نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو امبره دخترانه

مدل رنگ مو امبره دخترانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو امبره دخترانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو امبره دخترانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو امبره دخترانه : صد سال برای لباس پوشیدن وقت نمی گذارم.» خمیازه کشید. سنگینی بزرگی بر او وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “واقعاً فکر می‌کنم اول یک چرت بزنم. الان خواب‌آلود لایت و هایلایت مو هستم و چهل چشمک مرا برای شب آماده می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” سپس خودش را روی تخت دراز کشید. بی‌حالی بی‌حس‌کننده و طاقت‌فرسایی بر او سنگینی بیبی لایت مو کرد و تقریباً یک دفعه در خوابی بدون رویا فرو رفت.

رنگ مو : آنقدر بیهوش پروتئین تراپی مو بود که نه صدای مارتا را به در و نه صدای چرخش کالسکه را که عمه اش را می برد، نشنید. او با شروع از خواب بیدار کراتینه مو شد. روز کامل پروتئین تراپی مو بود او برای چند لحظه متوجه این واقعیت نکراتینه مو شد و نه اینکه هنوز در لباسی که عصر قبل در آن دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، پوشیده پروتئین تراپی مو بود. او با ناراحتی برخرنگ مو است.

مدل رنگ مو امبره دخترانه

مدل رنگ مو امبره دخترانه : آنقدر راحت خوابیده پروتئین تراپی مو بود که توپ را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود. زنگش را زد و در را باز بیبی لایت مو کرد. “چی، خانم، در حال حاضر؟” خدمتکار پرسید که با سینی وارد کراتینه مو شد که روی آن چای و نان و کره پروتئین تراپی مو بود. “بله، مارتا. اوه! عمه چه خواهد گفت؟ من اینقدر خوابیده ام و مثل یک چوب، و هرگز به توپ نرفتم. چرا به من زنگ نزدی؟” “لطفا خانم، فراموش بیبی لایت مو کردی.

  رنگ مروارید سبز

لینک مفید : آمبره

برای اولین بار، با تعجب و لذت معصومانه، او متوجه کراتینه مو شد که چقدر زیبرنگ مو است. و او واقعاً زیبا پروتئین تراپی مو بود، با چهره دلنشین، چشمان صادق، ابروهای ریز قوس دار، و لبخند درخشانی که باعث ایجاد فرورفتگی در گونه هایش می کراتینه مو شد. او گفت: “زمان زیادی وجود رنگ مو دارد.” حالا که موهایم تمام کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل رنگ مو امبره دخترانه : دیشب به توپ رفتی.” “نه، من نبیبی لایت مو کردم. من خودم بیش از حد خوابیدم.” خدمتکار لبخند زد. “اگر بتوانم آنقدر جسور باشم که این را بگویم، فکر می کنم خانم بتی، شما هنوز هم رویا می بینید.” “نه، من نرفتم.” خدمتکار لباس ساتن را برداشت. مچاله کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، توری کمی پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ مو امبره عروس

و قطار نشانه های غیر قابل انکاری از کشیده کراتینه مو شدن روی یک طبقه را نشان می بالیاژ مو داد. سپس کفش ها را بالا گرفت. آنها پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و به خوبی پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، انگار که در تمام شب رقصیده پروتئین تراپی مو بودند. “اینجا رو ببین خانم، اینجا برنامه توست! چرا عزیزم! حتما خیلی رقصیدی. خیلی پر رنگ مو است.” بتی با چشمانی گیج به برنامه نگاه بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو امبره دخترانه : سپس در کاملیا بعضی از گلبرگ هایش را گم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و روی روکش توالت نیفتاده پروتئین تراپی مو بود. آنها کجا پروتئین تراپی مو بودند؟ منظور از این چه پروتئین تراپی مو بود؟ “مارتا، آب گرم من را بیاور و مرا تنها بگذار.” بتی به کراتینه مو شدت گیج کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. شواهدی وجود داشت که لباس او را پوشیده پروتئین تراپی مو بود. گردنبند مروارید داخل جعبه پروتئین تراپی مو بود، اما نه آنطور که او آن را در بیرون گذاشته پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی عسلی خیلی روشن با دکلره

لینک مفید : رنگ مو شرابی بادمجانی بدون دکلره

سرش را در آب سرد غسل بالیاژ مو داد. مغزش را تکان بالیاژ مو داد. او نمی توانست کوچکترین ویژگی توپ را به خاطر بیاورد. او برنامه را مطالعه بیبی لایت مو کرد. هنگامی که حروف اول “CF” را تشخیص بالیاژ مو داد، رنگ روشنی به گونه‌اش آمد. شخصیت های دیگر چیزی به ذهن او بیان نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “چقدر عجیب!” او گفت؛ “و من با لباسی که دیروز عصر پوشیده پروتئین تراپی مو بودم.

مدل رنگ مو امبره دخترانه : روی تخت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودم. نمی توانم توضیح دهم.” بیست دقیقه بعد، بتی به طبقه پایین رفت و وارد اتاق صبحانه کراتینه مو شد. لیدی لیسی آنجا پروتئین تراپی مو بود. نزد خاله رفت و او را بوسید. او گفت: “من خیلی متاسفم که خودم را بیش از حد خوابیدم.” “من مثل یکی از هفت خوابیده پروتئین تراپی مو بودم.” “عزیز من، اگر تا ظهر پایین نمی آمدی، نباید ناراحت می کراتینه مو شدم.

لینک مفید : مدل رنگ موی آمبره یخی

بعد از اولین توپ، شما باید خسته باشید.” “منظورم پروتئین تراپی مو بود – دیشب.” “چطور دیشب؟” “یعنی وقتی رفتم لباس بپوشم.” “اوه، شما به اندازه کافی وقت شناس پروتئین تراپی مو بودید. وقتی من آماده کراتینه مو شدم، شما قبلاً در سالن پروتئین تراپی مو بودید.” گیجی دختر سریع تر کراتینه مو شد. عمه اش گفت: “مطمئنم که لذت بردی. اما سهم شیر از رقص ها را به کاپیتان فونتانل بالیاژ مو دادی.

  مدل رنگ موی فندقی روشن بدون دکلره

مدل رنگ مو امبره دخترانه : اگر این در اکستر پروتئین تراپی مو بود، باعث صحبت می کراتینه مو شد؛ اما در اینجا شما را فقط عده کمی می شناسند. با این حال، لیدی بلگرو آن را مشاهده بیبی لایت مو کرد. بتی گفت: “امیدوارم خیلی خسته نباشی، خاله عزیزم.” “چیزی برای گفتن نیست. من دوست دارم به یک توپ بروم؛ این به یاد روزهای رقص قدیم من رنگ مو است. اما من فکر می بیبی لایت مو کردم که تو تمام غروب سفید و لاغر به نظر می رسید.

لینک مفید : مدل رنگ مو امبره عروس

شاید این هیجان پروتئین تراپی مو بود.” به محض اینکه صبحانه تمام کراتینه مو شد، بتی به اتاقش فرار بیبی لایت مو کرد. ترسی بر او ظلم می بیبی لایت مو کرد. تنها توضیح راز این پروتئین تراپی مو بود که او در خواب به رقص رفته پروتئین تراپی مو بود. او یک خواب آور پروتئین تراپی مو بود. وقتی بیهوش پروتئین تراپی مو بود چه گفته پروتئین تراپی مو بود و چه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ چه چیز وحشتناکی می کراتینه مو شد اگر وسط یک رقص از خواب بیدار می کراتینه مو شد!

مدل رنگ مو امبره دخترانه : او حتماً خودش لباس پوشید، به خانه لیدی بلگرو رفت، تمام شب رقصید، برگشت، لباسش را درآورد، لباس چای عصرانه اش را پوشید، دراز کشید و خوابش را به پایان رساند – همه در یک مسیر طولانی بیهوشی. عمه‌اش روز بعد گفت: «اتفاقاً، من برای کارمن ، نزد اعلیحضرت، بلیط گرفته‌ام.

  ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی

لینک مفید : ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره

می‌خواهی بروی؟» “اوه، خوشحالم، عمه. من برخی از موسیقی ها را می شناسم – البته، آهنگ تورادور را؛ اما من هرگز کل اپرا را نشنیده ام. لذت بخش خواهد پروتئین تراپی مو بود.” “و تو برای رفتن خیلی خسته نیستی؟” “نه – ده هزار بار، نه – من دوست دارم آن را ببینم.” “با چه لباسی می روی؟” “فکر می کنم سیاهم.

مدل رنگ مو امبره دخترانه : و گل رز گذاشتم توی موهایم.” “این کار خیلی خوب رنگ مو است. سیاه تبدیل به شما می نانو کراتین مو شود. فکر می کنم شما نمی توانید بهتر از این کار کنید.” بتی بسیار خوشحال کراتینه مو شد. او در نمایشنامه ها شرکت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، هرگز در یک اپرای واقعی. عصر، شام زود پروتئین تراپی مو بود، بی جهت زود پروتئین تراپی مو بود، و بتی می دانست که لباس پوشیدن او زمان زیادی نمی برد.

لینک مفید : رنگ مو وانیلی دودی

بنابراین به هنرستان کوچک رفت و خودش را آنجا نشست. بوی هلیوتروپ ها قوی پروتئین تراپی مو بود. بتی آنها را پای گیلاس نامید. او لیبرتو را گرفته پروتئین تراپی مو بود و به آن نگاه بیبی لایت مو کرد. اما همانطور که نگاه می بیبی لایت مو کرد، چشمانش بسته کراتینه مو شد و بدون اینکه بداند قرار رنگ مو است بخوابد، در یک لحظه کاملاً بیهوش کراتینه مو شد. او از خواب بیدار کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو امبره دخترانه : احساس سفتی و سردی بیبی لایت مو کرد. “خوبی!” او گفت: “امیدوارم دیر نکراتینه مو شده باشم. چرا – آن نور چیست؟” نور سپیده دم در پنجره های هنرستان می درخشید. بسیار شگفت زده کراتینه مو شد، او آن را ترک بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو قهوه ای مش استخوانی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱