↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن : فقط می‌توانم اضافه کنم: یک بار، در گذشته، مردم شما اشتباه بزرگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با خواهرانم بسیار بی‌ادب پروتئین تراپی مو بودند. در آن زمان رسم آنها این پروتئین تراپی مو بود که سالی یک بار به صورت عمومی برقصند. همیشه مردم شما برای تماشای آنها جمع می کراتینه مو شدند و خواهرانم با خوشحالی در برابر آنها می رقصیدند و با عصای جادویی خود ابرهای مه را به دور و بر می فرستادند.

رنگ مو : در حال حاضر، همانطور که آنها چشم دوخته پروتئین تراپی مو بودند، شاهزاده آسگارد دید که به سمت آنها می آید نفیس ترین موجودی که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود. او بلند قد و لاغر پروتئین تراپی مو بود و ظاهر برازنده اش به جای راه رفتن در کنار هم می رقصید. او لباسی از مواد نرم و چسبنده به رنگ سفید خالص پوشیده پروتئین تراپی مو بود که به نقره ای درخشان سایه می زد، و کمربند بسته کراتینه مو شده به کمرش مانند کمی آسمان آبی به نظر می رسید، آنقدر زیبا پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن : و دیگری با بنفش جذاب. و به همین ترتیب، تا اینکه هفت موجود زیبا در کنار هم ایستادند، با لباس هفت رنگ زنده رنگین کمان. آنها حلقه ای تشکیل بالیاژ مو دادند و به آرامی با هم در یک فضای باز جلوی کوه حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به آرامی قدم می‌زدند، بنابراین، همیشه در یک دایره می‌رقصیدند و همیشه با دقت به دهانه‌ی کوهی که از آن آمده پروتئین تراپی مو بودند خیره می‌کراتینه مو شدند.

موهای او مانند دیگر دوشیزگان پروتئین تراپی مو بود و مانند طلای تابیده به نظر می رسید و آنقدر ظریف پروتئین تراپی مو بود که هنگام حرکت به طرز شگفت انگیزی می درخشید. دمپایی هایش آبی کم رنگ پروتئین تراپی مو بود و با نخ های نقره دوزی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. یک ستاره درخشان روی هر دمپایی مانند یک الماس بزرگ در حال رقصیدن او می درخشید.

  رنگ مو ابی نفتی

یک تاج طلایی کوچک موهای او را در جای خود نگه داشت و هفت ستاره درخشان دور سرش را گرفته پروتئین تراپی مو بودند. عصای او از نقره مات پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که آن را تکان می بالیاژ مو داد، بخار نرم در ابرهای سفید می غلتید، همانطور که قبل از چوب دستی های دیگر دوشیزگان انجام می کراتینه مو شد. هنگامی که او ظاهر کراتینه مو شد.

هفت دوشیزه دیگر آواز شادی را سر بالیاژ مو دادند و با لحنی واضح و بلند این کلمات را خواندند: 59 خواهر کوچک، منصف و عزیز، متولد از هفت رنگ شفاف، خوش آمدی! در دور لذت ما تو برای ما عزیزترین گنج لایت و هایلایت مو هستی. به جهان ارسال خواهیم بیبی لایت مو کرد مه و ابرهای سفید که در هم می آمیزند. خدمتکار نقره ای با آواز خواندن پاسخ بالیاژ مو داد.

عزیزترین خواهران نژاد من به آغوش تو می آیم؛ وفادار، مهربان، همیشه صادق، آیا عشق من به تو باکراتینه مو شد سپس همه آنها در حالی که با هم آواز می خواندند یک رقص فوق العاده رقصیدند: اجازه دهید ابرهای کف آلود در بالا باشند سقوط در قطرات باران از آسمان؛ بگذار آتش رعد و برق چشمک بزند، بیا، با سقوط وحشتناک تندر!

اجازه دهید باران های خنک کننده به این ترتیب فرو بریزند، به زمین نوشیدنی کریستالی می دهد! 60 «هنگامی که آنها با گام‌های زیبا و با ریتم کامل با موسیقی آهنگ حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، شاهزاده آسگارد طاق یا کمان شگفت‌انگیزی را در میان ابرهایی که از عصای آن‌ها برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود دید. این یک رنگین کمان باشکوه پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو برای صورت سبزه

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن : و هر یک از هفت رنگ متمایز با لباسی که یکی از دوشیزگان پوشیده پروتئین تراپی مو بود، در سایه قرار داشت. پارچه های روان آنها به طرز شگفت انگیزی در هم می آمیخت و در حالی که می رقصیدند با سردرگمی بسیار با هم مخلوط می کراتینه مو شدند و بنابراین دایره ای کامل از رنگ های رنگین کمان ایجاد می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این منظره ای بدیع پروتئین تراپی مو بود و شاهزاده از آن شگفت زده کراتینه مو شد و تعجب بیبی لایت مو کرد که همه اینها چه معنایی رنگ مو دارد.

در حال حاضر دوشیزه ای که برای اولین بار ظاهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به نظر می رسید بزرگتر و رهبر خواهران باکراتینه مو شد، عصای خود را به سمت بالا تکان بالیاژ مو داد و به کنیز نقره ای نزدیک کراتینه مو شد و دست او را گرفت و او را به وسط دایره برد. سپس دایره دوباره تشکیل کراتینه مو شد و به رقصیدن در اطراف شاهزاده خانم سفیدپوست ادامه بالیاژ مو داد. برای چند دقیقه آنها رقصیدند.

سپس هر کدام به نوبه خود، از بزرگ‌تر شروع می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دختر نقره‌ای را با مهربانی در آغوش او بست و پیشانی او را بوسید و سپس به آرامی به سمت دهانه کنار کوه دوید. 61 کنیز نقره‌ای یک لحظه بیشتر ایستاد، لبخند زد و عاشقانه خواهرانش را تماشا بیبی لایت مو کرد، سپس او نیز به آرامی به سمت کوه لم بالیاژ مو داد، انگار می‌خورنگ مو است آنها را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما، گویی فکری ناگهانی به ذهنش خطور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، ناگهان برگشت و به سمت شاهزاده آسگارد حرکت بیبی لایت مو کرد. وقتی او را تماشا می بیبی لایت مو کرد قلبش از هیجان می تپید، و نفسش را با تحسین حبس بیبی لایت مو کرد، زیرا هرگز کسی را به این زیبایی شگفت انگیز ندیده پروتئین تراپی مو بود. “در یک لحظه او در کنار او پروتئین تراپی مو بود، و او متوجه کراتینه مو شد که چشمان او مانند کمربند برقی و آبی رنگ مو است.

  مواد لازم برای رنگ مو یخی

او با آهنگ‌های موسیقی شروع بیبی لایت مو کرد: «ای شاهزاده سرزمین‌های جنوبی، تو شاهد رقص خواهران رنگین کمان پروتئین تراپی مو بوده‌ای – منظره‌ای که برای انسان‌ها ممنوع رنگ مو است. ما در کوهی مسحور کراتینه مو شده در دل یک جنگل بزرگ زندگی می کنیم. مادر ما کف دریای زیبرنگ مو است که بارها او را با لباس سفیدش بر روی اقیانوس تماشا بیبی لایت مو کرده‌اید. ما در کار به مادرمان کمک می کنیم.

اما خانه ما در عمق این جنگل های دوست داشتنی رنگ مو است. هرگز یک چشم فانی این جنگل ها را ندیده و رقص مقدس ما را در آنها ندیده رنگ مو است. از عصای جادویی ما مه ها بیرون می آیند تا دنیای ابری را تشکیل دهند. به سمت بالا حرکت می‌کنند، در حالی که می‌روند رطوبت جمع می‌کنند و در آسمان آبی شناور می‌شوند و دوباره در بارانی با طراوت بر زمین می‌بارند.

رنگ مو بلوند پلاتینه طبیعی روشن : اما ابرهای مه گرانبهای ما هرگز در کشور شما سقوط نمی کنند. ما هرگز آنها را دوباره به آنجا نمی فرستیم، مگر اینکه – و او به جذاب ترین و تحریک آمیزترین شیوه در جهان تردید بیبی لایت مو کرد. 62 “مگر چه، ای شاهزاده خانم زیبای لباس نقره ای؟” مشتاقانه از شاهزاده پرسید. پرنسس کوچولو در حالی که گور می‌کراتینه مو شد پاسخ بالیاژ مو داد: «افسوس که نتوانم به شما بگویم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه