نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره : با اکراه گفت: “من سردم.” این یک احساس نادر در مناطق پست پروتئین تراپی مو بود. تنها پس از یکی از رعد و برق های نادر، هنگامی که بدن انسان خیس کراتینه مو شده در معرض بادهای تند پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : و جایی که آخوندک‌ها پرسه می‌زدند، تکه‌هایی از بال‌های سوسک شفاف و تکه‌های خاردار تیز زره وجود داشت که به اندازه کافی خوشمزه نپروتئین تراپی مو بود که بتوان مصرف بیبی لایت مو کرد. در اینجا، در اولین ساعت کاوش خود، هیچ نشانه ای از وجود حشره ای مانند زمین های پست در این مکان ندیدند. اما آنها نمی توانستند باور کنند که هیولاها هرگز نیامده اند. آنها به درستی – و بدبینانه – تصور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آمدن آنها نادر رنگ مو است.

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره : در اینجا آنها گیاهان زیادی را دیدند و هیچ قارچی نداشتند، و چیزی را که به عنوان حشره تشخیص بالیاژ مو دادند، ندیدند. آنها فقط به دنبال چیزهای بزرگ پروتئین تراپی مو بودند. آنها از باریکی و سختی گیاهان شگفت زده کراتینه مو شدند. علف آنها را مجذوب خود بیبی لایت مو کرد و علف های هرز. بخش بزرگی از شجاعت آنها ناشی از عدم وجود آوار بر روی زمین پروتئین تراپی مو بود. شکارگاه‌های عنکبوت‌ها با بقایای وحشتناک وعده‌های غذایی تمام‌کراتینه مو شده مشخص می‌کراتینه مو شد.

غار تسکین دهنده بزرگی پروتئین تراپی مو بود. درختان آنقدر نزدیک نمی کراتینه مو شدند که به آنها احساس امنیت بدهند، اگرچه آنها به طرز مضحکی از سختی شکست ناپذیر تنه درختان شگفت زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. آنها هرگز چیزی جز زره حشرات و سنگی که به سختی تنه آن چیزهای در حال رکراتینه مو شد پروتئین تراپی مو بود، نمی دانستند. چیزی برای خوردن پیدا نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما هنوز گرسنه نپروتئین تراپی مو بودند. آنها در حالی که هنوز بقایایی از صعود خود داشتند نگران غذا نپروتئین تراپی مو بودند.

وقتی خورشید پایین آمد و رنگ های سرمه ای غرب را پر بیبی لایت مو کرد، آنها کمتر خوشحال پروتئین تراپی مو بودند. آنها شکوه اولین غروب خود را با چشمانی ترسیده و ناباور تماشا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زرد و قرمز و بنفش به سمت اوج رکراتینه مو شد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نگاه مستقیم به خورشید امکان پذیر کراتینه مو شد. دیدند که پشت چیزی فرود آمد که نمی توانستند آن را حدس بزنند. بعد تاریکی کراتینه مو شد. این واقعیت آنها را متحیر بیبی لایت مو کرد. پس شب اینجوری اومد!

  رنگ مو سبز یخی

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره : سپس آنها برای اولین بار ستاره ها را دیدند، همانطور که به تنهایی به وجود آمدند. و مردمی از دشت‌های پست دیوانه‌وار به داخل غار با بوی ضعیف آن که زمانی توسط چیز دیگری اشغال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، ازدحام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. غار را محکم پر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما برل تا حدی از اعتراف به وحشت خود اکراه داشت. او و سایا آخرین کسانی پروتئین تراپی مو بودند که وارد کراتینه مو شدند. و هیچ اتفاقی نیفتاد.

هیچ چی. صداهای غروب ادامه داشت. آنها عجیب اما آرامش بخش پروتئین تراپی مو بودند و به نوعی – دوباره خاطره اجبالیاژ مو دادی به آرامی صحبت می بیبی لایت مو کرد – آنها همانگونه پروتئین تراپی مو بودند که صداهای شب باید باکراتینه مو شد. برل و دیگران احتمالاً نمی توانستند آن را بدانند، اما برای اولین بار در چهل نسل در این سیاره فراموش کراتینه مو شده، انسان ها در محیطی قرار گرفتند که واقعاً برای آنها مناسب پروتئین تراپی مو بود.

درستی و خوبی داشت که با وجود بدیع پروتئین تراپی مو بودنش آشکار پروتئین تراپی مو بود. و به دلیل تجربیات خاص خود برل، او کمی بهتر از بقیه می‌توانست نوآوری‌ها را تخمین بزند. او از نزدیک در ورودی کوچک غار به صداهای شب گوش بالیاژ مو داد. او صدای نفس های قوم قبیله اش را شنید. او گرمای بدن آنها را حس بیبی لایت مو کرد و محفظه شلوغ را برای همه گرم نگه داشت. سایا برای اطمینان از تماس، دستش را محکم گرفت.

او بیدار پروتئین تراپی مو بود و خیلی شلوغ و دردناک فکر می بیبی لایت مو کرد، اما سایا اصلا فکر نمی بیبی لایت مو کرد. او به سادگی به برل افتخار می بیبی لایت مو کرد. او مطمئناً غوغایی را احساس بیبی لایت مو کرد که ترس از ناشناخته و رهایی از ترس بسیار بیشتر از آشنا پروتئین تراپی مو بود. او خاطرات گرم و غرور آفرینی را از دیدن برل که دیگران را رهبری و فرماندهی می بیبی لایت مو کرد احساس بیبی لایت مو کرد. او خاطرات تازه ای از نگاه و احساس آفتاب و تصاویر ذهنی از آسمان و علف ها و درختان داشت که قبلاً هرگز ندیده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دخترانه فانتزی اینستاگرام

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره : گیج‌آمیز به یاد آورد که برل عنکبوت را کشته رنگ مو است، و او نشان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که چگونه می‌توان با پرتاب بیبی لایت مو کردن آن به سمت مورچه از آخوندک دعایی فرار بیبی لایت مو کرد، و دیگران را با شکوه به بالای کوهی هدایت بیبی لایت مو کرد که هرگز به ذهن هیچ‌کس هم نمی‌رسید که از آن بالا برود. . و هزارپا غول پیکر همه آنها را می بلعید، اما برل دستور بالیاژ مو داد و الگو قرار بالیاژ مو داد، و به طرز باشکوهی از دامنه کوه پیش رفت.

زمانی که به نظر می رسید که تمام کیهان پیچ خورده و آماده رنگ مو است تا آنها را به آسمان وارونه رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند… سایا چرت زد. و برل بیدار نشسته پروتئین تراپی مو بود و گوش می بالیاژ مو داد و در حال حاضر با ضربان قلب تند از در ورودی غار بیرون رفت و در شب به او خیره کراتینه مو شد. خنکی وجود داشت که قبلاً هرگز ندیده پروتئین تراپی مو بود، اما شب دیری نگذشته پروتئین تراپی مو بود. بوهایی در هوا وجود داشت که قبلاً هرگز تجربه نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

چیزهای سبز در حال رکراتینه مو شد، و بوی تمیز و عجیب باد که در آفتاب غرق کراتینه مو شده رنگ مو است، و بوی عجیب رضایت بخش درختان صمغی. اما برل چشمانش را به آسمان بلند بیبی لایت مو کرد. او ستارگان را با شکوه تمام دید و اولین انسانی پروتئین تراپی مو بود که در دو هزار سال و بیشتر از این سیاره به آنها نگاه بیبی لایت مو کرد. هزاران هزار نفر از آنها وجود داشت که از نظر روشنایی از نورهای خنجر تا چشمک های بی نهایت کوچک متفاوت پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره : آنها از هر رنگ ممکنی پروتئین تراپی مو بودند. آنها در آسمان بالای سر او آویزان پروتئین تراپی مو بودند، بی حرکت و بی خطر. فرود نیامده پروتئین تراپی مو بودند. خیلی زیبا پروتئین تراپی مو بودند. برل خیره کراتینه مو شد. و سپس متوجه کراتینه مو شد که نفس عمیقی می ککراتینه مو شد، با ذوقی تازه. او ریه‌هایش را پر می‌بیبی لایت مو کرد از هوای تمیز، خنک و معطری که از همان ابتدا قرار پروتئین تراپی مو بود مردها نفس بکشند و برل و بسیاری دیگر از آن محروم پروتئین تراپی مو بودند. تقریباً مست کننده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی فندقی با هایلایت کاراملی

که احساس می بیبی لایت مو کردید به طرز شگفت انگیزی زنده لایت و هایلایت مو هستید و نمی ترسید. صدای خفیفی می آمد. سایا کنارش ایستاد و کمی میلرزید. ترک دیگران به شجاعت زیادی نیاز داشت، اما او متوجه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که اگر برل در خطر باکراتینه مو شد، مایل رنگ مو است آن را به اشتراک بگذارد. آنها صدای باد شب و ارکستر شب خوانان را شنیدند. آنها از دهانه غار پرسه زدند.

سایا در شجاعت برل که در واقع از تاریکی نمی ترسید، غرور کاملاً ابتدایی و رضایت بخشی پیدا بیبی لایت مو کرد! ناراحتی خود او چیزی کراتینه مو شد که صرفاً به غرور او در او طعم اضافه می بیبی لایت مو کرد. هر جا که می رفت دنبالش می رفت تا این موضوع را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شبانه آن را در نظر بگیرد. فکر بیبی لایت مو کردن به خطر و احساس امنیت به دلیل نزدیکی او یکباره باعث رضایت او کراتینه مو شد.

رنگ مو قرمز یاقوتی با دکلره : در حال حاضر آنها در شب صدای جدیدی شنیدند. خیلی دور پروتئین تراپی مو بود و اصلاً شبیه هیچ صدایی که قبلاً شنیده پروتئین تراپی مو بودند نپروتئین تراپی مو بود. صدای آن تغییر بیبی لایت مو کرد زیرا گریه حشرات تغییر نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صدای جیغ و بیهوشی پروتئین تراپی مو بود. بلند کراتینه مو شد و نت بالاتر را نگه داشت و قبل از اینکه متوقف نانو کراتین مو شود ناگهان به زمین افتاد. دقایقی بعد دوباره آمد. سایا لرزید، اما برل متفکرانه گفت: “این صدای خوبی رنگ مو است.” او نمی دانست چرا. سایا دوباره لرزید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه