↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

ترکیب رنگ جینجر

ترکیب رنگ جینجر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت ترکیب رنگ جینجر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با ترکیب رنگ جینجر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

ترکیب رنگ جینجر : خانه های این شهر دارای زوایای بسیار مربع و شش ضلعی و هشت ضلعی پروتئین تراپی مو بودند. آنها شکل برج مانندی داشتند و بهترین آنها قدیمی و فرسوده به نظر می رسید. با این حال همه قوی و قابل توجه پروتئین تراپی مو بودند. به یکی از این خانه ها که نه در داشت و نه پنجره، بلکه فقط یک دهانه وسیع در زیر سقف داشت.

رنگ مو : جیم با فروتنی گفت: «مطمئنم که ببخشید. “من اشتباه بیبی لایت مو کردم که اسب اره را لگد زدم، و متاسفم که از دست او عصبانی کراتینه مو شدم. او در مسابقه پیروز کراتینه مو شد و منصفانه در آن پیروز کراتینه مو شد؛ اما یک اسب گوشتی در برابر یک حیوان چوبی خستگی ناپذیر چه می تواند بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” با شنیدن این عذرخواهی، ببر و شیر از زدن دم خود دست کشیدند و با قدم هایی با وقار به سمت شاهزاده خانم عقب نشینی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

ترکیب رنگ جینجر

ترکیب رنگ جینجر : جانور تمام بر شانه جیم کوبید و اسب تاکسی حیرت‌زده را در میان فریادهای شادی تماشاگرانی که از عمل بیرحمانه‌ای که او مرتکب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود وحشت زده پروتئین تراپی مو بودند، بارها و بارها غلت زد. وقتی جیم به خودش آمد و روی بندش نشست، شیر ترسو را در یک طرفش و ببر گرسنه را در طرف دیگر دید، و چشمانشان مثل گلوله های آتش می درخشید.

شیر غرغر بیبی لایت مو کرد: “هیچ کس نباید در حضور ما به یکی از دوستان ما آسیب برساند.” و زب به سمت جیم دوید و زمزمه بیبی لایت مو کرد که اگر در آینده عصبانیت خود را کنترل نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند احتمالاً تکه تکه خواهد کراتینه مو شد. سپس چوب‌دار حلبی با تبر درخشان خود یک عضو مستقیم و محکم از درختی برید و یک پای جدید و یک گوش جدید برای اسب اره ساخت. و هنگامی که آنها را محکم در جای خود محکم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو یخی زیتونی

شاهزاده اوزما تاج را از سر خود برداشت و روی سر برنده مسابقه گذاشت. او گفت: “دوست من، من به شما برای سرعت شما پاداش می دهم و شما را شاهزاده اسب ها، چه از جنس چوب و چه از جنس گوشت معرفی می کنم؛ و از این پس همه اسب های دیگر – حداقل در سرزمین اوز – باید تقلید شوند، و شما قهرمان واقعی اسب ها لایت و هایلایت مو هستید.

نژاد شما.” تشویق های بیشتری در این مورد شنیده کراتینه مو شد، و سپس اوزما زین جواهر را روی اسب اره جایگزین بیبی لایت مو کرد و خودش سوار بر پیروز به شهر در راس صفوف بزرگ سوار کراتینه مو شد. جیم در حالی که به آرامی کالسکه را به خانه می‌کشید، غر زد: «من باید یک پری باشم. “زیب، چون یک اسب معمولی پروتئین تراپی مو بودن در یک کشور پری، بی ارزش پروتئین تراپی مو بودن رنگ مو است.

ترکیب رنگ جینجر : این جایی برای ما نیست، زب.” پسر گفت: “خوشبختیم که به اینجا رسیدیم.” و جیم به غار تاریک فکر بیبی لایت مو کرد و با او موافقت بیبی لایت مو کرد. اما وقتی آنها از بین بروند، درمانده خواهیم کراتینه مو شد.» به نظر می‌رسید که گارگویل‌ها متوجه این موضوع کراتینه مو شده‌اند، زیرا آنها هر چند وقت یک‌بار چند نفر از گروه خود را می‌فرستادند تا به غریبه‌ها حمله کنند و آتش را از رولورهای مرد کوچک بکشند.

به این ترتیب هیچ یک از آنها بیش از یک بار از این گزارش وحشتناک شوکه نکراتینه مو شدند، زیرا گروه اصلی دور پروتئین تراپی مو بودند و هر بار یک گروه جدید به جنگ فرستاده می کراتینه مو شد. هنگامی که جادوگر تمام دوازده گلوله خود را شلیک بیبی لایت مو کرد، هیچ آسیبی به دشمن وارد نبیبی لایت مو کرد، مگر اینکه تعبالیاژ مو دادی از آنها را با سر و صدا مبهوت بیبی لایت مو کرد، و بنابراین به اندازه ابتدای مبارزه به پیروزی نزدیکتر نباشید. “حالا چیکار کنیم؟” دوروتی با نگرانی پرسید.

  رنگ مو قهوه ای زیتونی روشن 5.3

زیب گفت: “بیا همه با هم فریاد بزنیم.” جادوگر اضافه بیبی لایت مو کرد: “و همزمان مبارزه کنید.” “ما به جیم نزدیک می شویم، تا او بتواند به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و هر کدام باید مقداری اسلحه بردارید و بهترین کار ممکن را انجام دهد. من از شمشیر خود رنگ مو استفاده خواهم بیبی لایت مو کرد، اگرچه در این ماجرا چندان اهمیتی نرنگ مو دارد. دوروتی باید او را بگیرد. چتر و ناگهان آن را باز کن وقتی چوبی ها به او حمله می کنند.

من چیزی برای تو ندارم، زب.” پسر گفت: “من از شاه رنگ مو استفاده خواهم بیبی لایت مو کرد” و زندانی خود را از کالسکه بیرون کشید. بازوهای گارگویل بسته کراتینه مو شده بسیار فراتر از سرش دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، بنابراین زیب با گرفتن مچ دستش متوجه کراتینه مو شد که پادشاه چماق بسیار خوبی ساخته رنگ مو است. پسر برای یکی از سالهای خود قوی پروتئین تراپی مو بود و همیشه در مزرعه کار می بیبی لایت مو کرد.

بنابراین احتمالاً او برای دشمن خطرناکتر از جادوگر پروتئین تراپی مو بود. وقتی گروه بعدی گارگویلز پیشروی بیبی لایت مو کرد، ماجراجویان ما شروع به بالیاژ مو داد و فریاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که انگار دیوانه کراتینه مو شده اند. حتی بچه گربه هم جیغ هولناکی کشید و در همان زمان جیم اسب تاکسی با صدای بلند ناله بیبی لایت مو کرد. این موضوع برای مدتی دشمن را دلسرد بیبی لایت مو کرد، اما مدافعان خیلی زود از نفس افتادند.

ترکیب رنگ جینجر : گارگویل‌ها با درک این موضوع و همچنین این واقعیت که دیگر از “هوت‌های” هولناک رولورها خبری نپروتئین تراپی مو بود، در گروهی به ضخامت زنبورها پیشروی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به طوری که هوا از آنها پر کراتینه مو شد. دوروتی روی زمین چمباتمه زد و چتر خود را گذاشت که تقریباً او را پوشانده پروتئین تراپی مو بود و محافظت بزرگی از او پروتئین تراپی مو بود. تیغه شمشیر جادوگر در اولین ضربه ای که به افراد چوبی زد به ده ها قطعه تبدیل کراتینه مو شد.

  رنگ مو فندقی تیره با هایلایت

زیب با گارگویل که به عنوان چماق از آن رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد، کوبید تا اینکه ده ها دشمن را از پای درآورد. اما در نهایت آنقدر در اطراف او جمع کراتینه مو شدند که دیگر جایی برای چرخاندن بازوهایش نداشت. اسب لگدهای شگفت انگیزی انجام بالیاژ مو داد و حتی یورکا وقتی با بدن بر روی گارگویل ها پرید و آنها را مانند گربه وحشی خراشید و گاز گرفت کمک بیبی لایت مو کرد.

اما این همه شجاعت به هیچ وجه تمام نمی نانو کراتین مو شود. چیزهای چوبی دستهای بلند خود را دور زیب و جادوگر پیچاند و آنها را محکم نگه داشت. دوروتی نیز به همین ترتیب دستگیر کراتینه مو شد و تعبالیاژ مو دادی از گارگویل‌ها به پاهای جیم چسبیدند، چنان او را سنگین آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که جانور بیچاره درمانده کراتینه مو شد. یورکا برای فرار ناامیدانه حرکت بیبی لایت مو کرد و مانند رگه ای در امتبالیاژ مو داد زمین پرید.

اما گارگویل پوزخند به دنبال او پرواز بیبی لایت مو کرد و قبل از اینکه خیلی دور برود او را گرفت. همه آنها چیزی کمتر از مرگ فوری انتظار نداشتند. اما در کمال تعجب، موجودات چوبی با آنها به هوا پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آنها را در فاصله بسیار دور، بیش از مایل‌ها و مایل‌ها از زمین چوبی، حفر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند تا اینکه به یک شهر چوبی رسیدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه