↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی : او گفت: “اگر بتوانیم به اوزما برسیم، شاهزاده خانم در نیم ثانیه تو را به خودت برمی‌گرداند، پس تو آن سر روباه را تا جایی که می‌توانی راحت بپوش، عزیزم، و این کار را نکن. اصلاً نگران آن نباش، مهم نیست که روباه‌ها چه می‌گویند.

رنگ مو : اما اگر بتوانید ثابت کنید که به اندازه باتن برایت باهوش لایت و هایلایت مو هستید، باید سر روباه هم داشته باشید.” “من آن را نمی خواهم، این وحشتناک رنگ مو است!” او فریاد زد؛ و با شنیدن این حکم، باتن برایت شروع به هوو بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد. انگار که هنوز یک پسر کوچک رنگ مو است. “چطور می توانی آن سر دوست داشتنی را مخوف صدا کنی؟” از پادشاه پرسید. “به نظر من این چهره بسیار زیباتر از قبل رنگ مو است.

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی : در حالی که در جای خود، سر یک روباه روی شانه های باتن-برایت ظاهر کراتینه مو شد – یک سر مودار با بینی تیز. ، گوش های نوک تیز و چشمان کوچک تیزبین. “اوه، این کار را نکن!” دوروتی گریه بیبی لایت مو کرد و با چهره‌ای مبهوت و ناامید از همراه متحول کراتینه مو شده‌اش دور کراتینه مو شد. “خیلی دیر، عزیزم، تمام کراتینه مو شد.

و همسرم می‌گوید من قاضی خوبی در مورد زیبایی لایت و هایلایت مو هستم. گریه نکن، پسر روباه کوچولو. بخند و مغرور باش، زیرا تو بسیار مورد لطف و محبت قرار گرفته‌ای. باتن-برایت، سر جدید را چگونه دوست دارید؟» “دد-ننن-نمیدونم!” بچه گریه بیبی لایت مو کرد “لطفا، لطفاً او را دوباره عوض کنید، اعلیحضرت!” دوروتی التماس بیبی لایت مو کرد. شاه رنارد چهارم سرش را تکان بالیاژ مو داد.

او گفت: “من نمی توانم این کار را انجام دهم.” “من قدرت ندارم، حتی اگر بخواهم. نه، باتن برایت باید سر روباه خود را بپوکراتینه مو شد، و مطمئناً به محض اینکه به آن عادت بیبی لایت مو کرد، آن را کراتینه مو شدیدا دوست خواهد داشت.” هم مرد پشمالو و هم دوروتی سخت و مضطرب به نظر می رسیدند، زیرا از این که چنین بدبختی همراه کوچکشان را فرا گرفته پروتئین تراپی مو بود غمگین پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ مو مش سفید پسرانه

توتو یکی دو بار به پسر روباه پارس بیبی لایت مو کرد و متوجه نکراتینه مو شد که این دوست سابق او پروتئین تراپی مو بود که اکنون سر حیوان را بر سر داشت. اما دوروتی به سگ دستبند زد و او را مجبور به توقف بیبی لایت مو کرد. در مورد روباه‌ها، به نظر می‌رسید که همه آنها فکر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که سر جدید باتن-برایت بسیار خوب کراتینه مو شده رنگ مو است و پادشاه آنها افتخار بزرگی را به این غریبه کوچک اعطا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی : خنده دار پروتئین تراپی مو بود که پسر را دیدم که بینی تیز و دهان گشادش را بلند بیبی لایت مو کرد و دوباره با اندوه ناله بیبی لایت مو کرد. گوش هایش را با حالتی خنده دار تکان بالیاژ مو داد و اشک در چشمان سیاه کوچکش حلقه زد. اما دوروتی هنوز نتوانسته پروتئین تراپی مو بود به دوستش بخندد، زیرا او بسیار متاسف پروتئین تراپی مو بود. درست در همین لحظه سه شاهزاده روباه کوچک، دختران پادشاه، وارد اتاق کراتینه مو شدند و وقتی باتن-برایت را دیدند.

فریاد زد: “او چقدر دوست داشتنی رنگ مو است!” و نفر بعدی با خوشحالی گریه بیبی لایت مو کرد: “چقدر شیرین رنگ مو است!” و شاهزاده سوم با خوشحالی دستانش را زد و گفت: “او چقدر زیبرنگ مو است!” باتن برایت گریه نبیبی لایت مو کرد و با ترس پرسید: “من لایت و هایلایت مو هستم؟” بزرگترین شاهزاده روباه گفت: “در تمام دنیا چهره دیگری به این زیبایی وجود نرنگ مو دارد.” نفر بعدی گفت: “تو باید همیشه با ما زندگی کنی و برادر ما باشی.” سومی گفت: «همه ما عاشقانه شما را دوست خواهیم داشت.

  رنگ مو مناسب پوست سفید و چشم عسلی

این ستایش باعث آرامش پسر کراتینه مو شد و او به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد لبخند بزند. این یک تلاش رقت انگیز پروتئین تراپی مو بود، زیرا چهره روباه جدید و سفت پروتئین تراپی مو بود، و دوروتی بیان خود را احمقانه تر از قبل از تحول می دانست. مرد پشمالو با ناراحتی گفت: «فکر می‌کنم الان باید برویم. شاه رنارد با التماس گفت: “هنوز ما را ترک نکن، من از شما خواهش می کنم.” “من قصد دارم.

به افتخار دیدار شما چندین روز جشن و شادی داشته باشم.” دوروتی با قاطعیت گفت: «بعد از رفتنمان آن را بخور، زیرا نمی‌توانیم صبر کنیم.» اما با دیدن این موضوع باعث نارضایتی پادشاه کراتینه مو شد، او افزود: “اگر بخواهم اوزما را به مهمانی خود دعوت کنم، باید در اسرع وقت او را پیدا کنم.” علیرغم تمام زیبایی های فاکسویل و لباس های زیبای ساکنانش، هم دختر و هم مرد پشمالو احساس می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی : که در آنجا امنیت چندانی نتمام دکلره مو دارند و خوشحال می شوند که آخرین آن را ببینند. پادشاه به آنها یادآوری بیبی لایت مو کرد: “اما اکنون عصر رنگ مو است و به هر حال باید تا صبح با ما بمانید. بنابراین از شما دعوت می کنم که در شام مهمان من باشید و سپس در تئاتر شرکت کنید و در جعبه سلطنتی بنشینید. – فردا صبح، اگر واقعاً بر آن اصرار دارید، ممکن رنگ مو است سفر خود را از سر سامبره مو بگیرید.

  رنگ مو قرمز عروس

آنها با این کار موافقت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و برخی از خدمتکاران روباه آنها را به سوی مجموعه ای از اتاق های دوست داشتنی در قصر بزرگ هدایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. باتن برایت می ترسید تنها بماند، بنابراین دوروتی او را به اتاق خودش برد. در حالی که یک روباه خدمتکار موهای دختر کوچک را پوشید – که کمی درهم پروتئین تراپی مو بود – و چند نوار روشن و تازه در آن انداخت، روباه خدمتکار دیگری موهای صورت و سر باتن برایت بیچاره را شانه بیبی لایت مو کرد.

با دقت آنها را برس زد و صورتی گره بیبی لایت مو کرد. به هر یک از گوش های نوک تیز او تعظیم کنید. کنیزان می‌خورنگ مو استند لباس‌های زیبای پرهای بافته کراتینه مو شده مانند تمام روباه‌ها را به بچه‌ها بپوشانند. اما هیچ یک از آنها به آن رضایت نبالیاژ مو دادند. تصویر در دسترس نیست یکی از خدمتکارها گفت: «لباس ملوانی و سر روباه با هم خوب نیستند». “زیرا هیچ روباهی هرگز ملوانی نپروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو فانتزی ترکیبی : که به یاد بیاورم.” “من روباه نیستم!” باتون-برایت گریه بیبی لایت مو کرد. خدمتکار موافقت بیبی لایت مو کرد: “افسوس، نه.” “اما شما یک سر روباه دوست داشتنی روی شانه های لاغر خود دارید، و این تقریباً به خوبی یک روباه رنگ مو است.” پسر که به یاد بدبختی اش افتاد دوباره شروع به گریه بیبی لایت مو کرد. دوروتی او را نوازش بیبی لایت مو کرد و دلداری بالیاژ مو داد و قول بالیاژ مو داد راهی برای بازگرداندن سرش به او بیابد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه