نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند : هیچ کس بیش از آنچه قانون به عنوان حمله می شناسد، ندید. و بچه غلام پروتئین تراپی مو بود. خانم مارتینو، در گزارش کوتاه خود از موضوع، که تنها چند سال پس از وقوع آن در نیواورلئان و از شاهدان عینی شنید، حدس می‌زند که هدف مادام لالوری از بازخرید این برده‌ها صرفاً تجدید ظلم‌هایش بر آنها پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : آمریکایی ها به تازگی در مسائل عمومی شروع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا شانس را حفظ کنند. در جامعه خصوصی، کریول‌ها همچنان قدرت را در دست داشتند، اما حتی در آنجا هم از دست آنها می‌لغزید. مادام لالاوری یک کریول پروتئین تراپی مو بود. اینکه آیا لوئیزیانا یا سنت دومینگو متولد کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، مهم نپروتئین تراپی مو بود. او نباید مورد انتقاد حسادت آمریکایی ها قرار گیرد! خود کریول‌ها نیز به مخفی‌ترین حریم خصوصی خانه او دست و پا نمی‌زدند.

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند : یکی از دوستان در حالی که تعظیم مؤدبانه‌اش را برمی‌گرداند، می‌گوید: «فکر کن، فکر کن به آن زن سوء ظن گرسنگی و بدرفتاری با خدمتکاران خانه‌اش را بیندیش! به آن راننده نگاه کن، پوستش از نگهداری خوب می‌درخکراتینه مو شد. آن آمریکایی های حسود”- حسادت کراتینه مو شدیدی بین آمریکایی ها و کریول ها وجود داشت.

چرا، ببین، این عادت اوست، حتی قبل از مهمانانش، که کمی شراب در لیوانش بگذارد و آن را با کمی مهربانی به برده ای که پشت سرش منتظر رنگ مو است، بدهد. لاغر و توخالی – بردگان؟ بله، مطمئن باشید: اما عموی ثروتمند شما، یا مادر پیر عزیز من، آیا آنها توخالی نیستند؟ اما این نوع منطق همه را راضی نمی بیبی لایت مو کرد، حتی هر کریولی را راضی نمی بیبی لایت مو کرد.

  تفاوت رنگ مو و لایت

و به خصوص نه همه همسایگانش. مردم عادی نیز اعتقادات نامطلوبی داشتند. “آیا این خانه پر زرق و برق را می بینی؟ آیا آن پنجره های اتاق زیر شیروانی را می بینی؟ در آنجا برده هایی لایت و هایلایت مو هستند که در زنجیر و تاریکی محبوس کراتینه مو شده اند و در نقطه گرسنگی نگهداری می شوند.” یک جنتلمن کریول که به نظر می رسد همسایه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، چندین بار تلاش بیبی لایت مو کرد تا موضوع را فاش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند : اما بی نتیجه پروتئین تراپی مو بود. با این حال، شایعات و نشانه های مشکوک چنان افزایش یافت که در نهایت شهروند برجسته دیگری، یک وکیل “آمریکایی”، که یک جوان کریول در حال تحصیل حقوق در دفتر خود داشت، جرأت بیبی لایت مو کرد او را به خانه بفرستد تا به مادام لالوری برخی از قوانین ایالت را گوشزد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. . برای مثال ماده XX وجود داشت.

در قانون سیاه قدیم آمده رنگ مو است: «برده‌هایی که نباید به‌درستی تغذیه، پوشیده و از سوی اربابانشان تأمین نانو کراتین مو شود، می‌توانند اطلاعات مربوط به آن را به بالیاژ مو دادستان کل یا شورای عالی، یا به سایر مقامات بالیاژ مو دادگستری یک حوزه قضایی پست‌تر بدهند. و ممکن رنگ مو است افشای کتبی اشتباهات خود را در اختیار آنها قرار دهد.

که بر اساس آن اطلاعات، و حتی به صورت رسمی، اگر اطلاعات از ربع دیگری باکراتینه مو شد، بالیاژ مو دادستان کل باید رنگ مو استادان مذکور را تحت تعقیب قرار دهد.» اما دانشجوی جوان حقوق در مورد ساخت دیدار او مجذوب شیرینی بانویی کراتینه مو شد که او را برای هکراتینه مو شدار بالیاژ مو دادن نسبت به ارتکاب جنایات غیرقانونی فرستاده پروتئین تراپی مو بود، و با خشم نسبت به هرکسی که می توانست او را به کوچکترین نامهربانی نسبت به پست ترین موجود زنده مشکوک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  مدل رنگ مو کنفی روشن

یک مکاشفه وحشتناک خانه‌ای که در ضلع شرقی به ساختمان مادام لالوری ملحق می‌کراتینه مو شد، یک پنجره راه پله داشت که به حیاط کوچک او نگاه می‌بیبی لایت مو کرد. یک روز به طور اتفاقی خانم آن خانه مجاور از آن پله ها بالا می رفت درست که فریاد تند یک کودک وحشت زده از حیاط بعدی طنین انداز کراتینه مو شد. به سمت پنجره رفت و با نگاه بیبی لایت مو کردن به پایین، دختری رنگ مو کوچک حدوداً هشت ساله را دید که به طرز وحشیانه ای از حیاط و داخل خانه می دوید.

در حالی که مادام لالوری، شلاقی از پوست گاوی در دست داشت، به سرعت او را دنبال می بیبی لایت مو کرد و به او نزدیک می کراتینه مو شد. آنها ناپدید کراتینه مو شدند؛ اما با نگاهی اجمالی به شبکه های تاریک و با صدای هیاهو، خانم متوجه کراتینه مو شد که کودک از پلکانی به پلکانی دیگر، از گالری به گالری دیگر بالا می رود و معشوقه خشمگینش به سختی تحت فشار قرار گرفته رنگ مو است. به زودی او شنید که آنها به سمت حصار برخرنگ مو استند و لحظه بعد آنها به سمت پشت بام رفتند.

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند : به پایین در دره‌هایش و بر فراز پشته‌هایش، فراری کوچک سر خورد و به هم خورد. او به لبه ی محض رسید، بانوی پشت پنجره صورتش را در دستانش پنهان بیبی لایت مو کرد، صدای ضربتی کسل کننده و گیج کننده در حیاط سنگفرش زیر آن شنیده کراتینه مو شد، و خانم در حالی که به پایین نگاه می بیبی لایت مو کرد، کودک را دید که از روی زمین بلند کراتینه مو شده و از دید خارج کراتینه مو شده رنگ مو است. لنگی، خاموش، مرده. جایش را کنار پنجره نگه داشت.

  بهترین مارک رنگ مو دودی زیتونی

ساعت ها گذشت، روز از بین رفت، تاریکی فرو نشست. سپس مشعلي را ديد كه به نظرش آمد، چاله كم عمقي حفر کراتینه مو شد. اما در واقع یک چاه محکوم با عمق اندک، یک گودال صرف، کشف کراتینه مو شد، و شکل کوچک شکسته مدفون کراتینه مو شد. به مأموران بالیاژ مو دادگستری خبر بالیاژ مو داد. با توجه به آنچه که در فصل بعد مشخص کراتینه مو شد، سخت رنگ مو است فکر کنیم که در این مورد قبلی تحقیقات بیش از سطحی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

با این حال تحقیقاتی انجام کراتینه مو شد و برخی اقدامات قانونی علیه مادام لالاوری به دلیل ظلم به بردگانش انجام کراتینه مو شد. آنها را از او گرفتند و آزاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ آه! نه آنها توسط کلانتر فروخته کراتینه مو شدند. توسط بستگان او پیشنهاد کراتینه مو شد و توسط آنها به او بازگردانده کراتینه مو شد. بیایید باور کنیم که این همان چیزی رنگ مو است که رخ بالیاژ مو داد، یا حداقل شرمنده کراتینه مو شد. زیرا تا زمانی که این کار را نکنیم.

رنگ مش چند دقیقه روی مو بماند : باید دلالت بیانیه روزنامه دو یا سه سال بعد، و تصور مطمئن یک جنتلمن و دفتر اسناد رسمی کرئول مسن را بپذیریم که شاهد عینی بسیاری از این درنگ مو استان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، که همه مادام لالوری همیشه برای این بخش از اعمال ناپسند او جریمه نقدی پروتئین تراپی مو بود. وکلا بدون شک به ما یادآوری خواهند بیبی لایت مو کرد که مادام لالوری از نظر قانونی متهم به مرگ کودک نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فانتزی برای پوست سبزه

خانم پشت پنجره تنها شاهدی نپروتئین تراپی مو بود که ممکن پروتئین تراپی مو بود آورده نانو کراتین مو شود. زنی که هنوز زنده رنگ مو است و پس از جنگ داخلی سال‌ها در این «خانه جن زده» خانه‌نشین پروتئین تراپی مو بود، می‌گوید شوهرش که مدت‌ها قبل مرده پروتئین تراپی مو بود و در آن زمان یک پسر بچه پروتئین تراپی مو بود، از آنجا رد می‌کراتینه مو شد که بچه از پشت بام فرار بیبی لایت مو کرد و دید. او در حال تقلا در مورد آن به دنبال فرار. اما او فاجعه ای را که به دنبال آن پروتئین تراپی مو بود ندید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱