نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو قهوه ای قرمز روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو قهوه ای قرمز روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن : ثانیاً من انکار می‌کنم که واژه‌ها و ترکیب‌های واژه‌های مشتق کراتینه مو شده از اشیاء، که روستایی با آن‌ها آشنرنگ مو است، چه با دانش متمایز و چه مغشوش، می‌توان گفت که بهترین بخش زبان را تشکیل می‌دهند.

رنگ مو : حداقل، آنها تنها ایرادات قابل قبولی لایت و هایلایت مو هستند که من به آن شعر زیبا شنیده ام. یکی این رنگ مو است که نویسنده رنگ مو دارد[48] در خود شعر، دقت کافی برای جلوگیری از تخیلات خواننده از تصاویر منزجر کننده حماقت مرضی معمولی، که با این حال به هیچ وجه قصد او برای بازنمایی آن نپروتئین تراپی مو بود، به خرج نبالیاژ مو داد. او حتی با “خراش، فرز، فرز”، بدون هیچ گونه توصیف قبلی از زیبایی پسر، در یادآوری آنها کمک بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن : در واقع، در پسر احمق ، شخصیت مادر آنقدرها محصول واقعی و بومی موقعیتی نیست که در آن احساسات ضروری قلب، خاک بهتری پیدا کنند، که در آن بتوانند به بلوغ خود برسند و به زبانی واضح تر و تاکیدی تر صحبت کنند. “، زیرا جعل هویت غریزه ای رنگ مو است که توسط قضاوت رها کراتینه مو شده رنگ مو است. از این رو، دو اتهام زیر به نظر من کاملاً بی اساس نیستند.

مورد دیگر این رنگ مو است که حماقت پسر به قدری با حماقت مادر متعادل می‌نانو کراتین مو شود، به گونه‌ای که بیشتر از نمایشی تحلیلی از محبت مادرانه در کارهای معمولی آن، به‌عنوان نمایشی خنده‌دار در کوری کورانه‌ی آنیل به خواننده‌ی عام تعلق می‌گیرد. . در خار ، خود شاعر در یادداشتی به ضرورت شعر مقدماتی اذعان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در آن باید شخصیت شخصی را که قرار رنگ مو است کلمات شعر از او سرچشمه بگیرد.

به تصویر می‌ککراتینه مو شد: مردی خرافی، با تخیل معتدل، دارای قوای الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و احساسات عمیق، به عنوان مثال، ناخدای یک کشتی تجاری کوچک، که از سنین میانسالی گذشته رنگ مو است، با یک سالیانه یا درآمد مستقل اندک، به روستایی یا روستایی که بومی آن نپروتئین تراپی مو بود بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ، یا که در آن به زندگی عادت نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. چنین مردانی که کاری برای انجام بالیاژ مو دادن نتمام دکلره مو دارند.

  رنگ مو فانتزی دخترانه طوسی

از سستی، زودباور و پرحرف می شوند. اما در یک شعر، حتی بیشتر در یک غزل – و پرستار در رمان رومئو و ژولیت شکسپیر به تنهایی مانع از تعمیم این سخنان حتی به شعر نمایشی می نانو کراتین مو شود، اگر در واقع حتی خود پرستار را هم می توان به طور کلی یک مورد در نظر گرفت – اینطور نیست. تقلید واقعاً از یک سخنران کسل کننده و بی حوصله، بدون تکرار آثار کسالت و بی حوصلگی امکان پذیر رنگ مو است.

به جرأت می گویم هر چند ممکن رنگ مو است این باکراتینه مو شد که اجزاء – (و اینها بخش بسیار بزرگتری از کل را تشکیل می دهند) – که ممکن رنگ مو است یا هنوز[49] بهتر رنگ مو است که از تخیل خود شاعر نشأت گرفته باشند و در شخصیت او گفته کراتینه مو شده باشند، آنهایی لایت و هایلایت مو هستند که لذت جهانی بالیاژ مو داده اند و خواهند بالیاژ مو داد. و اینکه قطعات منحصراً متناسب با راوی مفروض رنگ مو است.

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن : تحسین برانگیز در آغاز چهاردهم، توسط بسیاری از دل های بی تعصب و بی پروا، به صورت فرورفتن ناگهانی و ناخوشایند از ارتفاعی که شاعر قبلاً آنها را به سمت آن بلند بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوباره هم خود و هم خواننده اش را ارتقا می دهد. [51] در این صورت، اگر ناچار شوم در نظریه ای که انتخاب شخصیت ها به وسیله آن، نه تنها پیش از پیش ، به دلایل عقلی، بلکه در موارد معدودی که خود شاعر باید توسط آن ها اداره می کراتینه مو شد.

  بهترین ترکیب رنگ موی شکلاتی

شک کنم. آن، و از فرودستی نسبی آن مصادیق; باز هم بیشتر باید در موافقت خود با جمله ای که بلافاصله پس از رنگ مو استناد قبلی می آید تردید کنم. و من نه می توانم آن را به عنوان واقعیت خاص و نه به عنوان قاعده کلی بپذیرم. «زبان این مردان نیز پذیرفته کراتینه مو شده رنگ مو است (در واقع از آنچه به نظر می رسد نقص واقعی آن رنگ مو است، از همه علل پایدار و منطقی نفرت یا انزجار) زیرا چنین مردانی هر ساعت با بهترین چیزهایی ارتباط برقرار می کنند.

که بهترین بخش زبان از آن رنگ مو است. در اصل مشتق کراتینه مو شده رنگ مو است؛ و چون از رتبه خود در جامعه و همسانی و دایره باریک معاشرت، کمتر تحت عمل غرور اجتماعی قرار می گیرند، احساسات و تصورات خود را با عباراتی ساده و بدون شرح بیان می کنند. به این پاسخ می دهم؛ که زبان روستایی که از هر ولایت گرایی و زشتی پاک کراتینه مو شده.

و تا کنون بازسازی کراتینه مو شده تا با قواعد دستور زبان سازگار باکراتینه مو شد – (که در اصل چیزی جز قوانین منطق جهانی که در مورد مواد روانشناختی اعمال می نانو کراتین مو شود نیست) – تفاوتی نخواهد داشت. از زبان هر عقل سلیم دیگری، هر قدر هم که آموخته یا ظرافت باکراتینه مو شد، به جز تا آنجا که مفاهیمی که روستایی باید بیان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، کمتر و بی تفاوت تر رنگ مو است.

  رنگ مو فانتزی برای موهای کوتاه

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن : اگر این نکته را اضافه کنیم – (به همان اندازه مهم اما کمتر بدیهی) – که روستایی، از رکراتینه مو شد ناقص‌تر قوای خود، و از وضعیت پایین‌تر تزکیه آنها، تقریباً صرفاً قصد رنگ مو دارد حقایق جدا کراتینه مو شده را منتقل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، روشن‌تر خواهد کراتینه مو شد. یا کسانی که از او اندک رنگ مو است[52] تجربه یا باور سنتی او؛ در حالی که انسان تحصیل بیبی لایت مو کرده عمدتاً به دنبال کشف و بیان آن پیوندهای چیزها، یا آن وابستگی های نسبی واقعیت به واقعیت رنگ مو است.

که برخی قوانین کمابیش کلی از آنها قابل رنگ مو استنتاج رنگ مو است. زیرا حقایق برای یک انسان عاقل ارزش تمام دکلره مو دارند، عمدتاً به این دلیل که به کشف قانون ساکن می انجامند، که وجود واقعی اشیاء رنگ مو است، تنها راه حل حالت های وجود آنها، و در شناخت آن شرافت و قدرت ما رنگ مو است. . به همان اندازه که می توانم با این ادعا موافق باشم که از اشیایی که ساعتی روستایی با آنها ارتباط برقرار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بهترین بخش زبان شکل می گیرد.

اولاً، اگر برقراری ارتباط با یک شی مستلزم چنین آشنایی با آن باکراتینه مو شد، زیرا آن را قادر می سازد تا به طور متمایزی روی آن بازتاب نانو کراتین مو شود. دانش متمایز یک روستایی بی سواد، واژگان بسیار کمی را فراهم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو قهوه ای قرمز روشن : معدود چیزها و شیوه های عملی که برای راحتی های بدنی او لازم رنگ مو است به تنهایی فردی لایت و هایلایت مو هستند. در حالی که بقیه طبیعت را می توان با تعبالیاژ مو داد کمی از اصطلاحات عمومی گیج کننده بیان بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه