↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی : مونچکین پیر بلافاصله زنده کراتینه مو شد و با تعظیم کم به جادوگر گفت: “مرسی.” اما حالا اوجو هجوم آورد و با خوشحالی آغوشش را برای عمویش انداخت و پیرمرد برادرزاده کوچکش را با مهربانی در آغوش گرفت و موهایش را نوازش بیبی لایت مو کرد و اشک های پسر را با دستمال پاک بیبی لایت مو کرد، زیرا اوجو از خوشحالی خالص گریه می بیبی لایت مو کرد. اوزما جلو آمد تا به آنها تبریک بگوید. کار سخت پروتئین تراپی مو بود.

مو : جایی که او اکنون در آنجرنگ مو است، و چهار کتری او از بین رفته و کتاب دستور العمل های او سوخته رنگ مو است. همچنین مجسمه های مرمری عمویت و مارگولوت را به اینجا آورده ام. که در اتاق کناری ایستاده اند.” همه آنها از این اعلامیه بسیار شگفت زده کراتینه مو شدند. “اوه، بگذار را ببینم! بگذار فوراً او را ببینم، لطفا!” اوجو مشتاقانه گریه بیبی لایت مو کرد. اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: “یک لحظه صبر کن، زیرا من چیز دیگری برای گفتن دارم.

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی : من هرگز نمی‌توانم چیزهایی را که شعبده‌باز کج‌رو برایشان فرستاده پروتئین تراپی مو بود، دریافت کنم؛ و بنابراین، اگر شش سال منتظر بمانم تا او «پودر زندگی» را بسازد، نانکی نمی‌تواند نجات یابد. اوزما لبخند زد. او گفت: “دکتر پیپت دیگر پودر زندگی نخواهد ساخت، به شما قول می دهم.” “من به دنبال او فرستادم و او را به این قصر آوردم.

هیچ اتفاقی که در سرزمین اوز می افتد از توجه جادوگر خردمند ما، گلیندا خوب نمی افتد. او همه چیز را در مورد جادوگری دکتر پیپت می دانست. و اینکه چگونه گربه شیشه ای و دختر تکه تکه را زنده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و تصادف برای عنک نانکی و مارگولوت، و تلاش اوجو و سفر او با دوروتی. بنابراین او به دنبال جادوگر ما فرستاد و به او دستور بالیاژ مو داد که چه کاری انجام دهد. فعلاً قرار رنگ مو است.

  رنگ مو شرابی بادمجانی تیره

در این قصر اتفاقی بیفتد و مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که “چیزی” همه شما را خوشحال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صندلی او، “شما می توانید به دنبال من به اتاق بعدی.” فصل بیست و هشتم جادوگر فوقالعادهی شهر اوز وقتی اوجو وارد اتاق کراتینه مو شد سریع به سمت مجسمه عنک نونکی دوید و صورت مرمری را با محبت بوسید. او با هق هق گفت: “من تمام تلاشم را بیبی لایت مو کردم، Unc، اما فایده ای نداشت!” سپس عقب کشید.

به اطراف اتاق نگاه بیبی لایت مو کرد، و منظره شرکت مونتاژ کراتینه مو شده کاملاً او را شگفت زده بیبی لایت مو کرد. جدا از مجسمه‌های مرمری عنک نونکی و مارگولوت، گربه شیشه‌ای آنجا پروتئین تراپی مو بود، روی یک فرش جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ووزی آنجا پروتئین تراپی مو بود، روی پاهای چهارگوش عقبش نشسته پروتئین تراپی مو بود و با علاقه جدی به صحنه نگاه می بیبی لایت مو کرد. و مرد پشمالو، با کت و شلواری از ساتن سبز نخودی پشمالو، و پشت میز جادوگر کوچک نشسته پروتئین تراپی مو بود که بسیار مهم به نظر می رسید.

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی : گویی خیلی بیشتر از چیزی که می خورنگ مو است بگوید می دانست. آخر از همه، دکتر پیپت آنجا پروتئین تراپی مو بود، و شعبده باز کج روی یک صندلی نشسته پروتئین تراپی مو بود، به نظر بسیار افسرده به نظر می رسید اما چشمانش را به شکل بی جان همسرش مارگولوت دوخته پروتئین تراپی مو بود، همسرش که عاشقانه دوستش داشت اما اکنون می ترسید به دست او گم نانو کراتین مو شود.

  نحوه درست كردن رنگ مو طبيعي

او برای همیشه اوزما صندلی را گرفت که جلیا جمب آن را برای فرمانروا به جلو می چرخاند، و پشت او مترسک، مرد چوب حلبی و دوروتی و همچنین شیر ترسو و ببر گرسنه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. جادوگر اکنون برخرنگ مو است و تعظیم پایینی به اوزما و تعظیم دیگری که کمتر متمایز پروتئین تراپی مو بود به شرکت مونتاژ کراتینه مو شده انجام بالیاژ مو داد. او گفت: «خانم‌ها و آقایان و جانوران، من التماس می‌کنم اعلام کنم.

که حاکم مهربان ما به من اجازه بالیاژ مو داده رنگ مو است که از دستورات جادوگر بزرگ، گلیندا خوب، که دستیار فروتن او لایت و هایلایت مو هستم، اطاعت کنم. ما دریافتیم که شعبده باز کج برخلاف قانون در هنرهای جادویی خود افراط بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، بنابراین، به موجب فرمان سلطنتی، من بدین وسیله او را از تمام قدرت انجام جادو در آینده سلب می کنم. طولانی تر حتی کج، اما مردی مانند مردان دیگر.” وقتی این کلمات را تلفظ بیبی لایت مو کرد، جادوگر دستش را به سمت دکتر پیپت تکان بالیاژ مو داد.

فوراً هر اندام کجی صاف کراتینه مو شد و کامل کراتینه مو شد. شعبده باز سابق، با فریادی از خوشحالی، از جای خود بلند کراتینه مو شد، با تعجب به خود نگاه بیبی لایت مو کرد و سپس روی صندلی خود افتاد و با علاقه ای شیفته جادوگر را تماشا بیبی لایت مو کرد. جادوگر ادامه بالیاژ مو داد: “گربه شیشه ای، که دکتر پیپت به طور غیرقانونی ساخته رنگ مو است، گربه ای زیبا رنگ مو است، اما مغز صورتی اش آن را چنان مغرور بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که برای همه همراهی ناپسند پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ مو فقط جلو سر

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی : بنابراین روز پیش من مغزهای صورتی را برداشتم. و آنها را با گربه های شفاف جایگزین بیبی لایت مو کرد و اکنون گربه شیشه ای آنقدر متواضع و خوش رفتار رنگ مو است که اوزما تصمیم گرفته رنگ مو است که او را به عنوان حیوان خانگی در قصر نگه رنگ مو دارد.” گربه با صدایی آرام گفت: «از شما متشکرم. جادوگر ادامه بالیاژ مو داد: “ووزی خود را یک ووزی خوب و یک دوست وفادار ثابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است”، “بنابراین ما او را به خاندان سلطنتی می فرستیم.

جایی که او در تمام عمرش مراقبت و غذای فراوان خواهد داشت.” ووزی گفت: “بسیار واجب رنگ مو است.” “این کتک خوردن در یک جنگل تنها و گرسنگی رنگ مو است.” جادوگر ادامه بالیاژ مو داد: «در مورد دختر تکه‌کاری، او از نظر ظاهری آنقدر باهوش و خوش خلق رنگ مو است که فرمانروای مهربان ما قصد رنگ مو دارد او را به‌عنوان یکی از کنجکاوی‌های سرزمین کنجکاو اوز با دقت حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ممکن رنگ مو است.

فرمول رنگ مو بدون دکلره روی موی مشکی : در قصر یا هر کجا که بخواهد زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خادم کسی نباکراتینه مو شد جز خودش.» اسکرپس گفت: «اشکال نرنگ مو دارد. جادوگر کوچولو ادامه بالیاژ مو داد: “همه ما به اوجو علاقه مند پروتئین تراپی مو بوده ایم، زیرا عشق او به عموی بدبختش باعث کراتینه مو شده رنگ مو است که شجاعانه با انواع خطرات روبرو نانو کراتین مو شود تا بتواند او را نجات دهد. پسر مونچکین دارای شخصیتی وفادار و سخاوتمند رنگ مو است. قلب و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن به زبان آورد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه