نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ را برای شما فراهم کنیم.

5/5 - (2 امتیاز)

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ : واقعا لایت و هایلایت مو هست در بیشتر زمان ها و مکان ها به کراتینه مو شدت نادیده گرفته می نانو کراتین مو شود. و جهان که همیشه در یک یا آن گویش قابل تعریف رنگ مو است، به عنوان اندیشه تحقق یافته خدا، امری پیش پا افتاده، بی اثر و معمولی تلقی می نانو کراتین مو شود، گویی که طنزپرداز می گوید، آن چیز مرده ای رنگ مو است که برخی از روکش ها آن را کنار هم گذاشته اند. ! در حال حاضر صحبت زیاد در این مورد نمی تواند مفید باکراتینه مو شد.

رنگ مو : باید یک جهان خالی یا تقریباً خالی از اشکال علمی وجود داشته باکراتینه مو شد. الوهیت و پیامبر گذشته رنگ مو است. ما اکنون قهرمان خود را در شخصیت کمتر جاه طلبانه، اما کمتر سوال برانگیز شاعر می بینیم. شخصیتی که نمی گذرد شاعر شخصیتی قهرمان رنگ مو است که متعلق به همه اعصار رنگ مو است. که همه اعصار صاحب او لایت و هایلایت مو هستند، زمانی که او تولید می نانو کراتین مو شود، که جدیدترین عصر ممکن رنگ مو است به وجود بیاورد.

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ : وظايف زندگي، تصوير آنها قهرمان به عنوان شاعر. دانته شکسپیر (1840) قهرمان به مثابه الوهیت، قهرمان به مثابه پیامبر، تولیدات دوران پیری لایت و هایلایت مو هستند. در جدید تکرار ننانو کراتین مو شود آنها بی ادبی خاصی از تصور را فرض می کنند که پیشرفت دانش علمی صرف به آن پایان می دهد. اگر انسان‌ها در شگفتی عاشقانه‌شان بخواهند همنوع خود را خدا یا کسی که با صدای خدا صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تصور کنند.

  انواع رنگ مو بلوند روشن

و همیشه زمانی که طبیعت بخواهد تولید خواهد بیبی لایت مو کرد. بگذارید طبیعت یک قهرمان روح بفرستد. در هیچ عصری غیر از این امکان وجود نرنگ مو دارد که او به یک شاعر تبدیل نانو کراتین مو شود. قهرمان، پیامبر، شاعر، – نام‌های مختلف، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، به مردان بزرگ می‌دهیم. با توجه به انواعی که در آنها ذکر می کنیم، با توجه به حوزه ای که در آن خود را نشان بالیاژ مو داده اند!

بر اساس همین اصل، ممکن رنگ مو است نام‌های بسیار بیشتری بگذاریم. با این حال، به عنوان واقعیتی که درک آن بی اهمیت نیست، دوباره متذکر می شوم،[255]که حوزه های مختلف خرنگ مو استگاه بزرگ چنین تمایزی را تشکیل می دهد. که قهرمان می تواند شاعر، پیامبر، پادشاه، کشیش یا آنچه شما می خواهید باکراتینه مو شد، با توجه به نوع دنیایی که در آن متولد کراتینه مو شده رنگ مو است.

اعتراف می کنم، من هیچ تصوری از یک مرد واقعاً بزرگ ندارم که نتواند همه جور آدمی باکراتینه مو شد. شاعری که فقط می‌توانست روی صندلی بنشیند و ابیاتی بسازد، هرگز بیتی را ارزشمند نمی‌سازد. او نمی توانست جنگجوی قهرمان را بخواند، مگر اینکه خودش حداقل یک جنگجوی قهرمان باکراتینه مو شد. من تصور می کنم که در او سیرنگ مو استمدار، متفکر، قانونگذار، فیلسوف وجود رنگ مو دارد.

در این یا آن درجه، او می توانست باکراتینه مو شد، او همه اینها رنگ مو است. پس من هم نمی توانم بفهمم که چگونه یک میرابو، با آن قلب بزرگ درخشان، با آتشی که در آن پروتئین تراپی مو بود، با اشک های فرو ریخته که در آن پروتئین تراپی مو بود، نمی توانست ابیات، تراژدی ها، شعرها را بنویسد و همه دل ها را به این شکل لمس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مسیر زندگی و تحصیلاتش او را به آنجا رساند. شخصیت بنیادی بزرگ شخصیت انسان بزرگ رنگ مو است.

  رنگ مو شرابی بدون دکلره

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ : که مرد بزرگ باکراتینه مو شد ناپلئون کلماتی مانند نبردهای آسترلیتز در خود رنگ مو دارد. مارشال های لویی چهاردهم نوعی مردان شاعر لایت و هایلایت مو هستند. چیزهایی که تورن می گوید سرشار از خردمندی و نبوغ رنگ مو است، مانند گفته های ساموئل جانسون. قلب بزرگ، چشم عمیق بینا: آنجا نهفته رنگ مو است. هیچ کس، در کدام رنگ مو استان، بدون اینها اصلاً نمی تواند پیشرفت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پترارک و بوکاچیو پیام‌های دیپلماتیک خود را بسیار خوب به نظر می‌رسند: می‌توان به راحتی آن را باور بیبی لایت مو کرد. کارها را کمی سخت تر از اینها انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند! برنز، یک ترانه سرای با رنگ مو استعبالیاژ مو داد، ممکن رنگ مو است میرابو بهتری بسازد. شکسپیر، – کسی نمی‌داند چه چیزی را نمی‌توانست در درجه عالی بسازد. درست رنگ مو است، رنگ مو استعبالیاژ مو دادهای طبیعت نیز وجود رنگ مو دارد.

طبیعت[256] همه مردان بزرگ را بیش از همه مردان دیگر در قالب خود قرار نمی دهد. انواع رنگ مو استعبالیاژ مو دادها بدون شک. اما بی نهایت بیشتر از شرایط. و اغلب اوقات تنها مورد دوم مورد توجه قرار می گیرد. اما در یادگیری حرفه ها مانند مردان عادی رنگ مو است. شما هر مردی را در نظر می گیرید، هنوز توانایی مبهم یک مرد، که می تواند هر نوع صنعتگری باکراتینه مو شد.

و از او آهنگر، نجار، سنگ تراشی بساز. و اگر، همانطور که آدیسون شکایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گاهی اوقات یک باربر خیابانی را می بینید که زیر بار خود روی دوک دوک می زند، و در نزدیکی خیاطی با قاب سامسون که کمی پارچه و سوزن کوچک را در دست رنگ مو دارد، نمی توان آن را در نظر گرفت. در اینجا نیز از رنگ مو استعبالیاژ مو داد طبیعت به تنهایی صحبت کراتینه مو شده رنگ مو است! با توجه به قهرمان شما، آیا او فاتح، پادشاه، فیلسوف، شاعر خواهد کراتینه مو شد.

  رنگ جلو مو دخترانه فانتزی

مدل رنگ موی آمبره و بالیاژ : این یک محاسبه جنجالی پیچیده غیرقابل توضیح بین جهان و او رنگ مو است! او جهان و قوانین آن را خواهد خواند. دنیا با قوانینش آنجا خواهد پروتئین تراپی مو بود که خوانده نانو کراتین مو شود. آنچه جهان در این مورد اجازه می دهد و پیشنهاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همانطور که گفتیم، مهمترین واقعیت در مورد جهان رنگ مو است. شاعر و پیامبر در تصورات سست مدرن ما از آنها تفاوت زیادی تمام دکلره مو دارند. در برخی از زبان های قدیمی، دوباره، عناوین مترادف لایت و هایلایت مو هستند.

واتس هم به معنای پیامبر و هم به معنای شاعر رنگ مو است: و در واقع در همه زمان ها، پیامبر و شاعر، که به خوبی فهمیده کراتینه مو شده اند، معنای بسیار مشابهی تمام دکلره مو دارند. اساساً آنها هنوز هم همان لایت و هایلایت مو هستند. در این مهم‌ترین جنبه، به‌ویژه، این که هر دوی آنها را به راز مقدس کیهان رسوخ بیبی لایت مو کرده‌اند. چیزی که گوته آن را “راز آشکار” می نامد. ‘که رنگ مو است[257] راز بزرگ؟ یکی می پرسد. – راز آشکار ، – برای همه باز رنگ مو است.

تقریباً هیچ کس آن را نمی بیند! آن راز الهی، که در همه جا در همه موجودات نهفته رنگ مو است، «ایده الهی جهان، آن چیزی که در انتهای ظاهر نهفته رنگ مو است»، آن گونه که فیشته می گوید. که تمام ظاهر آن، از آسمان پرستاره گرفته تا چمن‌زار، به‌ویژه ظهور انسان و کار او، جز لباسی نیست ، تجسمی که آن را نمایان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این راز الهی در همه زمانها و مکانها لایت و هایلایت مو هست.

  رنگ مو قرمز گیلاسی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱