نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل مو و رنگ سال

مدل مو و رنگ سال | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل مو و رنگ سال را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل مو و رنگ سال را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل مو و رنگ سال : دیگر یک پری نیست و دیگر هرگز بیش از یک فانی صرف نخواهد کراتینه مو شد. با این حال، پلی کروم هر جا که پروتئین تراپی مو بود یک پری پروتئین تراپی مو بود، و اگر چند قطره شبنم را در زیر نور مهتاب می خورد، هیچ کس هرگز او را ندید که این کار را انجام دهد. همانطور که آنها به سفر سرگردان خود ادامه بالیاژ مو دادند.

رنگ مو : همه به جز پلی کروم. اگرچه شیرین ترین و شادترین آنها پروتئین تراپی مو بود، اما بی پرواترین او نیز پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، لمس بیبی لایت مو کردن زمین سرد و مرطوب با انگشتان گلگونش حسی غیرعادی پروتئین تراپی مو بود. قبل از این که بفهمد کمان بلند کراتینه مو شده و در آسمان آبی موزون ناپدید کراتینه مو شده رنگ مو است، و اینجا پلی کروم بی پناه روی صخره ایستاده پروتئین تراپی مو بود، پارچه های گنگش مانند تار عنکبوت های درخشان در اطراف او شناور پروتئین تراپی مو بود و نه یک روح – پری یا فانی – تا به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل مو و رنگ سال

مدل مو و رنگ سال : پلی کروم حال و هوای شادی داشت و از طاق کمان تا زمین رقصید و خواهرانش را جرأت بیبی لایت مو کرد که او را دنبال کنند. آنها نیز با خنده و شادی با پاهای چشمک زن خود زمین را لمس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما همه دختران رنگین کمان می دانستند که این یک سرگرمی خطرناک رنگ مو است، بنابراین دوباره به سرعت از کمان خود بالا رفتند.

  رنگ مو مرواریدی روی موی مشکی

گمکراتینه مو شده اش را دوباره به دست آورد. تعظیم! “عزیز من!” او در حالی که اخمی از چهره زیبایش عبور می بیبی لایت مو کرد فریاد زد: “من دوباره گرفتار کراتینه مو شدم. این دومین بار رنگ مو است که بی احتیاطی من را روی زمین رها می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در حالی که خواهرانم به قصرهای آسمانی ما بازگشته اند. اولین بار از چند ماجراجویی دلپذیر لذت بردم، اما این کشوری تنها و متروک رنگ مو است و من بسیار ناراضی خواهم پروتئین تراپی مو بود.

تا زمانی که رنگین کمان من دوباره بیاید و بتوانم «67»صعود به کشتی اجازه دهید فکر کنم چه کاری بهتر رنگ مو است انجام نانو کراتین مو شود.” روی صخره صاف خم کراتینه مو شد، پارچه هایش را روی خود کشید و سرش را خم بیبی لایت مو کرد. در این موقعیت پروتئین تراپی مو بود که بتسی بابین از جاسوسی بیبی لایت مو کرد که او در امتبالیاژ مو داد مسیر سنگلاخی می آمد و هنک، شاهزاده خانم و شگی به دنبال او پروتئین تراپی مو بودند.

مدل مو و رنگ سال : دختر بلافاصله به سمت دختر درخشان رنگین کمان دوید و فریاد زد: “اوه، چه موجود دوست داشتنی و دوست داشتنی!” پلی کروم سر طلایی اش را بالا آورد. اشک در چشمان آبی او حلقه زده پروتئین تراپی مو بود. “من بدبخت ترین دختر تمام دنیا لایت و هایلایت مو هستم!” او گریه بیبی لایت مو کرد بقیه دورش جمع کراتینه مو شدند. شاهزاده خانم اصرار بیبی لایت مو کرد: “مشکلاتت را به ما بگو ای زیبا.” “من-من کمانم را گم بیبی لایت مو کرده ام!” گریه بیبی لایت مو کرد پلی کروم.

  رنگ مو یخی تکه ای

مرد پشمالو با لحنی دلسوزانه گفت: “من را ببر عزیزم.” “من تو را نمی خواهم!” پلی کروم فریاد زد و محکم پایش را کوبید. “من کمان بارانم را می خواهم .” «آه؛ این متفاوت رنگ مو است.» شگی گفت. اما سعی کن فراموشش کنی. وقتی جوان پروتئین تراپی مو بودم خودم برای رنگین کمان گریه می بیبی لایت مو کردم، اما نمی توانستم آن را داشته باشم. به نظر می رسد که شما نیز نمی توانید آن را داشته باشید.

پس لطفا گریه نکن.» پلی کروم با سرزنش به او نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “من تو را دوست ندارم.” «68» “نه؟” شگی پاسخ بالیاژ مو داد و آهنربای عشق را از جیبش بیرون کشید. “نه کمی؟ – فقط یک ذره شبیه؟” “بله بله!” در حالی که به طلسم مسحور نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: پلی کروم، دستانش را از حالت خلسه در هم گره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. “دوستت دارم، مرد پشمالو!” او با خونسردی گفت: «البته که می کنی. اما من هیچ اعتباری برای آن قائل نیستم.

این جذابیت قوی آهنربای عشق رنگ مو است. اما تو کاملا تنها و بی دوست به نظر میرسی، رنگین کمان کوچولو. آیا نمی‌خواهی به حزب ما بپیوندی تا زمانی که دوباره پدر و خواهرت را پیدا کنی؟» “کجا میری؟” او پرسید. بتسی در حالی که دست او را گرفت گفت: «ما فقط این را نمی دانیم. اما ما در حال تلاش برای یافتن برادر گمکراتینه مو شده شگی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که توسط پادشاه وحشتناک متال اسیر کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ مو فانتزی مرواریدی

مدل مو و رنگ سال : آیا با ما نمی آیی و به ما کمک نمی کنی؟» پلی کروم از یکی به دیگری از مهمانی عجیب و غریب مسافران نگاه می بیبی لایت مو کرد و ناگهان لبخندی حیرت انگیز صورتش را روشن بیبی لایت مو کرد. یک الاغ، یک خدمتکار فانی، یک شاهزاده خانم رز و یک مرد پشمالو! او فریاد زد. اگر قصد رویارویی با روگدو را دارید، مطمئناً به کمک نیاز دارید. “پس او را می شناسی؟” از بتسی پرسید. “نه، در واقع. غارهای روگدو زیر سطح زمین لایت و هایلایت مو هستند.

جایی که هیچ رنگین کمانی هرگز نمی تواند به آن نفوذ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما من در مورد پادشاه فلزی شنیده ام. او را پادشاه نوم نیز می نامند، می دانید، و او برای بسیاری دردسر ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. «69»مردم – فانی و پری – در زمان او، گفت: “پس از او می ترسی؟” پرنسس با نگرانی پرسید. پلی کروم با افتخار گفت: “هیچ کس نمی تواند به دختر رنگین کمان آسیب برساند.” “من یک پری آسمان لایت و هایلایت مو هستم.” بتسی سریع گفت: «سپس، شما می‌توانید راه غار روگدو را به ما بگویید.» پلی کروم با تکان بالیاژ مو دادن سرش گفت: «نه، این کاری رنگ مو است که من نمی توانم انجام دهم.

اما من با کمال میل با شما همراه خواهم کراتینه مو شد و به شما کمک خواهم بیبی لایت مو کرد تا مکان را جستجو کنید.” این وعده همه سرگردانان را خوشحال بیبی لایت مو کرد و پس از اینکه مرد پشمالو دوباره مسیر را پیدا بیبی لایت مو کرد، با روحیه شادتری شروع به حرکت در آن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دختر رنگین کمان به آرامی بر فراز مسیر صخره ای رقصید، دیگر غمگین نپروتئین تراپی مو بود، اما با چهره های زیبایش که در لبخندها حلقه زده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو شکلاتی فندقی

شگی بعد آمد، پیوسته راه می رفت و گهگاهی از شاهزاده رز حمایت می بیبی لایت مو کرد، که او را دنبال می بیبی لایت مو کرد. بتسی و هنک عقب را بالا آوردند، و اگر از راه رفتن خسته کراتینه مو شد. دختر بر پشت هنک نشست و اجازه بالیاژ مو داد الاغ کوچک تنومند او را برای مدتی حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شب هنگام به درختانی رسیدند که در کنار نهر کوچکی روییده پروتئین تراپی مو بودند و در اینجا اردو زدند و تا صبح رنگ مو استراحت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل مو و رنگ سال : سپس به راه افتادند و میوه‌ها و توت‌ها را اینجا و آنجا پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که گرسنگی بتسی، شگی و هنک را برطرف می‌بیبی لایت مو کرد، به طوری که آنها از سهم خود راضی پروتئین تراپی مو بودند. بتسی را شگفت زده بیبی لایت مو کرد که شاهد مشارکت رز پرنسس از آنها پروتئین تراپی مو بود «70»غذا، زیرا او را یک پری می دانست. اما هنگامی که او این را به پلی کروم گفت، دختر رنگین کمان توضیح بالیاژ مو داد که وقتی اوزگا از پادشاهی رز خود بیرون رانده کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱