↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو تیره مش روشن

رنگ مو تیره مش روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو تیره مش روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو تیره مش روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو تیره مش روشن : دست و پا بزند اما بالاخره گفت: “خب، آنقدر که انتظار داشتم نیست، اما آن را می پذیرم.” شیطان جوان که از معامله اش خوشحال کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، با عجله به جهنم بازگشت و به همه رفقای سیاه پوستش گفت که چقدر باید از او سپاسگزار باشند که آنها را از دست کشاورز نجات بالیاژ مو داده رنگ مو است که قصد داشت آنها را با دست و پا ببندد.

رنگ مو : وقتی کفاش پول را به او نشان بالیاژ مو داد گفت: می بینی، من شیطان ناسپاس نیستم. در چند شهر دیگر نیز همین ترفند را انجام بالیاژ مو دادند تا اینکه کفاش یک کیسه طلای سنگین به دست آورد. شیطان گفت: “حالا تو مرد ثروتمندی لایت و هایلایت مو هستی، و ما می توانیم از هم جدا شویم. هفت سال من تمام کراتینه مو شده رنگ مو است و به زودی به جهنم برمی گردم. اما قبل از اینکه بروم.

رنگ مو تیره مش روشن

رنگ مو تیره مش روشن : کفاش خود را در قصر حاضر بیبی لایت مو کرد، گذرهای مرموز بر روی بدن شاهزاده خانم انجام بالیاژ مو داد، وانمود بیبی لایت مو کرد که افسون های جادویی را زیر لب می گوید و در مدت کوتاهی ظاهراً موفق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود شیطان را جن گیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاهزاده برای قدردانی از بهپروتئین تراپی مو بودی شاهزاده خانم، صد دوکت طلا به کفاش پرداخت. شیطان بیرون دروازه شهر منتظر کفاش پروتئین تراپی مو بود.

یکی دیگر را تصاحب خواهم بیبی لایت مو کرد.” شاهزاده خانم. من آنقدر در خدمت جنتل دورا پروتئین تراپی مو بودم که تغییری خوشایند رنگ مو است که بر کسی حکومت کنی. این بار سعی نکن من را جن گیری کنی. تو الان معروف لایت و هایلایت مو هستی و احتمالاً پدر شاهزاده خانم تو را شکار خواهد بیبی لایت مو کرد و از تو التماس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دخترش را درمان کنی. اما تو باید خودت را معذور کنی، این تمام چیزی رنگ مو است که از تو می‌خواهم.

اگر اجازه بالیاژ مو دادی متقاعد شوی، تو را با تسخیر بدنت مجازات می‌کنم. فراموش نکن!» آنها با هم خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و از هم جدا کراتینه مو شدند، کفاش به غرب و شیطان به شرق. به زودی از بالا و پایین این سرزمین شنیده کراتینه مو شد که پادشاه بزرگی در شرق وجود رنگ مو دارد که برای احیای دخترش به خدمات جن گیر معروف نیاز رنگ مو دارد. فرستادگان پادشاه كفش را پيدا كردند و برخلاف ميل او او را به بالیاژ مو دادگاه كشاندند.

  انواع رنگ موی روشن جدید

رنگ مو تیره مش روشن : او اعلام بیبی لایت مو کرد که در کمک به شاهزاده خانم ناتوان رنگ مو است، اما پادشاه به او گوش نبالیاژ مو داد و او را تهدید بیبی لایت مو کرد که در صورت امتناع از تلاش، او را به شکنجه و مرگ تهدید بیبی لایت مو کرد. کفاش پس از فکر بیبی لایت مو کردن زیاد گفت: “خب پس، شاهزاده خانم را به تختش زنجیر کن، به همه خدمتگزاران دستور بده، و بگذار من او را تنها ببینم.” پادشاه این شرایط را برآورده بیبی لایت مو کرد و کفاش با جسارت وارد اتاق شاهزاده خانم کراتینه مو شد.

بلافاصله شیطان از دهان شاهزاده خانم بیرون پرید و وقتی کفاش را دید از عصبانیت پایش را کوبید. “چی!” او گریه. “تو بعد از اخطار من اومدی! یادت نمیاد چی بهت گفتم؟” کفاش انگشتش را روی لبش گذاشت و چشمکی زد. او زمزمه بیبی لایت مو کرد: “آرام، رفیق، آلایت و هایلایت مو هسته! من نیامده ام که شما را جن گیری کنم، بلکه به شما هکراتینه مو شدار دهم. شما آن همسر گرانقدر خود را، دورا مهربان می شناسید؟ خب، او اینجا شما را دنبال بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

اکنون در حیاط رنگ مو است و منتظر رنگ مو است. برای شما.” شیطان از ترس سفید کراتینه مو شد. “دورا مهربان!” او نفس نفس زد. “لوسیفر، کمکم کن!” بدون حرف دیگری از پنجره بیرون پرید و با همان سرعتی که باد می توانست او را ببرد مستقیم به جهنم پرواز بیبی لایت مو کرد. و ترس او از ملایم بسیار رنگ مو است دورا که دیگر هرگز جرات نبیبی لایت مو کرده چهره خود را روی زمین نشان دهد. پادشاه به کفاش پاداش سلطنتی بالیاژ مو داد و تا به امروز کفاش با شادی از جایی به جای دیگر سرگردان رنگ مو است.

  ترکیب رنگ مو شرابی بدون دکلره

هر گاه از زنی سرزنش می شنود، می گوید: “چرا، او یک جنتل دورا معمولی رنگ مو است، نه؟” و وقتی مردم از او می پرسند: “دورا مهربان کیست؟” او این درنگ مو استان را برای آنها تعریف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مسابقه شیطان درنگ مو استان کشاورزي که به ياد آنچه مادربزرگش به او گفته پروتئین تراپی مو بود یک خرس مسابقه شیطان روزی روزگاری کشاورز فقیری پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو تیره مش روشن : که در کلبه ای بدبخت در آن سوی دهکده زندگی می بیبی لایت مو کرد و مزرعه اش شامل یک مزرعه کوچک بدبخت پروتئین تراپی مو بود که بزرگتر از دست تو نپروتئین تراپی مو بود. فرزندان او ژنده پوش و گرسنه پروتئین تراپی مو بودند و همسرش همیشه نگران پروتئین تراپی مو بود که آنها را به اندازه کافی بخورد. با این حال، کشاورز مردی باهوش و با هوشی سریع پروتئین تراپی مو بود و مردم می گفتند که اگر فرصتی داشته باکراتینه مو شد.

می تواند شیطان را فریب دهد. یک روز این فرصت پیش آمد. همسرش او را به جنگل فرستاده پروتئین تراپی مو بود تا دسته ای از خرچنگ ها را جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ناگهان بدون هیچ هکراتینه مو شداری مرد جوانی با صورت سیاه و چشمان براق در مقابل او ایستاد. کشاورز با خود گفت: «البته این یک شیطان رنگ مو است. “اما حتی با این وجود ترسیدن فایده ای نرنگ مو دارد.” بنابراین او برای شیطان یک روز خوب مدنی آرزو بیبی لایت مو کرد و شیطان که واقعاً یک انسان ساده پروتئین تراپی مو بود.

سلام او را پاسخ بالیاژ مو داد و از او پرسید که در جنگل چه می‌کنی؟ حالا کشاورز ناگهان به یاد آورد که مادربزرگش یک بار به او گفته پروتئین تراپی مو بود شیاطین از درختان آهک می ترسند زیرا پوست درختان لیمو تنها چیزی رنگ مو است که در دنیا قادر به شکستن آن نیستند. به همین دلیل رنگ مو است که وقتی شیطان را گرفتید، باید دستان او را با چوب به هم ببندید. پس کشاورز، با یادآوری آنچه مادربزرگش گفته پروتئین تراپی مو بود.

  فرق رنگ مو با هایلایت

به طور معمول گفت: “اوه، من به دنبال یک درخت آهک لایت و هایلایت مو هستم. می‌خواهم مقداری چوب را بردارم. سپس به دنبال آنها می روم “- و وقتی او آنها را گفت ، مکث قابل توجهی بیبی لایت مو کرد -” و آنها را دست و پا می بندم.” از گوشه چشم به شیطان نگاه بیبی لایت مو کرد و دید که شیطان زیر پوست سیاهش تقریباً سفید کراتینه مو شده رنگ مو است. “او یک احمق رنگ مو است!” با خودش فکر بیبی لایت مو کرد “اوه، این کار را نکن!” شیطان گریه بیبی لایت مو کرد “ما تا به حال با شما چه بیبی لایت مو کرده ایم؟” کشاورز تظاهر به قاطعیت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو تیره مش روشن : و تکرار بیبی لایت مو کرد که این همان کاری رنگ مو است که او قرار رنگ مو است انجام دهد. شیطان التماس بیبی لایت مو کرد: “لطفا به من گوش کن.” “اگر قول بالیاژ مو دادی ما را رها کنی، به تو می گویم که چه کار خواهم بیبی لایت مو کرد: آنقدر کیسه طلا برایت می آورم که از تو مردی ثروتمند نانو کراتین مو شود.” در ابتدا کشاورز که فردی زیرک پروتئین تراپی مو بود وانمود بیبی لایت مو کرد که به پول اهمیت نمی بالیاژ مو داد. سپس به تدریج به خود اجازه بالیاژ مو دادپروتئین تراپی مو بودنمتقاعد کراتینه مو شد و در آخر گفت: “بسیار خوب.

اگر ظرف یک ساعت طلا را برای من بیاوری، من تو را با بست نمی بندم. اما مرا منتظر نگذار وگرنه ممکن رنگ مو است نظرم را تغییر دهم.” شیطان جوان – اوه، شما هرگز جوان احمق‌تری ندیدید! – به سرعت به راه افتاد و خیلی قبل از اینکه ساعت تمام نانو کراتین مو شود، نفس نفس زدن با یک کیسه بزرگ طلا برگشت. “این کافی رنگ مو است؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. دهقانی که واقعاً در تمام عمرش این همه پول ندیده پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه