نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو مش صدفی

مدل رنگ مو مش صدفی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو مش صدفی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو مش صدفی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو مش صدفی : سرزمینی که جنگ‌های ناپلئون را فراگرفته پروتئین تراپی مو بود، آتش‌سوزی‌های آن‌ها توسط سربازی اجباری از پدران و پسران رپروتئین تراپی مو بوده کراتینه مو شد، مرگ و میر وحشتناک لشکرکشی روس‌ها، ستاره رو به زوال امپراتور، واترلو – اینها چیزها یا شرایطی نپروتئین تراپی مو بودند که به آنها در تسلط فرانسه آرامش دهد.

رنگ مو : آلیکس و ایستاده دوباره قائم قبل از اجاره نامه نوشته رنگ مو است .) من در حالی که کلاهش در دستش پروتئین تراپی مو بود، به من گفت: چیزی برای گفتن داشت قیافه اش آنقدر ناراحت پروتئین تراپی مو بود که احساس بیبی لایت مو کردم اشک در چشمانم جمع کراتینه مو شد. “چیه یوسف عزیز؟” من پرسیدم؛ و وقتی از روی احساساتش نتوانست جوابی بدهد، بلند کراتینه مو شدم و گریه بیبی لایت مو کردم: “خبر بد بیشتر؟ چه بلایی سر مادر پرستارم آمده؟ حرف بزن، حرف بزن یوسف!” او پاسخ بالیاژ مو داد: “هیچی، خانم لا ویسکومتس.” “امیدوارم حال مادرم و برنگ مو استین خوب باکراتینه مو شد.

مدل رنگ مو مش صدفی

مدل رنگ مو مش صدفی : علاوه بر این، باید بگویم که از آنجایی که او با من ازدواج بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یک جورهایی از او می ترسیدم و می ترسیدم که او را از عشق بشنوم. اما او به ندرت به آن فکر می بیبی لایت مو کرد، بیچاره: احترام لب هایش را بست. به این ترتیب، یک روز عصر که یوسف وارد اتاق کراتینه مو شد ( صفحه روبروی جایی که من در آن می خواندم، همان برگه پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

من می خواهم صحبت کنم.” سپس قلبم در سینه ام غوغایی به پا بیبی لایت مو کرد، زیرا فکر می بیبی لایت مو کردم قرار رنگ مو است از عشق صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما نه اصلا. دوباره با صدای آلایت و هایلایت مو هسته شروع بیبی لایت مو کرد: “من به آمریکا می روم، خانم.” به طرفش پریدم “تو برو؟ تو برو؟” گریه بیبی لایت مو کردم. “و من، یوسف؟” “شما خانم؟” او گفت. “شما پول دارید. انقلاب به زودی به پایان می رسد و شما می توانید به کشور خود بازگردید.

  مدل رنگ موهای فانتزی جدید

در آنجا دوباره دوستان، القاب و ثروت خود را خواهید یافت.” “متوقف بیبی لایت مو کردن!” گریه بیبی لایت مو کردم. “من در فرانسه چه خواهم پروتئین تراپی مو بود؟ شما خوب می دانید قلعه من، قصر من غارت و سوزانده کراتینه مو شده رنگ مو است، پدر و مادرم مرده اند.” او پاسخ بالیاژ مو داد: «مادر من و برنگ مو استین در فرانسه لایت و هایلایت مو هستند. “اما تو، یوسف، من بدون تو چه می توانم بکنم؟ چرا مرا به لطافت خود، به محافظت خود عادت بالیاژ مو دادی، و اکنون می آیی و تهدیدم می کنی که مرا ترک می کنی؟ آشکارا به من گوش کن.

مدل رنگ مو مش صدفی : اگر رفتی، با تو می روم.” او فریادی خفه بیبی لایت مو کرد و مانند یک مرد مست تلوتلو خورد. “آلیکس-خانم-” من ادامه بالیاژ مو دادم: “من راز شما را حدس زده ام. شما به دنبال رفتن لایت و هایلایت مو هستید زیرا مرا دوست دارید – زیرا می ترسید احترامی را که فکر می کنید به من مدیون لایت و هایلایت مو هستید فراموش کنید. اما بالاخره من همسر شما، جوزف لایت و هایلایت مو هستم. من این حق را دارم. از تو پیروی کنم و من هم با تو می روم.

و آلایت و هایلایت مو هسته آلایت و هایلایت مو هسته از روی قاب لباسم عمل ازدواجمان را بیرون کشیدم. او به من نگاه بیبی لایت مو کرد، اوه! به طرز خنده‌داری، و – دستانش را دراز بیبی لایت مو کرد. خودم را در آنها انداختم و تا نیم ساعت اشک و بوسه و سخنان عاشقانه پروتئین تراپی مو بود. زیرا بالاخره یوسف را نه آنطور که اَبنر را دوست داشتم، بلکه کاملاً عمیق‌تر دوست داشتم. روز بعد یک کشیش کاتولیک ازدواج ما را برکت بالیاژ مو داد. یک ماه بعد به لوئیزیانا رفتیم.

  جدیدترین رنگ موی زنانه سال

جایی که جوزف امیدوار پروتئین تراپی مو بود برای من ثروتی به دست آورد. اما افسوس! او از موفقیت ناامید پروتئین تراپی مو بود، وقتی با آقای کارلو آشنا کراتینه مو شد، و – می دانید، دختران عزیز، بقیه. دوباره بغلتانید و در جعبه ابریشمی برنگ مو استانی‌اش، دست‌نوشته کوچک مربعی را که برخی در پشت آن با رنگ کم‌رنگ معروف به «آبی-بچه» دوخته‌اند، بریزید. کلمه کوچک مبارک! زمان رنگ را توجیه بیبی لایت مو کرد. اگر شک دارید به بروید.

مدل رنگ مو مش صدفی : از هر یک از دلا هوسی ها بپرسید – یا خودتان، نجاران و چارپانتیرها را بشمارید. شما بیشتر مستعد ترک آن خواهید پروتئین تراپی مو بود زیرا خسته لایت و هایلایت مو هستید تا به این دلیل که تمام بیبی لایت مو کرده اید. و در حالی که آنجا، در سمت آتاکاپاس، هر ردی از دوروتیا مولر را بخواهید. او نیز اهل فرانسه پروتئین تراپی مو بود: حداقل، نه از نرماندی یا پاریس، مانند آلیکس، بلکه مانند عمه جوان فرانسوا با موهای سفید، یک آلمانی اهل آلزاس، از روستایی نزدیک رنگ مو استراسبورگ. مانند او، یک مهاجر، و مانند فرانسوا، یک مسافر با پدر و خواهر با قایق مسطح از نیواورلئان قدیم تا می سی سی پی، پایین آچافالایا، و به سرزمین آتاکاپاس. شما ممکن رنگ مو است بخواهید، ممکن رنگ مو است بخواهید. اما اگر کم‌رنگ‌ترین اثری را بیابید، کاری را انجام بالیاژ مو داده‌اید که هیچ‌کس موفق به انجام آن نکراتینه مو شده رنگ مو است.

ما هرگز از سرنوشت او مطلع نخواهیم کراتینه مو شد. ما می توانیم بگوییم خواهرش رنگ مو است. و اکنون خواهیم دید که چقدر متفاوت از درنگ مو استان های آلیکس و فرانسوا، درنگ مو استان سالومه مولر بیچاره رنگ مو است، حتی در همان سرزمین و تقریباً در زمان های مشابه. پانویسها و منابع: [23] با دستی متأخرتر از دست نویسنده درج کراتینه مو شده رنگ مو است. توسط دستی متأخرتر از دست نویسنده نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

  مدل رنگ موی شرابی متوسط

آلیکس یک روز در اینجا اشتباه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برنگ مو استیل در 14 ام سقوط بیبی لایت مو کرد. سالومه و خویشاوندانش. او ممکن رنگ مو است هنوز زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در سال به لوئیزیانا آمد، برای این که این سفر بتواند خود را در حافظه او تثبیت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در آن روزها، همانطور که گمان می‌کنم هنوز هم لایت و هایلایت مو هست، دهکده‌ای به نام لانگن سولتز وجود داشت.

مدل رنگ مو مش صدفی : این منطقه یکی از تپه ها و دره ها و علفزارهای پهن و مسطح پروتئین تراپی مو بود که سالانه توسط رود راین سرازیر می کراتینه مو شد. برای باروری آن مورد توجه قرار گرفت. سرزمینی از گندم و شراب، مزارع رازک، مزارع کتان، انبارهای یونجه و باغات. سیصد و هفتاد سال تحت سلطه فرانسه می گذشت، اما مردم هنوز از نظر گفتار و سنت آلمانی پروتئین تراپی مو بودند. آن زمان ها برای فرانسوی بیبی لایت مو کردن آنها نپروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه