↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه تیره

پلاتینه تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه تیره : توسط گلوله – ببین، این طاعون قلابدار، اینجا! و به جلو می رود و در هر قدم شگفتی جدیدی می بیند. در حقیقت این یک جاده فوق العاده رنگ مو است. در دو طرف آن لشکرهای خمیده قرار تمام دکلره مو دارند و موشک های آنها یک سال و نیم رنگ مو است که روی آن در هم آمیخته رنگ مو است.

رنگ مو : در حضور رفیقی که نشانه‌های تشنگی می‌دهد، تنها نشستن در مقابل یک پیمانه، چندان شکوهمند نیست. اما فولا وانمود می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که نیازهای آقایی را که با لبخندی جذاب جلوی او می‌چرخد را درک نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با عجله لیوانش را خالی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دیگری پشتش را برمی‌گرداند، نه بدون غر زدن که «این جنوبی‌ها خیلی سخاوتمند نیستند.

پلاتینه تیره

پلاتینه تیره : بلکه برعکس حریص لایت و هایلایت مو هستند». فویا چانه‌اش را روی مشت‌هایش گذاشته رنگ مو است و به گوشه‌ای از اتاق نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که در آن شلوغ‌های شلوغ آرنج، یکدیگر را می‌فشارند و برای عبور از آن‌ها تکان می‌دهند. خیلی خوب پروتئین تراپی مو بود، آن شراب سفید، اما آن چند قطره در صحرای فوئیل چه فایده ای رنگ مو دارد؟ آبی ها عقب نشینی نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حالا برگشتند.

جنوبی برمی خیزد و بیرون می رود، با دو لیوان شراب در شکم و یک سو در جیب. او جرأت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا به یک میخانه دیگر سر بزند، آن را با چشمانش لوله کشی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به بهانه ای که محل را ترک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند غر بزند: “لعنت به او! او هرگز آنجا نیست، حیوان!” سپس به انباری برمی‌گردد که همچنان – مثل همیشه – با باد و آب سوت می‌زند.

فولا شمعش را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در نور شعله ای که ناامیدانه می کوکراتینه مو شد بال بگیرد و دور نانو کراتین مو شود، لابری را می بیند. او خم می نانو کراتین مو شود، با نورش روی سگ بدبخت – شاید اول بمیرد. لابری خوابیده رنگ مو است، اما ضعیف، زیرا یک دفعه چشمش را باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دمش حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرد جنوبی او را نوازش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با صدای آلایت و هایلایت مو هسته ای به او می گوید: “نمی توان کمک بیبی لایت مو کرد، این …” او برای ناراحت بیبی لایت مو کردن او بیشتر نمی گوید.

  مدل رنگ موی روشن بدون دکلره

اما سگ با تکان بالیاژ مو دادن سرش قبل از اینکه دوباره چشمانش را ببندد، قدردانی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فولا به دلیل مفاصل زنگ‌زده‌اش سخت بلند می‌نانو کراتین مو شود و کاناپه‌اش را درست می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او اکنون تنها به یک چیز دیگر امیدوار رنگ مو است – بخوابد، که روز تلخ ممکن رنگ مو است بمیرد، آن روز تلف کراتینه مو شده، مانند بسیاری دیگر که قبل از فرارسیدن آخرین روز جنگ یا روز زندگی او، باید به گونه ای رواقیانه تحمل بیبی لایت مو کرد و بر آن غلبه بیبی لایت مو کرد.

زندگی [نکته 1:] سربازان فرانسوی به طور گسترده سیستم مکاتبه با زنان فرانسوی را که از حوا نمی شناسند و معمولاً از طریق تبلیغات روزنامه ها با آنها آشنا می شوند ایجاد بیبی لایت مو کرده اند. به‌عنوان نمونه‌ای از دومی، موارد زیر را کپی می‌کنم: جنبش “سرباز تنها” در این کشور نیز مشابه رنگ مو است.—Tr. XII درگاه مه گرفته رنگ مو است. دوست داری بروی؟ این پوترلو رنگ مو است که می پرسد.

پلاتینه تیره : در حالی که به سمت من برمی گردد و چشمانش را چنان آبی نشان می دهد که سر ظریف و زیبایش را شفاف جلوه می دهد. پوترلو از سوچز می آید، و حالا که بالاخره آن را پس گرفته اند، او می خواهد دوباره روستایی را ببیند که در روزهایی که فقط یک مرد پروتئین تراپی مو بود در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد. زیارت خطر رنگ مو است; نه اینکه ما باید راه زیادی برای رفتن داشته باشیم – سوچز فقط آنجرنگ مو است.

  مدل رنگ مو یاسی

شش ماه رنگ مو است که تقریباً در نزدیکی روستا در سنگرها زندگی و کار بیبی لایت مو کرده ایم. ما فقط باید مستقیماً از اینجا به سمت جاده که در امتبالیاژ مو داد آن سنگر می‌خزد، بالا برویم، جاده‌ای که در زیر پناهگاه‌های ما حفر کراتینه مو شده رنگ مو است، و در حالی که به سمت سوشز پایین می‌رود، چهارصد یا پانصد یارد از آن پایین بیاییم. اما تمام آن زمین تحت توجه منظم و وحشتناکی رنگ مو است.

از زمان عقب نشینی، آلمانی ها دائماً گلوله های عظیمی را به داخل آن فرستاده اند. رعد و برق آنها هر از گاهی ما را در غارهایمان می لرزاند، و ما در بالای سرپهلوها، اکنون اینجا، آبفشان های سیاه بزرگ خاک و زباله، و ستون های دود انباشته کراتینه مو شده به بلندی کلیساها را می بینیم. چرا سوچز را بمباران می کنند.

نمی توان گفت چرا، زیرا دیگر هیچ کس یا چیزی در دهکده وجود نرنگ مو دارد که اغلب آنها را گرفته و بازپس می گیرند، که ما به کراتینه مو شدت از یکدیگر جدا کراتینه مو شده ایم. اما امروز صبح مه غلیظی ما را فرا گرفته رنگ مو است و به نفع پرده بزرگی که آسمان بر روی زمین می اندازد ممکن رنگ مو است به خطر بیفتد. ما مطمئن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که حداقل دیده نمی شویم.

مه شبکیه کامل کراتینه مو شده سوسیس را که باید جایی در آن بالا باکراتینه مو شد، پوشانده کراتینه مو شده در کفپوش سفیدی که دیواره جدایی گسترده‌اش را بین خطوط ما و آن پست‌های دیدبانی لنز و آنگر بالا می‌برد، می‌بندد، جایی که دشمن از ما جاسوسی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “درست میگی!” به پوترلو می گویم. آجودان بارت که از پروژه ما مطلع کراتینه مو شده رنگ مو است.

  رنگ تنباکویی

سرش را بالا و پایین تکان می دهد و پلک هایش را به نشانه ای که نمی بیند پایین می آورد. ما خودمان را از سنگر بلند می کنیم و هر دویمان را در جاده بتون، ررنگ مو است قامت می بینیم! اولین بار رنگ مو است که در طول روز آنجا قدم می زنم. من هرگز آن را ندیده ام، مگر از راه دور، جاده هولناکی را که بارها آن را طی بیبی لایت مو کرده ایم.

یا با جهش از آن عبور بیبی لایت مو کرده ایم، در تاریکی و زیر سوت موشک ها خم کراتینه مو شده ایم. _خب میای پیرمرد؟ پس از چند قدمی، پوترلو در میانه راه توقف بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، جایی که مه مانند پشم پنبه خود را به تکه های آویزان باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و در آنجا چشمان آبی آسمانی خود را گشاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و دهان قرمزش را نیمه باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

پلاتینه تیره : او زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وقتی به سمتش برمی گردم، به جاده اشاره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.سرش را تکان می دهد و می گوید: “این رنگ مو است، بون دیو، فکر کنم همین رنگ مو است! اینجا که ما بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، آنقدر خوب می دانم که اگر چشمانم را ببندم می توانم دقیقا همینطوری که پروتئین تراپی مو بود ببین پسر پیر، افتضاح رنگ مو است دوباره آنطور ببینی، جاده زیبایی پروتئین تراپی مو بود.

تمام راه را با درختان تنومند کاشته پروتئین تراپی مو بود. “و حالا، آن چیست؟ به آن نگاه کن – یک چیز طولانی بدون روح – غمگین، غمگین. به این دو سنگر در هر طرف نگاه کن، زنده؛ این سنگفرش پاره پاره کراتینه مو شده، حوصله قیف ها، این درختان ریشه کن کراتینه مو شده، شکافته، سوخته، شکسته کراتینه مو شده، مثل خرچنگ ها، پرتاب کراتینه مو شده به همه طرف، سوراخ کراتینه مو شده.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه