↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شامپاینی جدید

رنگ مو شامپاینی جدید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شامپاینی جدید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شامپاینی جدید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

20 آوریل 2024

رنگ مو شامپاینی جدید : بیشتر کولئوپتراها توسط آقای واترهاوس در به دقت توصیف کراتینه مو شده رنگ مو است. تاریخچه اگر از خشکی به سمت دریا بچرخیم، متوجه خواهیم کراتینه مو شد که موجودات زنده به وفور در آن موجودات زنده وجود رنگ مو دارد که اولی بسیار ضعیف رنگ مو است. در تمام نقاط جهان، یک ساحل صخره ای و تا حدی محافظت کراتینه مو شده، شاید در یک فضای معین، تعبالیاژ مو داد بیشتری از حیوانات را نسبت به هر ایستگاه دیگری پشتیبانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : یک تولید دریایی وجود رنگ مو دارد که به دلیل اهمیت آن، ارزش تاریخ خاصی را رنگ مو دارد. این کلپ یا رنگ مو است. این گیاه روی هر صخره ای از علامت کم آب تا عمق زیاد، هم در ساحل بیرونی و هم در داخل کانال ها رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. [6] من باور کنید، در طول سفرهای ماجراجویی و بیگل ، هیچ سنگی در نزدیکی سطح کشف نکراتینه مو شد که توسط این علف هرز شناور شناور نکراتینه مو شده باکراتینه مو شد.

رنگ مو شامپاینی جدید

رنگ مو شامپاینی جدید : مطمئناً خصوصیات کلی حشرات بسیار متفاوت رنگ مو است. [5] من معتقدم که باید به جز یک هالتیکا آلپی و یک نمونه از ملاسوم. آقای واترهاوس به من اطلاع می دهد که از هارپالیدها هشت یا نه گونه وجود رنگ مو دارد که تعبالیاژ مو داد بیشتر آنها بسیار عجیب رنگ مو است. شش یا هفت. و از خانواده های زیر در هر یک یک در همه ررنگ مو استه ها، کمیابی افراد حتی از گونه ها قابل توجه تر رنگ مو است.

خدمات خوبی که به کشتی هایی که در نزدیکی این سرزمین طوفانی تردد می کنند، مشهود رنگ مو است. و قطعاً بسیاری از افراد را از ناپروتئین تراپی مو بودی نجات بالیاژ مو داده رنگ مو است. من چیزهای کمی شگفت‌انگیزتر از دیدن این گیاه می‌دانم که در میان آن شکن‌های بزرگ اقیانوس غربی، که هیچ توده‌ای از سنگ، چه سخت باکراتینه مو شد، نمی‌تواند برای مدت طولانی در برابر آن مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو با دکلره جدید

ساقه آن گرد، لزج و صاف رنگ مو است و به ندرت قطری به اندازه یک اینچ رنگ مو دارد. تعبالیاژ مو داد کمی از آنها با هم به اندازه کافی قوی لایت و هایلایت مو هستند تا وزن سنگ های شل بزرگ را تحمل کنند، که در کانال های داخلی به آنها متصل می شوند. و با این حال برخی از این سنگ‌ها آنقدر سنگین پروتئین تراپی مو بودند که وقتی به سطح کشیده می‌کراتینه مو شدند، به سختی می‌توانستند یک نفر آن‌ها را داخل قایق برد.

کاپیتان کوک در سفر دوم خود می‌گوید که این گیاه در سرزمین کرگولن از عمقی بیشتر از بیست و چهار ارتفاع بلند می‌نانو کراتین مو شود. “و از آنجایی که در جهت عمود رکراتینه مو شد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه یک زاویه بسیار تند با کف ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بسیاری از آن پس از آن، ضخامت های زیادی را در سطح دریا پخش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، من به خوبی می توانم بگویم که مقداری از آن تا سطح دریا رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

طول شصت فاهم و بالاتر.» من فکر نمی کنم که ساقه هیچ گیاه دیگری به اندازه سیصد و شصت فوت طول داشته باکراتینه مو شد، همانطور که کاپیتان کوک گفته رنگ مو است. علاوه بر این، کاپیتان فیتز روی، آن را در حال رکراتینه مو شد [7] از عمق بیشتر چهل و پنج فاتوم دریافت بیبی لایت مو کرد. بستر این علف هرز دریایی، حتی زمانی که وسعت چندانی نداشته باکراتینه مو شد.

رنگ مو شامپاینی جدید : موج شکن های شناور طبیعی بسیار خوبی می سازد. بسیار کنجکاو رنگ مو است که در یک بندر در معرض دید، امواج دریای آزاد که از میان ساقه‌های در حال حرکت می‌گذرند، در ارتفاع فرو می‌روند و به آب صاف می‌رسند، چقدر زود رنگ مو است.

  بهترین رنگ موی بلوند جدید

محدوده جغرافیایی آن به طور قابل ملاحظه ای گسترده رنگ مو است. از جزایر جنوبی منتهی الیه نزدیک کیپ هورن، تا شمال ساحل شرقی (طبق اطلاعاتی که آقای رنگ مو استوکس به من بالیاژ مو داده رنگ مو است) به صورت لات یافت می نانو کراتین مو شود.

43 درجه، اما در ساحل غربی، همانطور که دکتر هوکر به من می گوید، تا گسترش می یابد. بنابراین ما محدوده وسیعی در عرض جغرافیایی داریم. و همانطور که کوک، که باید به خوبی با این گونه آشنایی داشته باکراتینه مو شد، آن را در سرزمین کرگولن، با طول جغرافیایی کمتر از به نظر می رسد که جلبک دریایی بسیار سریع رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آقای رنگ مو استفنسون دریافت ( سفر ویلسون به دور اسکاتلند جلد دوم، ص 228) که صخره ای که فقط در جزر و مد بهار کشف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که در ماه نوامبر، در ماه مه بعد، یعنی شش ماه پس از آن، صاف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ضخیم پروتئین تراپی مو بود. پوشیده از موجودات زنده از تمام ررنگ مو استه ها که وجودشان عمیقاً به کلپ بستگی رنگ مو دارد، فوق العاده رنگ مو است.

ممکن رنگ مو است یک جلد بزرگ نوشته نانو کراتین مو شود که ساکنان یکی از این بسترهای جلبک دریایی را توصیف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تقریباً تمام برگ‌ها، به رنگ مو استثنای آن‌هایی که روی سطح شناور لایت و هایلایت مو هستند، به قدری ضخیم از مرجان‌ها پوشیده کراتینه مو شده‌اند. به رنگ سفید باکراتینه مو شد ما ساختارهای بسیار ظریفی را می یابیم که برخی از آنها توسط پولیپی های ساده هیدرامانند، برخی دیگر با انواع سازمان یافته تر و ترکیب زیبای Ascidiæ زندگی می کنند.

روی برگ ها نیز پوسته های کشکک مانند، تروچی، نرم تنان بدون پوشش و تعبالیاژ مو دادی دوکفه چسبیده رنگ مو است. سخت پوستان بیشماری در هر قسمت از گیاه حضور تمام دکلره مو دارند. با تکان بالیاژ مو دادن ریشه‌های درهم‌تنیده، توده‌ای از ماهی‌های کوچک، صدف‌ها، ده‌ماهی‌ها، خرچنگ‌های هر ررنگ مو استه، تخم‌های دریایی، ستاره‌های دریایی، هلوتوریای زیبا، پلاناریا، و حیوانات خزنده خزنده با انواع مختلف، همه با هم بیرون می‌افتند.

  رنگ مو تنباکویی تیره

اغلب وقتی به شاخه ای از کلپ سر می زدم، هرگز در کشف حیواناتی با ساختارهای جدید و کنجکاو کوتاهی نمی بیبی لایت مو کردم. در ، جایی که کلپ به خوبی رکراتینه مو شد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، پوسته های متعدد، مرجان ها و سخت پوستان وجود نتمام دکلره مو دارند. اما هنوز تعبالیاژ مو داد کمی از ، و برخی از ترکیبات وجود رنگ مو دارد. دومی، با این حال، از گونه های مختلف از گونه های در لایت و هایلایت مو هستند.

ما در اینجا می بینیم که فوکوس دارای دامنه وسیع تری نسبت به حیواناتی رنگ مو است که از آن به عنوان محل سکونت رنگ مو استفاده می کنند. من فقط می توانم این جنگل های آبی بزرگ نیمکره جنوبی را با جنگل های خشکی در مناطق بین گرمسیری مقایسه کنم. با این حال، اگر در هر کشوری جنگلی از بین رفته باکراتینه مو شد، من باور نمی‌کنم که تقریباً تعبالیاژ مو داد زیادی از گونه‌های جانوران مانند اینجا از بین بروند.

رنگ مو شامپاینی جدید : از ناپروتئین تراپی مو بودی کلپ. در میان برگ های این گیاه گونه های متعددی از ماهی ها زندگی می کنند که در هیچ جای دیگری نمی توانند غذا یا سرپناهی پیدا کنند. با ناپروتئین تراپی مو بودی آنها، بسیاری از باکلان ها و سایر پرندگان ماهیگیری، سمورها، فوک ها و خوک های دریایی نیز به زودی از بین می روند. و در آخر، وحشی فوج، ارباب بدبخت این سرزمین بدبخت، جشن آدمخواری خود را دو چندان می بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه