↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مسی طلایی

رنگ مو مسی طلایی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مسی طلایی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مسی طلایی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مسی طلایی : پسر کوچولوی مونچکین هرگز نشنیده پروتئین تراپی مو بود که کسی در سرزمین اوز بمیرد، اما می‌دانست که می‌توان درد زیادی را متحمل کراتینه مو شد. بزرگترین ترس او در این زمان این پروتئین تراپی مو بود که همیشه در برگ زیبا زندانی بماند و دیگر نور روز را نبیند. هیچ صدایی از برگ به او نرسید. همه جا سکوت کراتینه مو شدیدی پروتئین تراپی مو بود اوجو به این فکر بیبی لایت مو کرد که آیا اسکراپس فریاد زدنش را متوقف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است یا چین های برگ مانع از شنیدن او کراتینه مو شده رنگ مو است.

مو : زیرا به من گفته رنگ مو است که اوزما، دختر حاکم ما، بسیار دوست‌داشتنی و مهربان رنگ مو است و سعی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند به همه کسانی که در مشکل لایت و هایلایت مو هستند کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما آنها می‌گویند. خطرات زیادی در کمین جاده به سمت شهر پری بزرگ رنگ مو است، بنابراین ما باید بسیار مراقب باشیم.» گربه شیشه ای با صدایی عصبی گفت: “امیدوارم هیچ چیز مرا بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” من کمی شکننده لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مو مسی طلایی

رنگ مو مسی طلایی : اوجو در حالی که به بالا و پایین جاده نگاه می بیبی لایت مو کرد، گفت: “من در تعجبم که از کدام طرف باید رفت.” “به کجا مقید لایت و هایلایت مو هستی؟” ووزی پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: شهر زمرد. ووزی گفت: “پس به غرب برو.” “من این جاده را به خوبی می شناسم، زیرا زنبورهای زیادی را در آن تعقیب بیبی لایت مو کرده ام.” آیا تا به حال به شهر زمرد رفته اید؟ ضایعات پرسید.

من ذاتاً بسیار خجالتی لایت و هایلایت مو هستم، همانطور که ممکن رنگ مو است متوجه کراتینه مو شده باشید، بنابراین زیاد در جامعه اختلاط نبیبی لایت مو کرده ام.” “از مردها می ترسی؟” از دختر تکه تکه پرسید. ووزی گفت: “من؟ با غرغر دلخراش – غرغر وحشتناک و لرزان من؟ نباید بگویم. من از هیچ چیز نمی ترسم.” اوجو آهی کشید: “کاش می توانستم همین را بگویم.” “فکر نمی‌کنم وقتی به شهر زمردی می‌رسیم نیازی به ترس نداشته باشیم.

  رنگ مو مش با زمینه قهوه ای

می دانید، و نمی توانم بسیاری از ضربه های سخت را تحمل کنم. دختر تکه تکه گفت: “اگر چیزی رنگ تکه های دوست داشتنی من را محو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قلبم را می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” اوجو به او یادآوری بیبی لایت مو کرد: “مطمئن نیستم که تو دل داری.” ضایعات ادامه بالیاژ مو داد: “پس پنبه ام را می شکست.” “فکر می کنی همه رنگ های سریع لایت و هایلایت مو هستند، اوجو؟” او با نگرانی پرسید. او پاسخ بالیاژ مو داد: “وقتی می دوید.

آنها به اندازه کافی سریع به نظر می رسند.” و سپس در حالی که به جلوی آنها نگاه می بیبی لایت مو کرد، فریاد زد: “اوه، چه درختان دوست داشتنی!” آنها مطمئناً زیبا پروتئین تراپی مو بودند و مسافران با عجله به جلو می رفتند تا آنها را از نزدیک ببینند. اسکرپس گفت: «چرا، آنها اصلاً درخت نیستند. “آنها فقط گیاهان هیولایی لایت و هایلایت مو هستند.” این همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که آنها واقعاً پروتئین تراپی مو بودند: انبوهی از برگ‌های پهن بزرگ که از زمین به سمت هوا بلند می‌کراتینه مو شدند.

تا اینکه دو برابر بالای سر دختر تکه‌کاری که کمی بلندتر از اوجو پروتئین تراپی مو بود، بلند کراتینه مو شدند. گیاهان در دو طرف جاده ردیف‌هایی را تشکیل می‌بالیاژ مو دادند و از هر گیاه یک دوجین یا بیشتر از برگ‌های پهن بزرگ بلند می‌کراتینه مو شد که به طور مداوم از این طرف به آن طرف می‌تابیدند، اگرچه هیچ بادی نمی‌وزید. اما کنجکاوترین چیز در مورد تاب خوردن برگ ها رنگ آنها پروتئین تراپی مو بود. به نظر می‌رسید که آن‌ها پایه‌ای کلی از آبی داشتند.

  ترکیب رنگ موی کنفی یخی

رنگ مو مسی طلایی : اما اینجا و آنجا رنگ‌های دیگری در آبی می‌درخشیدند – زردهای زیبا که به صورتی، بنفش، نارنجی و مایل به قرمز تبدیل می‌کراتینه مو شدند، با رنگ‌های قهوه‌ای و خاکستری هشیارتر مخلوط می‌کراتینه مو شدند. نوار در هر نقطه از برگ و سپس ناپدید می نانو کراتین مو شود، تا با رنگ دیگری با شکل متفاوت جایگزین نانو کراتین مو شود. رنگ‌آمیزی متغییر برگ‌های بزرگ بسیار زیبا پروتئین تراپی مو بود، اما گیج‌کننده نیز پروتئین تراپی مو بود، و تازگی این صحنه مسافران ما را به صف گیاهان نزدیک می‌بیبی لایت مو کرد.

جایی که ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و با علاقه به تماشای آنها می‌نشستند. ناگهان یک برگ از حد معمول خم کراتینه مو شد و دختر تکه تکه را لمس بیبی لایت مو کرد. به سرعت او را در آغوش خود گرفت و کاملاً او را در چین های ضخیم خود پوشاند و سپس روی ساقه اش تاب خورد. “چرا، او رفته رنگ مو است!” اوجو با تعجب نفسش را بیرون بالیاژ مو داد و با دقت گوش بالیاژ مو داد و فکر بیبی لایت مو کرد که می تواند فریادهای خفه کراتینه مو شده ضایعات را بشنود که از مرکز برگ تا کراتینه مو شده می آید.

اما قبل از اینکه فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند برای نجات او چه کاری باید انجام دهد، برگ دیگری خم کراتینه مو شد و گربه شیشه ای را گرفت و در اطراف موجود کوچک غلتید تا کاملاً پنهان کراتینه مو شد و سپس دوباره روی ساقه اش صاف کراتینه مو شد. ووزی فریاد زد: مواظب باش. “دور! سریع بدو، وگرنه گم کراتینه مو شدی.” اوجو برگشت و ووزی را دید که به سرعت در جاده می دوید. اما آخرین برگ از ردیف گیاهان، جانور را حتی در حالی که می دوید، گرفت و فوراً از دیدگان ناپدید کراتینه مو شد.

پسر فرصتی برای فرار نداشت. نیم دوجین از برگهای بزرگ از جهات مختلف به سمت او خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و همانطور که ایستاده پروتئین تراپی مو بود تردید داشت یکی از آنها او را در آغوش گرفت. در یک لحظه او در تاریکی پروتئین تراپی مو بود. سپس احساس بیبی لایت مو کرد که به آرامی بلند کراتینه مو شده تا در هوا تاب می خورد و چین های برگ از هر طرف او را در آغوش گرفته پروتئین تراپی مو بودند. در ابتدا برای فرار به سختی تلاش بیبی لایت مو کرد و با عصبانیت فریاد

  رنگ مو مرواریدی پوست پیازی

رنگ مو مسی طلایی : اما نه مبارزه و نه اعتراض هیچ تأثیری نداشت. برگ او را محکم نگه داشت و او یک زندانی پروتئین تراپی مو بود. سپس اوجو خود را ساکت بیبی لایت مو کرد و سعی بیبی لایت مو کرد فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. یأس بر او ناامید کراتینه مو شد وقتی به یاد آورد که تمام گروه کوچکش اسیر کراتینه مو شده رنگ مو است، حتی همانطور که او پروتئین تراپی مو بود، و کسی نپروتئین تراپی مو بود که آنها را نجات دهد. او با بدبختی گریه بیبی لایت مو کرد: «شاید انتظارش را داشتم. “من اوجو بدشانس لایت و هایلایت مو هستم و مطمئناً اتفاق وحشتناکی برای من رخ می دهد.

به برگی که او را نگه داشت فشار بالیاژ مو داد و متوجه کراتینه مو شد که نرم، اما ضخیم و محکم رنگ مو است. اطرافش مثل یک بانداژ بزرگ پروتئین تراپی مو بود و حرکت بالیاژ مو دادن بدن یا اندام هایش برای تغییر موقعیت برای او مشکل پروتئین تراپی مو بود. دقیقه ها گذشت و ساعت ها کراتینه مو شد. اوجو به این فکر می بیبی لایت مو کرد که تا کی می توان در چنین شرایطی زندگی بیبی لایت مو کرد و آیا برگ به تدریج قدرت و حتی زندگی او را کاهش می دهد تا خودش را تغذیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه