نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

3/5 - (2 امتیاز)

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره : و بنابراین آن را تایید قابل توجهی از آنچه همه مردان گفتند، یافت که پدرش تنها دو روز قبل از اینکه به خانه آمد به همان تلخی هر یک از آنها سر کار پروتئین تراپی مو بود و با تمام قدرت روح دورهام را نفرین بیبی لایت مو کرد. زیرا او را برای پاک بیبی لایت مو کردن تله ها قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : او به همین ترتیب یک مایل به همه فروشگاه ها و سالن ها رفته پروتئین تراپی مو بود و التماس می بیبی لایت مو کرد که کاری کوچک انجام دهد. و همه جا دستور بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند که او را بیرون بیاورند، گاهی با نفرین، و حتی یک بار هم برای پرسیدن سؤال از او توقف نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. بنابراین، پس از همه، شکاف در ساختار خوب ایمان به چیزهایی که لایت و هایلایت مو هستند وجود رنگ مو دارد.

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره : او خانه خود را داشت، همانطور که اتفاق افتاد، و کسی که اگر هرگز شغلی پیدا نبیبی لایت مو کرد، از او مراقبت می بیبی لایت مو کرد. اما پسرش نتوانست فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، فرض کنید اینطور نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. تا آن زمان به تمام ساختمان‌های و تقریباً در تمام اتاق‌ها رفته پروتئین تراپی مو بود. او صبح ها در میان انبوه متقاضیان ایستاده پروتئین تراپی مو بود تا اینکه پلیس ها چهره او را شناختند و به او گفتند که به خانه برود و آن را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین رنگ موی ترکیبی

زمانی که دده آنتاناس مشغول جستجوی شغل پروتئین تراپی مو بود، شکاف پهن پروتئین تراپی مو بود – و زمانی که بالاخره آن را به دست آورد، بازتر پروتئین تراپی مو بود. یک روز عصر، پیرمرد با هیجان زیاد به خانه آمد، با این درنگ مو استان که مردی در یکی از راهروهای ترشی‌خانه‌های دورهمی به او نزدیک کراتینه مو شد و از او پرسید که برای کار بیبی لایت مو کردن چه پولی می‌پردازد؟ او در ابتدا نمی دانست از این موضوع چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما آن مرد با صراحت گفته پروتئین تراپی مو بود که می تواند برای او شغلی پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مشروط بر اینکه حاضر باکراتینه مو شد یک سوم دستمزدش را برای آن بپردازد. آیا او رئیس پروتئین تراپی مو بود؟ آنتاناس پرسیده پروتئین تراپی مو بود؛ که مرد پاسخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که این کار کسی نیست، اما او می تواند کاری را که می گوید انجام دهد. تا به حال برخی از دوستان در این زمان ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و او به دنبال یکی از آنها و پرسید که این به چه معنی رنگ مو است. دوست، که نام داشت، یک مرد کوچک تیزبین پروتئین تراپی مو بود که روی تخت‌های کشتار پوست‌ها را جمع می‌بیبی لایت مو کرد، و به حرف‌های گوش می‌بالیاژ مو داد بدون اینکه اصلاً متعجب به نظر برسد. او گفت که آنها به اندازه کافی رایج پروتئین تراپی مو بودند، چنین مواردی از پیوندهای کوچک. این فقط یک رئیس پروتئین تراپی مو بود.

  انواع رنگ مو خوب

که پیشنهاد بالیاژ مو داد کمی به درآمد خود اضافه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس از مدتی که آنجا پروتئین تراپی مو بود، می دانست که گیاهان به سادگی با پوسیدگی از آن نوع لانه زنبوری کراتینه مو شده اند – رئیسان مردان را پیوند زدند و آنها یکدیگر را پیوند زدند. و روزی ناظر متوجه رئیس می کراتینه مو شد و سپس رئیس را پیوند می زد. تاموسیوس با گرم کراتینه مو شدن این موضوع، به توضیح وضعیت پرداخت.

برای مثال، دورهام متعلق به مردی پروتئین تراپی مو بود که می‌کوشید تا آنجا که می‌تواند از آن پول دربیاورد، و اصلاً برایش مهم نپروتئین تراپی مو بود که چگونه این کار را انجام می‌دهد. و در زیر او، با درجات و درجات مختلف مانند یک ارتش، مدیران و سرپرستان و سرکارگران قرار داشتند که هر کدام مرد بعدی را پایین تر از خود می راندند و سعی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا آنجا که ممکن رنگ مو است از او کار بیرون بکشند.

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره : و همه مردان هم ردیف در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. حساب‌های هر کدام جداگانه نگهداری می‌کراتینه مو شد، و هر مردی در وحشت از دست بالیاژ مو دادن شغل خود زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، اگر دیگری رکوردی بهتر از او داشت. بنابراین از بالا تا پایین، این مکان صرفاً یک دیگ جوشان از حسادت و نفرت پروتئین تراپی مو بود. هیچ وفاداری یا نجابتی در آن وجود نداشت، جایی در آن نپروتئین تراپی مو بود که یک مرد در برابر یک دلار چیزی حساب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  انواع رنگ موی روشن

و بدتر از نپروتئین تراپی مو بود نجابت، حتی صداقت هم نپروتئین تراپی مو بود. دلیل آن؟ چه کسی می توانست بگوید؟ در ابتدا باید دورهمی قدیمی پروتئین تراپی مو بوده باکراتینه مو شد. این میراثی پروتئین تراپی مو بود که تاجر خودساخته همراه با میلیون هاش برای پسرش به جا گذاشته پروتئین تراپی مو بود. جورگیس اگر به اندازه کافی در آنجا می ماند، این چیزها را برای خودش می فهمید. این مردان پروتئین تراپی مو بودند که باید همه کارهای کثیف را انجام می بالیاژ مو دادند.

و بنابراین هیچ فریب بالیاژ مو دادن آنها وجود نداشت. و روح آن مکان را گرفتار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مانند بقیه انجام بالیاژ مو دادند. آمده پروتئین تراپی مو بود وجود رنگ مو دارد، و فکر می کنم او می خواهد خود را مفید، و افزایش و تبدیل کراتینه مو شدن به یک مرد ماهر. اما او به زودی متوجه اشتباه خود کراتینه مو شد – زیرا هیچ کس در با انجام کار خوب قیام نبیبی لایت مو کرد. شما می توانید آن را به عنوان یک قاعده در نظر سامبره مو بگیرید.

اگر با مردی روبرو می شوید که در پکینگ تاون در حال قیام پروتئین تراپی مو بود، با یک قاتل روبرو می کراتینه مو شدید. مردی که توسط رئیس نزد پدر Jurgis فرستاده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، او بلند می کراتینه مو شد. مردی که قصه می گفت و از همنوعانش جاسوسی می بیبی لایت مو کرد، برمی خیزد. اما مردی که به کار خودش فکر می‌بیبی لایت مو کرد و کارش را انجام می‌بالیاژ مو داد، «سرعتش را بالا می‌بردند» تا فرسوده‌اش کنند.

  مدل رنگ مو روشن عروس

و سپس او را در ناودان می‌اندازند. با سرش وزوز به خانه رفت. با این حال، او نمی توانست خود را به چنین چیزهایی باور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – نه، نمی تواند چنین باکراتینه مو شد. به سادگی یکی دیگر از غرغر کنندگان پروتئین تراپی مو بود. او مردی پروتئین تراپی مو بود که تمام وقتش را صرف کمانچه زدن می بیبی لایت مو کرد. و شب ها به مهمانی می رفت و تا طلوع آفتاب به خانه نمی رسید و البته حوصله کار نداشت.

رنگ موی مرواریدی صدفی بدون دکلره : سپس، او نیز یک بچه کوچک ضعیف پروتئین تراپی مو بود. و بنابراین او در مسابقه عقب مانده پروتئین تراپی مو بود، و به همین دلیل پروتئین تراپی مو بود که او درد می بیبی لایت مو کرد. و با این حال چیزهای عجیب و غریب زیادی هر روز به گوش جورجیس می رسید! او سعی بیبی لایت مو کرد پدرش را متقاعد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با این پیشنهاد کاری نداشته باکراتینه مو شد. اما آنتاناس پیر التماس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تا اینکه فرسوده کراتینه مو شد و تمام شجاعتش از بین رفت.

او یک شغل می خورنگ مو است، هر نوع شغلی. پس فردای آن روز رفت و مردی را که با او صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، پیدا بیبی لایت مو کرد و قول بالیاژ مو داد که یک سوم تمام درآمدش را برای او بیاورد. و در همان روز او را در زیرزمین های دورهمی مشغول به کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این یک «اتاق ترشی» پروتئین تراپی مو بود، جایی که هرگز جای خشکی برای ایستادن وجود نداشت.

  رنگ موی ماهاگونی خیلی تیره

و بنابراین او مجبور کراتینه مو شد تقریباً کل درآمد هفته اول خود را صرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک جفت چکمه با کف سنگین برایش بخرد. او مردی «آشکار» پروتئین تراپی مو بود. کار او این پروتئین تراپی مو بود که تمام روز را با یک دستشویی دسته بلند بچرخد و زمین را پاک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جز این که نم و تاریک پروتئین تراپی مو بود، کار ناخوشایندی نپروتئین تراپی مو بود، در تابستان. حالا آنتاناس رودکوس فروتن ترین مردی پروتئین تراپی مو بود که خدا تا به حال روی زمین قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱