نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی : و او آن را در کتاب کوچک خود، همراه با صدها کتاب دیگر که آن روز صبح درست بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، یادداشت می بیبی لایت مو کرد. سپس جوکوباس به مکانی که گاوها رانده می کراتینه مو شدند تا وزن کنند.

رنگ مو : اما پشتشان به آن چرخیده پروتئین تراپی مو بود و تمام افکارشان به پکینگ‌تاون پروتئین تراپی مو بود که می‌توانستند به وضوح در دوردست ببینند. صف ساختمان ها واضح و سیاه در برابر آسمان ایستاده پروتئین تراپی مو بود. اینجا و آنجا از توده دودکش‌های بزرگ بلند می‌کراتینه مو شد، با رودخانه‌ای از دود که تا انتهای جهان می‌ریخت. این یک مطالعه در رنگ پروتئین تراپی مو بود در حال حاضر، این دود.

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی : در نور غروب آفتاب سیاه و قهوه ای و خاکستری و بنفش پروتئین تراپی مو بود. همه پیشنهادات ناپسند آن مکان از بین رفتند – در گرگ و میش، چشم اندازی از قدرت پروتئین تراپی مو بود. برای دو نفری که ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و در حالی که تاریکی آن را بلعیده پروتئین تراپی مو بود تماشا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، رویای شگفتی به نظر می رسید، با طلق انرژی انسانی اش، کارهایی که انجام می نانو کراتین مو شود، شغل هزاران هزار مرد، فرصت و آزادی، زندگی و عشق. و لذت ببر. وقتی آنها دست در دست آمدند.

جورجیس می گفت: “فردا می روم آنجا و شغلی پیدا می کنم!” فصل سوم جوکوباس صدویلاس در مقام فروشنده اغذیه فروشی، آشنایان زیادی داشت. از جمله یکی از پلیس های ویژه ای پروتئین تراپی مو بود که در دورهام به کار گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که اغلب وظیفه او انتخاب مردان برای رنگ مو استخدام پروتئین تراپی مو بود. جوکوباس هرگز آن را امتحان نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

اما او اطمینان داشت که می تواند برخی از دوستانش را از طریق این مرد رنگ مو استخدام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس از مشورت قرار کراتینه مو شد که با آنتاناس پیر و با جوناس تلاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از توانایی خود برای به دست آوردن کار برای خودش مطمئن پروتئین تراپی مو بود، بدون اینکه کسی از او کمک بگیرد. همانطور که قبلاً گفتیم او در این مورد اشتباه نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ مو مش مسی

او به خانه براون رفته پروتئین تراپی مو بود و نیم ساعت بیشتر در آنجا ایستاده پروتئین تراپی مو بود قبل از اینکه یکی از رؤسا متوجه کراتینه مو شد که فرم او بالای سر بقیه رنگ مو است و به او علامت بالیاژ مو داد. گفتگوی بعدی مختصر و مفید پروتئین تراپی مو بود: “انگلیسی صحبت کنید؟” «نه؛ لیت اوانی.» (جورجیس این کلمه را به دقت مطالعه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.) “کار؟” “شما.” (تکان بالیاژ مو دادن سر.) “قبلا اینجا کار می بیبی لایت مو کردی؟” “نه ایستاده.” (سیگنال ها و حرکات از طرف رئیس. تکان های کراتینه مو شدید سر توسط Jurgis.) “جرم بیل زدن؟” “نه ایستاده.” (تکان بالیاژ مو دادن سر بیشتر.) «درب را ببینید. دوریس؟» (اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.) “رنگ مو است.” «فردا، ساعت هفت. آیا می فهمی؟ فردا! فشار! هفت!» «دکویی، تمیستای!» (از شما متشکرم، قربان.) و این تمام پروتئین تراپی مو بود. Jurgis دور، و سپس در یک عجله ناگهانی تحقق کامل پیروزی خود را جاروب بیش از او، و او بالیاژ مو داد فریاد و پرش، و شروع کراتینه مو شده در اجرا. کار داشت!

کار داشت! و او تمام راه را به عنوان بال به خانه رفت و مانند طوفان به داخل خانه هجوم آورد، در حالی که خشم ساکنان متعددی را که تازه برای خواب روزانه خود به آنجا آمده پروتئین تراپی مو بودند. در همین حین جوکوباس برای دیدن دوست پلیسش رفته پروتئین تراپی مو بود و تشویق کراتینه مو شد، بنابراین جشن شادی پروتئین تراپی مو بود. در آن روز دیگر کاری برای انجام بالیاژ مو دادن وجود نداشت.

مغازه تحت مراقبت لوسیجا قرار گرفت و شوهرش به بیرون رفت تا مناظر پکینگ تاون را به دوستانش نشان دهد. جوکوباس این کار را با هوای یک جنتلمن روستایی انجام بالیاژ مو داد که مهمانی از بازدیدکنندگان را بر فراز ملک خود همراهی می بیبی لایت مو کرد. او یک ساکن قدیم پروتئین تراپی مو بود و همه این شگفتی ها زیر چشمانش بزرگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به آنها افتخار شخصی داشت.

  رنگ موی بلوند بژ روشن بدون دکلره

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی : ممکن رنگ مو است کوله‌برها صاحب زمین باشند، اما او ادعای منظره را داشت و کسی نپروتئین تراپی مو بود که به این موضوع رد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از خیابان شلوغی که به حیاط ها منتهی می کراتینه مو شد گذشتند. هنوز صبح زود پروتئین تراپی مو بود و همه چیز در اوج فعالیت خود پروتئین تراپی مو بود. جریان پیوسته ای از کارمندان از دروازه عبور می بیبی لایت مو کرد – کارمندانی از نوع بالاتر، در این ساعت، منشی ها و تنگ نگاران و غیره. برای زنان در آنجا منتظر واگن های بزرگ دو اسبه پروتئین تراپی مو بودند.

که به همان سرعتی که پر می کراتینه مو شدند با یک تاخت حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در دوردست دوباره صدای زمزمه گاوها شنیده کراتینه مو شد، صدایی مانند صدایی از اقیانوس دور. آنها آن را دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، این بار، مانند کودکان مشتاق تماشای یک باغ خانه سیرک – که، در واقع، صحنه بسیار شبیه پروتئین تراپی مو بود. آنها از ریل راه آهن عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس در هر طرف خیابان آغل های پر از احشام پروتئین تراپی مو بود.

آن‌ها می‌ایستادند تا نگاه کنند، اما جوکوباس با عجله آنها را به آنجا رساند، جایی که یک راه پله و یک گالری مرتفع وجود داشت که همه چیز از آن دیده می‌کراتینه مو شد. اینجا ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، با تعجب نفس نفس نمی زدند. بیش از یک مایل مربع فضا در حیاط ها وجود رنگ مو دارد و بیش از نیمی از آن توسط آغل های احشام اشغال کراتینه مو شده رنگ مو است.

شمال و جنوب تا چشم کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند دریای قلم امتبالیاژ مو داد رنگ مو دارد. و همه آنها پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند – گاوهای زیادی که هیچ کس تصورش را نمی بیبی لایت مو کرد در دنیا وجود داشته باکراتینه مو شد. گاو قرمز، گاو سیاه، سفید و زرد؛ گاو پیر و گاو جوان; گاوهای نر بزرگ و گوساله های کوچک که یک ساعت به دنیا نمی آیند. گاوهای شیرده چشم نرم و گاوهای تگزاسی خشن و شاخ دراز. صدای آنها در اینجا مانند تمام باغهای کیهان پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فندقی قهوه ای

و در مورد شمارش آنها – شمردن خودکارها تمام روز طول می کشید. اینجا و آنجا کوچه های طویل وجود داشت که در فواصل زمانی توسط دروازه ها مسدود می کراتینه مو شد. و جوکوباس به آنها گفت که تعبالیاژ مو داد این دروازه ها بیست و پنج هزار رنگ مو است. جوکوباس اخیراً در حال خواندن یک مقاله روزنامه ای پروتئین تراپی مو بود که پر از آماری از این دست پروتئین تراپی مو بود و با تکرار آنها بسیار مغرور پروتئین تراپی مو بود و مهمانانش را با تعجب فریاد می زد.

بیش از حد به حال کمی از این حس غرور. آیا او به تازگی شغلی به دست نیاورده پروتئین تراپی مو بود و در تمام این فعالیت ها شریک نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، چرخ دنده ای در این ماشین شگفت انگیز؟ این‌جا و آن‌جا در کوچه‌ها، مردانی سوار بر اسب، چکمه‌پوش، و تازیانه‌های بلند تاختند. آنها بسیار مشغول پروتئین تراپی مو بودند و به همدیگر و کسانی که گاوها را می راندند زنگ می زدند.

رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی : آنها رانندگان و صاحبان سهام پروتئین تراپی مو بودند که از ایالت های دور آمده پروتئین تراپی مو بودند، و دلالان و بازرگانان کمیسیون، و خریداران همه بسته بندی خانه های بزرگ. این‌جا و آنجا می‌ایستادند تا دسته‌ای از احشام را بازرسی کنند و بحثی مختصر و کاسب‌آلود برگزار می‌کراتینه مو شد. خریدار با سر تکان می‌بالیاژ مو داد یا شلاق را رها می‌بیبی لایت مو کرد و این به معنای معامله رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه