نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا را برای شما فراهم کنیم.

5/5 - (1 امتیاز)

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا : با وجود جاده ها و باتلاق ها در همه جا. حتی نباید تلاش کنید.” “خب، پس فردا ادامه می دهیم، فقط باید جایی برای گذراندن شب پیدا کنیم.” گفتم: «من با تو می‌روم، تا مزرعه پندو، آن‌ها در آن مغازه کم نتمام دکلره مو دارند.

رنگ مو : در عین حال، مرخصی من قبل از اجازه او پروتئین تراپی مو بود. علیرغم اینکه من راه افتادم – یک نفر اجازه نمی دهد نوبتش در شرکت بگذرد، نه؟ پس من پیش افراد قدیمی ماندم و منتظر ماندم. من آنها را به اندازه کافی دوست دارم، اما به همان اندازه در دهانم افتادم. بس که می توانستند من را ببینند، و این نگرانشان پروتئین تراپی مو بود که من از شرکت آنها خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم.

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا : چه طور می کراتینه مو شد؟ با دوچرخه، پسر خانواده فلورانس، نامه‌ای از ماریت برایم می‌آورد و می‌گوید که مجوزش هنوز نرسیده رنگ مو است. حضار فریاد زدند: «آه، شانس گندیده». ائودور ادامه بالیاژ مو داد: “و این فقط یک کار وجود داشت. من باید از شهردار مونت سنت الوی مرخصی می گرفتم که از ارتش می گرفت و خودم با سرعت تمام می رفتم تا او را ببینم. در ویلرز.” “تو باید روز اول اینکارو میبیبی لایت مو کردی نه روز ششم!” “بنابراین به نظر می رسد.

اما می ترسیدم عبور کنیم و دلم برای او تنگ نانو کراتین مو شود – ببینید، به محض اینکه فرود آمدم، همیشه منتظر او پروتئین تراپی مو بودم و هر دقیقه که تصور می بیبی لایت مو کردم می توانم او را در باز ببینم. من همانطور که او به من گفت عمل بیبی لایت مو کردم.” “بالاخره، تو او را دیدی؟” “فقط یک روز – یا بهتر رنگ مو است بگوییم.

  جدیدترین رنگ موهای سال

فقط یک شب.” “کاملا کافی!” لموز با خوشحالی گفت و ائودور رنگ پریده و جدی سرش را زیر باران شوخی های تیز و خطرناکی که به دنبال داشت تکان بالیاژ مو داد. “دهان بزرگ خود را برای پنج دقیقه ببندید، دختران.” “به این کار ادامه بده، کوچک.” ائودور گفت: “خیلی زیادی از آن وجود نرنگ مو دارد.” “خب، پس تو می‌گفتی با پیرمردهایت قوز بیبی لایت مو کرده‌ای؟” “آه، بله. آنها تمام تلاش خود را بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا ماریت را جبران کنند.

با راش های دوست داشتنی ژامبون خودمان، براندی آلو، و وصله بیبی لایت مو کردن کتانی من، و انواع ترفندهای بچه خراب – و من متوجه کراتینه مو شدم که هنوز هم لایت و هایلایت مو هستند. به روش آشنای قدیمی همدیگر را عامیانه می گوییم! اما شما از تفاوت صحبت می کنید! من همیشه چشمم به در پروتئین تراپی مو بود تا ببینم آیا مدتی پیش نمی رود و تبدیل به یک زن نمی نانو کراتین مو شود.

پس رفتم و دیدم شهردار، و دیروز، ساعت دو بعدازظهر به راه افتادیم – می‌توانم بگویم نزدیک ساعت چهارده، چون از روز قبل ساعت‌ها را می‌شمردم! فقط یک روز از مرخصی‌ام باقی مانده پروتئین تراپی مو بود. “هنگامی که در غروب نزدیک می کراتینه مو شدیم، از پنجره واگن راه آهن کوچکی که هنوز در برخی از انتهای خط به سمت پایین می رود.

نیمی از کشور را شناختم، و نیمی دیگر را شناختم. اینجا و آنجا من یکدفعه حسش را فهمید و دوباره به من برگشت و دوباره آب کراتینه مو شد، انگار که با من صحبت می بیبی لایت مو کرد. سپس سکوت بیبی لایت مو کرد. در پایان ما بیرون آمدیم و من پیدا بیبی لایت مو کردم – حد، این پروتئین تراپی مو بود که ما باید سم را تا آخرین ایستگاه نگه می‌داشتیم. “هرگز، پیرمرد، من در چنین هوایی نپروتئین تراپی مو بودم.

  رنگ مو عروسکی دخترانه

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا : شش روز پروتئین تراپی مو بود که باران می بارید. شش روز پروتئین تراپی مو بود که آسمان زمین را شست و سپس دوباره شست. زمین در حال نرم کراتینه مو شدن و جابجایی پروتئین تراپی مو بود و سوراخ ها را پر می بیبی لایت مو کرد و سوراخ های جدیدی ایجاد می بیبی لایت مو کرد. ” “اینجا هم همینطور—باران امروز صبح متوقف کراتینه مو شد.” “این فقط از شانس من پروتئین تراپی مو بود. و همه جا جویبارهای متورم جدیدی وجود داشت که مرزهای مزارع را مانند خطوطی روی کاغذ می شستند.

تپه هایی پروتئین تراپی مو بودند که از بالا به پایین پر از آب پروتئین تراپی مو بودند. تندبادهای باد باران را به کراتینه مو شدت می فرستاد. ابرها پرواز می کنند و می چرخند و دست ها و صورت و گردن ما را می زنند. “بنابراین شرط می‌بندید، وقتی به ایستگاه رفتم، اگر کسی چهره واقعاً زشتی به من می‌کشید، کافی پروتئین تراپی مو بود که من را به عقب برگرداند. “اما وقتی به آن مکان رسیدیم، چندین نفر پروتئین تراپی مو بودیم.

چند مرد دیگر در مرخصی – آنها به سمت ویلرز عازم نپروتئین تراپی مو بودند، اما باید از آنجا عبور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا به جای دیگری برسند. بنابراین این اتفاق افتاد که ما به آنجا رسیدیم. یک توده – پنج دوست قدیمی که یکدیگر را نمی شناختند. “من هیچ چیز را متوجه نکراتینه مو شدم. آنها در آنجا بدتر از اینجا گلوله باران کراتینه مو شده اند، و سپس همه جا آب پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین اسپری رنگ مو موقت

هوا رو به تاریکی پروتئین تراپی مو بود. “به تو گفتم در این مکان کوچک فقط چهار خانه وجود رنگ مو دارد، فقط آنها کمی از یکدیگر فاصله تمام دکلره مو دارند. شما به انتهای پایینی یک سراشیبی می آیید. من خیلی خوب نمی دانستم کجا لایت و هایلایت مو هستم. دوستان من این کار را آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اگرچه آنها به منطقه تعلق داشتند و تصوری از این منطقه داشتند.

و البته به دلیل بارانی که در سطل می بارید. “آنقدر بد کراتینه مو شد که نتوانستیم عجله نکنیم و شروع به دویدن بیبی لایت مو کردیم. از کنار مزرعه آلوکس رد کراتینه مو شدیم – این اولین خانه رنگ مو است – و شبیه یک روح سنگی به نظر می رسید. تکه های دیوار مانند ستون های خرد کراتینه مو شده بیرون از آب ایستاده پروتئین تراپی مو بود، خانه کشتی غرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مزرعه دیگر، کمی جلوتر، به اندازه مرده غرق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “خانه ما سومین خانه رنگ مو است. در لبه جاده ای رنگ مو است که در امتبالیاژ مو داد بالای سراشیبی قرار رنگ مو دارد. ما بالا رفتیم، با بارانی که در غروب بر ما کوبید و شروع به کور بیبی لایت مو کردنمان بیبی لایت مو کرد – سرد و مرطوب نسبتاً به ما ضربه زد. در چشم، فلاپ!- و مانند مسلسل صفوف ما را شکست. “خانه! من مثل یک سگ تازی دویدم.

ترکیب رنگ موی شکلاتی موکا : مثل یک آفریقایی که حمله می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مارییت! می‌توانستم او را با دست‌هایش در بالای در بلند کراتینه مو شده ببینم، پشت آن پرده زیبای شب و باران – بارانی چنان کراتینه مو شدید که او را عقب راند و نگهش داشت. مثل مجسمه ای از باکره در طاقچه اش بین تیرچه ها کوچک می نانو کراتین مو شود. من فقط خودم را جلو انداختم، اما یادم آمد به دوستانم علامت بدهم که دنبالم بیایند.

  مدل رنگ مو جلو بلوند

خانه خیلی از ما را بلعید. ماریت با دیدن من کمی خندید. اشک در چشمانش نشست. صبر بیبی لایت مو کرد تا با هم تنها باشیم و بعد یکدفعه خندید و گریه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “شما هرگز به آنجا نخواهید رسید. شما نمی توانید این دو مایل و بیشتر را در شب انجام دهید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱