↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید : بعد دیدند که دو تا از پتوهایشان را دور بدنش پیچانده رنگ مو است تا برجستگی ها به او آسیبی نرساند و با چند تسمه یدکی از بند اسب اره، پتوها را بسته رنگ مو است. شهر اسرارآمیز فصل 8 فصل هشتم روی چمن‌ها نشستند ، سرهایشان همچنان از آنجا شنا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند پروازهای گیج‌آمیز آنها، و در سکوت به همدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : درست مانند دختر تکه تکه از دید ناپدید کراتینه مو شد. باتن-برایت گفت: “به نظر می رسد کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بسیار خوب.” “حدس می زنم آن را امتحان کنم.” جادوگر اصرار بیبی لایت مو کرد: یک دقیقه صبر کنید. “قبل از اینکه هر یک از ما این جهش ناامیدانه را به فراتر از آن انجام دهیم، باید تصمیم بگیریم که آیا همه از بین خواهند رفت یا برخی از ما عقب خواهیم ماند.” “آیا فکر می‌کنید.

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید : بنابراین، من می‌روم! بند آویزان را محکم در دهان چهارگوشش گرفت و به همان روشی که اسکراپس انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، خود را روی خلیج تاب بالیاژ مو داد. در لحظه مناسب بند را رها بیبی لایت مو کرد و به اولین کوه چرخان افتاد. سپس به قسمت بعدی پشت آن محدود کراتینه مو شد – نه روی پاهایش بلکه همانطور که تروت گفت “همه چیز قاطی کراتینه مو شده رنگ مو است” – و سپس به سمت کوه دیگری شلیک بیبی لایت مو کرد.

به آنها صدمه زیادی زده رنگ مو است که به آن کوه‌ها برخورد کنند؟” از تروت پرسید. دوروتی گفت: «من فکر نمی‌کنم چیزی به اسکرپس یا ووزی صدمه بزند، و هیچ چیز نمی‌تواند به من صدمه بزند ، زیرا کمربند جادویی را می‌بندم. بنابراین، از آنجایی که مشتاق یافتن اوزما لایت و هایلایت مو هستم، می‌خواهم خودم را بچرخانم. در سراسر نیز.” باتن-برایت تصمیم گرفت: “من از شانسم رنگ مو استفاده می کنم.” شیر که از قبل می لرزید گفت: “مطمئنم که به کراتینه مو شدت درد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو قهوه ای متوسط شماره ۴

و می ترسم این کار را انجام دهم.” اما اگر دوروتی انجام دهد این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد. جادوگر گفت: “خب، بتسی و قاطر و تروت را ترک خواهند بیبی لایت مو کرد.” “البته، من می روم تا از دوروتی مراقبت کنم. آیا شما دو دختر فکر می کنید می توانید راه بازگشت به خانه را دوباره پیدا کنید؟” او با خطاب به تروت و بتسی پرسید. تروت گفت: «من نمی ترسم، نه خیلی. “من می دانم که خطرناک به نظر می رسد.

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید : اما مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که اگر دیگران بتوانند آن را تحمل کنم.” بتسی با صدایی مردد شروع بیبی لایت مو کرد: “اگر هنک را ترک نمی بیبی لایت مو کردم.” اما قاطر حرف او را قطع بیبی لایت مو کرد و گفت: اگر می خواهی برو جلو و من دنبالت می آیم، قاطر هر روز مثل شیر شجاع رنگ مو است. شیر گفت: “شجاع تر، چون من ترسو لایت و هایلایت مو هستم، دوست هنک، و تو نه. اما البته اسب اره…” اسب اره با آرامش گفت : “اوه، هیچ چیز به من صدمه نمی زند.” “هرگز هیچ سوالی در مورد رفتن من وجود نداشت.

من نمی توانم واگن قرمز را بگیرم.” تصویر در دسترس نیست [برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ اینجا را کلیک کنید.] جادوگر گفت: “نه، ما باید واگن را ترک کنیم.” من می ترسم که ما باید غذا و پتوهایمان را رها کنیم. اما اگر بتوانیم از این کوه های شاد برای جلوگیری از ما سرپیچی کنیم، از قربانی بیبی لایت مو کردن برخی از آسایش هایمان ناراحت نخواهیم کراتینه مو شد. “هیچ کس نمی داند کجا قرار رنگ مو است فرود بیایم!” با صدایی که انگار قرار رنگ مو است گریه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

گفت: شیر. هنک پاسخ بالیاژ مو داد: «ممکن رنگ مو است اصلاً فرود نیاییم. اما بهترین راه برای فهمیدن اینکه چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد این رنگ مو است که همانطور که اسکرپس و ووزی انجام بالیاژ مو داده اند، تاب بخوریم. جادوگر گفت: “فکر می کنم آخرین بار بروم.” “پس کی میخواد اول بره؟” دوروتی تصمیم گرفت: “من می روم.” باتن برایت گفت: نه، اول نوبت من رنگ مو است. “منو ببین!” حتی در حین صحبت بیبی لایت مو کردن.

  رنگ مو نقره ای زیتونی

پسر بند را گرفت و پس از دویدن، خود را از خلیج عبور بالیاژ مو داد. رفت و از تپه ای به تپه دیگر برخورد بیبی لایت مو کرد تا اینکه ناپدید کراتینه مو شد. آنها با دقت گوش می‌بالیاژ مو دادند، اما پسر هیچ گریه‌ای بر زبان نیاورد تا اینکه چند لحظه از بین رفت، زمانی که صدای ضعیف «Hallo-a» را شنیدند. انگار از فاصله دور صدا زده نانو کراتین مو شود.

با این حال، صدا به آنها شجاعت بالیاژ مو داد و دوروتی توتو را بلند بیبی لایت مو کرد و او را محکم زیر یک بازو نگه داشت در حالی که با دست دیگر بند را گرفت و شجاعانه دنبال باتن برایت رفت. هنگامی که او به اولین کوه چرخان برخورد بیبی لایت مو کرد، به آرامی بر روی آن افتاد، اما قبل از اینکه فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در هوا پرواز بیبی لایت مو کرد و با یک کوزه در کنار کوه بعدی روشن کراتینه مو شد. او دوباره پرواز بیبی لایت مو کرد و فرود آمد. و دوباره، و باز هم.

تا اینکه پس از پنج برجستگی پی در پی، روی چمنزاری سبز پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده افتاد و از سفر پر دست انداز خود در میان کوه های مری-گو-راند چنان مات و مبهوت کراتینه مو شد که برای مدتی کاملاً بی حرکت دراز کشید تا افکارش را جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. . توتو درست هنگام افتادن از آغوش او فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و اکنون با هیجان در کنار او نشسته پروتئین تراپی مو بود. سپس دوروتی متوجه کراتینه مو شد که کسی به او کمک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا بایستد.

  رنگ موی قهوه ای بلوطی تیره

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید : و اینجا دکمه‌برایت در یک طرف او و اسکرپس در طرف دیگر پروتئین تراپی مو بود، که هر دو آسیبی به نظر نمی‌رسند. شی بعدی که چشم او به آن افتاد، ووزی پروتئین تراپی مو بود که در پشت چهارگوشش چمباتمه زده پروتئین تراپی مو بود و با تأمل به او نگاه می بیبی لایت مو کرد، در حالی که توتو با خوشحالی پارس می بیبی لایت مو کرد تا معشوقه اش را بعد از سفر طوفانی اش بی آسیب ببیند. “خوب!” ووزی گفت: “اینجا یکی دیگر و یک سگ رنگ مو است.

هم سالم و هم سالم. اما، به قول من، دوروتی، تو کمی پرواز بیبی لایت مو کردی! اگر می توانستی خودت را ببینی، کاملاً شگفت زده می کراتینه مو شدی.” خندید: “آنها می گویند “زمان می گذرد.” “اما زمان هرگز سفری سریعتر از آن نداشت.” درست در همان لحظه، وقتی دوروتی برگشت تا به کوه‌های در حال چرخش نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به موقع پروتئین تراپی مو بود که تروت کوچک را دید که از نزدیک‌ترین تپه پرواز می‌بیبی لایت مو کرد تا بر روی چمن‌های نرم که یک یاردی دورتر از جایی که ایستاده پروتئین تراپی مو بود، بیفتد. تروت به قدری سرگیجه داشت که در ابتدا نمی توانست بایستد، اما او اصلاً صدمه ندید و در حال حاضر بتسی با پرواز به سمت آنها آمد و اگر آنها به موقع عقب نشینی نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا از او دوری کنند.

مدل رنگ مو فانتزی دخترانه جدید : به آنها برخورد می بیبی لایت مو کرد. سپس، به‌سرعت، شیر، هنک و اسب اره‌ای آمدند که از کوهی به کوه دیگر می‌پیچیدند تا با خیال راحت به سمت سبزه سقوط کنند. اکنون فقط جادوگر پشت سر گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و آنها آنقدر منتظر او پروتئین تراپی مو بودند که دوروتی شروع به نگرانی بیبی لایت مو کرد. اما ناگهان او از نزدیکترین کوه پرواز بیبی لایت مو کرد و پاشنه های پا را در کنار آنها روی سرش فرود آورد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه