↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو زمستانی جدید

مدل رنگ مو زمستانی جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو زمستانی جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو زمستانی جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو زمستانی جدید : او یک تلفن و یک ماشین تحریر و تمبرهای پستی را به سختی می‌یابد، همچنین در اروپا و آمریکا نوعی سقف بر سر محل ملاقاتش. پس پیغمبر مثل همه ما در تور دلال و صاحبخانه گرفتار کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : اخیراً یک خانم بازدیدکننده به من اطلاع بالیاژ مو داد که چندین تلاش بیهوده برای انجام کارهای مهم در ساعاتی که مشتری بر آن حکومت می بیبی لایت مو کرد، انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است، که معمولاً خوش شانس پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، در حالی که او تقریباً همیشه در کاری که در ساعات تحت حاکمیت زحل آغاز می بیبی لایت مو کرد خوش شانس پروتئین تراپی مو بود. پس از بررسی، متوجه کراتینه مو شدم که نام او توسط خورشید منفی رنگ مو است.

مدل رنگ مو زمستانی جدید

مدل رنگ مو زمستانی جدید : چیزهایی از این قبیل به شما یاد می دهد: ساعات منفی زحل به ویژه برای تمام مسائل مربوط به رنگ مو استخراج طلا خوب رنگ مو است….. نگاتیو خورشید بر زمرد، نت موسیقی D شارپ و عدد چهار حاکم رنگ مو است. ساعات قمری زمان مناسبی برای پرداختن به کالاهای عمومی و رنگ مو استخدام خدمتکاران هر دو جنس رنگ مو است.

و اینکه او در هنگام تولد دارای برج جدی با زحل به عنوان فراز او پروتئین تراپی مو بود، که توضیح می دهد. و سرانجام، اینجا یک “دانشمند” لندنی رنگ مو است که در “وحدت هفتگی” کانزاس سیتی گزارش کراتینه مو شده رنگ مو است، که قدرت ذهنی خود را بر روی موتورهای روغنی با قدرت دو اسب بخار که عمل نمی کنند ثابت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کمی از هم جدا کراتینه مو شد، بعد از چند دقیقه برگشت و گفت: موتور در حال حاضر خوب رنگ مو است و به طور رضایت بخشی کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قرمز یاقوتی

و بدون هیچ مشکل دیگری این کار را انجام بالیاژ مو داد.” به ما گفته می نانو کراتین مو شود که چگونه دکتر راوسون روش خود را روز گذشته به خبرنگار روزنامه ارائه بیبی لایت مو کرد. نگاهش را طوری که انگار به فضا می نگرد، خیره کراتینه مو شد، ظاهراً غرق در تأملی عمیق کراتینه مو شد و با صدای بلند گفت: «خطری نیست؛ انسان محبت الهی رنگ مو است؛ هیچ ماده ای نیست؛ همه روح و مظهر روح رنگ مو است».

مدل رنگ مو زمستانی جدید : در ابتدا ممکن رنگ مو است در باور آنچه که می توان با «تظاهرات» از این قبیل انجام بالیاژ مو داد، مشکل پیدا بیبی لایت مو کرد. نه تنها موتورهای روغنی دو اسب بخاری ساخته کراتینه مو شده اند که کار کنند، بلکه کل ماشین غول پیکر نظامی گری پروس از کار بیبی لایت مو کردن جلوگیری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاید به خاطر بیاورید که چگونه درنگ مو استان مجله آرتور ماخن از فرشتگان مونس در یک شب به افسانه کاتولیک تبدیل کراتینه مو شد.

اکنون اینجا یک افسانه رنگ مو است، کامل و بی نقص، که به دور مجلات مزخرف ما می رود: لندن، 14 دسامبر. – سربازان ضد گلوله و ضد گلوله در جبهه‌های نبرد اروپا کشف کراتینه مو شدند. به گفته فردریک ال راوسون، دانشمند لندنی، که اصرار رنگ مو دارد راه معجزه آسایی را پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

هر روز قهرمانانی با “زندگی های جذاب” ساخته می شوند. او آن را «درمان شنیداری» می نامد. «رنگ مو استفاده عملی از قدرت‌های خدا با تفکر درست»، آژانسی رنگ مو است که دکتر راوسون از طریق آن اعلام می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که می‌تواند با یک مرد چنان رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که وقتی صدها مرد در کنار او به ضرب گلوله کشته می‌شوند، آسیبی نبیند. این درمان شگفت انگیز شامل نوع جدیدی از دعا رنگ مو است.

  رنگ موی مشکی با هایلایت آبی

برای صدها مرد به صورت شنیداری و صدها نفر دیگر از طریق نامه اجرا می نانو کراتین مو شود. از زمان شروع جنگ هیچ چیز به اندازه بسیاری از اظهارات دکتر راوسون صحبت از معجزات مدرن را برانگیخته رنگ مو است. با برداشتن یک چوب پانصد یاردی از “سرزمین هیچکس” وجود داشت که باید از آن عبور بیبی لایت مو کرد. نیروهای ما نتوانستند عبور کنند. که این روش دعا را انجام می دهد.

یک ساعت قبل از شروع آنها، آنها را معالجه بیبی لایت مو کرد و هیچ مردی ناک اوت نکراتینه مو شد. او تنها افسری پروتئین تراپی مو بود که از هشتاد نفر در تیپش باقی مانده پروتئین تراپی مو بود. او صرفاً به این واقعیت پایبند پروتئین تراپی مو بود که انسان روحانی و کامل رنگ مو است و نمی توان او را لمس بیبی لایت مو کرد. گلوله ای که از یک هفت تیر شلیک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود در فاصله پنج یاردی به سینه او اصابت بیبی لایت مو کرد، پیراهنش را پاره بیبی لایت مو کرد و از کتف بیرون رفت.

اما هرگز به سینه اش نفوذ نبیبی لایت مو کرد. او اغلب در تگرگ گلوله ها و گلوله هایی پروتئین تراپی مو بود که به او برخورد نمی بیبی لایت مو کرد. پیوند فیض همه اینها عجیب رنگ مو است. اما این همان چیزی رنگ مو است که در دنیای رقابت تجاری برای ادیان اتفاق می افتد. این امر نه تنها در مورد ادیان مسیحی علم و اندیشه جدید، مذاهب مزدزنان و صهیونیسم، ادیان غلتکی مقدس و مورمون، بلکه در مورد ادیان کاتولیک و اسقفی، پروتستان و متدیست و باپتیست اتفاق می افتد.

  مدل های رنگ مو و هایلایت

مدل رنگ مو زمستانی جدید : چون می بینید، وقتی با گرگ ها لایت و هایلایت مو هستید، باید با آنها زوزه بکشید. وقتی با فاکرها رقابت می کنید باید جعل کنید. مسیحیان معمولی ادعاهای جعلیان اندیشه نو را با تحقیر خواهند خواند. اما آیا من به کلیسای کاتولیک نشان نبالیاژ مو داده ام که فهرست بلندی از معجزات پول را منتشر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ آیا من کلیسای جامعه خوب، انجمن اسقفی پروتستان انحصاری و اشرافی ما را نشان نبالیاژ مو داده‌ام.

که تظاهر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که باران می‌خواند و طاعون را بیرون می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، برای محافظت از محصولات کشاورزی و پیروزی در جنگ‌ها و شفای کسانی که «بیمار در املاک» لایت و هایلایت مو هستند – یعنی کسانی که در مشکل تجاری؟ خواننده خواهد گفت که من بدبین لایت و هایلایت مو هستم و همنوعان خود را تحقیر می کنم. اما این طوری نیست. من یک دانشمند اقتصادی لایت و هایلایت مو هستم و نیروهایی را که در جوامع بشری عمل می کنند.

تجزیه و تحلیل می کنم. من پیامبران و کاهنان و شفا دهندگان را به خاطر سقوط آنها از آرمان گرایی سرزنش می کنم. اما من سیستم دستمزد رقابتی را بیشتر سرزنش می‌کنم که جایگزینی برای کلاهبرداری یا گرسنگی بالیاژ مو دادن به آنها ارائه می‌دهد. می بینید که پیامبر باید غذا داشته باکراتینه مو شد. او اغلب تقریباً با هیچ‌کدام کنار نمی‌آید و فقط با یک پارچه لباس کنار می‌آمد.

مدل رنگ مو زمستانی جدید : در فلسطین و هند، که آب و هوای گرمی رنگ مو دارد، برای دوره های کوتاهی امکان ایمان صادقانه وجود داشته رنگ مو است. اما پیامبر مدرن که انتظار رنگ مو دارد بر ذهن انسان تأثیر بگذارد، باید کتاب و روزنامه داشته باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه