↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تنباکویی قرمز

رنگ مو تنباکویی قرمز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تنباکویی قرمز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تنباکویی قرمز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو تنباکویی قرمز : حالا شما حفره‌ای را در حوضچه سوراخ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودید و نفت و گاز به سمت شما می‌آمد – اما به شرطی که اجازه ندهید هیچ آب سطحی پایین بیاید تا فشار را از بین ببرد.

رنگ مو : یا آقای سهم، گچ کار، باغ کوچکش را با ردیف های ذرت و لوبیا که با شلنگ آبیاری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مراقبت می بیبی لایت مو کرد. بانی خانم گروتی را می‌دید که به جوجه‌هایش غذا می‌بالیاژ مو داد و کلبه‌های خرگوش‌هایش را تمیز می‌بیبی لایت مو کرد – اما دیگر هرگز لباس شب فانتزی ساتن زرد را ندید! او می‌رفت داخل، و می‌نشست و گپ می‌زد، تا «گیر» به نظر نرسد.

رنگ مو تنباکویی قرمز

رنگ مو تنباکویی قرمز : و پلکانی پروتئین تراپی مو بود که به هیچ جا منتهی نمی‌کراتینه مو شد، و نسخه‌ای از «راهنمای خانم‌ها: کتابچه راهنمای عملی جنتلیتی» که هنوز روی میز وسط قرار داشت، ابریشم آبی‌اش که اکنون به اندازه انگشتانش خاک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و حروف طلایی آن کدر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. چشمان بانی به این چیزها توجه بیبی لایت مو کرد و متوجه کراتینه مو شد که پدر وقتی بازی نفت را با بهشت ​​مقایسه بیبی لایت مو کرد.

جایی که خیلی ها خوانده می شوند و تعبالیاژ مو داد کمی انتخاب می شوند، منظور پدر چیست. هشتم اینجا و آنجا بر فراز تپه پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و خدمه حفاری در حال مسابقه پروتئین تراپی مو بودند تا اولین کسانی باشند که به گنج گرانبها ضربه بزنند. روزها پفک‌های سفیدی از موتورهای بخار می‌دیدی، و شب‌ها چراغ‌هایی را می‌دیدی که بر روی سطل‌ها می‌درخشیدند.

و روز و شب صدای چرخش ماشین‌های سنگین را می‌شنیدی که می‌چرخید- «امپ-ام-امپ-اوم-امپ-آم» -اومم. روزنامه ها نتایج را گزارش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و صدها هزار دلال و دلالان احتمالی گزارش ها را خواندند و سوار اتومبیل های خود کراتینه مو شدند و به میدانی که سندیکاها چادرهایشان را داشتند، رفتند، یا اتاق های هیئت مدیره شهر را که قیمت ها در آن بالا پروتئین تراپی مو بود، هجوم آوردند.

  رنگ موی نسکافه ای جلوی سر

روی تخته‌های سیاه گچ می‌زدند، و «واحدها» به افرادی فروخته می‌کراتینه مو شد که یک نفت‌دان را از «چت بیبی لایت مو کردن چاه» نمی‌دانستند. به نظر شما چه کسی در گزارش های روزنامه ها اول کراتینه مو شد؟ فقط باید یک حدس بزنی – شماره 1 راس بانکساید. پدر دقیقاً آنجا پروتئین تراپی مو بود، روز و شب، مردانی را که برای او کار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تماشا می‌بیبی لایت مو کرد، تشویق می‌بیبی لایت مو کرد، در صورت لزوم سرزنش می‌بیبی لایت مو کرد. حتی یک تصادف هم نداشت.

یک روز و شب را از دست نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. چاه تا سی و دویست پا پایین پروتئین تراپی مو بود و در طبقه اول ماسه نفتی قرار داشت. آنها از یک بیت هشت اینچی رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مدتی پروتئین تراپی مو بود که یک لایت و هایلایت مو هسته می گرفتند. پدر در مورد حفاری لایت و هایلایت مو هسته سخت پروتئین تراپی مو بود. او اصرار داشت که شما باید هر اینچ از سوراخ را بشناسید، و او درنگ مو استان مردانی را تعریف می‌بیبی لایت مو کرد که شن‌های نفتی را حفاری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و هرگز آن را نشناختند.

رنگ مو تنباکویی قرمز : بنابراین مته یک رنگ مو استوانه از سنگ را بیرون آورد، دقیقاً مانند لایت و هایلایت مو هسته ای که از یک سیب بیرون می آورید. و بانی یاد گرفت که شیل را از ماسه سنگ تشخیص دهد و کنگلومرا را از هر کدام تشخیص دهد. او یاد گرفت که شیب طبقات را اندازه گیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و آنچه را که در مورد شکل اشیاء پایین و جهت احتمالی تاقدیس به زمین شناس می گوید. وقتی آثاری از نفت وجود داشت.

باید آنالیزهای شیمیایی انجام می کراتینه مو شد و او یاد گرفت که این گزارش ها را تفسیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر رنگ مو استخر نفت در جهان متفاوت پروتئین تراپی مو بود – هر کدام یک معما، با جوایز عظیم برای مردانی که می توانستند آن را حدس بزنند! پدر حدس زد که او درست بالای رنگ مو استخر رنگ مو است، و بنابراین او دستور “تانک” خود را بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. قرار پروتئین تراپی مو بود عجله‌ای برای این کار وجود داشته باکراتینه مو شد.

  رنگ موی ماهاگونی شکلاتی روشن

مانند هر چیز دیگری، و بابا پول نقد داشت – و مهم‌تر از آن، شهرت داشتن پول نقد! او “تانک” خود را در اجاره می گرفت، و اگر از امیدش به نفت ناامید می کراتینه مو شد – خوب، شخص دیگری آن را دریافت می بیبی لایت مو کرد و آنها خوشحال می کراتینه مو شدند که “تانک” را از دست او برتمام دکلره مو دارند. بنابراین، جریانی از کامیون‌های سنگین آمد، و روی زمین ورقه‌های صاف فولادی و ورقه‌های منحنی، که همه دقیقاً مطابقت داشتند.

روی هم چیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ممکن رنگ مو است مطمئن باشید که خریداران “واحدها” از توجه به آن کوتاهی نبیبی لایت مو کرده اند! آن‌ها روز و شب دور تالار آویزان پروتئین تراپی مو بودند و سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند نکاتی را دریافت کنند. آنها مردان را به خانه هایشان تعقیب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به آنها رشوه بدهند یا با همسرانشان گفتگو کنند. در مورد بانی، او محبوب ترین پسر در شهر ساحلی پروتئین تراپی مو بود.

بسیار شگفت انگیز پروتئین تراپی مو بود که چه تعبالیاژ مو داد از آقایان مهربان و حتی خانم های مهربانی وجود داشتند که مشتاق خرید بستنی برای او پروتئین تراپی مو بودند یا از جعبه های آب نبات به او غذا می بالیاژ مو دادند! پدر او را از گفتن کلمه ای به غریبه ها یا داشتن کاری با آنها منع می بیبی لایت مو کرد. و در حال حاضر بابا بحث سر میز خانواده را ممنوع بیبی لایت مو کرده رنگ مو است – چون عمه اما در کلوپ های خانم ها حرف می زد و خانم ها به شوهرانشان می گفتند.

علاوه بر اینکه “خودشان” قمار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند! لایت و هایلایت مو هسته نشانه های بیشتری نشان بالیاژ مو داد و پدر دستور ساخت پایه تانک ها را بالیاژ مو داد. سپس دستور بالیاژ مو داد تانک‌ها را نصب کنند و صدای تق تق ماشین‌های پرچین شنیده کراتینه مو شد و به طرز جادویی سه مخزن ده هزار بشکه‌ای که به تازگی با سرب قرمز شعله‌ور رنگ آمیزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، بلند کراتینه مو شد. و سپس – ساکت! – آنها در شن های نفتی واقعی پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو فانتزی سبز یشمی

رنگ مو تنباکویی قرمز : پدر گروهی از مکزیکی ها را به حفر سنگر برای خط لوله وادار بیبی لایت مو کرد. و سگ های اجاره ای و فروشندگان واحدها آن را کشف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شهر وحشی کراتینه مو شد. نیمه های شب بابا را از تخت بیرون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بانی را صدا بیبی لایت مو کرد و آنها با لباس های کهنه پریدند و به سمت چاه رفتند و اولین نشانه های فشار پروتئین تراپی مو بود، گل شروع به پریدن بیبی لایت مو کرد و حباب در سوراخ! حفاری متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و مردان با عجله مشغول پیچاندن سرپوش بزرگی پروتئین تراپی مو بودند که پدر فراهم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او حتی به این هم راضی نپروتئین تراپی مو بود – آنها را قرار بالیاژ مو داد تا تیغه‌های سنگین را به سر ببندند، و چند مرد سیمانی را به هم زد و بلوک‌های بزرگی از سیمان روی خرطوم‌ها ساخت تا او را علی‌رغم هر فشاری نگه رنگ مو دارد. شرط می‌بندید، قرار نپروتئین تراپی مو بود ضربه‌ای در شماره 1 راس بانکساید رخ دهد.

هر چه روغن از آن سوراخ می آمد به مخازن می رفت و از آنجا به حساب بانکی بابا می رفت! زمان آن فرا رسیده پروتئین تراپی مو بود که چاه ضد آب نانو کراتین مو شود و از ماسه های نفتی گرانبها محافظت نانو کراتین مو شود. در زیر زمین، حوضچه ای از نفت وجود داشت که در زیر لایه ای از سنگ نفوذ ناپذیر، دقیقاً مانند یک ظرفشویی معکوس، گیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. نفت پر از گاز پروتئین تراپی مو بود که باعث فشار کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه