↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو برای پاییز

مدل رنگ مو برای پاییز | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو برای پاییز را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو برای پاییز را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو برای پاییز : پادشاهی، جنگجویان من، هزار هزار، مسلح به فولاد درخشان، پادشاهی تو را زیر پا می‌گیرند، من خودم آن سر تو را زیر پاهایم له خواهم بیبی لایت مو کرد.» نتیجه این تهدیدها پیگرد فوری جنگ پروتئین تراپی مو بود و ارجاسپ برای شتابزدگی به ایران زمانی را از دست نبالیاژ مو داد. غارت و ویرانی مسیر او را مشخص بیبی لایت مو کرد، روستاها همه در شعله های آتش، کاخ غرور، تخت کم ارتفاع و برج رفیع پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : اما پس از زمانها بت پرستی و ایمان بت پرستی پدید آمد و نام او در پرستش مخلوقات گم کراتینه مو شد. گشتاسپ از همسرش کتابون، دختر پادشاه روم، دو پسر به نام‌های اسفندیار و باشوتان داشت که به دلیل تقوا و ارادت به خداوند متعال قابل توجه پروتئین تراپی مو بودند. از آنجایی که پادشاه بزرگ پروتئین تراپی مو بود، همه حاکمان کوچک به او خراج می بالیاژ مو دادند.

مدل رنگ مو برای پاییز

مدل رنگ مو برای پاییز : در آنجا در سلول انفرادی باقیمانده عمر خود را وقف نماز و عبادت خدا بیبی لایت مو کرد. دوره حکومت لوهوراسپ صد و بیست سال به طول انجامید حاکمان پیشین خدایی را می پرستیدند که به وسیله او تاج هایشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد تا مردم را از ستمگران حفظ کنند. او را خدمت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به خوبی او اعتراف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – زیرا برای او پاک، تغییرناپذیر، قدوس! آنها عظمت و قدرت زمینی خود را مدیون پروتئین تراپی مو بودند.

به جز ارجاسپ، فرمانروای چین و ماچین، که ارتشش از دیوها، پریس و مردان تشکیل می کراتینه مو شد. چون او را از اهميت برتر مي‌دانست، سالانه هداياي خراجي را برايش مي‌فرستاد. در آن روزگاران زردشت گوبر زندگی می بیبی لایت مو کرد که در علم الهی بسیار کارآمد پروتئین تراپی مو بود. و شاه پس از انتظار گشتاسپ، از علم و تقوای او بسیار خشنود کراتینه مو شد و او را به اعتماد خود گرفت.

  رنگ مو فندقی با دکلره

فیلسوف عقاید آتش پرستان را برای او شرح بالیاژ مو داد و با هنر خود درختی را در جلوی خانه گشتاسپ پرورش بالیاژ مو داد که در شاخ و برگ و شاخه های آن زیبا پروتئین تراپی مو بود و هر که از برگ های آن درخت بخورد در اسرار دانا و کامل کراتینه مو شد. از جهان آینده، و کسانی که از میوه آن خوردند، در حکمت و قدوسیت کامل کراتینه مو شدند. در اثر بیماری لهوراسپ که نزدیک به مرگ پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو برای پاییز : زردشت به منظور امبالیاژ مو داد رسانی به بلخ رفت و با خوشحالی موفق کراتینه مو شد او را به سلامت بازگرداند. پس از بازگشت، او مورد لطف بیشتری از سوی گشتاسپ قرار گرفت، که بلافاصله پس از آن شاگرد او کراتینه مو شد. سپس زردشت به او گفت که او پیامبر خدرنگ مو است و قول بالیاژ مو داد که به او معجزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت که به بهشت ​​و جهنم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. او می توانست هر کسی را با دعا به بهشت ​​بفرستد.

و هر کس را که بر او خشم می گرفت، می توانست به جهنم بفرستد. او هفت عمارت نواحی آسمانی و تخت های یاقوت کپروتئین تراپی مو بود را دیده پروتئین تراپی مو بود و تمام اسرار بهشت ​​توسط فرشته خادمش به او آشکار کراتینه مو شد. او گفت که کتاب مقدس به نام زنداوستا از بالا به صراحت برای او نازل کراتینه مو شده رنگ مو است و اگر گشتاسپ از احکام آن جلد مبارک پیروی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به سعادت آسمانی خواهد رسید.

گشتاسپ به آسانی به اصول خود گروید و از پرستش خالص خدا برای دین آتش پرستان چشم پوشی بیبی لایت مو کرد. فیلسوف در ادامه گفت که نردبانی آماده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که با آن به بهشت ​​عروج بیبی لایت مو کرده و خدای تعالی را دیده پروتئین تراپی مو بود. این امر باعث کراتینه مو شد که مرید بیشتر مطیع زردشت باکراتینه مو شد. روزی از گشتاسپ پرسید که چرا به ارجاسپ ادای احترام بیبی لایت مو کردی؟ او گفت: “خدا در کنار توست.

  نمونه رنگ موی عسلی روشن

و اگر بخواهی قلمرو را گسترش دهی، ممکن رنگ مو است کل کشور چین به راحتی فتح نانو کراتین مو شود.” گشتاسپ از این سرزنش شرمنده کراتینه مو شد و برای بازگرداندن شخصیت خود، فرستاده ای به ارجاسپ فرستاد و در آن گفت: «پادشاهان سابق که به تو خراج می بالیاژ مو دادند، فقط از ترس این کار را می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما اکنون امپراتوری از آن من رنگ مو است، و این اراده من رنگ مو است.

و من این قدرت را دارم که در آینده در مقابل پرداخت آن مقاومت کنم.» این نامه باعث آزار ارجاسپ کراتینه مو شد. که بی درنگ گمان برد که آتش پرست زردشت ذهنش را مسموم بیبی لایت مو کرده و او را از آیین پاک و دیرینه خود اغوا بیبی لایت مو کرده و می خواهد او را دور بزند و به ویرانی برساند. او چنین پاسخ بالیاژ مو داد: معلوم رنگ مو است که اکنون راه ررنگ مو است را رها بیبی لایت مو کردی و خود را در تاریکی گرفتار بیبی لایت مو کردی.

مدل رنگ مو برای پاییز : هدایت کننده ای از صفات ابلیس انتخاب بیبی لایت مو کردی که با هنر جادوگری تو را از عبادت اغوا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. از خدای حقیقی، از آن خدایی که پادشاهی و عظمت تو را به تو بالیاژ مو داد. پدرت از خدا ترسید و درویش مقدس کراتینه مو شد، در حالی که راه خود را در شرارت و بی تقوایی گم بیبی لایت مو کردی. عبادت حق را بکن و با تمام شیاطینم با کار کفرآمیز تو مخالفت کن، یکی دو ماه دیگر با آتش و شمشیر وارد پادشاهی تو خواهم کراتینه مو شد و اقتدار تو و تو را از بین خواهم برد.

  رنگ موی پلاتینه شماره ۱۰

تو را نصیحت خواهم بیبی لایت مو کرد، تحت تأثیر مشاور بدکار قرار نگیر اما به اعمال مذهبی قبلی خود بازگرد. ارجاسپ این نامه را توسط دو نفر از شیاطین خود که با جادوگری آشنا پروتئین تراپی مو بودند فرستاد. و هنگامی که به دست گشتاسپ تسلیم کراتینه مو شد، شورایی برای بررسی محتوای آن تشکیل کراتینه مو شد که زردشت فوراً به آن فراخوانده کراتینه مو شد.

جاماسپ، وزیر، گفت که این موضوع نیاز به تفکر عمیق رنگ مو دارد و احتیاط زیادی در قالب بندی یک پاسخ ضروری رنگ مو است. اما زردشت مشاهده بیبی لایت مو کرد که تنها پاسخ واضح رنگ مو است – چیزی جز جنگ نمی‌توان تصور بیبی لایت مو کرد. در این لحظه اسفندیار با شجاعت به رهبری لشکر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد، اما زریر، عمویش، به دلیل جوانی بسیار با او مخالفت بیبی لایت مو کرد و پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که خود فرماندهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو برای پاییز : که گشتاسپ با آن موافقت بیبی لایت مو کرد و دو فرستاده دیو از کار برکنار کراتینه مو شدند. پاسخ به اختصار چنین پروتئین تراپی مو بود: فخر تو این رنگ مو است که در دو ماه کوتاه کشورم را ویران خواهی بیبی لایت مو کرد، امپراتوری ایران را با آتش و شمشیر می‌کوبی، اما بر خود ویرانی انباشته نکن، مکث کن پیش از آنکه غرورت تو را به سوی تباهی شتاب دهد. من گنج‌های بی‌شماری را باز خواهم بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه