که با کمک شجاعانه زوارا، به زودی آنها را شکست بالیاژ مو داد و اعزام بیبی لایت مو کرد.

و راکوش را با شتاب به سوی خود شاه به پیش برد، او و چهل تن از رؤسای اصلی اش را اسیر جنگی بیبی لایت مو کرد. پادشاه هامووران با مشاهده کشتار وحشتناک و شکست همه انتظارات خود، به سرعت قاصدی نزد رستم فرستاد تا از تعلیق نبرد درخورنگ مو است الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پیشنهاد تسلیم کاوس و همه جنگجویانش و تمام اموال و گنجینه سلطنتی را بدهد. که از او غارت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سپاهیان سه پادشاهی نیز عاجل برای ربع و حفاظت دعا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و رستم به آسانی با شرایط پیشنهادی موافقت بیبی لایت مو کرد. “کاوس را به آزادی بازگرداند، با همه رؤسایش، دیگر چیزی نمی خواهم؛ من تنها برای او فتح کراتینه مو شده ام، جز او هیچ جایزه دیگری مدعی نیستم.” بازگشت روز شادی پروتئین تراپی مو بود که کاوس و قهرمانان برجسته‌اش از قید و بند خود رها کراتینه مو شدند و از قلعه‌ای کولایت و هایلایت مو هستانی که در آن محبوس پروتئین تراپی مو بودند بیرون رانده کراتینه مو شدند.

  چرا رنگ مو مشکی قرمز میشود

رستم فوراً او را بر تخت سلطنت نشاند و از جمع آوری تمام اموال گرانبهای سه ایالتی که به قدرت او تسلیم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند برای خزانه عمومی کوتاهی نبیبی لایت مو کرد. سپاهیان میسر، بربریستان و هامووران که وفاداری خود را به پادشاه ایران اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تعبالیاژ مو داد انباشته کراتینه مو شده، ارتش کاوس را به بیش از سیصد هزار نفر، اسب و پا، افزایش بالیاژ مو داد و با این نیروی عظیم به سمت ایران حرکت بیبی لایت مو کرد.

اما قبل از راهپیمایی، پیامی برای افراسیاب فرستاد و به او دستور بالیاژ مو داد که از کشوری که به ناحق به آن حمله بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، برود و به او توصیه بیبی لایت مو کرد که به قلمرو توران راضی باکراتینه مو شد. “آیا قدرت رستم را فراموش بیبی لایت مو کردی، وقتی در آن ساعت پرخطر به دست او سرنگون کراتینه مو شدی؟ کمربندت شکست، یا یوغ فاتح را احساس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودی. جنگجویان ازدحام تو سپر تو را ثابت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو : تو را نجات بالیاژ مو دادند و از میدان بیرون کشیدند، به وسیله آنها نجات نیافته پروتئین تراپی مو بودند. آیا اکنون زندگی می‌بیبی لایت مو کردی تا به قدرت خود افتخار کنی؟» افراسیاب این پیام را با احساس کینه تلخ دریافت بیبی لایت مو کرد و ارتش خود را بدون تأخیر برای نبرد آماده بیبی لایت مو کرد و قول بالیاژ مو داد دخترش را به نکاح و پادشاهی به مردی که موفق نانو کراتین مو شود رستم را زنده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، عطا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این اعلامیه یک هیجان قوی پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین رنگ مو شیک

و هنگامی که نامزدی انجام کراتینه مو شد، تلاش های زیادی برای پاداش انجام کراتینه مو شد. اما کسانی که آرزوی لایق آن را داشتند، تنها اولین کسانی پروتئین تراپی مو بودند که سقوط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. افراسیاب که سقوط بسیاری از رؤسای خود را مشاهده بیبی لایت مو کرد، به جلو دوید تا با قهرمان کنار بیاید: اما شجاعت او بی فایده پروتئین تراپی مو بود. زیرا که به کراتینه مو شدت زیر حملات طاقت فرسا رستم رنج می برد.

خوشحال پروتئین تراپی مو بود که فرار خود را انجام دهد و از میدان بازنشسته نانو کراتین مو شود. به طور خلاصه، او به سرعت گام های خود را به سمت توران باز بیبی لایت مو کرد و کاوس را در اختیار کامل پادشاهی گذاشت. پس از یک پرواز وحشیانه و شرم آور ، با ناراحتی، خانه اش را باز یافت . دنیا چیزی به لب هایش نمی دهد ، جز نوشیدنی زهرآلود. همه چیز برای او مرگ پروتئین تراپی مو بود.

کاوس که بار دیگر بر تخت پادشاهی ایران نشسته پروتئین تراپی مو بود، اداره امور را با عدالت و آزادی تحسین برانگیز از سر گرفت و تعبالیاژ مو دادی از برجسته ترین جنگجویان خود را برای تأمین رفاه و سعادت ایالت های مروی و بلخ و نیشاپور و حیرات فرستاد. . در همان زمان به رستم لقب پهلوان جهاني يا قهرمان جهان را اعطا كرد.

مدل موی کوتاه زنانه رنگ مو : در حال حاضر در امان از دشمنان خارجی و داخلی، کاوس توجه خود را به کارهای بسیار متفاوت از جنگ و فتح معطوف بیبی لایت مو کرد. او به شیاطین دستور بالیاژ مو داد تا دو قصر باشکوه بر روی کوه البرز بسازند و عمارت‌های جداگانه برای اسکان خانواده‌اش بسازند که آن‌ها را به باشکوه‌ترین شکل تزئین بیبی لایت مو کرد. همه ساختمان ها هم برای راحتی و هم برای لذت به زیبایی چیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه