↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو تکه ای

انواع رنگ مو تکه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو تکه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو تکه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو تکه ای : در نهایت ویلند، دستانش را که در یکدیگر قفل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، روی سینه‌اش بلند بیبی لایت مو کرد و فریاد زد: «پدر! من از شما تشکر می کنم. این راهنمایی توست تو مرا به اینجا هدایت بیبی لایت مو کردی تا اراده تو را انجام دهم. با این حال اجازه دهید اشتباه نکنم.

رنگ مو : تقلید از حیوانات بدنام رنگ مو است. و دکتر برنی (“سفرهای موسیقی”) از کسی یاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که فلوت و ویولن را تقلید می بیبی لایت مو کرد تا حتی گوش هایش را فریب دهد. بخش سوم من [بعد از اعتراف کاروین به قدرت بطن گویی اش، همه رازها پاک می شوند – به جز یکی. صاحب صدایی که در اتاق کلارا شنیده کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو تکه ای

انواع رنگ مو تکه ای : در دیگری زبان بر اثر بیماری از بین رفته رنگ مو است، اما احتمالاً قسمت کوچکی از آن باقی مانده رنگ مو است. توضیح این قدرت دشوار رنگ مو است، اما واقعیت غیرقابل انکار رنگ مو است. تجربه نشان می دهد که صدای انسان می تواند صدای همه انسان ها و همه حیوانات پست را تقلید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صداي آلات موسيقي و حتي صداهاي ناشي از تماس مواد بي جان به دقت تقليد کراتینه مو شده رنگ مو است.

در اولین شب پس از ظاهر کراتینه مو شدن سرگردان در متینگن. تهدید کننده در لبه پرتگاه؛ جاسوس در کمد کلارا و مزاحم احتمالی. دستکاری کننده توطئه شرورانه ای که اعتماد معشوقش را از بین برد – همه این هویت های پنهان در شخص این مرد ناراضی شکل گرفته رنگ مو است. اما کاروین با اعتراف به تمایلات فضولی که منجر به این گناهان کراتینه مو شد.

در تلاش برای محافظت از خود در برابر کشف، هنوز انکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که اعمال جنون آمیز ویلند به تحریک او انجام کراتینه مو شده رنگ مو است.] “من حقیقت را گفته ام. این میزان تخلفات من رنگ مو است. شما برای من درنگ مو استان وحشتناکی از ویلند تعریف می کنید که توسط یک مامور مرموز منجر به ناپروتئین تراپی مو بودی همسر و فرزندانش می نانو کراتین مو شود. شما من را به جرم این نمایندگی متهم می کنید.

  انواع رنگ مو شیک و جدید

اما باز هم می گویم که میزان گناهم واقعاً بیان کراتینه مو شده رنگ مو است. عامل مرگ کاترین تا کنون برای من ناشناخته پروتئین تراپی مو بود. نه، هنوز برای من ناشناخته رنگ مو است.» در آن لحظه صدای بسته کراتینه مو شدن در آشپزخانه به وضوح به گوش ما رسید. کاروین شروع بیبی لایت مو کرد و مکث بیبی لایت مو کرد. “یکی می آید. دشمنانم نباید مرا در اینجا پیدا کنند، و نیازی هم نیست، زیرا هدف من برآورده کراتینه مو شده رنگ مو است.» هر کلمه ای را که او به زبان آورده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو تکه ای : با کراتینه مو شدیدترین توجه مست بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. نفسی نداشتم که قصه او را با بازجویی یا اظهار نظر قطع کنم. قدرتی که او از آن صحبت بیبی لایت مو کرد تا به حال برای من ناشناخته پروتئین تراپی مو بود. وجود آن باورنبیبی لایت مو کردنی پروتئین تراپی مو بود. مستعد هیچ مدرک مستقیمی نپروتئین تراپی مو بود. او می‌داند که صدا و چهره‌ای پروتئین تراپی مو بود که من شنیدم و دیدم. او سعی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند توضیحی انسانی از این خیالات ارائه دهد.

اما همین بس که خود را عامل می داند: درنگ مو استان او دروغ رنگ مو است و طبیعتش شیطانی. همانطور که او مرا فریب بالیاژ مو داد، برادرم را نیز فریب بالیاژ مو داد، و اکنون من صاحب همه بلاهایمان را می بینم! وقتی مکث او به من اجازه بالیاژ مو داد فکر کنم، چنین فکری بیبی لایت مو کردم. اگر سکوت قطع نمی کراتینه مو شد، باید از او می خورنگ مو استم که برود. اما حالا دیگر برای خودم نمی ترسیدم.

  رنگ مو طلایی روشن بدون دکلره

و شیری طبیعت من به نفرت و کینه تبدیل کراتینه مو شد. یک نفر نزدیک پروتئین تراپی مو بود و این دشمن خدا و انسان ممکن رنگ مو است محاکمه نانو کراتین مو شود. من فکر نمی بیبی لایت مو کردم که قدرت ماقبل طبیعی که او تا به حال اعمال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود برای نجات او از هر زحمتی که ممکن رنگ مو است پاهایش در آن گرفتار کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، مفید باکراتینه مو شد. در همین حال، نگاه ها، و نه کلمات، تهدید آمیز و نفرت، تمام چیزی پروتئین تراپی مو بود که می توانستم به من نشان دهم.

او ترک نبیبی لایت مو کرد. او مشکوک به نظر می رسید که آیا با بیرون رفتن از خانه، یا با ماندن مدتی بیشتر در جایی که پروتئین تراپی مو بود، باید امنیت خود را به خطر بیندازد. گیجی او وقتی بیشتر کراتینه مو شد که قدم های یک پابرهنه از پله ها شنیده کراتینه مو شد. نگاهی مضطرب گاه به کمد، گاهی به پنجره و گاهی به در اتاق انداخت. با این حال او توسط برخی از شیفتگی غیر قابل توضیح بازداشت کراتینه مو شد.

او به گونه ای ایستاد که گویی ریشه در آن نقطه رنگ مو دارد. در مورد من، روحم در حال ترکیدن از نفرت و انتقام پروتئین تراپی مو بود. جایی برای حدس و گمان و ترس نسبت به او که نزدیک کراتینه مو شد، نداشتم. بدون شک این یک انسان پروتئین تراپی مو بود و تا آنجا با من دوست می کراتینه مو شد که در دستگیری این مجرم به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرد غریبه سریع وارد اتاق کراتینه مو شد. چشمان من و کاروین در همان لحظه به سمت او دوخته کراتینه مو شد.

  رنگ مو شنی نسکافه ای

انواع رنگ مو تکه ای : نگاه دومی لازم نپروتئین تراپی مو بود تا بدانیم او کیست. قفل هایش در هم پیچیده پروتئین تراپی مو بود و با گیج روی پیشانی و گوش هایش افتاد. پیراهنش از جنس درشت پروتئین تراپی مو بود و در قسمت گردن و سینه باز پروتئین تراپی مو بود. کت او زمانی بافت روشن و ظریفی داشت، اما اکنون با گرد و غبار پاره کراتینه مو شده و کدر کراتینه مو شده رنگ مو است. پاها، پاها و دستانش برهنه پروتئین تراپی مو بودند. ویژگی‌های او جایگاه یک جشن وحشی و آرام پروتئین تراپی مو بود.

اما چشمانش بی‌تفاوتی و کنجکاوی را نشان می‌بالیاژ مو داد. با قدمی محکم جلو رفت و به دنبال کسی پروتئین تراپی مو بود. مرا دید و ایستاد. او بینایی خود را روی زمین خم بیبی لایت مو کرد و در حالی که دستانش را به هم فشار بالیاژ مو داد، ناگهان غرق مراقبه به نظر رسید. چهره و تبعید ویلند چنین پروتئین تراپی مو بود! چنین پروتئین تراپی مو بود، در حالت سقوط، وجه و کسوت برادرم! کاروین در شناخت بازدیدکننده کوتاهی نبیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو تکه ای : مراقبت از ایمنی خود ظاهراً در شگفتی که این منظره ایجاد بیبی لایت مو کرد بلعیده کراتینه مو شد. ایستگاه او قابل توجه پروتئین تراپی مو بود، و او نمی توانست از نگاه های پرسه زن ویلند فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با این حال دومی کاملاً از حضور خود ناآگاه به نظر می رسید. غم و اندوه در این صحنه ویرانی و انفجار در ابتدا تنها احساسی پروتئین تراپی مو بود که من از آن آگاه پروتئین تراپی مو بودم. سکوتی ترسناک ایجاد کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه