↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو بنفش فانتزی

مدل رنگ مو بنفش فانتزی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو بنفش فانتزی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو بنفش فانتزی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو بنفش فانتزی : مجالی برای ما باقی نمی گذارند که بگوییم]* [تا زمانی که بداند کجرنگ مو است نمی تواند زمان را بشناسد و تا زمان را نشناسد کجرنگ مو است] 220 [و نه زمان و مکان تا زمانی که چیزی از سرعت بداند. اما در این فرمول بندی مختصر تفاوت بین آنچه ما همیشه به آن اعتقاد داشتیم و آنچه می دانیم از جمله پیامدهای فرضیه های اینشتین در مورد جهان شمول رنگ مو است.[ 99 ]با نسبیت حرکت یکنواخت، می‌توانیم یکباره این فرض را پیدا کنیم.

رنگ مو : کدام یک کوتاه کراتینه مو شده رنگ مو است؟ پاسخ این رنگ مو است، هر دو – برای طرف دیگر . برای هر چارچوب مرجع، مقیاسی از طول و مقیاس زمانی وجود رنگ مو دارد، و این مقیاس‌ها برای فریم‌های مختلف به گونه‌ای مرتبط با طول و زمان لایت و هایلایت مو هستند . ] 220 [اما ما نباید تسلیم وسوسه شویم که بگوییم که همه اینها واقعی نیست؛ محدود کراتینه مو شدن مقیاس معینی از طول و زمان به یک سیستم مشاهده منفرد به هیچ وجه آن را غیرواقعی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو بنفش فانتزی

مدل رنگ مو بنفش فانتزی : بلکه صرفاً نتیجه روش های ما برای اندازه گیری فضا و زمان رنگ مو است. .] 188 [جایی که فیتزجرالد و لورنتز فرض بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که ابعاد جسم در حال حرکت در جهت حرکتش کوتاه کراتینه مو شده رنگ مو است،] 220 [این شکل از گزاره تحت فرض نسبیت دیگر اهمیت نرنگ مو دارد.]* [زیرا اگر ما نتوانیم بگویید کدام یک از دو جسم در حال حرکت رنگ مو است.

واقعی رنگ مو است – به اندازه هر رویبالیاژ مو داد فیزیکی دیگر.] 165 [کلمه فیزیکی در پاراگراف فوق به دو معنا به کار رفته رنگ مو است. رد می نانو کراتین مو شود که تنوع مشاهده کراتینه مو شده در طول نشان دهنده هرگونه انقباض یا انقباض “فیزیکی” باکراتینه مو شد. و پس از این ادعا می نانو کراتین مو شود که این تغییرپذیری مشاهده کراتینه مو شده به خودی خود یک رویبالیاژ مو داد “فیزیکی” واقعی رنگ مو است. بیان تمایز بین دو حسی که اصطلاح فیزیکی در این دو عبارت به کار رفته رنگ مو است دشوار رنگ مو است.

  بهترین رنگ مو ریتون

اما من فکر می کنم این تمایز باید پس از تأکید بر وجود آن روشن نانو کراتین مو شود. انقباض مادی وجود نرنگ مو دارد. این درست نیست که بگوییم اجسام در حال حرکت منقبض می شوند یا کوتاهتر لایت و هایلایت مو هستند. آنها کوتاهتر از یک ناظر در حال حرکت با آنها نیستند. همه چیز یک پدیده مشاهده رنگ مو است. تعاریفی که ما موظف به ارائه آنها بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و مفروضاتی که موظف به انجام آنها بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

تا اولاً بتوانیم اندازه گیری کنیم و دوم اینکه بتوانیم از مفهوم غیرقابل قبول حرکت مطلق فرار کنیم. به گونه‌ای رنگ مو است که واقعیت‌های خاصی که ما فرض می‌بیبی لایت مو کردیم باید برای همه ناظران یکسان باکراتینه مو شد، برای ناظرانی که نسبت به یکدیگر در حرکت نسبی لایت و هایلایت مو هستند، یکسان نیست . ما این را دریافته‌ایم و به رابطه عددی بین واقعیت یک ناظر و ناظر دیگر پی برده‌ایم.

مدل رنگ مو بنفش فانتزی : ما دریافتیم که این رابطه به چیزی جز سرعت نسبی دو ناظر بستگی نرنگ مو دارد. یک راه خوب برای تأکید بر این موضوع این رنگ مو است که به این نکته اشاره کنیم که دو ناظر که سرعت یکسانی نسبت به سیستم مورد بررسی تمام دکلره مو دارند (و سرعت نسبی متقابل آنها در نتیجه صفر رنگ مو است) همیشه دریافت خواهند بیبی لایت مو کرد.[ 97 ]نتایج یکسان در هنگام اندازه گیری طول و زمان در آن سیستم.

  بهترین رنگ مو روی پایه 8

جسم هیچ فرآیند انقباض را طی نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به سادگی کوتاه تر رنگ مو است زیرا از ایستگاهی که نسبت به آن حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مشاهده می نانو کراتین مو شود. اظهارات مشابهی ممکن رنگ مو است در مورد اثر زمان بیان نانو کراتین مو شود. اما بازه زمانی به آسانی به عنوان یک چیز ملموس تجسم نمی نانو کراتین مو شود و از این رو چنین وسوسه ای برای بیان سست ارائه نمی دهد. جنبه نسبی محض موضوع را بیشتر نمایان می کنیم.

اگر مثال واحدی را هم به عقب و هم به جلو در نظر بگیریم. سیستم های S و S در حرکت نسبی لایت و هایلایت مو هستند. شیئی در S که برای یک ناظر در S واحد L طول رنگ مو دارد ، برای ناظر در S’ کوتاهتر رنگ مو است – به مقداری که از طریق «ضریب تصحیح» K نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است . حال اگر در وهله اول این جمله قابل اعتراض را بیان بیبی لایت مو کرده باشیم که اشیاء در سیستم S’ کوتاهتر از S لایت و هایلایت مو هستند ، برای ما کاملاً طبیعی رنگ مو است.

که از این نتیجه بگیریم که اشیاء در S باید طولانی تر از آنها در S باشند. ” ​و از این رو می توان ادعا بیبی لایت مو کرد که وقتی ناظر در S اجسامی را که در S’ قرار تمام دکلره مو دارند اندازه می گیرد ، طول آنها بیشتر از ناظر اصلی در S’ رنگ مو است . اما اگر در وهله اول از بیانیه اعتراض آمیز مورد اشاره اجتناب بیبی لایت مو کرده باشیم، بهتر می توانیم متوجه شویم که کل تجارت کاملاً متقابل رنگ مو است. که پدیده‌ها با توجه به دو سیستم متقارن لایت و هایلایت مو هستند.

مدل رنگ مو بنفش فانتزی : تا جایی که می‌توانیم سیستم‌ها را در هر یک از گزاره‌های خود بدون تغییر گزاره‌ها به روش دیگری مبادله کنیم. اجسام در S کوتاهتر و زمانها در S برای ناظر “متحرک” خارجی در S’ طولانی تر از ناظر داخلی در S به نظر می رسند . دقیقاً به همین ترتیب، اجسام در S’ برای ناظران کوتاه تر به نظر می رسند[ 98 ]در سیستم خارجی S نسبت به ناظر خانگی در S′ ، که نسبت به آنها در حالت رنگ مو استراحت باقی می ماند.

  رنگ موی بلوند تیره موکا

من فکر می‌کنم وقتی زاویه درستی از این وضعیت بگیریم، شخصیت شگفت‌انگیز ادعایی که توسط بسیاری از نویسندگان بر آن تحمیل کراتینه مو شده رنگ مو است را از دست می‌دهد. “اندازه ظاهری” ستاره شناس در این مورد یک قیاس رنگ مو است. اجرام روی ماه، به دلیل فاصله زیادشان، برای ناظران روی زمین کوچکتر از ناظران روی ماه به نظر می رسند.

آیا با این حساب اجسام روی زمین برای یک ناظر ماه بزرگتر از ما به نظر می رسند؟ آنها نمی کنند؛ هر پیشنهادی که آنها انجام می دهند باید با تحقیر مناسب دریافت کنیم. تغییر اندازه که با فاصله ایجاد می نانو کراتین مو شود متقابل رنگ مو است. و این دو طرفه ما را به حداقل نمی رساند. پس چرا باید آن چیزی که توسط حرکت نسبی معرفی کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل رنگ مو بنفش فانتزی : ما را متحیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ [ فهرست ] زمان و مکان در یک بسته واحد مفاهیم قدیمی و عادت کراتینه مو شده ما از زمان و مکان، که در طول نسل های بی شماری از اجبالیاژ مو داد ما رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده و به شکلی که با آنها آشنا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم به ما منتقل کراتینه مو شده رنگ مو است، جایی برای شرایطی باقی نمی گذارد که در آن فواصل زمانی و فاصله زمانی وجود داشته باکراتینه مو شد. به طور کلی ثابت و ثابت نیستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه