↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره : او به چوب‌دار گفت: نی مرا بیرون بیاور و روی دختر کوچک و سگ و شیر بپاش و زنبورها نمی‌توانند آنها را نیش بزنند. این کار را مرد چوبی انجام بالیاژ مو داد، و در حالی که دوروتی نزدیک شیر دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و توتو را در آغوش او گرفته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : همانطور که از بقیه برده رنگ مو است. اما مراقب باشید؛ زیرا او شریر و خشن رنگ مو است و ممکن رنگ مو است به شما اجازه ندهد او را ناپروتئین تراپی مو بود کنید. به سمت غرب حرکت کن، جایی که خورشید غروب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و نمی توانی او را پیدا کنی.» آنها از او تشکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با او خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به سمت غرب چرخیدند و در مزارع علف نرمی که این‌جا و آنجا با گل‌های مروارید و گل‌افزار پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود قدم زدند.

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره : مرد پاسخ بالیاژ مو داد: «این کار آسان خواهد پروتئین تراپی مو بود، زیرا وقتی او بداند که شما در کشور وینکی ها لایت و هایلایت مو هستید، شما را پیدا خواهد بیبی لایت مو کرد و همه شما را برده خود خواهد بیبی لایت مو کرد.» مترسک گفت: “شاید نه، زیرا ما قصد داریم او را ناپروتئین تراپی مو بود کنیم.” نگهبان دروازه ها گفت: “اوه، این متفاوت رنگ مو است.” «هیچ‌کس قبلاً او را ناپروتئین تراپی مو بود نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بنابراین من طبیعتاً فکر می‌بیبی لایت مو کردم که او از شما برده خواهد کراتینه مو شد.

دوروتی هنوز لباس ابریشمی زیبایی را که در قصر پوشیده پروتئین تراپی مو بود می پوشید، اما اکنون در کمال تعجب متوجه کراتینه مو شد که دیگر سبز نیست، بلکه سفید خالص رنگ مو است. روبان دور گردن توتو هم رنگ سبزش را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و مثل لباس دوروتی سفید پروتئین تراپی مو بود. شهر زمرد خیلی زود پشت سر گذاشته کراتینه مو شد. با پیشروی آنها زمین ناهموارتر و تپه ماهورتر می کراتینه مو شد.

  سالن رنگ مو در تهرانپارس

زیرا در این کشور غرب هیچ مزرعه و خانه ای وجود نداشت و زمین تار و پود پروتئین تراپی مو بود. بعدازظهر آفتاب داغ در چهره‌هایشان می‌درخشید، زیرا درختی وجود نداشت که به آنها سایه بدهد. به طوری که قبل از شب دوروتی و توتو و شیر خسته کراتینه مو شدند و روی علف ها دراز کشیدند و به خواب رفتند و مرد چوبی و مترسک مراقب پروتئین تراپی مو بودند.

اکنون جادوگر بدجنس غرب فقط یک چشم داشت، اما این چشم به اندازه یک تلسکوپ قدرتمند پروتئین تراپی مو بود و می توانست همه جا را ببیند. بنابراین، همانطور که در در قلعه خود نشسته پروتئین تراپی مو بود، به طور اتفاقی به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و دوروتی را دید که در خواب دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و دوستانش همه چیز در مورد او پروتئین تراپی مو بودند. آنها خیلی دور پروتئین تراپی مو بودند، اما جادوگر شریر از پیدا بیبی لایت مو کردن آنها در کشورش عصبانی پروتئین تراپی مو بود.

پس سوت نقره‌ای را که به گردنش آویزان پروتئین تراپی مو بود دمید. یکباره از هر طرف دسته ای از گرگ های بزرگ به سمت او آمدند. آنها پاهای دراز و چشمان خشن و دندان های تیز داشتند. جادوگر گفت: «به سراغ آن افراد برو و آنها را تکه تکه کن.» “آیا آنها را برده خود نمی کنی؟” از رهبر گرگ ها پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: «نه، یکی از قلع و یکی از کاه رنگ مو است.

یکی دختر رنگ مو است و دیگری شیر. هیچ یک از آنها برای کار مناسب نیستند، بنابراین ممکن رنگ مو است آنها را به قطعات کوچک تقسیم کنید.” گرگ گفت: «بسیار خوب» و او با سرعت تمام فرار بیبی لایت مو کرد و به دنبال آن بقیه رفتند. خوش شانس پروتئین تراپی مو بود که مترسک و مرد چوبی کاملاً بیدار پروتئین تراپی مو بودند و صدای آمدن گرگ ها را شنیدند. مرد چوبی گفت: “این مبارزه من رنگ مو است.

  مدل رنگ موی استخوانی روشن

پس پشت سرم بیایید تا وقتی آمدند با آنها ملاقات خواهم بیبی لایت مو کرد.” او تبر خود را که بسیار تیز ساخته پروتئین تراپی مو بود، گرفت و هنگامی که رهبر گرگ ها روی آن آمد، مرد قلع بازوی خود را تکان بالیاژ مو داد و سر گرگ را از بدنش جدا بیبی لایت مو کرد، به طوری که بلافاصله مرد. به محض اینکه توانست تبر خود را بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گرگ دیگری آمد و او نیز زیر لبه تیز اسلحه مرد چوب‌دار قلع افتاد.

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره : چهل گرگ پروتئین تراپی مو بود، و چهل بار یک گرگ کشته کراتینه مو شد، به طوری که در نهایت همه آنها مرده در تپه ای در برابر مرد چوبی دراز کشیدند. سپس تبرش را زمین گذاشت و کنار مترسک نشست که گفت: “دعوای خوبی پروتئین تراپی مو بود دوست.” آنها منتظر ماندند تا صبح روز بعد دوروتی از خواب بیدار کراتینه مو شد. دختر کوچولو با دیدن انبوهی از گرگ های پشمالو کاملاً ترسید.

اما مرد چوبی حلبی همه چیز را به او گفت. او از او برای نجات آنها تشکر بیبی لایت مو کرد و به صرف صبحانه نشست و پس از آن دوباره سفر خود را آغاز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حالا امروز صبح جادوگر بدجنس به درب قلعه اش آمد و با یک چشمش که دوردست را می دید به بیرون نگاه بیبی لایت مو کرد. او همه گرگ هایش را مرده دید و غریبه ها هنوز در کشورش در حال سفر پروتئین تراپی مو بودند.

این او را بیشتر از قبل عصبانی بیبی لایت مو کرد و دو بار سوت نقره ای خود را دمید. بلافاصله گله بزرگی از کلاغ های وحشی به سمت او پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به اندازه ای که آسمان را تاریک بیبی لایت مو کرد. و جادوگر بدجنس به شاه کلاغ گفت: فوراً به سوی غریبه ها پرواز کن. چشمانشان را نوک بزن و تکه تکه کن.» کلاغ های وحشی در یک دسته بزرگ به سمت دوروتی و همراهانش پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو قهوه ای تنباکویی تیره

وقتی دختر بچه آنها را دید ترسید. اما مترسک گفت: این نبرد من رنگ مو است، پس در کنار من دراز بکش تا آسیبی به تو نرسد. پس همه بر زمین دراز کشیدند به جز مترسک، و او برخرنگ مو است و دستانش را دراز بیبی لایت مو کرد. و وقتی کلاغ ها او را دیدند ترسیدند، همانطور که این پرندگان همیشه توسط مترسک ها لایت و هایلایت مو هستند و جرأت نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند نزدیک تر شوند.

اما شاه کلاغ گفت: “این فقط یک مرد پر کراتینه مو شده رنگ مو است. چشمانش را بیرون خواهم زد.» شاه کلاغ به سمت مترسک پرواز بیبی لایت مو کرد که سر آن را گرفت و گردنش را پیچاند تا مرد. و سپس یک کلاغ دیگر به سمت او پرواز بیبی لایت مو کرد و مترسک نیز گردن خود را پیچاند. چهل کلاغ پروتئین تراپی مو بود و مترسک چهل بار گردنش را پیچاند تا اینکه بالاخره همه کنارش مرده دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند.

سپس اصحاب خود را به قیام ندا بالیاژ مو داد و آنها دوباره به سفر رفتند. هنگامی که جادوگر شریر دوباره به بیرون نگاه بیبی لایت مو کرد و همه کلاغ هایش را دید که در یک پشته دراز کشیده اند، خشم وحشتناکی گرفت و سه بار به سوت نقره ای خود دمید. فوراً صدای وزوز بزرگی در هوا شنیده کراتینه مو شد.

رنگ موی پلاتینه روشن با دکلره : دسته ای از زنبورهای سیاه به سمت او پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. «به سراغ غریبه‌ها برو و آنها را با نیش بكش!» به جادوگر فرمان بالیاژ مو داد و زنبورها برگشتند و به سرعت پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا جایی که دوروتی و دوستانش در حال قدم زدن پروتئین تراپی مو بودند. اما مرد چوبی آنها را دیده پروتئین تراپی مو بود که می آیند و مترسک تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود چه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه