نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند پلاتینه مرواریدی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند پلاتینه مرواریدی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن : چهار ساعت دیگر برای ما خیلی سبک خواهد پروتئین تراپی مو بود که اینجا بمانیم. دقیقه ای برای از دست بالیاژ مو دادن وجود نرنگ مو دارد. آنها به ما می گویند: “هر مرد باید پنج فوت طول، دو و نیم فوت عرض، و دو و سه چهارم فوت عمق حفاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این باعث می نانو کراتین مو شود طول هر تیم پانزده فوت باکراتینه مو شد. و من به شما توصیه می کنم. وارد کراتینه مو شدن به آن؛ هر چه زودتر تمام نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : چنان وحشتناک رنگ مو است که هیچ کس به سخنان دیوانه پاسخ نمی دهد. خورنگ مو استه یا ناخورنگ مو استه، چون نمی توانیم به عقب برگردیم، حتی باید آن راه را در پیش بگیریم. “به جلو در کثیفی!” رهبر لشکر فریاد می زند. ما غوطه ور می شویم، تنش با دافعه. گلوله ها در حال سوت زدن لایت و هایلایت مو هستند. “سرتو پایین بیار!” ترانشه عمق کمی رنگ مو دارد.

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن : برای جلوگیری از ضربه خوردن باید خیلی پایین خم کراتینه مو شد و بوی تعفن غیر قابل تحمل می نانو کراتین مو شود. در نهایت وارد سنگر ارتباطی می شویم که به اشتباه آن را ترک بیبی لایت مو کرده ایم. دوباره راهپیمایی را آغاز می کنیم. اگر چه بی پایان راهپیمایی می کنیم، به جایی نمی رسیم. در حالی که ما، گنگ و خالی، در گیجی سرگیجه‌آور خستگی سرگردانیم.

نهر آب که در ته سنگر جاری رنگ مو است، پاهای آلوده‌مان را پاک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. غرش های توپخانه سریعتر و سریعتر بر یکدیگر پیروز می شوند تا اینکه فقط یک غرش بر روی تمام زمین ایجاد می کنند. از هر طرف تیراندازی و گلوله های ترکیده، شفت های نور سریع خود را پرتاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آسمان سیاه را بر سر ما گیج می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس بمباران چنان کراتینه مو شدید می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو شنی نسکافه ای

که روشنایی آن هیچ وقفه ای نرنگ مو دارد. در زنجیره پیوسته صاعقه‌ها، می‌توانیم یکدیگر را به وضوح ببینیم – کلاه‌هایمان مانند بدن ماهی‌ها جریان تمام دکلره مو دارند، چرم‌های خیس‌مان، تیغه‌های بیل سیاه و درخشان‌مان. ما حتی می توانیم قطرات رنگ پریده باران بی پایان را ببینیم. هرگز مانند آن را ندیده ام. در حقیقت این نور ماه رنگ مو است که با شلیک گلوله ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

با هم از خطوط ما و دشمن، ابری از موشک‌ها می‌آیند که با هم متحد می‌شوند و در صورت فلکی در هم می‌آیند. در یک لحظه، برای روشن بیبی لایت مو کردن ما در راه وحشتناک خود، خرس بزرگی از صدف های ستاره ای در دره آسمان وجود داشت که می توانستیم بین جان پناه ها ببینیم. باز هم گم کراتینه مو شده ایم و این بار باید به خطوط اول نزدیک شویم.

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن : اما فرورفتگی در این قسمت از دشت نوعی حوض را تشکیل می دهد که سایه ها بر آن پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. ما در امتبالیاژ مو داد یک شیره راهپیمایی بیبی لایت مو کرده‌ایم و سپس دوباره برگشتیم. در ارتعاش فسفری اسلحه ها که مانند یک سینماتوگراف می درخشند، بالای جان پناه دو برانکارد برانکار را می بینیم که سعی می کنند با برانکارد بار خود از سنگر عبور کنند.

ستوان، که حداقل جایی را که باید تیم کارگران را راهنمایی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می‌داند، از آنها می‌پرسد: «سنگر جدید کجرنگ مو است؟» – «نمی‌دانم». از رده‌بندی‌ها، سؤال دیگری از آنها مطرح می‌نانو کراتین مو شود، “ما چقدر با بوچ‌ها فاصله داریم؟” آنها پاسخی نمی دهند، زیرا در میان خود صحبت می کنند. مرد جلویی می گوید: «دارم می ایستم. “خیلی خسته ام.” “بیا، با تو کنار بیای، نام دو دیو!” دیگری با لحنی گیج‌آمیز می‌گوید و به کراتینه مو شدت دست و پا می‌زند.

  نمونه رنگ موی سر زنانه

دست‌هایش را کنار برانکارد دراز بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. ما نمی توانیم اینجا بایستیم و زنگ بزنیم.» برانکارد را روی جان پناه گذاشتند، لبه آن بر روی سنگر پروتئین تراپی مو بود و وقتی از زیر آن رد می‌شویم، پای مرد سجده‌دار را می‌بینیم. بارانی که روی برانکارد می بارد از آن تاریک می نانو کراتین مو شود. “مجروح؟” یکی پایین می پرسد حامل این بار غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “نه، یک سفت،” و او حداقل دوازده سنگ وزن رنگ مو دارد.

خودت را با مرده‌ها به اطراف می‌کشی.» و حامل که در لبه ی کرانه ایستاده رنگ مو است، یک پای خود را به پایه ی کرانه ی مقابل در سراسر حفره می اندازد، و در حالی که پاهایش را از هم باز بیبی لایت مو کرده و به سختی متعادل رنگ مو است، برانکارد را گرفته و شروع به کشیدن آن در عرض می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به سمت خود می آید. همراه برای کمک به او کمی جلوتر، شکل خمیده یک افسر کلاهدار را می‌بینیم و وقتی دستش را به سمت صورتش می‌برد.

دو خط طلا را روی آستینش می‌بینیم. او مطمئناً راه را به ما خواهد گفت. اما او به ما خطاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می پرسد آیا باتری مورد نظرش را ندیده ایم؟ ما هرگز به آنجا نخواهیم رسید! اما ما همین کار را می کنیم. ما در میدانی از سیاهی به پایان می رسیم که در آن چند پست لاغر در حال خیس کراتینه مو شدن لایت و هایلایت مو هستند. از آن بالا می رویم و در سکوت گسترده می شویم. این نقطه رنگ مو است.

قرار بالیاژ مو دادن ما یک تعهد رنگ مو است. چهار بار جداگانه به جلو می رویم و سپس بازنشسته می شویم، قبل از اینکه شرکت به طور منظم در طول سنگر حفر نانو کراتین مو شود، قبل از اینکه فاصله ای مساوی بین هر تیم از یک مهاجم و دو بیل کننده باقی بماند. “سه قدم بیشتر شیب کن – خیلی زیاد – یک قدم به عقب. بیا، یک قدم به عقب – ناشنوا لایت و هایلایت مو هستی؟ – توقف کن! آنجا!” این تعدیل توسط ستوان و یک ناکام انجام می نانو کراتین مو شود.

  رنگ موی قرمز لاکی

از مهندسانی که از زمین بیرون آمده اند. آنها با هم یا جداگانه در امتبالیاژ مو داد پرونده می دوند و دستورات زمزمه خود را به گوش مردان می رسانند، در حالی که بازوهای آنها را گاهی برای راهنمایی می گیرند. اگرچه این ترتیب به شیوه ای منظم آغاز کراتینه مو شده رنگ مو است، اما به لطف خلق و خوی بد مردان خسته، که باید دائماً خود را از نقطه ای که اوباش مواج در آن گیر بیبی لایت مو کرده اند، ریشه کن کنند، منحط می نانو کراتین مو شود.

دور من زمزمه می کنند: «ما جلوی خطوط اول بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. “نه.” صداهای دیگر را زمزمه بیبی لایت مو کرد، “ما فقط عقب بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” هیچ کس نمی داند. باران همچنان می بارد، هرچند کراتینه مو شدت کمتری نسبت به برخی لحظات راهپیمایی رنگ مو دارد. اما باران مهم رنگ مو است! خودمان را روی زمین پهن بیبی لایت مو کرده ایم. اکنون که پشت و اندام ما در گل و لای تسلیم کننده قرار گرفته رنگ مو است.

بلوند پلاتینه مرواریدی روشن : آنقدر راحت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که نگران بارانی نیستیم که صورتمان را می خراکراتینه مو شد و به گوشت ما می رود، بی تفاوت به اشباع بستری که ما را در خود جای بالیاژ مو داده رنگ مو است. اما به سختی زمان کافی برای کشیدن نفس داریم. آنقدر بی تدبیر نیستند که بگذارند خودمان را در خواب دفن کنیم. ما باید خود را به کار بی وقفه بسپاریم. ساعت دو بامبالیاژ مو داد رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه