↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی : بعد از اینکه قایق به کمپ برگشت و گلیندا در چادرش نشست و راه‌های مختلفی را برای نجات اوزما و دوروتی پیدا بیبی لایت مو کرد، جادوگر روی ساحل ایستاد و به طرح‌های گنبد بزرگ که زیر آب شفاف نشان بالیاژ مو داده می‌کراتینه مو شد، نگاه بیبی لایت مو کرد. وقتی چشمانش را بلند بیبی لایت مو کرد و دید که گروهی از افراد عجیب و غریب از اطراف دریاچه نزدیک می شوند. سه زن جوان با حضور باشکوه، با لباس بسیار زیبا، که با ظرافت قابل توجهی حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : اگر جادوگر بزرگ و جادوگر معروف و سه آدپت با رنگ مو استعبالیاژ مو داد در جادو هنوز نمی توانستند مشکل مهم جزیره غرق کراتینه مو شده را حل کنند. شانس کمی برای موفقیت یک دختر وصله دار پر از پنبه وجود داشت.

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی : اسکیزر جوان خوش قیافه ای با فاصله کمی دنبال آنها رفت. جادوگر در یک نگاه دید که این افراد ممکن رنگ مو است بسیار مهم باشند، بنابراین برای ملاقات با آنها پیش رفت. سه حوریه او را با مهربانی پذیرفتند و آن که موهای طلایی داشت گفت: “فکر می کنم تو جادوگر معروف شهر اوز لایت و هایلایت مو هستی، که بارها از او شنیده ام. ما به دنبال گلیندا، جادوگر بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

و شاید بتوانی ما را به سوی او هدایت کنی.” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “من می توانم، و با خوشحالی خواهم بیبی لایت مو کرد.” “لطفا دنبالم بیا.” جادوگر کوچولو در مورد هویت سه بازدیدکننده دوست داشتنی متحیر پروتئین تراپی مو بود، اما هیچ نشانه ای که ممکن رنگ مو است آنها را شرمنده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نشان نبالیاژ مو داد. او متوجه کراتینه مو شد که آنها نمی‌خواهند مورد بازجویی قرار گیرند.

و بنابراین در حالی که به سمت چادر گلیندا می‌رفت هیچ اظهارنظری نبیبی لایت مو کرد. جادوگر با تعظیم درباری، سه بازدیدکننده را به حضور مهربان گلیندا، خوب، سوق بالیاژ مو داد. فصل 21 سه آدپت جادوگر با ورود سه دوشیزه از محل کار خود به بالا نگاه بیبی لایت مو کرد و چیزی در ظاهر و رفتار آنها باعث کراتینه مو شد که او بلند نانو کراتین مو شود و با وقارترین حالت خود به آنها تعظیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قهوه ای گپ

هر سه یک لحظه در برابر جادوگر بزرگ زانو زدند و سپس ررنگ مو است ایستادند و منتظر ماندند تا او صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. گلیندا گفت: “هر کسی که باشی، من به شما پیشنهاد می کنم که خوش آمدید.” یکی گفت: “اسم من اودا رنگ مو است.” دیگری گفت: نام من اوره رنگ مو است. سومی گفت: «اسم من اوجه رنگ مو است. گلیندا قبلاً هرگز این نام ها را نشنیده پروتئین تراپی مو بود.

اما با نگاهی دقیق به سه نفر پرسید: “شما جادوگر لایت و هایلایت مو هستید یا کارگران جادو؟” دوشیزه مو قهوه ای با متواضعانه پاسخ بالیاژ مو داد: «برخی از هنرهای مخفی که ما از طبیعت به دست آورده ایم، اما ما مهارت خود را در کنار مهارت جادوگر بزرگ، گلیندا خوب، قرار نمی دهیم.» “فکر می کنم می دانید که انجام جادو در سرزمین اوز، بدون اجازه حاکم ما، شاهزاده اوزما، غیرقانونی رنگ مو است؟” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «نه، ما از این خبر نداشتیم». “ما در مورد اوزما شنیده ایم.

که فرمانروای منصوب این سرزمین پریان بزرگ رنگ مو است، اما قوانین او هنوز به ما نرسیده رنگ مو است.” گلیندا دوشیزگان عجیب و غریب را متفکرانه مطالعه بیبی لایت مو کرد. سپس به آنها گفت: “شاهزاده اوزما حتی اکنون در دهکده اسکیزر زندانی رنگ مو است، برای کل جزیره با بزرگ آن. گنبد، توسط جادوی به ته دریاچه فرو رفت، که Su-dic سر صاف او را به یک قو احمق تبدیل بیبی لایت مو کرد.

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی : من به دنبال راهی برای غلبه بر جادوی و بالا بردن جزیره دوباره به سطح لایت و هایلایت مو هستم. آیا می توانید به من کمک کنید تا این کار را انجام دهم؟” دوشیزگان نگاهی رد و بدل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مو سفید پاسخ بالیاژ مو داد ما نمی دانیم، اما سعی می کنیم به شما کمک کنیم. گلیندا با متفکر ادامه بالیاژ مو داد: «به نظر می‌رسد که کو-ای-اوه بیشتر جادوگری خود را از سه آدپت در جادو گرفته رنگ مو است.

  ترکیب رنگ جینجر

که در یک زمان بر فلت هدها حکومت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در حالی که آدپت‌ها توسط کو-ای-اوه در یک ضیافت پذیرایی می‌کراتینه مو شدند. او در قصر خود بی رحمانه به آنها خیانت بیبی لایت مو کرد و پس از تبدیل آنها به ماهی آنها را به دریاچه انداخت. “اگر من می توانستم این سه ماهی را پیدا کنم و آنها را به شکل طبیعی خود برگردانم – آنها ممکن رنگ مو است بدانند که با چه جادویی جزیره را غرق بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

من می خورنگ مو استم به ساحل بروم و این ماهی ها را با خودم صدا کنم که شما رسیدید. بنابراین، اگر به من بپیوندید، ما سعی خواهیم بیبی لایت مو کرد آنها را پیدا کنیم.” اکنون دوشیزگان با هم لبخند زدند و آئودا مو طلایی به گلیندا گفت: “لازم نیست به دریاچه برویم. ما سه ماهی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” “در واقع!” گلیندا گریه بیبی لایت مو کرد. “پس شما سه نفر از افراد متخصص در جادو لایت و هایلایت مو هستید که به شکل مناسب خود بازگردانده کراتینه مو شده اید؟” آجا اعتراف بیبی لایت مو کرد: «ما سه آدپت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

گلیندا گفت: “پس، وظیفه من نیمه تمام رنگ مو است. اما چه کسی تحولی را که باعث کراتینه مو شد شما ماهیگیری کنید، ناپروتئین تراپی مو بود بیبی لایت مو کرد؟” اوره پاسخ بالیاژ مو داد: «ما قول بالیاژ مو داده ایم که نگوییم. اما این اسکیزر جوان تا حد زیادی مسئول آزادی ما پروتئین تراپی مو بود؛ او شجاع و باهوش رنگ مو است و ما قدردانی خود را مدیون او بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. گلیندا به ارویک نگاه بیبی لایت مو کرد که با کلاه در دست، با متواضعانه پشت آدپت ها ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو نقره ای

او گفت: “او به درستی پاداش خواهد گرفت، زیرا او با کمک به شما به همه ما کمک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است و شاید مردم خود را از زندانی کراتینه مو شدن برای همیشه در جزیره غرق کراتینه مو شده نجات بالیاژ مو داده رنگ مو است.” جادوگر اکنون از مهمانانش خورنگ مو است که روی صندلی بنشینند و یک صحبت طولانی دنبال کراتینه مو شد که جادوگر شهر اوز نیز در آن سهیم کراتینه مو شد.

آئورا گفت: «ما کاملاً مطمئن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که اگر بتوانیم به داخل گنبد برویم، می‌توانیم اسرار کو-ای-اوه را کشف کنیم، زیرا در تمام کارهای او، پس از اینکه ما ماهی کراتینه مو شدیم، او از فرمول‌ها و افسون‌ها و هنرهایی رنگ مو استفاده می‌بیبی لایت مو کرد که او به آن اشاره می‌بیبی لایت مو کرد. از ما دزدید. او ممکن رنگ مو است به این چیزها اضافه بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد، اما آنها پایه و اساس همه کار او پروتئین تراپی مو بودند.” “چه وسیله ای را برای ورود ما پیشنهاد می کنید؟ گنبد؟” گلیندا پرسید.

رنگ مرواریدی با واریاسیون دودی : سه آدپت در پاسخ بالیاژ مو دادن تردید داشتند، زیرا هنوز به این فکر نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که برای رسیدن به داخل گنبد بزرگ چه کاری می توان انجام بالیاژ مو داد. در حالی که آنها در فکر عمیق پروتئین تراپی مو بودند و گلیندا و جادوگر بی سر و صدا منتظر پیشنهادهای آنها پروتئین تراپی مو بودند، تروت و بتسی به داخل چادر هجوم آوردند و دختر تکه تکه را بین خود کشیدند.

تروت فریاد زد: “اوه، گلیندا، اسکرپس راهی برای نجات اوزما و دوروتی و همه اسکیزرها اندیشیده رنگ مو است.” سه آدپت نتوانستند از خندیدن پرهیز کنند، زیرا نه تنها با شکل عجیب و غریب دختر تکه تکه سرگرم کراتینه مو شدند، بلکه سخنرانی پرشور تروت آنها را واقعاً خنده دار بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه