↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی : و وقتی بیرون می آمد دوباره مثل شب تاریک می کراتینه مو شد، و بنابراین او هرگز نمی دانست که خورشید در روزهای هفته چگونه به نظر می رسد. و برای این کار، در پایان هفته، سه دلار برای خانواده‌اش به خانه می‌برد.

رنگ مو : به نحوی از دست مهمان خود خلاص کراتینه مو شدند و سپس شبی نوحه خوانی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بچه ها از خواب بیدار کراتینه مو شدند و فهمیدند مشکلی پیش آمده و ناله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دلداری نخواهند بالیاژ مو داد. صبح، البته، بیشتر آنها باید سر کار می رفتند، بسته بندی خانه ها برای غم آنها متوقف نمی کراتینه مو شد. اما در ساعت هفت، اونا و نامادری اش دم در دفتر مامور ایستاده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی : بله، به آنها گفت، وقتی آمد، کاملاً درست رنگ مو است که باید سود بدهند. و سپس تتا الزبیتا به اعتراض و سرزنش دست زد، به طوری که مردم بیرون ایستادند و به پنجره نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نماینده مثل همیشه بی مزه پروتئین تراپی مو بود. او گفت: او به کراتینه مو شدت درد داشت. او به آنها نگفته پروتئین تراپی مو بود، صرفاً به این دلیل که تصور می‌بیبی لایت مو کرد آنها می‌دانند.

که باید به عنوان یک امر طبیعی، به ازای بدهی خود بهره بپردازند. بنابراین آنها آمدند، و Ona رفت پایین به حیاط، و در ظهر را دید و به او گفت. آن را در زمان او تصمیم خود را به آن در این زمان ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بخشی از سرنوشت پروتئین تراپی مو بود. آنها به نحوی آن را مدیریت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – او پاسخ همیشگی خود را بالیاژ مو داد: “من سخت تر کار خواهم بیبی لایت مو کرد.” برای مدتی برنامه های آنها را به هم می زد.

و شاید لازم باکراتینه مو شد که اونا بالاخره کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس اونا اضافه بیبی لایت مو کرد که تتا الزبیتا تصمیم گرفته رنگ مو است که رنگ مو استانیسلواس کوچولو نیز باید کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. منصفانه نپروتئین تراپی مو بود که اجازه دهیم جورجیس و او از خانواده حمایت کنند – خانواده باید تا جایی که می تواند کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جورجیس قبلاً این ایده را دنبال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما اکنون ابروهایش را گره زد و سرش را به آرامی تکان بالیاژ مو داد.

  رنگ موی کاهی صدفی

بله، شاید بهترین کار باکراتینه مو شد. اکنون همه آنها باید فداکاری کنند. بنابراین اونا آن روز را برای شکار برای کار به راه انداخت. و شب ماریا به خانه آمد و گفت که با دختری به نام جاسایتی آشنا کراتینه مو شده رنگ مو است که دوستی رنگ مو دارد که در یکی از اتاق‌های بسته بندی در براون کار می‌بیبی لایت مو کرد و ممکن رنگ مو است جایی برای اونا در آنجا پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فقط دختر پیشین پروتئین تراپی مو بود که هدایا می گرفت – هیچ فایده ای نداشت که از او جایی بخواهد.

مگر اینکه در همان زمان یک اسکناس ده دلاری در دستش می انداختند. پروتئین تراپی مو بود حداقل در این در حال حاضر تعجب – او فقط پرسید که چه دستمزد محل خواهد پروتئین تراپی مو بود. بنابراین، مذاکرات آغاز کراتینه مو شد و پس از مصاحبه، اونا به خانه آمد و گزارش بالیاژ مو داد که به نظر می رسد خانم قبلی او را دوست رنگ مو دارد و گفته پروتئین تراپی مو بود، در حالی که مطمئن نپروتئین تراپی مو بود، فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ممکن رنگ مو است بتواند او را در محل کار قرار دهد تا روی ژامبون ها روکش بدوزد.

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی : شغلی که در آن هفته ای هشت یا ده دلار درآمد داشت. این یک پیشنهاد پروتئین تراپی مو بود، بنابراین ماریا پس از مشورت با دوستش گزارش بالیاژ مو داد. و سپس یک کنفرانس مضطرب در خانه برگزار کراتینه مو شد. کار در یکی از زیرزمین ها انجام کراتینه مو شد و جورگیس نمی خورنگ مو است اونا در چنین مکانی کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما پس از آن کار آسانی پروتئین تراپی مو بود و نمی‌توان همه چیز را داشت. بنابراین در نهایت اونا، با یک اسکناس ده دلاری که سوراخی در کف دستش سوزانده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی مشکی پرکلاغی بدون امونیاک

مصاحبه دیگری با خانم پیشین داشت. در همین حین تتا الزبیتا رنگ مو استانیسلواس را نزد کشیش برده پروتئین تراپی مو بود و گواهینامه ای دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که نشان می دهد او دو سال از خود بزرگتر رنگ مو است. و با آن پسر کوچولو اکنون به راه افتاد تا ثروت خود را در جهان به دست آورد. اتفاقاً دورهام یک دستگاه گوشت خوک جدید و فوق‌العاده گذاشته پروتئین تراپی مو بود، و وقتی پلیس ویژه جلوی ایستگاه زمان رنگ مو استانیسلوواس و سندش را دید.

به خودش لبخند زد و به او گفت: «تزیا! سیا!» اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و بنابراین رنگ مو استانیسلواس از یک راهرو سنگی طولانی پایین رفت و از پله‌هایی بالا رفت که او را به اتاقی که با برق روشن می‌کراتینه مو شد و ماشین‌های جدیدی برای پر بیبی لایت مو کردن قوطی‌های گوشت خوک در آن کار می‌بیبی لایت مو کرد، برد. گوشت خوک در طبقه بالا تمام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

و با جت های کوچک مانند مارهای زیبا، متلاطم و سفید برفی با بوی نامطبوع آمد. جت‌ها انواع و اندازه‌های مختلفی داشتند و پس از بیرون آمدن یک مقدار دقیق، هر کدام به طور خودکار متوقف می‌کراتینه مو شد و دستگاه فوق‌العاده چرخشی می‌بیبی لایت مو کرد و قوطی را زیر جت دیگری می‌برد و همین‌طور ادامه می‌بالیاژ مو داد تا زمانی که کاملاً به خوبی پر کراتینه مو شد.

لبه، و محکم فشرده، و صاف بیبی لایت مو کردن. برای رسیدگی به همه اینها و پر بیبی لایت مو کردن چند صد قوطی خوک در ساعت، دو موجود انسانی لازم پروتئین تراپی مو بود که یکی از آنها می دانست چگونه هر چند ثانیه یک قوطی گوشت خوک خالی را در یک نقطه خاص قرار دهد و دیگری می دانست چگونه باید آن را ببرد. یک گوشت خوک کامل می تواند هر چند ثانیه یک نقطه خاص را جدا بیبی لایت مو کرده و روی سینی بگذارد.

  رنگ مو بلوند شنی خیلی روشن

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی : و به این ترتیب، پس از اینکه رنگ مو استانیسلواس کوچولو چند دقیقه با ترس به او نگاه بیبی لایت مو کرد، مردی به او نزدیک کراتینه مو شد و از او پرسید که چه می‌خواهد، که رنگ مو استانیسلواس گفت: «ایوب». سپس مرد گفت: چند ساله؟ و رنگ مو استانیسلواس پاسخ بالیاژ مو داد: “سیکستین.” هر سال یک یا دو بار یک بازرس دولتی می‌آمد و در کارخانه‌های بسته‌بندی سرگردان می‌کراتینه مو شد و از کودکی می‌پرسید چند ساله رنگ مو است.

و بنابراین بسته بندان بسیار مراقب پروتئین تراپی مو بودند تا از قانون پیروی کنند، که برای آنها به همان اندازه دردسر تمام کراتینه مو شد که رئیس سند را از پسر کوچک گرفت و نگاهی به آن انداخت و سپس آن را به دفتر فرستاد تا بایگانی نانو کراتین مو شود. . سپس یکی دیگر را در کار دیگری قرار بالیاژ مو داد، و هر بار که بازوی خالی دستگاه پشیمان به سمت او می‌آمد، به پسر نشان بالیاژ مو داد که چگونه قوطی خوک را بگذارد.

و به این ترتیب مکان در جهان رنگ مو استانیسلواس کوچک و سرنوشت او تا پایان روزهای او تعیین کراتینه مو شد. ساعت به ساعت، روز از نو، سال به سال، قرار بر این پروتئین تراپی مو بود که از هفت صبح تا ظهر، و دوباره از ساعت دوازده و نیم تا پنج و نیم، روی یک فوت مربع مشخص از طبقه بایستد، و هرگز حرکت و تفکر هرگز یک فکر نیست.

رنگ مو مرواریدی با تناژ صورتی : مگر برای تنظیم قوطی گوشت خوک. در تابستان بوی گوشت خوک گرم تهوع‌آور می‌کراتینه مو شد و در زمستان قوطی‌ها تا انگشتان کوچک برهنه‌اش در سرداب گرم‌نکراتینه مو شده یخ می‌زدند. نیمی از سال زمانی که او به سر کار می رفت، مثل شب تاریک پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه