↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند پلاتینه روی موی مشکی

بلوند پلاتینه روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند پلاتینه روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند پلاتینه روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند پلاتینه روی موی مشکی : پارادیس می گوید: «در مورد من، یکی از بدترین روزهای زندگی من زمانی پروتئین تراپی مو بود. که به یک ژاندارم سلام بالیاژ مو دادم و او را به عنوان ستوان، با راه راه های سفیدش بردم. خوشبختانه – برای دلداری خودم نمی گویم.

رنگ مو : او می گفت: “من یک نوع خستگی عمومی دارم.” آن‌ها نمی‌دانستند چگونه او را ببرند، و بعد از مدتی فقط به او اجازه بالیاژ مو دادند پایین بیفتد – همه می‌توانستند روی او پرتاب کنند. و با توجه به شرایط ترفندهایش را تغییر بالیاژ مو داد، می‌گیری؟ گاهی اوقات او مشکلی با پایش داشت – او لعنتی با پاهایش باهوش پروتئین تراپی مو بود. و سپس او چیزهایی را ساخت، و یک سر را از دیگری شناخت، و چگونه از فرصت های خود رنگ مو استفاده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

بلوند پلاتینه روی موی مشکی

بلوند پلاتینه روی موی مشکی : او می دانست چه چیزی رنگ مو است، او انجام بالیاژ مو داد. می‌توانستی ببینی که می‌رود و مانند یک پویلو زیبا، در میان بچه‌های انبار، جایی که مشاغل نرم پروتئین تراپی مو بودند، می‌لغزد و همان‌جا می‌ماند. و پس از آن او خود را بی پایان می گذاشت تا برای دوستان مفید باکراتینه مو شد. او ساعت سه صبح از خواب بیدار می کراتینه مو شد تا آب میوه درست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می رفت و آب را بیاورد، در حالی که بقیه در حال گرفتن آب میوه پروتئین تراپی مو بودند.

در نهایت، او خودش را در همه جا کرم زده پروتئین تراپی مو بود، او تبدیل به یکی از خانواده کراتینه مو شد، مرده، مردار. او این کار را بیبی لایت مو کرد تا مجبور نباکراتینه مو شد این کار را انجام دهد. او به نظر من فردی پروتئین تراپی مو بود که با همان کار و زحمتی که برای جعل اسکناس یک پوندی می‌ککراتینه مو شد، صادقانه پنج دلار به دست می‌آورد. اما در آنجا، او پوست خود را به خوبی از بین خواهد برد، او این کار را خواهد بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی ماهاگونی برای پوست گندمی

در جبهه، در میان انبوه آن، او را گم می بیبی لایت مو کرد، اما او آنقدرها هم احمق نیست. او می‌گوید: لعنت به آن‌هایی که خاک‌هایشان را روی زمین می‌برند، و وقتی زیر آن لایت و هایلایت مو هستند بیشتر بر آنها لعنت باد. وقتی همه ما کار جنگ را تمام کنیم، او به خانه برمی گردد و به دوستان و همسایگانش می گوید: “اینجا من سالم و سلامت لایت و هایلایت مو هستم” و دوستانش خوشحال می شوند.

زیرا be یک نوع خوب رنگ مو است. آداب جذاب، موجود تحقیرآمیزی که او لایت و هایلایت مو هست، و – و این احمقانه‌ترین چیز رنگ مو است – اما او تو را می‌پذیرد و تو او را به کل قورت می‌دهی، پسر حشره. “و بعد، این نوع موجودات، باور نمی کنی فقط یکی از آنها وجود رنگ مو دارد. در هر انبار بشکه هایی از آنها وجود رنگ مو دارد، که آویزان می شوند و وقتی زمان رفتنشان فرا می رسد.

می پیچند، و می گویند: “من لایت و هایلایت مو هستم” نمی‌روند، و نمی‌روند، و هرگز موفق نمی‌شوند که آنها را تا جلو ببرند.» بارک گفت: “هیچ چیز جدیدی در همه چیز نیست، ما آن را می دانیم، می دانیم!” ولپات که غرق در درنگ مو استان سفرش پروتئین تراپی مو بود ادامه بالیاژ مو داد: «پس دفاتر لایت و هایلایت مو هستند. کل خانه‌ها، خیابان‌ها و محله‌ها. دیدم که گوشه‌ی کوچک من در عقب فقط یک ذره پروتئین تراپی مو بود و دید کاملی از آنها داشتم.

در جریان-” دستی از رتبه بیرون زد و فضا را آزمایش بیبی لایت مو کرد – “دیگر سس نیفتد” – “پس ما می‌رویم بیرون، روی آن شرط ببندید.” بنابراین “مارس!” گریه پروتئین تراپی مو بود طوفان آرامش خود را حفظ بیبی لایت مو کرد. در باتلاق باریک درازی که در ته سنگر راکد پروتئین تراپی مو بود، جایی که لحظه قبل زیر تخته‌های باران تکان خورده پروتئین تراپی مو بود، رفتیم. غرغر ولپات دوباره در میان قدم زدن متاسفمان و پیچ و خم پاهای دست و پا افتاده شروع کراتینه مو شد.

  رنگ مرواریدی ترام کالر

بلوند پلاتینه روی موی مشکی : در حالی که به شانه های یک پالتوی فقیر نگاه می بیبی لایت مو کردم که جلوی من تاب می خورد، به او گوش بالیاژ مو دادم. این بار ولپات در مسیر پلیس پروتئین تراپی مو بود- هر چه از جلوتر دورتر می‌شوید، آنها را بیشتر می‌بینید.» میدان جنگ آنها با میدان جنگ ما یکی نیست». تولاک کینه ای برنگ مو استانی نسبت به آنها داشت. او گفت: “ببینید، “باب ها چگونه خود را برای به دست آوردن اقامتگاه خوب و غذای خوب پخش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

و بعد از مقررات نوشیدن، آنها را بر سر شراب فروشان مخفی انداختند. آنها را دیدید که در کمین نشسته اند، با گوشه ای از نگاهی به درهای مغازه بیندازم تا ببینم آیا هیچ پولوسی نیست که آرام بیرون لیز بخورد، دو چهره که لایت و هایلایت مو هستند، به چپ و ررنگ مو است چشم دوخته اند و سبیل های خود را می لیسند. “در میان آنها افراد خوبی وجود رنگ مو دارد. من یکی را در کشورم می شناختم.

کوت d’Or، جایی که من-” “خفه شو!” وقفه اجباری تولاک پروتئین تراپی مو بود. “همه شبیه هم لایت و هایلایت مو هستند. کسی نیست که بتواند دیگری را درست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ولپات گفت: “بله، آنها خوش شانس لایت و هایلایت مو هستند.” راهنمای تمرین او را شیطانی آزار می‌بالیاژ مو داد. او گفت: «به ارزش نیست که دستورالعمل تمرین را یاد بگیری، آنها همیشه آن را تغییر می‌دهند. به عنوان مثال، اداره پلیس نظامی را در نظر سامبره مو بگیرید.

به محض اینکه شما اصل آن را فهمیدید، چیز دیگری رنگ مو است. آه، این جنگ کی تمام می نانو کراتین مو شود؟ او می گوید.” ائودور جرأت بیبی لایت مو کرد: “آنها کاری را که به آنها گفته کراتینه مو شده انجام می دهند، آن بچه ها.” مطمئناً. ولپات گفت: “این من را به یاد یک جنگلبانی می اندازد که من هم دیدم.” او در مورد خستگی هایی که او را به آن تحمیل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند جهنم بازی بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو بدون دکلره برای موهای سفید

هموطن به من گفت: “این منزجر کننده رنگ مو است”، “آنها با ما چه می کنند. ما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. سربازانی که حداقل چهار سال خدمت بیبی لایت مو کرده اند. ما در مقیاس بالاتر حقوق می گیریم، درست رنگ مو است، اما چه؟ تمیز بیبی لایت مو کردن، و بردن سرگین دور. غیرنظامیان رفتاری که با ما می کنند را می بینند، و به ما نگاه می کنند.

آبروی ما چه می‌نانو کراتین مو شود؟ وقتی بعد از جنگ به عنوان محیط بان به محله‌ها برمی‌گردیم – اگر از آن برگردیم – مردم روستاها و جنگل‌ها می‌گویند: آه، این شما پروتئین تراپی مو بودید که خیابان‌ها را جارو می‌بیبی لایت مو کردید. در X—!” او می‌گوید: برای بازگرداندن اعتبار خود، که در معرض بی‌عدالتی و ناسپاسی انسانی قرار گرفته رنگ مو است.

بلوند پلاتینه روی موی مشکی : خوب می‌دانم که باید شکایت کنیم، شکایت کنیم و با تمام توان به ثروتمندان بدهیم. و به افراد با نفوذ! او می گوید.” لاموز گفت: “من ژاندارمی را می شناختم که حالش خوب پروتئین تراپی مو بود.” او می‌گوید: «پلیس به طور کلی به اندازه کافی معتدل رنگ مو است. اما همیشه شیاطین کثیف همه جا لایت و هایلایت مو هستند، پس؟ غیرنظامی واقعاً از ژاندارم می‌ترسد.

و این یک واقعیت رنگ مو است؛ و بنابراین، من آن را اعتراف می‌کنم. عده ای لایت و هایلایت مو هستند که از آن سوء رنگ مو استفاده می کنند و آن ها – ژاندارمری – می دانند یک یا دو لیوان از کجا بیاورند. او می‌گوید: «ت، برای افکار عمومی، وقتی یک نفر شکایت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کل نیروها را مقصر می‌داند».


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه