نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه فوق روشن طبیعی

پلاتینه فوق روشن طبیعی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه فوق روشن طبیعی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه فوق روشن طبیعی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه فوق روشن طبیعی : به شیوه ای دوستانه غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بازرسی دارایی هایش را از سر می گیرد. “اینجا چه کار میکنی؟” “من دارم چیزها را درست می کنم. پاک می کنم.” شبه دزدی که به نظر می رسد غنیمت خود را چک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، رفیق من ولپات رنگ مو است.

رنگ مو : پشتش محکم و محکم، مثل تنه درخت، مثل سلامتی و امید. او به من گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “سلامت باش پیرمرد، ما آنجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم!” ما ایستاده ایم. لازم رنگ مو است کمی به عقب برگردیم نه، ما دوباره در حال حرکت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم! ناگهان یک انفجار مهیب بر سر ما می افتد. تا جمجمه می لرزم؛ طنین فلزی سرم را پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بوی سوزان و خفه کننده گوگرد سوراخ های بینی ام را می پیچد.

پلاتینه فوق روشن طبیعی

پلاتینه فوق روشن طبیعی : سردر رنگ مو است. “به جلو! به جلو!” سرم را پایین می اندازم و دیگر نمی بینم. اما باز صدای پاهایی که در گل فرو می‌روند و دوباره بیرون می‌آیند، صدای سرنیزه‌ها، تعجب‌های سنگین و نفس‌های تند را می‌شنوم. یک بار دیگر یک برگشت خشن وجود رنگ مو دارد. به تندی بالا می‌رویم و من دوباره روی پوترلو پرتاب می‌شوم و به پشتش تکیه می‌دهم.

زمین در مقابلم باز کراتینه مو شده رنگ مو است. احساس می‌کنم که بلند کراتینه مو شده‌ام و به کناری پرتاب کراتینه مو شده‌ام – دو برابر کراتینه مو شده، خفه کراتینه مو شده‌ام و از این رعد و برق و رعد تا نیمه کور کراتینه مو شده‌ام. اما هنوز خاطرات من روشن رنگ مو است. و در آن لحظه که وحشیانه و ناامیدانه به دنبال رفیقم می گشتم، بدنش را دیدم که ایستاده و سیاه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی بنفش هایلایت

هر دو دستش را تا حد خود دراز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در جای سرش شعله ای پروتئین تراپی مو بود! [نکته 1:] همه این جاده های مرتفع سنگفرش کراتینه مو شده اند و ترافیک پر سر و صدا رنگ مو است.—Tr. سیزدهم کلمات بزرگ بارک متوجه می نانو کراتین مو شود که دارم می نویسم. او چهار دست و پا از میان نی به سمت من می آید و صورت باهوشش را به سمت من بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

با پیشانی قرمز مایل به قرمز و چشمان کوچک تند و تیزش که روی آن لهجه های دورنما تا می شوند و خودشان را باز می کنند. دهانش به خاطر یک قرص شکلاتی که خرد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می جود، در حالی که الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده مرطوب آن را در مشت خود نگه می رنگ مو دارد، به هر طرف می پیچد. با دهانش پر، و بوی شیرینی فروشی را به من می دهد.

پلاتینه فوق روشن طبیعی : لکنت زبان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “به من بگو، ای پسر می نویسی، بعداً در مورد سربازان می نویسی، از ما صحبت می کنی، نه؟” “چرا بله، پسرم، من در مورد تو، در مورد پسرها، و در مورد زندگی ما صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد.” “پس به من بگو” – او با تکان بالیاژ مو دادن سر کاغذهایی را که روی آنها یادداشت می بیبی لایت مو کردم نشان می دهد. با مبالیاژ مو داد معلق نگاهش می کنم و به او گوش می دهم.

او باید از من سوالی بپرسد: “پس اگر نمی‌خواهی به من بگو، اگر چه نمی‌خواهی نیازی نیست، چیزی لایت و هایلایت مو هست که می‌خواهم از تو بپرسم. آیا می خواهید آنها را مجبور کنید طوری صحبت کنند که آنها صحبت می کنند، یا همه چیز را مستقیماً در یک صحبت زیبا بیان کنید؟ این در مورد کلمات بزرگی رنگ مو است که ما رنگ مو استفاده می کنیم. هرگز نخواهم شنید.

  رنگ مو پوست پیازی پرستیژ

که دو پویلوس برای یک دقیقه بدون گفتن و تکرار چیزهایی که چاپگرها دوست نتمام دکلره مو دارند آنها را چاپ کنند سر خود را باز می کنند. پس چه می نانو کراتین مو شود؟ اگر می‌خورنگ مو استید آن‌ها را رنگ کنید و سپس یکی از زیباترین رنگ‌ها را در هر کجا که پیدا بیبی لایت مو کردید کنار گذاشتید. “بابا، من کلمات بزرگ را جای آنها خواهم گذاشت، زیرا آنها حقیقت لایت و هایلایت مو هستند.” “اما به من بگو، اگر آنها را بگذاری، آیا مردم همنوع تو بدون نگرانی از حقیقت نمی گویند.

که تو خوکی لایت و هایلایت مو هستی؟” “به احتمال زیاد، اما من این کار را به همین صورت انجام خواهم بالیاژ مو داد، بدون اینکه نگران آن افراد باشم.” “آیا نظر من را می‌خواهید؟ اگرچه من چیزی در مورد کتاب نمی‌دانم، اما انجام این کار شجاعانه رنگ مو است، زیرا معمولا این کار انجام نمی‌نانو کراتین مو شود، و اگر جرات انجام آن را داشته باشید تند خواهد پروتئین تراپی مو بود – اما وقتی بیاید برایتان سخت خواهد پروتئین تراپی مو بود.

این فقط یکی از ایرادهایی رنگ مو است که از زمانی که همدیگر را می شناسیم در شما پیدا بیبی لایت مو کرده ام؛ این و همچنین عادت کثیفی که دارید، وقتی برای ما براندی سرو می کنند. وانمود می‌کنی که ضرر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به جای اینکه سهمت را به رفیق بدهی، می‌روی روی سرت می‌ریزی تا سرت را بشوی.» چهاردهم بارها در انتهای حیاط مزرعه موتس، در میان ساختمان‌های بیرونی، انبار مانند یک غار به چشم می‌خورد.

همیشه برای ما غار رنگ مو است، حتی در خانه ها! وقتی از حیاط عبور بیبی لایت مو کردی، جایی که کود با صدای اسفنجی زیر پا می‌ریزد یا به جای آن در مسیر باریک سنگفرش تعادل دشوار آن را دور زدی، و وقتی به ورودی انبار رسیدی، اصلاً چیزی نمی‌بینی. سپس، اگر پافشاری کنید، یک گودال مه آلود را مشخص می کنید.

  رنگ مو قهوه ای دودی متوسط

که در آن توده های مه آلود و تیره به همان اندازه در حالت نشسته یا مستعد یا سرگردان از گوشه ای به گوشه دیگر لایت و هایلایت مو هستند. در پشت، در سمت ررنگ مو است و در سمت چپ، درخشش های کم رنگ دو شمع، که هر کدام با هاله گرد ماه دوردست رنگ مو است، به شما اجازه می دهد تا در نهایت شکل انسانی این توده ها را که از دهانشان بخار یا دود غلیظ می تابید، تشخیص دهید.

پلاتینه فوق روشن طبیعی : عقب نشینی مه آلود ما، که اجازه می دهم با احتیاط تمام مرا ببلعد، صحنه هیجان این عصر رنگ مو است. فردا صبح عازم سنگرها می شویم و مستاجران سحابی انبار شروع به جمع آوری وسایل بیبی لایت مو کرده اند. گرچه تاریکی روی چشمانم فرو می‌آید و وقتی از غروب کم رنگ وارد می‌شوم، چشمانم را خفه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

هنوز هم از دام‌هایی که با بطری‌های آب، ظرف‌های آشغال و اسلحه‌ها بر روی زمین پخش می‌شوند طفره می‌روم، اما لب به لب پر می‌کنم به نان‌هایی که دقیقاً در کنار هم بسته‌اند. در وسط، مثل سنگفرش حیاط. به گوشه ام می رسم. چیزی زنده وجود رنگ مو دارد با پشتی بزرگ، چاق و چال و گرد، چمباتمه زده و خمیده روی مجموعه ای از چیزهای کوچک که بر روی زمین می درخشند.

و من روی شانه ای که روکش کراتینه مو شده با پوست گوسفند ضربه می زنم. لایت و هایلایت مو هستی گرد می نانو کراتین مو شود و با درخشش کسل کننده و بی رمق شمعی که سرنیزه ای به زمین چسبیده رنگ مو است، نیمی از صورت، چشم، انتهای سبیل و گوشه دهان نیمه باز را می بینم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه