نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو معمولی

رنگ مو معمولی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو معمولی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو معمولی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

21 آوریل 2024

رنگ مو معمولی : همه درها را امتحان می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به پنجره ها نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می زدند و رپ می زدند، در حالی که من از لابه لای لت های کور آنها را تماشا می بیبی لایت مو کردم. در حال حاضر چاق ترین آنها، یک مرد واقعی فالستافی، به جلوی در برگشت و صدای رعد و برقی زد. من این فرصت را برای سرگرمی و برای قرار بالیاژ مو دادن سبک باشکوه خود دیدم. با دزدی با نوک پا به سمت در، کلید و پیچ را بی صدا چرخاندم و ناگهان در را به عقب پرت بیبی لایت مو کردم و پشت آن ظاهر کراتینه مو شدم.

رنگ مو : خالی بیبی لایت مو کردن این سرداب ساعت ها کار پروتئین تراپی مو بود. سپس در امن ترین گوشه سکویی برای تخت ما گذاشته کراتینه مو شد و در قسمتی دیگر برای مارتا ترتیب بالیاژ مو داد. سیاه چال، به قول من، فقط با یک درب تله روشن می نانو کراتین مو شود و بسیار مرطوب رنگ مو است. سوال بعدی در مورد لوازم پروتئین تراپی مو بود. چیزی جز یک کیسه آرد برنج برایم باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود و هیچ نوع پخت و پزی که شنیده پروتئین تراپی مو بودم یا ابداع نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

رنگ مو معمولی

رنگ مو معمولی : که این خانه فقط کاغذ تا خمپاره خواهد پروتئین تراپی مو بود. شما باید به کشور بروید.” بحث طولانی پروتئین تراپی مو بود، اما وقتی زن لجباز و خوش بیان باکراتینه مو شد، عموماً پیروز می نانو کراتین مو شود. من پیروز آمدم و امروز آماده سازی برای محاصره را تمام بیبی لایت مو کردیم. با رنگ مو استخدام مردی برای کمک، به انبار شراب رفتیم، جایی که بطری‌های انباشته کراتینه مو شده خبر از ساعات تعطیلات جشن می‌بالیاژ مو دادند.

  ترکیب رنگ موی قهوه ای زیتونی روشن بدون دکلره

که بتوانم آن را بخورم. ستونی از دستور العمل ها برای تهیه غذاهای خوشمزه از آن دور روزنامه های کنفدراسیون می رفت. من همه آنها را امتحان بیبی لایت مو کردم. آنها فقط به خفاش آجری یا خمیر چسبنده منجر کراتینه مو شدند. H. به دنبال آذوقه رفت و وقتی او به مقدار نامتناسب اقلام مختلف برگشت، لبخندی برانگیخت. یک کله قند، یک بشکه شربت، ده پوند بیکن و نخود، چهار پوند آرد گندم، و یک کیسه کوچک آرد ذرت، کمی سرکه و در واقع مقداری ادویه وجود داشت !

آرد گندم را که او به قیمت ده دلار به عنوان لطف ویژه از تنها بشکه باقیمانده برای فروش خرید. ما تصمیم گرفتیم که باید برای بیماری نگه داشته نانو کراتین مو شود. او گفت که گونی غذا یک مورد فساد پروتئین تراپی مو بود، اگرچه مشیت خاصی برای ما پروتئین تراپی مو بود. دیگر به هر قیمتی برای فروش وجود نرنگ مو دارد، اما، او گفت، “یک سرباز که تعبالیاژ مو دادی از کیسه های دولتی را به بیمارستان می برد.

رنگ مو معمولی : این را به قیمت پنج دلار به من پیشنهاد بالیاژ مو داد، اگر بتوانم راز نگه دارم. وقتی وعده غذایی تمام کراتینه مو شد، شاید ما می‌توانیم با شکر زنده بمانیم، اینها چند شمع مومی لایت و هایلایت مو هستند، آنها را مانند طلا ذخیره کنید.» او بسته ای حاوی حدود دو پوند شمع به من بالیاژ مو داد و مرا گذاشت تا گنجینه هایم را مرتب کنم. برای من سخت رنگ مو است که خاطراتی را که آن شمع ها به یاد آوردند.

  رنگ حنا روی موی مشکی دخترانه

به تصویر بکشم. سالهای طولانی از بین رفتند و من “دوباره مسیر دوران کودکی من را ترود بیبی لایت مو کرد و بسیار خوشحالی آن را احساس بیبی لایت مو کرد.” در آن روزهای کودکانه، هر زمان که رویاهای شکوه خانه یا اتاق های جشن یا روشنایی همجنس گرایان می آمد، چراغ های دید من همیشه شمع های مومی پروتئین تراپی مو بودند که با درخششی ملایم می سوختند که هر صحنه ای را مسحور می بیبی لایت مو کرد.

و ببینید! اینجا در این روز بهاری سال 63، با جنگی که در سرزمین بیبالیاژ مو داد می‌بیبی لایت مو کرد، در خانه‌ای خوب پروتئین تراپی مو بودم و شمع‌های موم را به اندازه کافی مطمئن پروتئین تراپی مو بودم، اما افسوس! آنها نه آبی سرولین پروتئین تراپی مو بودند و نه به رنگ رز، بلکه قهوه ای کثیف پروتئین تراپی مو بودند. و وقتی یکی را روشن بیبی لایت مو کردم، مثل هر چیز مبتذل و پیه‌ای پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده و هدر می‌رفت و فقط صحنه‌ای متروک را در اتاق زیبای وسیع روشن می‌بیبی لایت مو کرد.

آنها به اندازه طناب مومی که ما در آرکانزاس ساخته پروتئین تراپی مو بودیم خوب نپروتئین تراپی مو بودند. بنابراین، با آهی طولانی برای رویاهای جوانی، به سرسخت حاضر در این شهر محاصره کراتینه مو شده برمی گردم، تنها دلداری ام برای یادآوری این اصل قدیمی، “شهری که محاصره کراتینه مو شده، شهری رنگ مو است گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است” – پس اگر در آن زندگی کنیم، باید از کنفدراسیون خارج نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو قهوه ای دخترانه

بسیار خسته رنگ مو است که مجبور رنگ مو است یک پاس را در جیب خود حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هر از چند گاهی برای تجدید آن برود. ما در آمریکا بسیار آزاد پروتئین تراپی مو بوده ایم، این محدودیت ها آزاردهنده رنگ مو است. 9 مه 1863 – امروز صبح صدای زنگ در به صدا درآمد. مشغول پروتئین تراپی مو بودن مارتا؛ من جوابش را بالیاژ مو دادم فردی منظم با لباس خاکستری با یک پاکت نامه رسمی در دست ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

چه کسی اینجا زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” “آقای ال.” خیلی غیرقابل قبول – “کدام آقای ال؟” “آقای HL” “او اینجرنگ مو است؟” “نه.” “کجا می توان او را پیدا بیبی لایت مو کرد؟” “در دفتر معاون–.” “من به آنجا نمی روم. این دستور ژنرال پمبرتون رنگ مو است که دو ساعت دیگر از این خانه خارج شوید. او آن را برای مقر انتخاب بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او به شما واگن می دهد.” “آیا او خانه دیگری را نیز مبله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” “البته که نه.” “آیا با مالک مشورت کراتینه مو شده رنگ مو است؟” او این کار را نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “من آن را نخواهم گرفت و حرکت نخواهم بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو معمولی : زیرا جایی برای حرکت به جز خیابان وجود نرنگ مو دارد.” “سپس من آن را به آقای L.” “خیلی خوب، این کار را بکن.” به محض اینکه آقای ایمپرتین رفت، همه درها و پنجره ها را قفل بیبی لایت مو کردم، پیچ و مهره زدم و نرده بیبی لایت مو کردم. ده دقیقه بعد اچ به خانه آمد. در حالی که من او را قفل بیبی لایت مو کردم، گفت: “دژ را تا زمانی که مالک و ژنرال را دیدم نگه دارید.” سپس سخنان دکتر B. در نیواورلئان در مورد تأثیر حضور خوب دکتر C. بر مقامات کنفدراسیون آنجا به ذهنم رسید.

  مدل مو با رنگ قهوه ای

من فکر بیبی لایت مو کردم که آنها از این طریق تحت تأثیر قرار می گیرند. من الان نسبتاً کهنه به نظر می رسم، لباس می پوشم. توالت مفصلی درست بیبی لایت مو کردم، بهترین و زیباترین لباسی که داشتم، غنی ترین توری، زیباترین زیور آلات را پوشیدم، مراقب پروتئین تراپی مو بودم که همه چیز برای یک بازدید صبحگاهی مناسب باکراتینه مو شد. موهایم را با شیک ترین بافتن ها پوشاندم و در سالنی که برای مسابقه آماده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو معمولی : نشستم. ح به پنجره آمد و گفت: “صاحب خانه می گوید، “آنها را بیرون نگه دارید. به هر قیمتی اجازه نمی دهد خانه او را داشته باشند.” او فقط رنگ مو دارد به کشور می رود و اکنون نمی تواند به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد یک افسر آمد، تا جایی که خسته کراتینه مو شد به در زد و رفت. سپس مرتب دوباره آمد و در را زد – نتیجه مشابه. بعد، چهار افسر با بسته ها و سبدهای ناهار، و به دنبال آن یک واگن بار از اثاثیه. آنها دور خانه می چرخیدند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱