نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو اینستا

مدل رنگ مو اینستا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو اینستا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو اینستا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو اینستا : منعکس می نانو کراتین مو شود و در 12:06 به ساعت A برمی گردد. آنها این نتایج را به یکدیگر نشان می دهند و می نشینند تا آنها را حل کنند. A فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در حال رنگ مو استراحت رنگ مو است و B در حال حرکت رنگ مو است.

رنگ مو : افزایش بیش از زمان مورد نیاز زمانی که سیستم در حالت رنگ مو استراحت پروتئین تراپی مو بود در این مورد کمتر از زمان قبلی رنگ مو است. بنابراین، اگر دستگاه در حال حرکت از طریق اتر باکراتینه مو شد، فلاش های منعکس کراتینه مو شده از M و N در همان لحظه بر نمی گردند. برای چنین سرعت هایی که قابل دستیابی لایت و هایلایت مو هستند – حتی 18 مایل بر ثانیه زمین در مدارش – این اختلاف کمتر از یک صد میلیونیم رنگ مو است.

مدل رنگ مو اینستا

مدل رنگ مو اینستا : این در رنگ مو است N 2 بالایی، و O در رنگ مو است O 2 بالایی، و زمانی که برمی گردد، O را در O 3 بالایی. فواصل سفرهای بیرونی و درونی اکنون برابر رنگ مو است، اما (همانطور که در شکل مشخص رنگ مو است)، هر یک از آنها بزرگتر از d یا d لایت و هایلایت مو هستند O 2 بالایی N 2و زمان رفت و برگشت نیز به ترتیب افزایش می یابد. یک محاسبه ساده نشان می دهد که آن رنگ مو است.

زمان سپری کراتینه مو شده با این وجود، مایکلسون و مورلی در آزمایش معروف خود سعی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند آن را تشخیص دهند. یک پرتو نور به صورت مایل روی یک آینه شیشه‌ای شفاف (که در نمودار در O قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است) که بخشی از آن را به سمت آینه M منعکس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند ، می‌افتد و بقیه را به آینه N می‌گذراند . با اتحاد مجدد پرتوها پس از رفت و برگشت آنها، می توان تشخیص بالیاژ مو داد که آیا یکی از آنها حتی با کسری کوچک از زمان ارتعاش یک موج نوری بر دیگری افزوده رنگ مو است یا خیر. دستگاه آنقدر حساس پروتئین تراپی مو بود که تفاوت پیش‌بینی‌کراتینه مو شده، اگرچه کمتر از یک میلیونیم یک میلیاردم ثانیه پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو رزگلد دوماسی

مدل رنگ مو اینستا : به راحتی قابل اندازه‌گیری پروتئین تراپی مو بود. اما آنها در واقع هیچ تفاوتی پیدا نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – اگرچه زمین قطعاً در حرکت رنگ مو است. آزمایش‌های نوری دیگر، پیچیده‌تر، و حتی ظریف‌تر، با هدف مشابه تشخیص حرکت زمین از طریق اتر انجام کراتینه مو شد. و همه آنها شکست خوردند. [ فهرست ] نظریه خاص و پیامدهای شگفت انگیز آن بر اساس این حقایق پروتئین تراپی مو بود که انیشتین نظریه نسبیت اصلی یا «ویژه» خود را بنا بیبی لایت مو کرد.

او به جرأت فرض بیبی لایت مو کرد که جهان به گونه ای ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است که حرکت مستقیم یکنواخت ناظر و تمام دستگاه او هیچ تفاوتی در نتیجه هیچ فرآیند فیزیکی یا آزمایشی از هر نوع ایجاد نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند . با اعطای این موضوع، چنین نتیجه می نانو کراتین مو شود که اگر همه اجرام در جهان مرئی به طور یکنواخت با هم در هر جهتی حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مهم نیست چقدر سریع، ما به هیچ وجه نمی توانستیم به این موضوع پی ببریم.

ما نمی توانیم[ 310 ]تعیین کنید که آیا جهان، به عنوان یک کل، در حال سکون رنگ مو است یا در حال حرکت، و همچنین ممکن رنگ مو است یکی را به عنوان دیگری حدس بزند. فقط حرکات نسبی قطعات آن قابل تشخیص یا مطالعه رنگ مو است. این به نظر ساده و به اندازه کافی برای درک آسان رنگ مو است. اما عواقب ناشی از آن فوق العاده رنگ مو است و در اولین آشنایی تقریباً پوچ به نظر می رسد. در وهله اول، اگر ناظری سرعت نور را اندازه گیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مروارید اصل

بدون توجه به اینکه او و دستگاهش چقدر سریع حرکت می کنند یا در چه جهتی (تا زمانی که حرکت یکنواخت و مستطیل باکراتینه مو شد) باید همیشه همان نتیجه را بگیرد. این بی ضرر به نظر می رسد. اما اجازه دهید به آزمایش مایکلسون-مورلی برگردیم که در آن نور دقیقاً در همان زمان از دو آینه برگشت. اگر ناظر خود را در حال رنگ مو استراحت فرض الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، می گوید که فواصل بالا O بالا Mو بالا O بالا Nمساوی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

مدل رنگ مو اینستا : اما اگر تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که کل جهان در جهت حرکت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بالا O بالا M، نتیجه می‌گیرد که M به O نزدیک‌تر از N رنگ مو است – زیرا اگر آنها در فاصله مساوی باشند، همانطور که ثابت بیبی لایت مو کردیم، در حالت اول، رفت و برگشت بیشتر طول می‌کشید. اگر یک بار دیگر تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که جهان در جهت حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بالا O بالا N، نتیجه می گیرد که N به O نزدیکتر از M رنگ مو است.

به فرض او در مورد حرکت جهان به عنوان یک کل بستگی رنگ مو دارد. عوارض مشابهی در اندازه گیری زمان ایجاد می نانو کراتین مو شود. فرض کنید که ما دو ناظر A و B داریم که دارای ساعت‌هایی لایت و هایلایت مو هستند که با یکنواختی کامل کار می‌کنند و آینه‌هایی برای انعکاس سیگنال‌های نور به یکدیگر. در ظهر دقیقاً با ساعت خود، A می فرستد[ 311 ]فلش نور به سمت B . B می بیند که در ساعت 12:01 وارد می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو مش سوزنی دودی

فلاش منعکس کراتینه مو شده از آینه B در ساعت 12:02 با ساعت A به A می رسد. آنها این مشاهدات را به یکدیگر منتقل می کنند. اگر A و B خود را در حالت رنگ مو استراحت در نظر بگیرند، توافق خواهند بیبی لایت مو کرد که خاموش کراتینه مو شدن نور به همان اندازه طول کشید که بازگشت، و بنابراین فقط در ساعت 12:01 با ساعت A به B رسید و اینکه دو ساعت هماهنگ لایت و هایلایت مو هستند اما ممکن رنگ مو است.

اگر بخواهند، فرض کنند که آنها (و کل جهان) با نصف سرعت نور در جهتی از A به B حرکت می کنند. آنها سپس خواهند گفت که نور برای رسیدن به B “تعقیب کراتینه مو شدید” داشت و خاموش کراتینه مو شدن آن سه برابر بیشتر از بازگشت طول کشید. این بدان معنی رنگ مو است که ساعت 1 و نیم بعد از ظهر به B رسیده رنگ مو است و ساعت B در مقایسه با ساعت A الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند رنگ مو است.

مدل رنگ مو اینستا : اگر آنها فرض کنند که با همان سرعت در جهت مخالف حرکت می کنند، به این نتیجه می رسند که سرعت ساعت B نیم دقیقه رنگ مو است. از این رو پاسخ آنها به این سوال که آیا دو رویبالیاژ مو داد در مکان‌های مختلف در یک زمان یا در زمان‌های مختلف اتفاق می‌افتند، به فرض آنها در مورد حرکت جهان به عنوان یک کل بستگی رنگ مو دارد.

یک بار دیگر فرض کنیم که A و B با ساعت ها و آینه هایشان با نیمی از سرعت نور در حرکت نسبی لایت و هایلایت مو هستند و در ظهر از هر دو ساعت از کنار هم عبور می کنند. در ساعت 12:02 توسط ساعت A ، فلاش نوری می فرستد که در ساعت 12:04 به B می رسد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه