↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره

بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره : تکانی عجیب و پنهانی ایجاد می کنند. دو شکل مبهم در تاریکی، چند قدم از ما می گذرند. آنها با صدای آلایت و هایلایت مو هسته با هم صحبت می کنند – “شرط می بندی، پیرزن، به جای گوش بالیاژ مو دادن به او، سرنیزه ام را در شکمش فرو بیبی لایت مو کردم تا نتوانم آن را بیرون بیاورم.” چهار نفر در ته سوراخ پروتئین تراپی مو بودند. به آنها زنگ زدم که بیرون بیایند و به محض اینکه یکی بیرون آمد.

رنگ مو : او را چسباندم. خون تا آرنج روی من جاری کراتینه مو شد و آستین هایم را بالا برد. “آه!” اولین سخنران ادامه بالیاژ مو داد، “وقتی بعداً همه چیز را در مورد آن می گوییم، اگر برگردیم، برای افراد دیگر در خانه، کنار اجاق گاز و شمع، چه کسی آن را باور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ حیف رنگ مو است، اینطور نیست؟ ” دیگری گفت: «تا زمانی که برگردیم، اصلاً به آن اهمیتی نمی‌دهم». “من پایان را سریع می خواهم و فقط همین.” برتراند عادت داشت خیلی کم حرف بزند.

بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره

بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره : و هرگز از خودش. اما او گفت: “سه تا از آنها روی دستم رنگ مو است، مثل یک دیوانه زدم. آخه ما که به اینجا رسیدیم همه مثل حیوانات پروتئین تراپی مو بودیم!” صدایش را بلند بیبی لایت مو کرد و لرزش مهاری در آن پروتئین تراپی مو بود: «لازم پروتئین تراپی مو بود»، گفت: «لازم پروتئین تراپی مو بود، به خاطر آینده». دستانش را روی هم گذاشت و سرش را پرت بیبی لایت مو کرد: آینده! او به عنوان یک پیامبر به یکباره گریه بیبی لایت مو کرد. آنها که بعد از ما زندگی خواهند بیبی لایت مو کرد.

پیشرفت – که سرنوشتشان قطعی رنگ مو است – سرانجام وجدانشان را باز می‌گرداند، چگونه به این کشتار نگاه خواهند بیبی لایت مو کرد؟ آنها به این سوء رنگ مو استفاده‌هایی که حتی ما که آنها را انجام می‌دهیم، چگونه نگاه خواهند بیبی لایت مو کرد. نمی‌دانی آیا باید آنها را با قهرمانان پلوتارک و کورنیل مقایسه بیبی لایت مو کرد یا با قهرمانان هولیگان و آپاچی؟ برتراند ادامه بالیاژ مو داد: “و با همه اینها، توجه داشته باشید.

  بهترین رنگ مو برای خانم های باردار

یک شخصیت وجود رنگ مو دارد که از جنگ بالاتر رفته رنگ مو است و از زیبایی و قدرت شجاعتش می درخکراتینه مو شد.” گوش بالیاژ مو دادم، تکیه بالیاژ مو دادم به چوب و به سمت او، با صدایی که در سکوت گرگ و میش از لب هایی که به ندرت صحبت می بیبی لایت مو کرد می نوشیدم. او با صدای واضحی گریه بیبی لایت مو کرد – “لیبکنشت!” با دستانش هنوز روی هم ایستاده پروتئین تراپی مو بود. صورتش که به کراتینه مو شدت جدی مثل یک مجسمه پروتئین تراپی مو بود.

روی سینه اش فرو رفته پروتئین تراپی مو بود. اما او یک بار دیگر از خاموشی مرمرین خود بیرون آمد و تکرار بیبی لایت مو کرد: “آینده، آینده! کار آینده این خواهد پروتئین تراپی مو بود که حال را از بین ببریم، بیش از آنچه تصور کنیم آن را از بین ببریم، مانند چیزی زشت و شنیع محو کنیم و شرم آور. و با این حال – این هدیه – باید می کراتینه مو شد، باید می کراتینه مو شد! شرم بر شکوه نظامی، شرم بر ارتش، شرم بر فراخوان سربازان، که مردان را تبدیل به قربانیان احمق یا وحشی های پست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بله، شرم. این کلمه واقعی رنگ مو است، اما بیش از حد صادق رنگ مو است، در ابدیت صادق رنگ مو است، اما هنوز برای ما صادق نیست، زمانی صادق خواهد پروتئین تراپی مو بود که کتاب مقدسی وجود داشته باکراتینه مو شد که کاملاً صادق باکراتینه مو شد، زمانی که در میان سایر حقایقی که یک ذهن پاک کراتینه مو شده نوشته کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، صادق خواهد پروتئین تراپی مو بود. در عین حال بفهمیم. ما هنوز گم کراتینه مو شده ایم.

  رنگ مو مشکی پرکلاغی با واریاسیون نقره ای

هنوز در تبعید دور از آن زمان. در روزگار ما، در این لحظات، این حقیقت به سختی بیش از یک مغالطه رنگ مو است، این گفته مقدس فقط کفر رنگ مو است! نوعی خنده از او سرازیر کراتینه مو شد، پر از رویاهای تکراری – “فکر می کنم یک بار به آنها گفتم که به پیشگویی ها اعتقاد دارم، فقط برای شوخی آنها!” کنار برتراند نشستم. این سرباز که همیشه بیش از آنچه از او خورنگ مو استه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و با وجود این جان سالم به در برد، در آن لحظه در چشمان من برای کسانی ایستاد که یک مفهوم اخلاقی والا را تجسم می بخشند، کسانی که قدرت تمام دکلره مو دارند خود را از هیاهوی شرایط دور کنند، و کسانی که مقدر لایت و هایلایت مو هستند، هر چقدر هم که مسیرشان کم باکراتینه مو شد از میان انبوهی از رویبالیاژ مو دادها بگذرد تا بر زمان خود مسلط شوند.

زمزمه بیبی لایت مو کردم: “من همیشه به همه این چیزها فکر می بیبی لایت مو کردم.” “آه!” برتراند گفت. ما بدون هیچ حرفی به همدیگر نگاه بیبی لایت مو کردیم، با کمی تعجب از خود ارتباطی. بعد از این سکوت کامل دوباره صحبت بیبی لایت مو کرد. وقت شروع وظیفه رنگ مو است، تفنگ خود را بردار و بیا. از قسمت شنود ما به سمت شرق نوری را می بینیم که مانند آتش سوزی پخش می نانو کراتین مو شود.

اما آبی تر و غم انگیزتر از ساختمان های آتش گرفته. آسمان را بر فراز ابر سیاه بلندی خط می ککراتینه مو شد که مانند دود آتش خاموش، مانند لکه ای عظیم بر جهان معلق مانده رنگ مو است. صبح بازگشت رنگ مو است. هوا به قدری سرد رنگ مو است که با وجود خستگی زیاد نمی توانیم بی حرکت بایستیم. می لرزیم و می لرزیم و اشک می ریزیم و دندان هایمان به هم می خورد.

کم کم روز با تأخیر دلخراش از آسمان به چهارچوب باریک ابرهای سیاه فرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همه چیز منجمد، بی رنگ و خالی رنگ مو است. سکوت مرگبار همه جا حکمفرمرنگ مو است زیر باری از غبار برف و ریم رنگ مو است. همه چیز سفید رنگ مو است. پارادیس حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – یک روح رنگ پریده سنگین، زیرا ما دو نفر نیز همه سفید بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. کیف شانه ام را آن طرف جان پناه گذاشته پروتئین تراپی مو بودم و انگار در کاغذ پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو کاهی دودی

در ته چاله، برف کمی شناور رنگ مو است، خراشیده و خاکستری در حمام سیاه پا. بیرون از چاله، روی چیزهای انباشته، در حفاری ها، روی مرده های شلوغ، برف مثل خراطین می نشیند. دو توده برآمده خمیده بر روی مه مبالیاژ مو داد رنگی کراتینه مو شده اند. با نزدیک کراتینه مو شدن به ما تیره تر می شوند.

بلوند زیتونی پلاتینه با دکلره : آنها مردانی لایت و هایلایت مو هستند که می آیند تا ما را راحت کنند. صورت‌هایشان سرخ‌رنگ و گریان از سرما، رنگ مو استخوان‌های گونه‌شان مانند کاشی‌های میناکاری کراتینه مو شده رنگ مو است. اما کت‌هایشان برف‌پودر نیست، زیرا در زیر زمین خوابیده‌اند. پارادیس خودش را بیرون می ککراتینه مو شد. بر فراز دشت، پدر کریسمس او را دنبال می‌کنم و به دنبال اردک‌مانند چکمه‌هایی می‌روم که کف‌های نمدی سفید را برمی‌تمام دکلره مو دارند.

با خم کراتینه مو شدن عمیق به جلو، سنگر را دوباره به دست می آوریم. رد پای کسانی که جای ما را گرفتند با سیاهی روی سفیدی اندکی که زمین را پوشانده رنگ مو است مشخص کراتینه مو شده رنگ مو است. ناظران با فواصل زمانی در سنگر ایستاده اند، که بر روی آن برزنت هایی بر روی تیرهای این طرف و آن طرف کشیده کراتینه مو شده اند، به شکل مخمل سفید یا لکه دار کراتینه مو شده اند و چادرهای نامنظم بزرگی را تشکیل می دهند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه