نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه : موهای او چنان مجلل و بلند پروتئین تراپی مو بود که با ریختن آن‌ها از بالکن به پایین سرازیر می‌کراتینه مو شد. و پس از بستن قسمت بالایی به یک حلقه، از زال خورنگ مو است که سر دیگر را بگیرد و سوار نانو کراتین مو شود. او با شور و اشتیاق درختان مشک دار را بوسید و به سرعت توسط آنها بالا رفت. سپس دست در دست در داخل اتاق‌ها با ظرافت رد کراتینه مو شدند.

رنگ مو : جرأت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند در برابر یک دلبستگی مضحک اعتراض کنند. “چه! حس شرمندگی را از دست بالیاژ مو دادی، همه ارزش نامت را از دست بالیاژ مو دادی! که تو، در زیبایی برتر، از هر زبانی که موضوع ثابت رنگ مو است، باید انتخاب کنی، و به قول دیگری. شیر دهی یک پرنده کولایت و هایلایت مو هستانی! موجودی هرگز قبلاً دیده کراتینه مو شده رنگ مو است، کدام مادر انسانی هرگز به بار نیامده رنگ مو است!

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه : هر کلمه ای را با ذوق می نوشید و احساس می بیبی لایت مو کرد که دل خود را به تحسین و عشق گرم می بیبی لایت مو کرد. او پس از آن پر از احساس، خصوصی به خادمینش گفت: تنها برای تو راز قلبم را آشکار می کنم ، تنها به تو اعتراف می کنم به احساسات عمیق روح اسیر خود. راز من را بدان، اکنون به من کمک کن، و غم های ترکیده قلبم را آرام کن.» حاضران از این اعتراف و التماس مبهوت کراتینه مو شدند.

و آیا می توان قفل های هولناک سن، قلبی جوانی مانند تو را درگیر بیبی لایت مو کرد ؟ ؟” این تظاهرات خشونت آمیز بیشتر برای برانگیختن خشم رودابه حساب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا اینکه او را وادار به تغییر عقیده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این کار را بیبی لایت مو کرد. اما او خشم خود را فروکش بیبی لایت مو کرد، و دوباره در شور و شوق خود ساکن کراتینه مو شد. “وابستگی من ثابت کراتینه مو شد، انتخاب من ساخته کراتینه مو شد، و آنگاه که دلها به عبادت به بند کشیده کراتینه مو شد.

  مدل زیبای رنگ مو زنانه

نه کیزار و نه فغفور را می خواهم ببینم، و نه پادشاه ایران را با جواهرات و طلا، همه را، همه را که من نفرت دارم، جز انتخاب قلبم، و هرگز نمی توانم از تصویر محبوبش جدا شوم، او را پیر یا جوان بنامم، تلاشی بی ثمر برای ریشه کن بیبی لایت مو کردن آرزویی که باید برای همیشه دوستش داشته باشم؛ او را پیر خطاب کن.

او را جوان بنام، چه کسی می تواند اشتیاق را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ او همیشه حاضر و دوست داشتنی به روح من وارد می نانو کراتین مو شود. “من برای او وجود دارم – او را به تنهایی می پرستم، و قلبم باید خون نانو کراتین مو شود تا زمانی که او را مال خودم بخوانم.” به محض اینکه خدمتگزاران دریافتند که وابستگی رودابه عمیقاً ثابت کراتینه مو شده رنگ مو است و نباید حذف نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه : هدف خود را تغییر بالیاژ مو دادند و مطیع خورنگ مو استه‌های او کراتینه مو شدند و مشتاق پروتئین تراپی مو بودند که هر اقدامی را که ممکن رنگ مو است زال و معشوقه‌شان را به هم نزدیک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دنبال کنند. رودابه از این اثبات احترام آنها خوشحال کراتینه مو شد. فصل بهار پروتئین تراپی مو بود و خادمان به سمت توقفگاه زال در همسایگی شهر تعمیر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. به نظر می‌رسید شغل آنها جمع‌آوری گل رز در کناره‌های عاشقانه یک جوی آب شفاف پروتئین تراپی مو بود.

و وقتی عمداً در مقابل خیمه زال سرگردان کراتینه مو شدند، او آنها را مشاهده بیبی لایت مو کرد و از دوستانش پرسید که چرا فکر می‌کنند در باغ او گل رز جمع می‌کنند. به او گفته کراتینه مو شد که آنها دخترانی پروتئین تراپی مو بودند که ماه کابلستان از قصر محراب برای جمع آوری گل رز فرستاده پروتئین تراپی مو بود، و با شنیدن این حرف قلبش متاثر کراتینه مو شد. او برخرنگ مو است و برای سرگرمی به راه افتاد و مسیر رودخانه را حفظ بیبی لایت مو کرد و به دنبال آن خدمتکاری با کمان آمد.

  مدل رنگ مو برای خانم های سبزه

او از دختران دور نپروتئین تراپی مو بود که پرنده ای از آب بیرون آمد و با تیری به بال آن شلیک بیبی لایت مو کرد. پرنده در نزدیکی گلابگیرها افتاد و زال به خدمتکارش دستور بالیاژ مو داد که آن را نزد او بیاورد. خادمان رودابه فرصت را از دست نبالیاژ مو دادند، چون او به آنها نزدیک کراتینه مو شد تا بپرسد تیرانداز کیست. خدمتکار پاسخ بالیاژ مو داد: «نمیدانید که این نیمروز، پسر سام رنگ مو است، و همچنین به نام درنگ مو استان، بزرگترین جنگجوی شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

در این هنگام دختران لبخندی زدند و گفتند که آنها نیز به یک ستاره در کاخ محراب تعلق تمام دکلره مو دارند – و نه از ارزش پایین. «ما از کابل نزد پادشاه زابلستان آمده‌ایم، و اگر زال و رودابه هم رتبه باشند، ممکن رنگ مو است لبهای یاقوت او با او آشنا شوند و پیوند مورد آرزویشان محقق نانو کراتین مو شود». وقتی خادم برگشت، فوراً از گفتگوی انجام کراتینه مو شده به زال مطلع کراتینه مو شد و در نتیجه هدایایی تهیه کراتینه مو شد.

آنها که گلاب جمع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند آمدند – با گوهرهای گرانبها – و لباسهای افتخاری برگشتند . و دو حلقه انگشت روشن مخفیانه برای شاهزاده خانم فرستاده کراتینه مو شد. آنگاه خادمان رودابه از موفقیت ساختگی خود شادمان کراتینه مو شدند و گفتند که شیر به زحمت آنها رسیده رنگ مو است. با این حال خود رودابه در این مورد ترس هایی داشت.

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه : او مشتاقانه به دنبال شناخت دقیق ظاهر شخصی زال پروتئین تراپی مو بود و خوشبختانه با توصیفی که دریافت بیبی لایت مو کرد، گرم ترین امیدهای او محقق کراتینه مو شد. اما یک مشکل باقی ماند – آنها چگونه ملاقات می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ چگونه می‌توانست با چشمان خود مردی را ببیند که او را با چنین رنگ‌های درخشانی به تصویر کشیده پروتئین تراپی مو بود؟ دستیاران او که به اندازه کافی در دسیسه مهارت داشتند.

  رنگ مو بلوند شکلاتی تیره

به زودی ابزاری برای ارضای خورنگ مو استه های او ابداع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خلوتگاه زیبای روستایی در موقعیتی محصور وجود داشت که آپارتمانهای آن با تصاویر مردان بزرگ تزیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به زیباترین وجه تزیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. رودابه به این مکان مورد علاقه بازنشسته کراتینه مو شد و با شکوه‌ترین لباس‌ها در انتظار آمدن زال پروتئین تراپی مو بود که پیش از این خادمانش از او دعوت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا به محض غروب خورشید در آنجا تعمیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

با نزدیک کراتینه مو شدن او، سایه های غروب در حال افتادن پروتئین تراپی مو بود، و شاهزاده خانم شیفته از بالکن خود به او خطاب بیبی لایت مو کرد: «خوشبختی همیشه بر تو باد، تو که ویژگی‌های شفافت این شب غم‌انگیز را مثل روز روشن می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، عطرش نسیم را معطر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تو که بی‌توجه به خستگی، با پای پیاده آمده‌ای تا مرا ببینی.» با شنیدن صدای شیرینی، نگاهش را بلند بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو فیس فریم موی کوتاه : چهره ای درخشان را در بالکن دید و به چشم زیبا گفت: “چقدر امیدوار پروتئین تراپی مو بودم که بهشت ، در جایی مخفی، جذابیت های تو را به من نشان دهد، و تو آرزوی روزی بسیاری را به قلبم بخشیده ای؛ زیرا اکنون صدای لطیف تو را می شنوم، و اکنون تو را می بینم – دوباره صحبت کن! آزادانه با گوش دلخواه صحبت کن و هر آرزویی را که به دست آورده ای.» هیچ کلمه ای از رودابه گم نکراتینه مو شد و او به زودی به هدف خود رسید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه