↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی : فکر می کنم تا حدی به این دلیل پروتئین تراپی مو بود که او خیلی به ندرت صحبت می بیبی لایت مو کرد: اما چیز دیگری نیز وجود داشت – چیزی که فقط خود راکی ​​پروتئین تراپی مو بود. اگرچه صحبت‌ها نتیجه تصادف به نظر می‌رسید، اما یک غریزه از همان ابتدا به من گفت که واقعاً اینطور نیست: این روش آلایت و هایلایت مو هسته و مورد توجه راکی ​​پروتئین تراپی مو بود. تنها سگی که همراه ما پروتئین تراپی مو بود.

مو : و اینکه کودو در حرکت پروتئین تراپی مو بود و به سادگی به خط ما برخورد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بنابراین نباید از آن سبقت گرفت، نتیجه گیری پروتئین تراپی مو بود. او بدون تردید نقاشی بیبی لایت مو کرد. من فقط اسپور را دیدم و با فکر بردن یک گاو کودو شروع به تپش قلب بیبی لایت مو کردم. شاید یک ساعتی بیرون رفته پروتئین تراپی مو بودیم و با هوشیاری بی وقفه چیزهای زیادی یاد گرفته پروتئین تراپی مو بودم: آنها به همان اندازه آموخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و به اندازه یک جمله به زبان بیگانه مفید پروتئین تراپی مو بودند.

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی : اما کمی بعد به اسپور دیگری اشاره بیبی لایت مو کرد و با بی تفاوتی کلمه “کودو” را کنار گذاشت و مستقیم به راهش ادامه بالیاژ مو داد. به نظر من این دو اسپور به یک اندازه تازه به نظر می رسید. او تفاوت ساعت ها – شاید یک روز کامل – را بین آنها دید. اینکه رایت باک که از ما ترسیده پروتئین تراپی مو بود، جلو رفته پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت مراقب ما پروتئین تراپی مو بود و بنابراین ارزش دنبال بیبی لایت مو کردن را نداشت.

اما به نظر من آنها ملزومات و اصول شکار به نظر می رسیدند. من از خودم بسیار راضی پروتئین تراپی مو بودم و از نتیجه مطمئن پروتئین تراپی مو بودم. تلو تلو خوردن بر سر سنگ ها و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و دیگر خبری از گرفتار کراتینه مو شدن در خارها، خرچنگ بیبی لایت مو کردن بر روی مکان‌های شنی برهنه، صدا زدن بر روی سنگ‌ها، یا ترقه زدن شاخه‌های خشک نپروتئین تراپی مو بود. و همانطور که در سکوت پیش می رفتیم.

  سالن رنگ مو تهرانسر

تصورات کودو و دیگر بازی های بزرگ بسیار واقعی کراتینه مو شد. هیچ مانعی برای آنها وجود نداشت: انجام کاری که راکی ​​انجام بالیاژ مو داد از نظر مکانیکی آسان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. هر از چند گاهی یک نگاه به سمت او کافی پروتئین تراپی مو بود. زمان و وسوسه ای وجود داشت که به اطراف نگاه کنیم و هنوز هم شاید اولین کسی باشیم که بازی را ببینم. بعد از یک نگاه معمولی به اطراف پروتئین تراپی مو بود که ناگهان دلم برای راکی ​​تنگ کراتینه مو شد.

لحظه‌ای بعد او را دیدم که جلوتر می‌رفت، سریع اما بی‌صدا، زیر پوشش یک انبوه مورچه – خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با یک دست پشت سرش به من امضا می‌بیبی لایت مو کرد. با احساس وحشتناکی که او را ناکام گذاشتم، با عجله قدمی به پهلو برداشتم تا پشت سر او و پشته مورچه‌ها به صف بروم، و درست روی انبوهی از چوب‌های خشک ترک خورده قدم گذاشتم. راکی به آرامی ایستاد و منتظر پروتئین تراپی مو بود.

در حالی که آرزو می بیبی لایت مو کردم زمین باز نانو کراتین مو شود و مرا ببلعد. وقتی کنار هم از جایم بلند کراتینه مو شدم، نیمه برگشت و با چشمانی کمی باریک و لبخندی ضعیف اما شوم روی یک طرف دهانش به من نگاه بیبی لایت مو کرد و به آرامی بیرون کشید: “باید ترقه آتش بیاوری!” اگر فقط به من قسم خورده پروتئین تراپی مو بود قابل تحمل پروتئین تراپی مو بود. ما دوباره حرکت بیبی لایت مو کردیم و این بار من به چیزی جز پشت راکی، و اینکه کجا پایم را بگذارم، چشم نداشتم.

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی : طولی نکشید که او در وسط گام چک بیبی لایت مو کرد و من به عنوان اشاره گر سفت ایستادم. با دقت بالای شانه‌اش به سمتی که نگاه می‌بیبی لایت مو کرد، چیزی نمی‌دیدم. بوته بسیار باز پروتئین تراپی مو بود، و با این حال، حتی با تفنگ بلندش که مرا راهنمایی می‌بیبی لایت مو کرد، تا آخر عمر نمی‌توانستم ببینم او چه هدفی را هدف قرار می‌دهد. سپس صدای تیراندازی بلند کراتینه مو شد و یک دویکور با لگد در چمن صد یاردی آن طرفتر سرنگون کراتینه مو شد.

  رنگ مو نسکافه ای صدفی

یادآوری برخی چیزها همچنان باعث ناراحتی من می نانو کراتین مو شود. فریاد خوشحالی را با سقوط جفتک بیرون بالیاژ مو دادم. حرکت وحشی رو به جلو، که به پایان رسید و متوجه کراتینه مو شدم که خود راکی ​​حرکت نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. وقتی به عقب نگاه می بیبی لایت مو کردم، او را دیدم که آرام بارگذاری می بیبی لایت مو کرد. و سکوت برای من این یک رویبالیاژ مو داد پروتئین تراپی مو بود: برای او، کار او. اما این چیزها در آن زمان فراموش کراتینه مو شدند – در پشت معمای ابدی گم کراتینه مو شدند.

چگونه ممکن پروتئین تراپی مو بود که تا زمانی که جفتک ندیده باشم؟ راکی باید می‌دانست که چه چیزی مرا نگران می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا پس از اینکه پول را برداشتیم، بدون هیچ مقدمه‌ای گفت: «در این بوته کار آسانی نیست. و به سختی امکان پذیر نیست اگر چیزی را که نمی دانید پیدا کنید! “منظورت بازی رنگ مو است؟” کمی متحیر پرسیدم. پس از تکان بالیاژ مو دادن سر در پاسخ گفت: «این داشت غذا می بالیاژ مو داد.

من دیدم سرش بالا رفت تا گوش بده. اما وقتی حرکت نمی‌کنند، و شما نمی‌دانید چه شکلی لایت و هایلایت مو هستند، شما نزدیکانتان که «بیشتر از بالای آنها راه می‌روند». شما در چشم شما شکل آنها را خیلی خوب می کنید، و وقتی آن را درست می کنید، نزدیکانتان آنها را بیشتر از همه جا انتخاب می کنید! تلاش برای راکی ​​برای داوطلب کراتینه مو شدن هر چیزی به قیمت تمام کراتینه مو شد.

  انواع رنگ موی روشن

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی : دیگران همیشه آماده صحبت و نصیحت پروتئین تراپی مو بودند. اما آنها کمکی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این خود راکی ​​پروتئین تراپی مو بود که یک بار گفت: «مردی که توصیه‌هایش را به او پیشنهاد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نه چیزی می‌پرسد» «درباره ارزشش زیاد رنگ مو است». به نظر می رسید که او از کلمات خشک کراتینه مو شده رنگ مو است – مانند یک چاه بیش از حد کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. برای چند روز دیگر توجهی به من نبیبی لایت مو کرد، ظاهراً وجود من را فراموش بیبی لایت مو کرده یا از طبیعت خوب خود پشیمان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

یک بار، وقتی در پاسخ به سؤالی، به امیدها و شانس ها و ناکامی های روز دست می زدم، نگاه دقیق او را متوجه کراتینه مو شدم و تا آخر عصر از آن آگاه پروتئین تراپی مو بودم – و کمی دلهره داشتم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد عصر روز بعد اما بیرون آمد. احساس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که این نگاه معنایی رنگ مو دارد و دیر یا زود متوجه آن خواهم کراتینه مو شد. مشخصه او این پروتئین تراپی مو بود که همیشه می‌توانست صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من هرگز در کنار او احساس امنیت نمی‌بیبی لایت مو کردم.

ترکیب رنگ مو مشکی زیتونی : هرگز مطمئن نپروتئین تراپی مو بودم که برای اشتباهی شاید چند روز پیش، چیزی برای من ذخیره نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد. او نباید عجله بیبی لایت مو کرد، و نباید او را به تعویق انداخت، و هیچ کس هرگز حرف او را قطع نبیبی لایت مو کرد یا او را هدایت نبیبی لایت مو کرد. صدای آرام او هرگز بلند نکراتینه مو شد، و ملایمت تنبل هرگز مزاحم نکراتینه مو شد. به نظر می‌رسید که او دقیقاً می‌دانست چه می‌خواهد بگوید، و باز و توجه در انتظار او پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه