↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ بلوند تنباکویی تیره

رنگ بلوند تنباکویی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ بلوند تنباکویی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ بلوند تنباکویی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ بلوند تنباکویی تیره : و میلیون‌ها مرد، گویی تحت طلسم افسونی هیولایی، به این خطوط هجوم آوردند تا بدن‌هایشان را تکه تکه کنند و خون جانشان را بر زمین بریزند.

رنگ مو : اگر آنها بتوانند ترتیب مناسبی بدهند، این کار را انجام می‌دهد. پدر پرسید که چگونه می تواند کنار بیاید، و پل گفت که سیصد دلار از دستمزدش پس انداز بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و چند بز می گیرد و در بهار امسال مقداری لوبیا و مقداری توت فرنگی می گذارد که سال آینده درآمد رنگ مو دارد. او نصف هر چه به بابا می رسید برای محصولاتش می بالیاژ مو داد.

رنگ بلوند تنباکویی تیره

رنگ بلوند تنباکویی تیره : آنها بر سر آن بحث آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا پدر فکر می‌بیبی لایت مو کرد که باید به پل پول بدهد تا به عنوان سرایدار عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما پل گفت که این کار را بر این اساس نمی‌پذیرد، او اصرار می‌ورزد که به همان روشی که زمین در این قسمت‌ها اجاره می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، سهام را ادامه دهد. . و وقتی آقای راس به سفرهای شکار یا ماهیگیری می آمد، البته پل به چادر می رفت.

اما بابا گفت نه، او قصد داشت برای خود یک کلبه بسازد، مکانی بهتر از این، و اگر می خورنگ مو است پل به نجار کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دستمزد بگیرد. پل گفت که اگر پدر چنین می‌گفت، می‌توانست این ساختمان را خودش انجام دهد. یکی از هموطنان یاد گرفت که در مورد تمام کارهایی که در یک مزرعه وجود داشت انجام دهد.

و پدر پرسید که آیا روت با پل می‌ماند یا نه، و پل گفت که او اینجا در خانه ساکن می‌نانو کراتین مو شود و راحت می‌رود و روت به دیدن او می‌آید تا اینکه به تدریج پدرشان به این ایده عادت بیبی لایت مو کرد. نمی‌توان پل و روت را از هم جدا بیبی لایت مو کرد، به‌ویژه اکنون که الی تقریباً همیشه از خانه دور پروتئین تراپی مو بود. بنابراین پدر در مورد الی، و توسعه وحی سوم پرسید.

تنها سه یا چهار روز پس از اینکه الی اعلامیه خود را در کلیسای بهشت ​​اعلام بیبی لایت مو کرد، نماینده ای از کلیسای روزویل آمده پروتئین تراپی مو بود و می گفت که آنها شهرت معجزات الی را شنیده اند و آیا او می آید و برای آنها موعظه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و الی موعظه بیبی لایت مو کرد، و «نشانه‌ها» آشکار کراتینه مو شد، و بنابراین پیامبر جدید جسورتر کراتینه مو شد. حالا او را با لیموزین گران‌قیمت شخصی در سراسر کشور می‌راندند.

  رنگ مو برای پوست گندمی

و در قسمت عقب ماشین دسته‌ای از عصاهای افرادی پروتئین تراپی مو بود که «شفا» کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. این عصاها در مقابل هر جماعت جدید نصب می‌کراتینه مو شد و تقریباً همیشه به آنها اضافه می‌کراتینه مو شد. و بارانی از دلارهای نقره و نیم دلار و سکه‌هایی که در اسکناس پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، بر سر پیامبر افتاد. او رسول آمدن ثانویه پروتئین تراپی مو بود و ساعت بازگشت مسیح به زمین از طریق او مشخص می کراتینه مو شد.

رنگ بلوند تنباکویی تیره : گاهی اوقات کل جماعت از پاهای خود جاروب می کراتینه مو شدند و به کلام حقیقی تبدیل می کراتینه مو شدند. یا دوباره، برخی تبدیل می کراتینه مو شدند، و یک انشعاب، و یک کلیسای جدید در آن مکان رخ می بالیاژ مو داد. “فکر می کنی او چگونه کار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” بابا پرسید. پل گفت: «او واقعاً مردم را معالجه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «درباره‌ای در اینجا وجود رنگ مو دارد که می‌توانید با آنها صحبت کنید.

من کتابی را به پیشنهاد می خواندم. به نظر می رسد که چنین چیزی هزاران سال رنگ مو است که در جریان رنگ مو است.» “آیا او برای مردمش پولی به خانه می فرستد؟” بابا پرسید. و پل لبخند زد، نسبتاً تلخ. او گفت: «پول مقدس رنگ مو است. “این متعلق به روح القدس رنگ مو است و الی خزانه دار اوست.” VII صبح روز بعد به دنبال ماهی قزل آلا حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

و در راه برای دیدن آقای هارداکر توقف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. قبل از اینکه وارد شوند، پدر به بانی اخطار بیبی لایت مو کرد: «حالا یک کلمه حرف نزن و هیچ قیافه ای نکن. جیست اجازه بده من این کار را انجام دهم.» آنها وارد کراتینه مو شدند و آقای هارداکر گفت که از باندی جوان که به جای پدرش صحبت می بیبی لایت مو کرد، پیشنهادی رنگ مو دارد که مزرعه را به بیست هزار دلار بفروکراتینه مو شد. قلب بانی پرید.

  رنگ موی مش استخوانی با زمینه مشکی

و خوب پروتئین تراپی مو بود که بابا به او هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، زیرا می خورنگ مو است فریاد بزند: «بگیر، بابا! بگیر!» اما او خودش را گرفت و سفت نشست، در حالی که بابا گفت: “دود مقدس، هموطن ما را برای چه می برد؟” آقای هارداکره توضیح بالیاژ مو داد که حدود بیست جریب زمین خوب در این قطعه وجود رنگ مو دارد. و پدر گفت بسیار خوب، آن را صد جریب بنامید.

و پیشرفت‌ها، مثلاً چهار هزار، به این معنی پروتئین تراپی مو بود که باندی جوان سعی می‌بیبی لایت مو کرد آنها را به ازای هزاران جریب سنگ‌هایش، چهارده دلار در هر هکتار خیس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او باید فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که یک مالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده در قلاب خود رنگ مو دارد. مامور گفت: «ررنگ مو استش را بگویم، آقای راس، او می‌داند که شما یک نفتی لایت و هایلایت مو هستید، و فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که می‌خواهید این مسیر را حفاری کنید.» بابا گفت: باشه. “شما فقط به او بگویید که دورش را شکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کسی را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که زمین خودش را سوراخ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ بلوند تنباکویی تیره : و اگر روغنی به دستش برسد، من خودم را سوراخ کنم. در ضمن زمینی که الان گرفتم همه بلدرچین‌هایی را پرورش می‌دهد که قانون به من اجازه می‌دهد در یک فصل تیراندازی کنم.» آخرش این پروتئین تراپی مو بود که بابا گفت دوازده هزار پول نقد می پردازم وگرنه فراموشش می کنم. و بعد از اینکه سوار ماشین کراتینه مو شدند و موتور را روشن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو مشکی چه شماره ای

بانی زمزمه بیبی لایت مو کرد: “ای بابا، شانس نمی آوری؟” اما بابا گفت: «به او اجازه دهید مدتی در ترشی بماند. من تمام زمینی را که می توانم در حال حاضر حفاری کنم به دست آوردم.» “اما بابا، ممکن رنگ مو است یکی دیگر را بیاورد تا آن را سوراخ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” «نگران نباش! تو آن زمین را می خواهی، چون قوز پیدا بیبی لایت مو کردی. اما هیچ کس دیگری در اینجا هیچ تعصبی نرنگ مو دارد و باندی جوان پس از مدتی تلاش خسته می نانو کراتین مو شود.

بیا من و تو بریم ماهیگیری کنیم.» بنابراین آنها رفتند و ماهی قزل آلای براق سرد و زیبا را از دریاچه کوچک کولایت و هایلایت مو هستانی بیرون کشیدند و اواخر عصر به محل راسکوم برگشتند و پل ماهی را سرخ بیبی لایت مو کرد و هر سه نفر یک شام عالی خوردند و بعد از آن پدر سیگار کشید. یک سیگار برگ و از پل انواع سؤالات در مورد علم پرسید. پدر گفت که ای کاش در جوانی چنین تحصیلاتی می داشت.

چیزهایی که ارزش دانستن داشت. چرا بانی به جای اینکه به آنها اجازه دهد سرش را با لاتین و شعر و تجارت تاریخ درباره پادشاهان قدیمی و جنگ های آنها و معشوقه هایشان پر کنند، زیست شناسی و فیزیک نخواند، این برای هیچ کس کمی مفید نپروتئین تراپی مو بود؟ صبح روز بعد با پولس خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به کوه بازگشتند و بیشتر روز را صرف ماهی گرفتن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ بلوند تنباکویی تیره : و سپس به سمت شهر ساحلی حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تقریباً به وقت خواب رسیدند. بانی به مدرسه بازگشت و وظایف جدیدش به عنوان خزانه دار تیم بیسبال. و بابا دست به کار کراتینه مو شدند تا چهار چاه دیگر در مسیر آرمیتاژ و سه چاه دیگر در مسیر واگستاف قرار دهند. و در همین حال، ملت های اروپا برای خود دو خط مرگ ایجاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که در سراسر قاره امتبالیاژ مو داد داشتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه