↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مسی طلایی روشن

رنگ موی مسی طلایی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مسی طلایی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مسی طلایی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ موی مسی طلایی روشن : زیرا او احساس می بیبی لایت مو کرد که درامر در تله گیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. این بار. “و آیا کلاغ یک چشم را با خود آورده ای؟” او گفت. درامر گفت: “اوه، بله،” و اینجا در این دستمال پیچیده کراتینه مو شد. اما شاهزاده خانم وقتی زاغ را در حالی که گردنش فشرده کراتینه مو شده دید، فریاد بلندی کشید و روی زمین افتاد. آنجا دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و مجبور کراتینه مو شدند او را ببرند و از اتاق بیرون ببرند.

رنگ مو : درست مثل قبل. پس از مدتی شاهزاده خانم به خانه رفت و نوازنده درام با او. و حالا چه چیزی از او بخواهیم که نتواند پاسخ دهد؟ درامر گفت ؛ پس از خانه برگشت و یکی دو نوبت به سوت خود زد و پادشاه لک لک ایستاد. او گفت: “و ما از شاهزاده خانم چه خواهیم پرسید، وقتی او کتابی رنگ مو دارد که همه چیز را به او می گوید؟” شاه لک لک دیری نپایید که به او گفت: او گفت: “فقط از او فلان و فلان و چنان و چنان بپرس و او جرأت پاسخ بالیاژ مو دادن.

رنگ موی مسی طلایی روشن

رنگ موی مسی طلایی روشن : اما بار دوم به نتیجه رسید. فردا از شما سوالی می پرسد و اینجا کتابی رنگ مو است که تمام اتفاقات دنیا را بازگو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اگر بیشتر از این از شما بپرسد فردی باهوش رنگ مو است و اشتباه نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس از آن دوباره به شام ​​نشستند، اما شاهزاده خانم غذای کمی خورد، زیرا نوازنده درام کمک بیبی لایت مو کرد خودش را از بشقاب بیرون بیاورد.

به این سوال را نرنگ مو دارد.” 301خوب، صبح روز بعد، درامر به موقع در قلعه حضور داشت. و آیا او آمده پروتئین تراپی مو بود تا از او سوالی بپرسد؟ این چیزی پروتئین تراپی مو بود که شاهزاده خانم می خورنگ مو است بداند. اوه، بله، او برای همین کار آمده پروتئین تراپی مو بود. پس خیلی خوب، فقط اجازه دهید شروع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا شاهزاده خانم آماده پروتئین تراپی مو بود و منتظر پروتئین تراپی مو بود، و انگشت شست خود را خیس بیبی لایت مو کرد و شروع به ورق زدن برگ های کتاب دانش خود بیبی لایت مو کرد.

  ترکیب رنگ موی کرم و طلایی

اوه، این سوال آسانی پروتئین تراپی مو بود که درامر قرار پروتئین تراپی مو بود بپرسد، و برای پاسخ به آن نیازی به کتاب بزرگی مانند آن نیست. شب دیگر او در خواب دید که در قلعه ای رنگ مو است که تماماً از فولاد درخشان ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و جادوگری با یک چشم در آنجا زندگی می بیبی لایت مو کرد. دختری خوش تیپ آنجا پروتئین تراپی مو بود که به اندازه خود پیرزن جادوگر بزرگی پروتئین تراپی مو بود، اما تا آخر عمر او نمی توانست تشخیص دهد که او کیست.

رنگ موی مسی طلایی روشن : حالا شاید شاهزاده خانم بتواند آن را حدس بزند. در آنجا نوازنده طبل او را به اندازه مگس در بطری تنگ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زیرا جرات نمی بیبی لایت مو کرد به مردم بفهماند که او جادوگری بدجنس رنگ مو است مانند جادوگر یک چشم. بنابراین تنها کاری که می توانست بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند این پروتئین تراپی مو بود که آنجا بنشیند و لبش را بجود. در مورد کتاب معرفت، برای او بیشتر از چرخ پنجم زیر گاری فایده ای نداشت. اما اگر پادشاه از پاسخ بالیاژ مو دادن به سوال شاهزاده خانم درامر خوشحال پروتئین تراپی مو بود.

وقتی متوجه کراتینه مو شد که او نمی تواند به سوال شاهزاده خانم پاسخ دهد، دو برابر خوشحال پروتئین تراپی مو بود. با این حال، هنوز کارهای بیشتری برای انجام بالیاژ مو دادن وجود رنگ مو دارد، و لغزش های زیادی بین فنجان و لبه وجود رنگ مو دارد. شاهزاده خانم گفت: “پرنده ای که من می خواهم کلاغ یک چشم رنگ مو است.” حالا اگر می خواهی سرت را از دیوار دور نگه داری، او را پیش من بیاور.» آره؛ درامر فکر بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است این کار را نیز انجام دهد.

  رنگ موی طبیعی فندقی تیره

پس از خانه برگشت تا با پادشاه لک لک در این مورد صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاه لک لک گفت: «نگاه کن» و توری از جیبش بیرون کشید که به خوبی تار عنکبوت و سفیدی شیر پروتئین تراپی مو بود. وقتی امشب با شاهزاده خانم به خانه جادوگر یک چشم رفتید، آن را با خود ببرید، آن را روی سر جادوگر بیندازید و بعد ببینید چه اتفاقی می‌افتد. فقط وقتی زاغ یک چشم را گرفتید، به محض اینکه دست روی او گذاشتید، گردنش را بفشارید.

رنگ موی مسی طلایی روشن : زیرا اگر این کار را نکنید، برای شما بدتر خواهد پروتئین تراپی مو بود.» خوب، آن شب مرخصی، شاهزاده خانم همان طور که قبلاً انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، پرواز بیبی لایت مو کرد، و درامر به سمت پاشنه او پرواز بیبی لایت مو کرد، تا اینکه هر دو به خانه جادوگر آمدند. “و این بار سرش را گرفتی؟” گفت جادوگر نه، شاهزاده خانم این کار را نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، زیرا درامر فلان سوال را پرسیده پروتئین تراپی مو بود و او نمی توانست به آن پاسخ دهد. با این حال، او داشت او را به اندازه کافی محکم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

زیرا او این وظیفه را بر دوش او گذاشته پروتئین تراپی مو بود که باید کلاغ یک چشم را برای او بیاورد، و بعید پروتئین تراپی مو بود که او بتواند این کار را انجام دهد. پس از آن، شاهزاده خانم و جادوگر یک چشم با هم به صرف شام نشستند و طبل‌زن همان حقه‌ای را که قبلاً انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، به شاهزاده خانم خدمت بیبی لایت مو کرد، به طوری که او به سختی لقمه‌ای برای خوردن پیدا بیبی لایت مو کرد. وقتی شاهزاده خانم آماده رفتن کراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای خوشرنگ بدون دکلره

جادوگر پیر گفت: «ببین، امشب با تو به خانه می‌روم و می‌بینم که سالم و سلامت به آنجا می‌رسی.» بنابراین او یک جفت بال، درست مانند بال هایی که شاهزاده خانم داشت، بیرون آورد و آنها را روی شانه هایش گذاشت و هر دو با طبل پشت سر پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین بدون اینکه روحی ببینند به خانه آمدند، زیرا درامر کلاه تاریکی خود را تمام مدت روی سرش بسته پروتئین تراپی مو بود.

جادوگر به شاهزاده خانم گفت: “شب بخیر” و “شب بخیر” شاهزاده خانم به جادوگر گفت: یکی برای رفتن به یک طرف و دیگری برای آن طرف. اما درامر به اندازه کافی حواسش به او پروتئین تراپی مو بود، و قبل از اینکه جادوگر پیر بتواند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، توری را که شاه لک لک به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود روی سرش پرت بیبی لایت مو کرد. “سلام!” اما شما باید آنجا می پروتئین تراپی مو بودید تا ببینید چه اتفاقی افتاده رنگ مو است.

رنگ موی مسی طلایی روشن : زیرا این یک کلاغ بزرگ یک چشم پروتئین تراپی مو بود، به سیاهی داخل دودکش، که در تور خود داشت. عزیز، عزیز، چگونه بال زد و با منقار بزرگش زد! اما این هیچ فایده ای نداشت، زیرا درامر فقط گردن خود را فشار بالیاژ مو داد و پایانی داشت. صبح روز بعد او آن را در دستمال جیب خود پیچید و به سمت قلعه پادشاه حرکت بیبی لایت مو کرد و شاهزاده خانم منتظر او پروتئین تراپی مو بود که مانند کره در چاه خونسرد به نظر می رسید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه