↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ ابرو با رنگ مو فرق دارد؟

رنگ ابرو با رنگ مو فرق دارد؟ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ ابرو با رنگ مو فرق دارد؟ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ ابرو با رنگ مو فرق دارد؟ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ ابرو با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : با آن قصد داشت دختر را به یک قلاده پیر تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا دیگر کسی او را دوست نداشته باکراتینه مو شد یا به ازدواج با او توجهی نداشته باکراتینه مو شد. دستور بالیاژ مو داد که خانه دوروتی به دست جادوگر شریر افتاد و او به خاک تبدیل کراتینه مو شد و منفجر کراتینه مو شد. وقتی این خبر خوب را شنیدم، نیمی آمی را فرستادم تا کفش های نقره ای را که جادوگر پوشیده پروتئین تراپی مو بود پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما دوروتی آنها را با خود به خانه برده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : که آیا سر قدیمی من در هر یک از این کمدها رنگ مو است؟” و او ادامه بالیاژ مو داد تا تمام درهای کمد را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما سر دیگری در هیچ یک از قفسه ها پیدا نکراتینه مو شد. ووت سرگردان گفت: “اوه، خوب، مهم نیست.” به هر حال نمی‌توانم تصور کنم که کسی از یک سر بیرون زده چه می‌خواهد.» پلی کروم گفت: «می توانم علاقه سرباز را درک کنم.215فرم. “به دلایل احساسی ممکن رنگ مو است.

رنگ ابرو با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟

رنگ ابرو با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : همراهانش پشت سر او جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و چشمان خود را به سر دوخته پروتئین تراپی مو بودند و با علاقه زیاد به گفتگو گوش می بالیاژ مو دادند، اما تا به حال صحبت را قطع نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، زیرا فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند مرد چوب حلبی بهترین حق را رنگ مو دارد که با خودش صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سر و آشنایی مجدد با آن. اما حالا سرباز حلبی گفت: “من تعجب می کنم.

یک مرد دوست داشته باکراتینه مو شد یک بار دیگر سر پیر خود را ببیند، همانطور که دوست رنگ مو دارد یک خانه قدیمی را دوباره ببیند.” مترسک اضافه بیبی لایت مو کرد: “و سپس برای خداحافظی آن را ببوسی.” “امیدوارم آن قلع سعی نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مرا ببوسد!” سر سابق مرد چوبی حلبی فریاد زد. و من نمی‌دانم که شما مردم چه حقی دارید که آرامش و آسایش من را برهم بزنید.» مرد چوبی حلبی اعلام بیبی لایت مو کرد: “شما متعلق به من لایت و هایلایت مو هستید.” “نمیدونم!” “من و تو یکی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.” رئیس گفت: “ما از هم جدا کراتینه مو شده ایم.” برای من غیرطبیعی رنگ مو است.

  رنگ مو دخترانه زیتونی

که به مردی قلع ساخته کراتینه مو شده علاقه داشته باشم. لطفا در را ببندید و مرا تنها بگذارید. امپراتور گفت: “فکر نمی بیبی لایت مو کردم که سر پیر من اینقدر ناخوشایند باکراتینه مو شد.” “من – من از خودم خجالت می کشم، یعنی تو .” رئیس پاسخ بالیاژ مو داد: “شما باید خوشحال باشید که من عقل کافی برای دانستن حقوقم را دارم.” من در این کمد زندگی ساده، آرام و با وقار دارم و وقتی انبوهی از مردمی که به آنها علاقه ای ندارم مزاحمم می شوند.

رنگ ابرو با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : آنها ناپسند لایت و هایلایت مو هستند نه من.»216 با آهی مرد چوب قلع بست و در کمد را بست و برگشت. سرباز قلع گفت: “خوب، اگر سر پیر من به همان سردی و رفتار غیر دوستانه با من رفتار می بیبی لایت مو کرد، دوست چاپر، خوشحالم که نتوانستم آن را پیدا کنم.” مرد چوب‌دار حلبی متفکرانه پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، من از سر خودم تعجب می‌کنم.” فکر می‌بیبی لایت مو کردم.

وقتی از گوشت درست می‌کراتینه مو شدم حالت خوشایندتری داشتم.» اما درست در همان لحظه کو-کلیپ حلبی‌ساز پیر از راه رسید و به نظر می‌رسید که از دیدن این همه بازدیدکننده متعجب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. کو-کلیپ مردی تنومند و کوتاه قد پروتئین تراپی مو بود. آستین‌هایش را بالای آرنج‌هایش جمع بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و بازوهای عضلانی‌اش را نشان می‌بالیاژ مو داد، و یک پیش‌بند چرمی می‌پوشید که تمام جلویش را می‌پوشاند و آن‌قدر بلند پروتئین تراپی مو بود که ووت تعجب می‌بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی یخی رو پایه ۸

که هر وقت راه می‌رفت روی آن پا نمی‌گذاشت و به زمین نمی‌خورد. و کو-کلیپ ریشی خاکستری داشت که تقریباً به اندازه پیش بندش بلند پروتئین تراپی مو بود و سرش از بالا طاس پروتئین تراپی مو بود و گوش هایش مانند دو طرفدار از سرش بیرون زده پروتئین تراپی مو بود. روی چشمانش که درخشان و درخشان پروتئین تراپی مو بود، عینک بزرگی زده پروتئین تراپی مو بود. به راحتی می کراتینه مو شد.

فهمید که قلع ساز مردی خوش قلب و در عین حال شاد و دلپذیر پروتئین تراپی مو بود. “اوهو!” او با صدای باس شادی گریه بیبی لایت مو کرد. “اینجا لایت و هایلایت مو هستند217هم مردان حلبی من به دیدار من می آیند و هم آنها و دوستانشان واقعاً خوش آمدید. من به شما دو شخصیت بسیار افتخار می کنم، به شما اطمینان می دهم، زیرا شما آنقدر کامل لایت و هایلایت مو هستید.

که نشان می دهد من یک کارگر خوب لایت و هایلایت مو هستم. بشین همه شما بنشینید – اگر چیزی برای نشستن پیدا بیبی لایت مو کردید – و به من بگویید چرا اینجا لایت و هایلایت مو هستید.” بنابراین آنها صندلی هایی پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تمام ماجراهای خود را که فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند دوست رنگ مو دارد بداند به او گفتند. کو-کلیپ از این که فهمید نیک چاپر، مرد چوبی حلبی، اکنون امپراتور وینک ها و دوست اوزمای اوز رنگ مو است.

خوشحال کراتینه مو شد، و حلبی ساز نیز به مترسک و پلی کروم علاقه مند پروتئین تراپی مو بود. مرد نی را برگرداند و با کنجکاوی او را بررسی بیبی لایت مو کرد و از هر طرف او را نوازش بیبی لایت مو کرد و سپس گفت: “تو مطمئناً فوق العاده ای، اما من فکر می کنم اگر از قلع ساخته می کراتینه مو شدی، بادوام تر و محکم تر روی پاهایت می پروتئین تراپی مو بودی.

  رنگ مو طبیعی با قهوه

رنگ ابرو با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : آیا دوست داری…” “نه، در واقع!” مترسک را با عجله قطع بیبی لایت مو کرد. “من خودم را همانطور که لایت و هایلایت مو هستم بیشتر دوست دارم.” اما قلع ساز به پلی کروم گفت: “هیچ چیز نمی تواند تو را بهپروتئین تراپی مو بود بخکراتینه مو شد ، عزیزم، زیرا تو زیباترین دوشیزه ای لایت و هایلایت مو هستی که تا به حال دیده ام. فقط نگاه بیبی لایت مو کردن به تو خوشبختی خالص رنگ مو است. رنگین کمان با خنده و رقص در داخل و خارج از اتاق گفت: “در واقع این ستایش از یک کارگر ماهر رنگ مو است.” کو-کلیپ در حالی که به ووت نگاه می بیبی لایت مو کرد.

گفت: “پس باید این پسر باکراتینه مو شد که می خواهید به من کمک کنم.” ووت گفت: “نه، ما اینجا نیستیم تا مهارت شما را جستجو کنیم، بلکه فقط برای کسب اطلاعات به شما مراجعه بیبی لایت مو کرده ایم.” سپس، بین آنها، آنها جستجوی خود را برای نیمی آمی، که مرد چوب حلبی توضیح بالیاژ مو داد که تصمیم به ازدواج گرفته رنگ مو است، اما قبل از اینکه متأسفانه زنگ زده نانو کراتین مو شود، قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که عروس سرباز قلع نانو کراتین مو شود، انجام بالیاژ مو دادند.

رنگ ابرو با رنگ مو فرق رنگ مو دارد؟ : و وقتی درنگ مو استان گفته کراتینه مو شد، از کو-کلیپ پرسیدند که آیا می‌داند نیمی آمی چه کراتینه مو شده رنگ مو است. پیرمرد پاسخ بالیاژ مو داد: “نه دقیقاً، اما می دانم که وقتی سرباز حلبی نیامد تا با او ازدواج الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همانطور که او قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، او به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد. جادوگر پیر از گریه های دختر چنان برانگیخته کراتینه مو شد که نیمی را کتک زد. امی با چوب کج خود دور کراتینه مو شد و چند گیاه جادویی جمع بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه