↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل ترکیب رنگ مو جدید

مدل ترکیب رنگ مو جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل ترکیب رنگ مو جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل ترکیب رنگ مو جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل ترکیب رنگ مو جدید : اما وقتی به یک نهر رسیدند، قدم های بلندی گذاشتند و در هوا به طرف دیگر رفتند. این یک تجربه بسیار جالب برای آنها پروتئین تراپی مو بود و دوروتی گفت:[صفحه 67] “من تعجب می کنم که چرا ما می توانیم به راحتی در هوا راه برویم.” جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد: “شاید به این دلیل رنگ مو است که ما به مرکز زمین نزدیک بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

رنگ مو : گفت: “من مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که شاهزاده خانم آماده انتخاب رنگ مو است.” “او تا آنجا که می تواند کامل رنگ مو است.” شاهزاده با عجله پاسخ بالیاژ مو داد: «مهم نیست، او برای چند روز دیگر خوب خواهد پروتئین تراپی مو بود، و بهتر رنگ مو است من حکومت کنم تا بتوانم شما غریبه‌هایی را که ناخوانده به سرزمین ما آمده‌اید و باید حضور داشته باشید، از بین ببرم. به یکباره.” “با ما چه کار خواهی بیبی لایت مو کرد؟” زیب پرسید.

مدل ترکیب رنگ مو جدید

مدل ترکیب رنگ مو جدید : جادوگر با تکان بالیاژ مو دادن گفت: «احتمالا نه. شاهزاده با آهی ادامه بالیاژ مو داد: “این یکی از ناخوشایندترین چیزهای زندگی گیاهی مرنگ مو است” این که تا زمانی که در اوج زندگی خود بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم باید جای خود را به دیگری بدهیم و در خاک پنهان شویم تا جوانه بزنیم و رکراتینه مو شد کنیم. و افراد دیگری به دنیا بیاورند.»[صفحه 62] دوروتی و به کراتینه مو شدت به دختر زیبا روی بوته خیره کراتینه مو شد.

پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “این موضوعی رنگ مو است که من کاملاً در مورد آن تصمیم نگرفته ام.” “من فکر می کنم این جادوگر را تا زمانی که جادوگر جدیدی آماده انتخاب نانو کراتین مو شود، نگه خواهم داشت، زیرا او کاملاً ماهر به نظر می رسد و ممکن رنگ مو است برای ما مفید باکراتینه مو شد. اما بقیه شما باید به طریقی ناپروتئین تراپی مو بود شوید و نمی توانید کاشته شوید.

زیرا من آرزو نکنید که اسب ها و گربه ها و مردم گوشت در سراسر کشور ما رکراتینه مو شد کنند.” دوروتی گفت: “نباید نگران باشید.” مطمئنم ما در زیر زمین رکراتینه مو شد نمی کنیم. اما چرا دوستان من را ناپروتئین تراپی مو بود کنید؟ جادوگر کوچولو پرسید. “چرا نمی گذارید زندگی کنند؟” شاهزاده گفت: “آنها به اینجا تعلق نتمام دکلره مو دارند.” آنها اصلاً حق نتمام دکلره مو دارند داخل زمین باشند». دوروتی گفت: «ما نخورنگ مو استیم که اینجا پایین بیاییم، افتادیم.

  رنگ مو قهوه ای روشن بدون دکلره

شاهزاده با سردی گفت: “این بهانه ای نیست.”[صفحه 63] بچه ها با تعجب به هم نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و جادوگر آهی کشید. یورکا پنجه اش را روی صورتش مالید و با صدای نرم و خرخراش گفت: او نیازی به ناپروتئین تراپی مو بودی من نخواهد داشت. زیرا اگر به زودی چیزی برای خوردن پیدا نکنم، از گرسنگی می‌میرم و او را از دردسر نجات می‌دهم.

جادوگر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “اگر او شما را کاشت، ممکن رنگ مو است دم گربه رکراتینه مو شد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” پسر گفت: “اوه اوریکا! شاید بتوانیم برایت علف هرز پیدا کنیم تا بخوری.” “فو!” بچه گربه غرغر بیبی لایت مو کرد؛ “من به چیزهای زشت دست نمی زنم!” دوروتی گفت: “تو به شیر نیاز نداری، یورکا”. “تو اکنون آنقدر بزرگ لایت و هایلایت مو هستی که هر نوع غذایی را بخوری.” Eureka افزود: “اگر بتوانم آن را دریافت کنم.” زیب گفت: من خودم گرسنه لایت و هایلایت مو هستم.

مدل ترکیب رنگ مو جدید : اما من متوجه کراتینه مو شدم که در یکی از باغ ها چند توت فرنگی و در جای دیگر مقداری خربزه می رویند. شاهزاده حرفش را قطع بیبی لایت مو کرد: “به گرسنگی خود اهمیتی ندهید.” “من دستور می دهم تا چند دقیقه دیگر شما را ناپروتئین تراپی مو بود کنید، بنابراین دیگر نیازی به خراب بیبی لایت مو کردن انگورهای خربزه زیبا و بوته های توت نخواهید داشت. لطفاً مرا دنبال کنید تا عذاب خود را برآورده کنید.

فهرستدوروتی شاهزاده خانم را انتخاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند سخنان پرنس سبزی سرد و مرطوب چندان دلگرم کننده نپروتئین تراپی مو بود و همانطور که آنها را به زبان می آورد روی برگرداند و محوطه را ترک بیبی لایت مو کرد. بچه ها که احساس اندوه و ناامیدی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می خورنگ مو استند او را دنبال کنند که جادوگر به آرامی دوروتی را روی شانه او لمس بیبی لایت مو کرد. “صبر کن!” او زمزمه بیبی لایت مو کرد. “برای چی؟” از دختر پرسید.

  رنگ موی پلاتینه پادینا

جادوگر گفت: “فرض کنید ما شاهزاده خانم سلطنتی را انتخاب می کنیم.” “من کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که او بالغ رنگ مو است و به محض اینکه به زندگی بیفتد، او حاکم خواهد کراتینه مو شد و ممکن رنگ مو است بهتر از آنچه آن شاهزاده بی عاطفه قصد رنگ مو دارد با ما رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “خیلی خوب!” دوروتی مشتاقانه فریاد زد. “بیایید او را انتخاب کنیم تا زمانی که فرصت داریم.

قبل از اینکه مرد ستاره برگردد.”[صفحه 65] بنابراین با هم بر روی بوته بزرگ خم کراتینه مو شدند و هر یک از آنها یک دست شاهزاده خانم دوست داشتنی را گرفتند. “کشیدن!” دوروتی فریاد زد، و همانطور که آنها این کار را انجام می بالیاژ مو دادند، بانوی سلطنتی به طرف آنها خم کراتینه مو شد و ساقه ها شکستند و از پاهای او جدا کراتینه مو شدند. او اصلاً سنگین نپروتئین تراپی مو بود.

بنابراین جادوگر و دوروتی موفق کراتینه مو شدند او را به آرامی روی زمین بلند کنند. موجود زیبا یک لحظه دستانش را روی چشمانش گذراند، در موهای سرگردانی که به هم ریخته پروتئین تراپی مو بود، فرو رفت و پس از نگاهی به اطراف باغ، حاضران را تعظیم مهربانی بیبی لایت مو کرد و با صدایی شیرین اما حتی لطیف گفت: “من از شما بسیار تشکر می کنم.” “ما به اعلیحضرت سلطنتی درود می فرستیم!” جادوگر گریه بیبی لایت مو کرد و زانو زد و دست او را بوسید.

مدل ترکیب رنگ مو جدید : درست در آن هنگام صدای شاهزاده شنیده کراتینه مو شد که آنها را به عجله دعوت می بیبی لایت مو کرد و لحظه ای بعد او به دنبال تعبالیاژ مو دادی از افراد خود به محوطه بازگشت. شاهزاده خانم بلافاصله برگشت و رو به او کراتینه مو شد و وقتی دید که او انتخاب کراتینه مو شده رنگ مو است شاهزاده ایستاد و شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد. بانوی سلطنتی با وقار بسیار گفت: “آقا، شما به من ظلم کراتینه مو شدیدی بیبی لایت مو کردید، و اگر این غریبه ها به کمک من نمی آمدند.

  رنگ موی ماهاگونی شکلاتی بدون دکلره

باز هم بیشتر به من ظلم می بیبی لایت مو کردید. من تمام هفته گذشته برای چیدن آماده پروتئین تراپی مو بودم، اما به این دلیل که شما پروتئین تراپی مو بود[صفحه 66]خودخواه و مایل به ادامه حکومت غیرقانونی خود، مرا رها بیبی لایت مو کردی که در برابر بوته‌ام سکوت کنم.» شاهزاده با صدای آلایت و هایلایت مو هسته پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی دانستم که تو رسیده ای.” “ستاره سلطنتی را به من بده!” او دستور بالیاژ مو داد.

به آرامی ستاره درخشان را از پیشانی خود برداشت و آن را روی پیشانی شاهزاده خانم گذاشت. سپس همه مردم به او تعظیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و شاهزاده برگشت و به تنهایی رفت. پس از آن چه بر سر او آمد، دوستان ما هرگز نمی دانستند. مردم مانگابو اکنون خود را به صورت دسته‌ای تشکیل بالیاژ مو داده و به سمت شهر شیشه‌ای راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا حاکم جدید خود را تا کاخ او همراهی کنند و آن مراسم را به مناسبت آن روز انجام دهند.

مدل ترکیب رنگ مو جدید : اما در حالی که افراد حاضر در صفوف روی زمین راه می رفتند، شاهزاده خانم در هوا درست بالای سر آنها راه می رفت تا نشان دهد که او موجودی برتر و والاتر از رعایایش رنگ مو است. به نظر می‌رسید هیچ‌کس به غریبه‌ها توجهی نمی‌بیبی لایت مو کرد، بنابراین دوروتی و زیب و جادوگر اجازه بالیاژ مو دادند قطار حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سپس به تنهایی در باغ‌های سبزیجات سرگردان کراتینه مو شدند. آنها به خود زحمت نبالیاژ مو دادند که از پل های روی جویبارها عبور کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه