↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ تیره روی موی مش شده

رنگ تیره روی موی مش شده | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ تیره روی موی مش شده را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ تیره روی موی مش شده را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ تیره روی موی مش کراتینه مو شده : نمی توانید راه را از دست بدهید.” قورباغه در آب ناپدید کراتینه مو شد و لیدوشکا سنگ را بلند بیبی لایت مو کرد. مطمئناً یک پله از زیر سد آسیاب پایین می آمد. و به نظر شما آنها چه نوع پله هایی پروتئین تراپی مو بودند؟ آنها از چوب یا سنگ ساخته نکراتینه مو شدند، بلکه از بلوک های جامد بزرگی از آب ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که روی هم گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : یک روز در بهار، او به باغ دوید و فقط انگور فرنگی سبز را دراز کشید و در آن آب خورد. “اوه عزیزم!” مرغ کوچولو گریه بیبی لایت مو کرد انگور فرنگی سبز نباید بخوری! اما خروس گوش نبالیاژ مو داد. او فقط به خوردن انگور فرنگی بعد از انگور فرنگی ادامه بالیاژ مو داد تا اینکه بالاخره او را گرفت درد وحشتناکی در شکمش گرفت و بعد مجبور کراتینه مو شد متوقف نانو کراتین مو شود. او فریاد زد: “مرغ کوچولو، کمکم کن! اوه، شکم من! اوه! اوه!” او آنقدر مریض پروتئین تراپی مو بود.

رنگ تیره روی موی مش کراتینه مو شده

رنگ تیره روی موی مش کراتینه مو شده : هر وقت او شروع به انجام یک کار احمقانه می بیبی لایت مو کرد، همیشه می گفت: “اوه، عزیز من، شما نباید این کار را انجام دهید!” اگر خروس همیشه از مرغ کوچک اطاعت می بیبی لایت مو کرد تا امروز زنده پروتئین تراپی مو بود. اما همانطور که به شما گفتم او بی احتیاطی و سرسخت پروتئین تراپی مو بود و اغلب از نصیحت جوجه کوچولو خودداری می بیبی لایت مو کرد.

که مرغ کوچولو مجبور کراتینه مو شد مقداری نعناع تند به او بدهد و یک گچ خردل روی شکمش بگذارد. بعد از آن نباید تصور کنید که او همان کاری را که او به او گفته پروتئین تراپی مو بود انجام می دهد؟ اما او این کار را نبیبی لایت مو کرد. همین که حالش خوب کراتینه مو شد مثل قبل بی خیال و نافرمان پروتئین تراپی مو بود. یک روز او به علفزار رفت و فقط دوید و دوید و دوید تا اینکه بیش از حد گرم کراتینه مو شد و عرق بیبی لایت مو کرد. سپس به نهر رفت و شروع به نوشیدن آب سرد بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو تنباکویی عسلی

مرغ کوچولو فریاد زد: “اوه، عزیزم، تا زمانی که بیش از حد گرم کراتینه مو شده ای نباید آب سرد بنوشی! صبر کن و خنک شو!” اما آیا خروس صبر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خنک می نانو کراتین مو شود؟ نه! او فقط آن آب سرد را نوشید و آنقدر نوشید که دیگر نتواند بنوکراتینه مو شد. سپس او سرما خورد و مرغ کوچولوی بیچاره مجبور کراتینه مو شد او را به خانه بکشاند و بخواباند و به دنبال دکتر بدود. دکتر داروی تلخی به او بالیاژ مو داد و او نبالیاژ مو داد برای مدت طولانی خوب نانو کراتین مو شود.

در واقع قبل از اینکه دوباره از خانه بیرون بیاید زمستان پروتئین تراپی مو بود. حالا آیا نباید تصور کنید که بعد از این همه خروس دیگر هرگز از مرغ کوچولو نافرمانی نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ اگر فقط داشت تا امروز زنده پروتئین تراپی مو بود. حالا به آنچه اتفاق افتاد گوش دهید: یک روز صبح که از خواب برخرنگ مو است، دید که یخ شروع به تشکیل روی رودخانه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. “خوشگله!” او گریه. “حالا می توانم روی یخ سر بخورم!” مرغ کوچولو گفت: “اوه، عزیزم، هنوز نباید.

رنگ تیره روی موی مش کراتینه مو شده : روی یخ سر بخوری! خطرناک رنگ مو است! چند روز صبر کن تا یخ زده تر نانو کراتین مو شود و سپس سر بخور.” اما آیا خروس به مرغ کوچولو گوش می دهد؟ نه! او فقط اصرار داشت که در همان لحظه تمام نانو کراتین مو شود و روی یخ نازک سر بخورد. و میدونی چی کراتینه مو شد؟ یخ شکست و او در رودخانه افتاد و قبل از اینکه مرغ کوچولو بتواند کمک بگیرد، غرق کراتینه مو شد! و این همه تقصیر خودش پروتئین تراپی مو بود، زیرا مرغ کوچولو از او التماس بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو فندقی بدون دکلره

که صبر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا یخ امن تر نانو کراتین مو شود. همسر نیکرمن درنگ مو استان لیدوشکا و کبوترهای زندانی یک قورباغه زشت همسر نیکرمن روزی خانه‌داری جوانی به نام لیدوشکا پروتئین تراپی مو بود. یک روز در حالی که او در رودخانه لباس می شست، یک قورباغه بزرگ، تمام پف بیبی لایت مو کرده و زشت، به سمت او شنا بیبی لایت مو کرد. لیدوشکا با ترس به عقب پرید. قورباغه خودش را روی آب پخش بیبی لایت مو کرد.

درست همان جایی که لیدوشکا داشت لباس هایش را آب می کشید، و همان جا نشست که آرواره هایش را طوری کار می بیبی لایت مو کرد که انگار می خورنگ مو است چیزی بگوید. “تیر کن!” لیدوشکا گریه بیبی لایت مو کرد، اما قورباغه همان جایی که پروتئین تراپی مو بود ماند و به آرواره هایش ادامه بالیاژ مو داد. “ای پیر زشت پف بیبی لایت مو کرده! چه می خواهی و چرا آنجا نشسته ای و به من نگاه می کنی؟” لیدوشکا با یک تکه کتانی به قورباغه زد.

تا او را از بین ببرد تا بتواند به کارش ادامه دهد. قورباغه شیرجه زد، به جای دیگری آمد و بلافاصله به لیدوشکا بازگشت. لیدوشکا بارها و بارها سعی بیبی لایت مو کرد آن را دور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر بار که او به آن ضربه می زد، قورباغه شیرجه می زد، به جای دیگری می آمد و سپس شنا می بیبی لایت مو کرد. بالاخره لیدوشکا تمام صبر خود را از دست بالیاژ مو داد. “برو، ای پیر چاق!” او جیغ زد. “باید شستنم را تمام کنم! برو، به تو می گویم.

  رنگ مش برای موهای فر

رنگ تیره روی موی مش کراتینه مو شده : و وقتی بچه هایت بیایند من مادرخوانده آنها خواهم کراتینه مو شد! می شنوی؟” قورباغه قورباغه قورباغه قورباغه ای که انگار این را به عنوان یک وعده پذیرفته پروتئین تراپی مو بود گفت: خیلی خب! و شنا بیبی لایت مو کرد. مدتی بعد، وقتی لیدوشکا دوباره در حال شستشوی خود در رودخانه پروتئین تراپی مو بود، همان قورباغه پیر ظاهر کراتینه مو شد که اکنون آنقدر چاق و پف بیبی لایت مو کرده به نظر نمی رسید. “بیا! بیا عزیزم!” قار بیبی لایت مو کرد “تو قولت را یادت لایت و هایلایت مو هست!

گفتی که مادرخوانده بچه های من می شوی. باید الان با من بیایی چون امروز جشن تعمید داریم.” البته لیدوشکا به شوخی صحبت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما با این وجود، قول یک وعده رنگ مو است و نباید شکسته نانو کراتین مو شود. او گفت: “اما قورباغه احمق، من چگونه می توانم برای بچه هایت مادرخوانده باشم؟ من نمی توانم در آب بروم.” “بله، تو میتونی!” قورباغه پیر قار بیبی لایت مو کرد “بیا! بیا! با من بیا!” شروع به شنا بیبی لایت مو کردن در بالادست بیبی لایت مو کرد.

رنگ تیره روی موی مش کراتینه مو شده : لیدوشکا به دنبال آن رفت و در امتبالیاژ مو داد ساحل قدم زد و هر لحظه احساس ترس بیشتری بیبی لایت مو کرد. قورباغه پیر شنا بیبی لایت مو کرد تا به سد آسیاب رسید. سپس به لیدوشکا گفت: “حالا عزیزم نترس! نترس! فقط اون سنگ رو از جلوت بلند کن. زیرش خواهی پروتئین تراپی مو بود یک پله را پیدا کنید که مستقیماً به خانه من می رود. من ادامه می دهم. همانطور که من می گویم انجام دهید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه