نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو دکلره

مدل رنگ مو دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو دکلره : این همیلتون رنگ مو است! اوه، ما باید همیلتون را با خود داشته باشیم!» ژنرال لبخندی زد و سرش را تکان بالیاژ مو داد. “وظیفه کسی با واگن قطار رنگ مو است.” افسران را پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا زمان واقعاً کم پروتئین تراپی مو بود و ژنرال هرگز عذر تاخیر را نپذیرفت.

رنگ مو : او را اذیت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» ژنرال خندید: «ببخشید، جو. راهپیمایی به سمت جنوب، تا دره ولف کریک پروتئین تراپی مو بود. تکه های بید و الوار پر از آهو و گوزن و گاومیش پروتئین تراپی مو بود که توسط مردم به آنجا رانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.[186] طوفان. مایدا و بلوچر سگ های گوزن ژنرال از تعقیب آنها لذت بردند. و ستون مقدار زیادی گوشت را تامین بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو دکلره

مدل رنگ مو دکلره : زیرا در یک تور کوتاه بازرسی در خاکستری صبح روز بعد با آن شایسته روبرو کراتینه مو شد. جو آماده پاسخ بالیاژ مو داد: “بله، امروز سربار تراولین خوب رنگ مو است، صبح بخیر جنرال.” “من یک سرفه مزمن انفارکتوس دارم که این دو روز تقریباً مرا از بین می‌برد، یا فکر می‌کنم که غده‌ها را بغل بیبی لایت مو کرده‌ام، و همچنین ممکن رنگ مو است به یک فرد دیگر شلیک کنند تا آن را داشته باشند.

حالا راهپیمایی از دره گرگ خارج کراتینه مو شد و به دره کانادایی رفت، یک روز راهپیمایی به سمت جنوب. فراتر از کانادا، کشور رودخانه واشیتا قرار داشت، جایی که، همه معتقد پروتئین تراپی مو بودند، روستاهای زمستانی سرخپوستان متخاصم در آنجا پروتئین تراپی مو بود. شاین‌ها، کیوواها، کومانچ‌ها، آپاچی‌ها – ممکن رنگ مو است آنها را در آنجا پیدا کنید که تا ندای بهار به راحتی اردو زده‌اند.

  اموزش ترکیب رنگ مو مش

این روز سوم پروتئین تراپی مو بود. موی زرد و سواره نظامش شصت مایل به کشور هندی ها رفتند، جایی که سواره نظام سفید هرگز قبلاً در آنجا نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در اطراف، بیابان برفی دشت ها و مسیر آب کشیده کراتینه مو شده رنگ مو است. وقت آن پروتئین تراپی مو بود که اثری از سرخپوستان پیدا نانو کراتین مو شود. سرگرد جسور جوئل الیوت، که هرگز کارها را نیمه تمام انجام نبالیاژ مو داد، در یک جاسوسی در امتبالیاژ مو داد کانادایی فرستاده کراتینه مو شد.

سه سرباز به او بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. او قرار پروتئین تراپی مو بود سبک سفر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بدون واگن، اما با صد گلوله مهمات کارابین برای مرد، جیره یک روزه و علوفه اسب. اگر دنباله‌ای هندی کشف می‌کراتینه مو شد، باید فوراً تعقیب می‌بیبی لایت مو کرد و یک پیک را با خبر برمی‌گرداند. سرگرد الیوت با سربازان و پیشاهنگان، قرمز و سفید، در غرب در امتبالیاژ مو داد سواحل برفی کانادا، که باد از خاک سرخ آن برف را بیرون آورده پروتئین تراپی مو بود، سوار کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو دکلره : کالیفرنیا جو از میان یخ های شناور سوئیفت، فوندی را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و واشیتا را هدف گرفته پروتئین تراپی مو بود.[187] جریان از اسب ها و واگن ها عبور بیبی لایت مو کرد. با کمک، مردان باید تا عمق کمر حرکت کنند. این کار سرد پروتئین تراپی مو بود، اما در سه ساعت انجام کراتینه مو شد. تپه‌های دور بلند آنتلوپ جلوتر دیده می‌کراتینه مو شد. اینها نقاط عطف راهپیمایی پروتئین تراپی مو بودند و بیور کوچولو و طناب سخت و پیروانشان دقیقاً به آنها ضربه زده پروتئین تراپی مو بودند.

  رنگ موی بلوند مرواریدی تیره

در شیب بیشتر دره کانادا، واگن های ارتشی سرپوش دار و سنگین کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سرگرد الیوت سه ساعت یا بیشتر رفته پروتئین تراپی مو بود. ژنرال از همان ابتدا نقشه برداری و هدایت می بیبی لایت مو کرد، در حالی که ند اسبش را در کنار او نشسته پروتئین تراپی مو بود و آجودان مویلان این جا شلوغ می بیبی لایت مو کرد. گارد عقب بالاخره از پایین عبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. برای این منتظر پروتئین تراپی مو بودند.

ژنرال به زودی به ند گفت: بسیار خوب. “صدا به اسب.” و نه! صبر کن!” او رعد و برق زد. “اینجا کسی می آید.” اشاره بیبی لایت مو کرد و عینکش را صاف بیبی لایت مو کرد. پایین از شمال با تاختن یکنواخت یک چهره سیاه در برابر پس زمینه سفید نزدیک می کراتینه مو شد. ژنرال گفت: “این کوربین رنگ مو است.” صورت برنزه اش سرخ کراتینه مو شد. بله، این کوربین پروتئین تراپی مو بود – جک کوربین، پیشاهنگی که شریک کالیفرنیا جو پروتئین تراپی مو بود.

ظاهراً او خبر مهمی داشت، زیرا او بی‌رحمانه به اسبش اصرار می‌بیبی لایت مو کرد. او از راه رسید – صورتش یخ زده پروتئین تراپی مو بود و اسبش از سوراخ های یخ زده بینی اش نفس می کشید. به طور کلی[188] در پرس و جو یک کلمه نگفت. هیچ نیازی نپروتئین تراپی مو بود، زیرا کوربین بلافاصله صحبت بیبی لایت مو کرد. ما به مسیری در حدود دوازده مایلی شمال برخورد بیبی لایت مو کرده ایم.

  بهترین رنگ مو برای موهای فر و خشک

مدل رنگ مو دکلره : صد و پنجاه اینجون، در جنوب شرقی، برای واشیتا. ظرف بیست و چهار ساعت ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. “خوب!” ژنرال انزال بیبی لایت مو کرد. “الیوت کجرنگ مو است؟” “فولرین” «می‌توانی او را با یک اسب تازه بگیری؟» “حساب کن من می توانم.” ژنرال گفت: “آن اسب را به آنجا ببرید.” کوربین در حال تعویض زین پروتئین تراپی مو بود. به سرگرد الیوت بگویید که تعقیب را تا جایی که می تواند سریع انجام دهد و من از سراسر کشور عبور می کنم و به او می پیوندم.

اگر مسیر مسیر را تغییر بالیاژ مو داد تا من به آن برخورد نکنم، او باید به من اطلاع دهد. اگر تا ساعت هشت امشب به او نپیوندم، او باید متوقف نانو کراتین مو شود و منتظر من باکراتینه مو شد.» جک کوربین بدون هیچ کلمه ای تاخت. ژنرال خطاب به ند گفت: «صدای افسران صدا، دزدگیر». افسران آنقدر مشغول پروتئین تراپی مو بودند که ظاهراً هیچکدام متوجه ورود و خروج جک نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

اما اکنون در یادداشت‌های بوگل، آن‌ها کنجکاو کراتینه مو شدند تا موقعیت را بدانند. ژنرال با روش تند و تیز خود به آنها گفت که چه اتفاقی افتاده رنگ مو است. او افزود: «اکنون، آقایان، این شانس مرنگ مو است. ما نباید آن را نادیده بگیریم، و نباید اجازه دهیم سرگرد الیوت تمام نبردها را انجام دهد. خلاص میشیم واگن ها باید در اینجا رها شوند.

مدل رنگ مو دکلره : تحت مراقبت یک افسر[189] و ده نفر از هر گروه. فرماندهان گروهان جزئیات خود را اعلام خواهند بیبی لایت مو کرد. افسر روز مسئول نگهبان خواهد پروتئین تراپی مو بود و واگن ها را سوار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و رد ما را تا حد امکان سریع دنبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ستون تعقیب کننده در نظم راهپیمایی سبک خواهد پروتئین تراپی مو بود. اصلا به آب و هوا اهمیت نده هندی ها اهمیت بیشتری تمام دکلره مو دارند.

  رنگ مو طلایی مردانه

دستورات به صد گلوله برای مرد محدود می نانو کراتین مو شود و قهوه و نان سفت و علوفه و پتویی که بتواند روی زین حمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. چادرها و پتوهای اضافی برای واگن ها باقی بماند. همین رنگ مو است، آقایان.» و ژنرال به ساعتش نگاه بیبی لایت مو کرد. “پیشروی در بیست دقیقه به صدا در خواهد آمد. آجودان، شما به افسر روز از ترتیبات اطلاع خواهید بالیاژ مو داد.» در یکباره نیم دوجین صدا در گروه کر کوچک صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱